Jump to content
Fiskersiden

Catch and relief


PerH
 Share

Recommended Posts

jeg oppfatter faktisk ikke denne diskusjonen som en ren C&R debatt. Kanskje heller en grunnlagsdebatt der C&R bare inngår som en av mange komponenter. For i mine øyne handler dette om noe mer generelt; evnen til å se lenger enn ens egen nese rekker, evnen til å ta til seg ny kunnskap og erkjennelse, evnen til å se ting i en større sammenheng, evnen til å se at det å gjøre kortsiktige "offer" (å måtte sette ut fisk) også kan gavne en selv på sikt. At gammel vane er vond og vende kan forklare tregheten og motstanden mot C&R. Her opplever jeg at vi mer diskuterer hvorfor gammel vane er så vond å vende. Hvorfor er norske sportsfiskere mer konservative enn for eksempel svenskene, vårt nabofolk i øst, som det burde være helt naturlig å sammenlikne seg med?

Vel, det var nå ment litt spøkefullt, da :)

Det er jo en gang slik at det er få ting som så fort får opp temperatur og debattvilligheten som C&R :)

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 94
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Jeg er ingen laksefisker selv. Men nå har det vel aldri vært slik at det er sportsfiske med stang, som er skyld i at laksen i mange elver sliter. Det er heller andre og mer "grådige" aktører, dårlig forvaltning, samt sykdoms overføring fra oppdrett. Som er skyld i elendigheten. Sportsfiskere som kakker laks utgjør en forsvindende liten del av den totale beskattning. Men de som fisker laks må også være med på å ta sin del ansvaret. Jeg er av den oppfattning full fiskestans eller strenge kvoter er veien å gå. Er det full fiskestans skal laksen få være fred.

Link to comment
Share on other sites

Men nå har det vel aldri vært slik at det er sportsfiske med stang, som er skyld i at laksen i mange elver sliter.

Jeg er av den oppfattning full fiskestans eller strenge kvoter er veien å gå. Er det full fiskestans skal laksen få være fred.

Ehhhm - det finnes unntak. Tana er vel et eksempel på at overbeskatning i sjøfasen og elva kan gi dramatisk nedgang i en bestand (eller rettere sagt 36 forskjellige underbestander). Selv om det er både drivgarn og stengselfiske i elva, er uttaket med stang, spesielt på finsk side, altfor høyt og har vært det i mange år. Denne elva er en klassiker hva angår forvaltning a la almenningens tragedie. Hadde elva rent ut i sør Norge hadde det ikke vært problematisk å sette begrensninger, men der oppe skal jo alle mulige interesser tilgodsees. Forvalterne tør ikke forvalte, mens laksen dør som fluer i kilnøter, drivgarn, stengsler eller for sportsfiskeres hånd.

Siste kommentar er i tråd med vedtaket NJFF gjorde på sist avviklede landsmøte, altså at laksen ikke bør fiskes på i elver som har så liten bestand at de er fredet for ordinært fiske. Men det har vi diskutert før - tar ikke opp igjen tråden der...

Link to comment
Share on other sites

Hvorfor er norske sportsfiskere mer konservative enn for eksempel svenskene, vårt nabofolk i øst, som det burde være helt naturlig å sammenlikne seg med?

Fordi de har mer tro på hva farfar sa enn nye idéer fra det store utland og generelt etterpøvbar kunnskap. Fordi de gjennomsyres av provinsiell arroganse basert på overlagt ignoranse.

Forøvrig er C&R-debatter her først og fremst preget av stråmannsargumentasjon gjentatt i det uendelige.

Link to comment
Share on other sites

Provinsiell arroganse... - det var et fint ord. Det er vel egentlig et annet ord for lokalkunnskap. Men det skal vi ikke legge vekt på. Det er viktigere å innføre nye ting som er hentet fra det store utland. Minner meg om noen opplyste folk som var i Skogsfjordelva for noen år siden. De hadde observert at det var store mengder småfisk i elva og belærte oss dumme lokale at vi måtte fiske opp mest mulig av denne, så skulle vi se at det ble storfisk å få..

Men interessant debatt med endel gode saklige innlegg blandet med fjollete kverulering.

Link to comment
Share on other sites

Provinsiell arroganse... - det var et fint ord. Det er vel egentlig et annet ord for lokalkunnskap. Men det skal vi ikke legge vekt på. Det er viktigere å innføre nye ting som er hentet fra det store utland.

Problemet er ikke at man legger vekt på lokalkunnskap (det bør man jo gjøre), problemet er at man BARE stoler på denne, og er fullstendig lukket for impulser utenfra. DET er provinsiell arroganse, og det virkelige problemet her. Med andre ord, når skal nordmenn lære seg at det bør være et både-og istedenfor et enten-eller?

