Jump to content
Fiskersiden

Myten om villaksen


mortwe
 Share

Recommended Posts

  • Replies 80
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Beklager, men nå klarer jeg ikke å holde meg lengre. Jeg er ikke forbannet lengre, jeg er rasende. Jeg har fisket laks - jeg PRESISERER i Troms og Finnmark - i 25 år og mine erfaringer stemmer 100% prosent med den statistikken og de påstandene som framkommer i programmet. DET HAR BLITT MER LAKS I ELVENE!!

I den grad laksebestanden er truet er det oppdrettsnæringa som utgjør trusselen. Dette kom klart fram i programmet ettersom svikten oppstår der oppdrettsanlegga ligger tettest - på Vestlandet.

Og det er svært frustrerende og ikke få lov å fiske på grunn av ei kapitalsterk næring og inkompetente/korrupte byråkrater.

Jeg har ingen problemer med å begrense meg sålenge det er grunnlag for det, men dette programmet bekreftet alle mistankene mine om at hele "krisa" er oppkonstruert. Spørsmålet man bør stille seg er hvilken politisk agenda som ligger bak.

Og jeg jeg er rystet over trønderne på forumet som angriper journalistikken. Såvidt jeg vet var den normale årsfangsten i Gaula på 90-tallet rundt 20 tonn. Så gikk det opp til 60 i noen toppår å når det da går ned til 30 tonn - som fortsatt er høyere enn normalen er det krise?

Her i nord-norge har det de siste årene vært tørkesomre med lite vann i elvene. Til tross for dette har innsiget og fisket vært bra, men det jeg og flere har merket meg er at det kommer enorme mengder laks på elva lenge etter fiskesesongen. Dette er fisk som har stått lenge i sjøen i påvente av bedre vannføring.

Folk som har genuine interesser for laksefiske følger gjerne me på hva som foregår i favorittelva si utenom fiskesesong også.

Heisann Du har sikkert rett i hva du sier, men så er det jo også ganske brei enighet om at det ikke akkurat er i Finnmark problemene til villaksen er mest akutt, med et mulig unntak av Tana, som ser ut for å være kjørt omtrent til bunns. Likevel, når jeg kikker på fiskeregelene for Finnmark så kan jeg ikke annet enn legge merke til at det bare er 8 av 65 elver som er klassifisert som A. Resten har sesong start utsatt til 25/6 eller senere. Kanskje har man her gjort ett slett arbeid med kartlegging, kanskje ligger det politikk bak, men hvis så mange elver er nedgradert er vel kanskje ikke situasjonen totalt den beste på 20-25 år? Olav

Link to comment
Share on other sites

En ting det neppe finnes tall på er antall stangtimer pr laks før og nå. Dette vil gi en grei pekepinn på hvor mye innsats som ligger bak hver stangfanget laks i norske elver. Og hvor mange fisket laks i norske elver for 50 år siden kontra i dag? Endelig skal vi ikke glemme at den gjengse sportsfisker nå i dag nok er dyktigere enn før. Utstyret er også bedre og gir færre begrensinger.

Link to comment
Share on other sites

Og jeg jeg er rystet over trønderne på forumet som angriper journalistikken. Såvidt jeg vet var den normale årsfangsten i Gaula på 90-tallet rundt 20 tonn. Så gikk det opp til 60 i noen toppår å når det da går ned til 30 tonn - som fortsatt er høyere enn normalen er det krise?

Det handler rett og slett om å se litt framover! Trenden fra vestlandet er klar og tegnene er likelydende her i Trøndelag.

Først forsvant sjøørreten på vestlandet. Det har den gjort her også. Så forsvant smålaksen. Samme her. Resten kan du vel tenke deg.......

Og mengder med laks som går på elva etter sesongen....... Nix. Som du sier, folk følger med på elva si etter sesongen. Jeg har i mange år vært med på overvåkingsfiske i regi av NINA, fram til 20. oktober. De mengdene med laks som folk tror går opp i elva på høsten finnes bare ikke.

Edited by Nils Master
Link to comment
Share on other sites

Beklager, men nå klarer jeg ikke å holde meg lengre. Jeg er ikke forbannet lengre, jeg er rasende. Og jeg jeg er rystet over trønderne på forumet som angriper journalistikken. Såvidt jeg vet var den normale årsfangsten i Gaula på 90-tallet rundt 20 tonn. Så gikk det opp til 60 i noen toppår å når det da går ned til 30 tonn - som fortsatt er høyere enn normalen er det krise?

For egen del blir jeg rasende av at noen driver på å leker med tall/statistikk når de åpenbart ikke forstår å bruke disse fornuftig og lager konklusjoner som er direkte farlige.

Dersom variablene hadde vært uforandret hele tiden, kunne en kanskje ha vurdert dem, men det er jo så mange ting som er endret...elvefiskerne har kjøpt opp notfiske, drivgarn er borte, økt fiskepress og bedre redskap, kalking gir høyere fangst, i enkelte elver. Når vi nå har kommet så langt i utviklingen at vi kan vurdere det som er viktig - laks på gytegrunn, sum smolt i elva, slik jeg har forstått det "gytebestandsmål", så blir all annen sjonglering med tall bare tull.

Link to comment
Share on other sites

En ting det neppe finnes tall på er antall stangtimer pr laks før og nå. Dette vil gi en grei pekepinn på hvor mye innsats som ligger bak hver stangfanget laks i norske elver. Og hvor mange fisket laks i norske elver for 50 år siden kontra i dag? Endelig skal vi ikke glemme at den gjengse sportsfisker nå i dag nok er dyktigere enn før. Utstyret er også bedre og gir færre begrensinger.

Dette har i beste fall intet med saken å gjøre. Det største problemet med statistikkene er at de ikke er pålitelige. I gamle dager var det et system med frivillig rapportering. Gamle dager er i denne sammenheng inntil 5-15 år siden avhengig av hvilken elv det er snakk om.

I dag presser fylkesmenn hardt for å øke innrapportering. En rekke elver som har slitt med tilbakemeldinger fra fiskere har faktisk blitt stengt av Fiskeforvaltere. Det er klart grunneierne blir "mer på hogget" da!

Dette har også ført til pantordninger der du betaler 100-200 ekstra per kort og får pengene tilbake når fangstmelding leveres. Andre steder "svartelistes" du neste sesong hvis fangst ikke innrapporteres. Dette har ført til en utrolig økning i innrapportering, noe som har blåst opp statistikkene. Det fanges altså mindre laks i de fleste elver enn før, men fangstkvantumet går opp siden omtrent all laks har blitt innrapportert det siste tiåret.

Men det selektive utvalget av elver og intervjuobjekter er programmets styrke utad budskapsmessig, men samtidig dets faglige akilleshæl. Vet at både WWF, NINA og Havforskningen var intervjuet av Sleire der forholdene ble forklart, hvorfor fikk ikke de tid i ruta?

Janne Sollie var en katastrofe på slutten. Hun burde jo forklart hva statistikkene bygger på og hvordan omregningen i fangsdata har endret seg slik at fangstene blåses opp i moderne tid. Rett og slett en stakkarslig fremtreden av denne dama!

Link to comment
Share on other sites

Janne Sollie gjorde ingen utpreget god figur, men vi er alle forskjellige. Jeg synes forresten DN svarer brukbart på de fremsatte påstandene her:

http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500039885

Link to comment
Share on other sites

Janne Sollie gjorde ingen utpreget god figur, men vi er alle forskjellige. Jeg synes forresten DN svarer brukbart på de fremsatte påstandene her:

http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500039885

Det er bare så forbaska synd at det er noen hundre tusen flere som ser Brennpunkt enn det er lesere av et notat på hjemmesiden til direktoratet...........

Link to comment
Share on other sites

Jeg minner for ordens skyld om at det er fullt mulig å rette en klage til Kringkastingsrådet om dette programmet. E-post adresse finnes på NRKs nettsider.

Link to comment
Share on other sites

Sakset fra FHL:

"Også oppdrettsnæringen er opptatt av å bevare livskraftige villaksstammer. Når DN nå sier at situasjonen for villaksen ikke kan vurderes ut fra det generelle bildet for laksen som art, men må baseres på hver enkelt laksestamme, forventer vi at DN forholder seg til det fremover. En slik tilnærming i forvaltningen gir et langt bedre grunnlag for å iverksette riktige og effektive tiltak i områder der det er nøvendig, sier Andreassen."

Dette høres jo riktig flott ut. Må vel bety alle anlegg vekk fra fjordene på vestlandet dette.

Edited by Nils Master
Link to comment
Share on other sites

Jeg er svært enig i mye av det som sies og skrives. Og det var interessant å høre på NRK P1 i går ettermiddag da mr. Vøllestad stort sett trakk seg fra mye av det som det kunne fremstå at han hadde sagt. Tydeligvis redd for å tråkke noen på tærne i andre leire, men en kunne lese litt i mellom linjene. Men det er klart at det har blitt laget en suppe av hele programmet, og som ikke gjorde at det kommer frem mye av utfordringene som er svært viktige. At mange elver er nå så og si tomme for laks, at bestander er gått tapt, og at enkelte elver som det ble nevnt klarer seg svært godt. Og som Espen Farstad og hr. Vøllestad(eller hva han het) var helt enige om var at oppgangen og det positive ved sørlandselvene kommer nettopp ut fra at det ble lagt ned store ressurser med å redde laksestammene. Den gang ikke pga lakselus men sur nedbør som de fleste kjenner til.

Og presentere laksen som en fisk "all over" er det største feilgrepet. Det er som om vi skulle hatt 100 forskjellige hjorte arter eller elg arter og utryddet 30 av disse. Da hadde faktisk de 30 stammen vært mistet for alltid. Men at vår laks ikke er truet som art er sikkert riktig, men mange laksestammer er truet og utryddet mer eller mindre. Samt at presset på de gjenstående friske stammene er under ett hardt press. Særlig pga oppdrett både som smitte og parasitt spreder, og ikke minst genetisk forurenser. Det var faktisk godt bevist hvor stor forskjell det er i de forskjellige laksestammer ved notfiskerne som kunne plukke ut og si at den og den fisken ikke hørte til i Gaula, men i Orkla eller Stjørdalselva til eks.

Så er det forhold som en må tenke på, og som blir helt totalt feil å referere til. Fangststatistikk. Det er i hvert fall en ting som er helt sikkert og det er at svært mange statistikker ikke kan brukes som en sikker statistikk i laksfiske før og nå. Både pga at det var svært mange som ikke rapporterte. Kravet var ikke så stort til dette heller. De som egentlig var flinke på dette var utlendingene som kom til Norge og oppdaget laksefiske, og som førte sirlige håndskrevne logger. Fra gammelt av foregikk det både kastegarnfiske og driv fiske i de fleste elver for matauk og salg i byene av røkelaks på torget til de som hadde råd til dette. Mange elver hadde ingen former for organisert elveier lag etc. Det er faktisk først de siste årene at kravet om rapportering er blitt slik at det kan medføre bøter om du ikke gjør det. Og fortsatt vet jeg at i flere elver i hvert fall nordpå så er rapporteringen svært mangelfull fortsatt. Når en ser hva de fisket med av utstyr og liner og hvilke fangster som ble gjort en del steder er det klart at det ikke kan sammenlignes med i dag. Garn og nøter var heller ikke så fiskbare som i dag. Bla pga materialet som ble brukt i garn og nøter. Og mye faststående redskap fisket ikke spesielt godt i de lyse delene av året og døgnet. Så at det blir tatt mer fisk nå enn for mange år siden kan nok skje i enkelte elver i enkelte år, men at stammene var større før er jeg sikker på generelt, og tenk på hvor få sportsfiskere det var. En må jo sette en statistikk opp mot eks fiskepress og antall fiskere. Samt at om kilonotfiskerne fisker svært bra er det dermed ikke sagt at oppgangen behøver å bli så mye bedre. Jeg vil vel tro om at har de lykka og forholdene med seg så tar de svært mye fisk, og den kommer ikke opp i en elv. Og så er det klart at vi drar opp mer fisk generelt som sporstfiskere. Nettopp pga at det er blitt mange flere laksefiskere enn tidligere. Og dette sett i mot fiske før og nå så er det ikke tvil om at antall fiske døgn og stenger er langt høyere enn lengre tilbake. Og det krever selvfølgelig mer av oss med kvoter etc, og det krever at stammene er sunne og bærekraftige. Så ender det hele med at hva har mest verdi. Sportfiske eller "yrkesfiske". Akkurat der er det vel liten tvil. Men så drukner dette i fjøsfiske industrien og store eksportverdier. Uten at det måles opp mot biologisk mangfold, turisme, og Norges reklame. Personlig så føltes på meg som om programmet ble en smørje av innspill der mye var sammenblandet og tatt ut av en realitet og faktiske forhold. Og ikke minst at årsaker til utviklingen manglet i store deler. Men kan hende at jeg er mer kritisk enn den vanlige seer. For meg så ble dette programmet oppfattet som ett haste produsert Tv innslag med dårlig forarbeid og fakta innspill. Rett og slett for enkelt og lite gjennomarbeidet. Dette var vel produsert for å være up to date med de diskusjonene som går nå, men uten å ha gjort hjemmeleksa skikkelig. Heldigvis så ble noe av dette tatt ned på bakken i diskusjoner før og etter, men hvem i gata fikk med seg dette.....

Link to comment
Share on other sites

Alt det som ble sagt i programmet er vel ikke overraskende, og ikke noe nytt. Er det det da ?

Men det er viktig å lese statistikker riktig, og prøve å forstå dem. Mange elver sliter, spesielt på Vestlandet. En grunn: O-laks, men det er ikke hele sannheten.

Det var mye mere laks før, og det kom jo også frem i programmet. Men vent nå litt. Tidligere tok de for seg en stor mengde av denne laksen i sjøen (not). Nå gjør de ikke det lenger i den grad, så det er å vente at oppgang av laks i elvene vil stige endel. For vår del ble det en formidabel økning av stor laks i Gaula spesielt for å nevne en av de gode elvene. Jeg har aldri sett så mye stor laks som det siste 10-året. Men ut ifra all laksen som ble tatt i nøtene før, så synes jeg likevel at det skulle vært enda mere laks i elva. Det er total masse av laks sjø/elv tidligere kontra nå man må sammenligne med. Og den totale massen er ikke det samme lenger. Det virker som når nøtene blir borte og det går noen år, så stabiliserer likevel laksen seg på et nivå omtrent som oppgang i elvene var tidligere. Mye laks står i elva riktignok, som ikke tar redskap utover sommerne. Men slik har det alltid vært. En viss prosent av laksen overlever. Så min mening er at totalt sett (sjø/elv) har laksestammen gått ned.

At smålaksen mangler skit æ i, så lenge man opprettholder nok storlaks. Det er jo akkurat i dette 10-året også vært spesielt tydelig at laksen fråtser i mat i havet. Og jeg tror at en større andel idag faktisk blir igjen i havet ett år eller to og feter seg opp. Det ser vi tydelig i Gaula f.eks. der laksen aldri har vært så råfeit og fin.

At det er bra med laks i elver som har vært "døde" på 70-tallet pga. at man ikke lenger har surt nedbør (surt vann) er nok riktig. Kalking pluss at elvene får mindre surt vann nå er jo riktig. Men jeg har nok en mistanke om at en større andel av denne laksen også som de tar i mange elver faktisk er utvannet o-laks !

Edited by sølvreven
Link to comment
Share on other sites

Sakset fra FHL:

"Også oppdrettsnæringen er opptatt av å bevare livskraftige villaksstammer. Når DN nå sier at situasjonen for villaksen ikke kan vurderes ut fra det generelle bildet for laksen som art, men må baseres på hver enkelt laksestamme, forventer vi at DN forholder seg til det fremover. En slik tilnærming i forvaltningen gir et langt bedre grunnlag for å iverksette riktige og effektive tiltak i områder der det er nøvendig, sier Andreassen."

Dette høres jo riktig flott ut. Må vel bety alle anlegg vekk fra fjordene på vestlandet dette.

Kan vel vanskelig tolkes annerledes. Verdalselva og Steinkjær er vel gode argumenter for å fjerne oppdrttsanleggene rundt Hitra/Frøya også :)

Link to comment
Share on other sites

Alt det som ble sagt i programmet er vel ikke overraskende, og ikke noe nytt. Er det det da ?

Men det er viktig å lese statistikker riktig, og prøve å forstå dem. Mange elver sliter, spesielt på Vestlandet. En grunn: O-laks, men det er ikke hele sannheten.

Det var mye mere laks før, og det kom jo også frem i programmet.

:) Jeg mente tydlig å høre at de sa at det aldrig va fanget så mye laks som nå i norske elver. I hvertfall på 2000 tallet, men mulig jeg hørte feil...

Edited by potbelly
Link to comment
Share on other sites

Alt det som ble sagt i programmet er vel ikke overraskende, og ikke noe nytt. Er det det da ?

Men det er viktig å lese statistikker riktig, og prøve å forstå dem. Mange elver sliter, spesielt på Vestlandet. En grunn: O-laks, men det er ikke hele sannheten.

Det var mye mere laks før, og det kom jo også frem i programmet.

:) Jeg mente tydlig å høre at de sa at det aldrig va fanget så mye laks som nå i norske elver. I hvertfall på 2000 tallet, men mulig jeg hørte feil...

Det stemmer - dette ble fortalt helt i starten av programmet, og da forsto jeg hvor dette bar aav sted. Brennpunkt redaksjonen har laget noen bra programmer, men de har også sendt endel som kan betegnes som søppel TV. Dette programmet kom i den iste gruppen.

Link to comment
Share on other sites

:unsure: Jeg vet ikke om folket fikk med seg dagsnytt 18 i dag. Hjelpe meg for en fiskeriminister. Fikk nesten lyst til å hjelpe henne. Hun ble kjørt fra skanse til skanse.

Deltagere var sinka, en forsker fra vetrinærinstituttet og søstra til Siw Jensen.

Toppen var da hun presterte å si at det ikke fantes lakselus i Finnmark. Hun påsto dette til hun ble satt pent på plass. Det sier vel sitt om kunnskapsnivået, men at hun i det hele stiller alene på slike diskusjoner med så liten biologisk kunnskap med to spesialister på sitt område er nesten utrolig. Jeg vel si grenser til politisk selvmord.

Hun ble kjørt fra skanse til skanse og måtte innrømme forhold etter forhold. Og når det kom til spørsmål fra jornalisten om hvilke nivå oppdrettsnæringen måtte ned på for å få bukt med luseproblematikken( antall færre anlegg!!!!!) så var det ikke noe klart svar fra noen, men han fra vetn.inst. sa at det måtte antagelig under nivået på begynnelsen av nittiårene. Føre luseproblemet akslererte! Sinka kom med gladmeldingen til sine oppdrettfrender at det måtte slaktes ned antall fisk... Ble vel tvunget til å komme med det pga at svaret var det eneste riktige. Hjelpes for en stakkars minister. Jeg kan ikke forstå hvordan hun klarer å sitte i den stolen hun gjør. Sitter og prøver å forsvare noe hun ikke kan, og må innrømme forhold og problematikken.Prøvde å skore ett poeng på at lakselusa finnes i naturen, men her ble det elegant parert fra jornalisten at det var vel så, men at antall oppdretts fisk produserte antall lus og det var vel problemet. Ja svarte ministeren!

Link to comment
Share on other sites

:unsure: Jeg vet ikke om folket fikk med seg dagsnytt 18 i dag. Hjelpe meg for en fiskeriminister. Fikk nesten lyst til å hjelpe henne. Hun ble kjørt fra skanse til skanse.

Deltagere var sinka, en forsker fra vetrinærinstituttet og søstra til Siw Jensen.

Finnes det en link?

Om du ikke så dem..........så kan du se det her:

Aktuelt

http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/205505

Brennpunkt

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/620508

:) Jeg vet ikke om folket fikk med seg dagsnytt 18 i dag. Hjelpe meg for en fiskeriminister. Fikk nesten lyst til å hjelpe henne. Hun ble kjørt fra skanse til skanse.

Deltagere var sinka, en forsker fra vetrinærinstituttet og søstra til Siw Jensen.

Helt enig, dette var triste greier. Det er sørgelig at en av de som skal lede vårt land fremstår slik. Noen må ta fra henne passet, enn om hun slipper utenlands og dummer oss ut i internasjonale fora. Videre synes jeg dette sier mye om lederen, å velge slike spillere på laget ville i andre bedrifter og i lagspill medføre at lederen har måttet gå. At fiskeriministeren ikke kan bedre kan en egentlig ikke holde mot henne, men at noen lar henne være opptre så patetisk burde ha fått konsekvenser. Her er det sviktende dømmekraft over hele fjøla.

link

http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/205530

Edited by h1rik
Link to comment
Share on other sites

Norges jeger- og fiskerforbund kommenterer gårdagens Brennpunkt på sine hjemmesider:

Lufta ut av Brennpunkt-ballongen

Gårsdagens Brennpunktprogram "Myten om villaksen" var hauset godt opp på forhånd. Her skulle myter om villaksen knuses og forvaltninga få sitt pass påskrevet! Men det hele ble en heller flau affære for NRK Brennpunkt.

Budskapet om at det er mye mer laks enn det forskning og forvaltning sier, ble forsøksvis forsøkt forklart med utgangspunkt i noen utvalgte elver. Som eksempel ble kalkingselvene på Sørlandet trukket fram, noe som jo ikke er i strid med det bildet Direktoratet for naturforvaltning (DN) tegner når de beskriver bestandsstatus for villaksen i de ulike elvene.

- Tvert imot er dette ett av flere bevis for at de tiltak som igangsettes faktisk nytter. Kalkinga i Sørlandselvene er ei solskinnshistorie i denne sammenhengen. Hver 5. laks som tas i elv, tas nå i et kalka vassdrag. Men at fangsten går opp i noen få elver som har vært hardt pressa av forsuring, motbeviser ikke det faktum at villaksen står ovafor nye trusler, særlig på grunn av oppdrettsindustrien, påpeker NJFFs informasjonssjef Espen Farstad.

NRK med slagside

Verre er det nemlig at programmet forsøkte å bygge opp et bilde av at vi har historisk sterke laksestammer. I denne argumentasjonen baserte programskaperne seg på uttalelser fra enkeltfiskere langs elvene og en fangststatistikk som ikke holder mål.

- Enhver oppegående person bør stille seg spørsmålet: Hvorfor var det ikke intervjuer med laksefiskere fra elver i Hordaland og andre oppdrettsintensive områder? Svaret er gitt: De ville nemlig fortalt om ei helt anna virkelighet enn den Brennpunktprogrammet forsøkte å skape. Her er nemlig realiteten for laksefiskerne at hverdagen består av fisketomme og stengte elver, sier Farstad.

Sleip fra Sleire

På denne måten har programprodusent Magne Sleire nok en gang laga et tendensiøst program om norsk naturforvaltning. En kuriositet i den sammenheng er nemlig at Sleire i dette programmet brukte kalka elver som sannhetsvitne for at alt står bra til med villaksen. I en av hans tidligere produksjoner, "Med kalk som våpen", angrep han norsk naturforvaltning for alt det gale som kalkinga av vassdragene førte til. Nå ble det tvert om, uten at Sleires seriøsitet kommer styrka ut av den grunn.

- Lufta gikk ut av Brennpunkt-ballongen. Det vi satt igjen med, var et stykke sørgelig dårlig journalistikk som ikke burde vært gitt sendetid i NRKs flaggskip innafor gravende journalistikk, sier Farstad.

- For enkle svar

Også Direktoratet for naturforvaltning er ute med ei bekymringsmelding etter "dokumentaren" fra NRK. DN mener NRKs debatt er prega av enkle svar på kompliserte spørsmål.

– De siste dagers debatt har skapt et inntrykk av at bekymringa vår for villaksen er overdrevet. Det er den ikke. Faresignalene er så mange at det er all grunn til uro for villaksens framtid. Historisk sett har rundt 450 norske vassdrag hatt sin egen unike laksestamme. I dag er minst en av ti laksestammer tapt, men fortsatt gyter det villaks i 407 vassdrag, sier DN-direktør Janne Sollie til DNs nettsider.

Link:

http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=68311810&displaypage=TRUE

NJFFs informasjonssjef Espen Farstad fronter kampen for å bevare våre villaksstammer på en saklig, informativ og flott måte :unsure:

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Aktuelt

http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/205505

Interessant debatt mellom Espen Farstand og bestandsforsker Vøllestad. Konklusjonen ble vel at laksen må forvaltes på populasjonsnivå og at laksen som art ikke er truet. Men at enkelte populasjoner er truet.

Det jeg blir frustrert over er at Fylkesmennene i Troms og Finnmark innførerer begrensninger i fisket Fylkesvis med unntak av et par elver.

Det virket også som at Farstad og Vøllestad var enige om at den største trusselen mot laksen er oppdrettsnæringa og det nevnes bl.a genetisk forurensing og ikke minst lakselusproblematikk.

Som sagt så kjenner jeg meg ikke igjen i krisebeskrivelsene ang vill-laksen, men jeg får bare glede meg over at det står svært bra til i de elvene jeg frekventere :unsure:

Link to comment
Share on other sites

Når det gjelder teite politikere, så er det ikke bare Fiskeriministeren som er helt på jordet så det er sagt. Enn Meltveit Kleppa da ?! Ja så har vi en haug andre i den rødgrønne regjeringen da :unsure:

Begynner å spekulere på om de har utdannelse i det hele tatt, og vet hva som foregår ute i Noregs land !

Fiskeriministeren holdt seg unna omgangssyken, for hun spiste o-laks :)

Herregud, sier jeg !

Link to comment
Share on other sites

:unsure: Jeg vet ikke om folket fikk med seg dagsnytt 18 i dag. Hjelpe meg for en fiskeriminister. Fikk nesten lyst til å hjelpe henne. Hun ble kjørt fra skanse til skanse.

Deltagere var sinka, en forsker fra vetrinærinstituttet og søstra til Siw Jensen.

Det var journalisten sin det!

Kunne vi bare fått en slik debatt i tvruta i beste sendetid.

Link to comment
Share on other sites

Når det gjelder teite politikere, så er det ikke bare Fiskeriministeren som er helt på jordet så det er sagt. Enn Meltveit Kleppa da ?! Ja så har vi en haug andre i den rødgrønne regjeringen da :blush:

Begynner å spekulere på om de har utdannelse i det hele tatt, og vet hva som foregår ute i Noregs land !

Fiskeriministeren holdt seg unna omgangssyken, for hun spiste o-laks :lolu:

Herregud, sier jeg !

Kanskje det er på tide å få skifte ut disse udugelige folka som kaller seg for politikere.

Det er da helt utrulig at det norske folk har valgt inn disse.

Blir så eitrande forbanna når jeg ser å hører våres udugelige fiskeriminister.

Klarer snart ikke å se på noen av disse programmene hvor den kjerringa deltar,blir provosert til de grader.

Men hun fikk nå kjørt seg på dagsnytt 18 i kveld :dribble:

De er da kjøpt å betalt hele denne gjengen :)

Link to comment
Share on other sites

:dribble: Toppen var da hun presterte å si at det ikke fantes lakselus i Finnmark. Hun påsto dette til hun ble satt pent på plass. Det sier vel sitt om kunnskapsnivået, men at hun i det hele stiller alene på slike diskusjoner med så liten biologisk kunnskap med to spesialister på sitt område er nesten utrolig.

Hehe, hun hadde vel med seg Kvistad også, uten at han tilførte vett og forstand til diskusjonen :)

Link to comment
Share on other sites

Har ikke hørt innslaget på dagsnytt 18 så jeg kan ikke kommentere Lisbeths innsats. Jeg har snakket med noen stortingspolitikere og er ikke imponert over kunnskapsnivået, med unntak for Karl Ivar. "Klor deg fast Lisbeth" sier Lars Haltbrekke i Naturvernforbundet og jeg er enig. Har det ikke skjedd mye mer det siste halvåret sammenlignet med de ti siste årene?? Mulig mange mener Helga Pedersen eller Svein Ludviksen var glimrende fiskeriministre. Jeg er uenig. Jeg har ikke sans for Lisbeth men hun har med sin bakgrunn fått journalister til å interessere seg for et felt de aldri har vært opptatt av. Alle som mener at noe må gjøres med oppdrettsindustrien har nå en mulighet til å bli hørt. Det må vi utnytte. Har dere skrevet til Brennpunktredaksjonen? Tips dem for eks om stengte elver på vestlandet. Kanskje kan vi få et program som viser oppdrettsindustriens negative sider, og kanskje svar på hvorfor de ikke vil ta i bruk teknologi som kan fjerne problemene. Hvorfor tok for eks ikke "miljøpolitikeren" Sponheim,som bodde midt i elendigheta, tak i problemene? Kjøpt og betalt??

Sportsfiskefjorden!!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.