Lokalkunnskapen har ikke alltid rett, og det er ganske typisk at man forsvarer seg mot impulser utenfra på GENERELT grunnlag ved å henvise til enkeltstående eksempler som "liksom" skal dokumentere det generelle. En håpløs måte å argumentere på.

Link to comment
Share on other sites

Provinsiell arroganse... - det var et fint ord. Det er vel egentlig et annet ord for lokalkunnskap. Men det skal vi ikke legge vekt på. Det er viktigere å innføre nye ting som er hentet fra det store utland. Minner meg om noen opplyste folk som var i Skogsfjordelva for noen år siden. De hadde observert at det var store mengder småfisk i elva og belærte oss dumme lokale at vi måtte fiske opp mest mulig av denne, så skulle vi se at det ble storfisk å få..

Men interessant debatt med endel gode saklige innlegg blandet med fjollete kverulering.

Hei

Når skal du skjønne at vi som ikke er vilt og uhemmet begeistret for C&R er provensielle bondeknøler fra steinalderen. Dette skjønner selv en champagnedrikkende guttonge med "lang" livserfaring. At de aller fleste av oss ikke lar seg imponere av "moderne" impulser fra det store utlandet er et utvetydig bevis på dette. Utlandet er stort vet du. At de aller fleste av oss faktisk er sterkt for forvaltningsmessige grep når det gjelder laksens framtid holder bare ikke. For hva er vel kvoter, full stengning av elver og redusert fisketid mot den moderne og internasjonalt fasjonable trenden C&R. At mange av oss er skeptiske til C&R ut i fra et dyrevelferdsperspektiv jf. dyrevelferdslovens § 20 "Jakt, fangst og fiske skal utøves på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte", og er usikre på om C&R virkelig er slikt fiske. Viser bare hvor lite gjennomtenkt våre standpunkter er i forhold til et hav av innlegg på tre linjer som gjerne inneholder ord som provensielt og gammeldags. At vi ikke lar oss imponere av omsorgen for fisken som ligger i å slippe den ut fordi det å slippe ut fisken (som skal være omsorgsfullt) faktisk innebærer at man først påfører fisken en unødvendig belastning ( når man ikke fisker for mat) er siste spikeren i kista. Det er ikke slik at vi er saklig uenig med de værste C&R fantastene, vi har bare ikke forstått det.

mvh

bda

Edited by BDA
Link to comment
Share on other sites

Dra det opp og slå det ihjel! Alt sammen!

Så får vi se hvor lenge det varer!

Dette var kanskje ironisk ment. For slike argumenter er lite egnet til å drive diskusjoner fremover på en fornuftig måte. Det å drive en diskusjon fra skyttergraver gir sjelden resultat

Link to comment
Share on other sites

Dette var kanskje ironisk ment. For slike argumenter er lite egnet til å drive diskusjoner fremover på en fornuftig måte. Det å drive en diskusjon fra skyttergraver gir sjelden resultat

Nettopp!

C&R har jeg sansen for og praktiserer dette selv, men jeg har et valg og gjør det bare når det passer meg. Jeg har derimot ikke sansen for uttrykksmåten til fanatikerne og de kvaliteter de tillegger oss som av og til kakker en laks innenfor kvota, i elver der det er dokumentert at bestanden tåler dette. At noen da helt lar være å fiske elver med svake bestander, heller enn å bedrive C&R, er et personlig valg og et valg med samme integritet og verdighet som valget en C&R tilhenger ville tatt.

Provinsiell arroganse - hvem f... slags autoritet på feltet er det egntlig som uttaler seg her? En ting er saklige argument i en debatt, noe helt annet er flagging av dårlig skjulte fordommer fra "urbane besservissere"..!

Link to comment
Share on other sites

Jeg vil ikke se på meg selv som en urban besservisser, jeg slipper ut fisk jeg får (spesielt når 90% ikke er matfisk) men unner meg også matfisk i ny og ne.

Det som slår meg er at de som maser mest om olaks, lus og rømminger er de som fisker mye villaks når det er åpent for det og slår ihjel det de klarer - som er mitt inntrykk. Litt paradoksalt i mine ører.

Men rett gjerne på mine inntrykk, "meitemafien" som jeg vil se er de som er blandt "fanatikerne" deler sikkert samme syn som meg.

Og det var dagens sakligheter fra denne kanten.

Link to comment
Share on other sites

Meitefiskere er IKKE fantaikerne selvom noen kanskje har inntrykk av det. Meitefiskere er stort sett de mest allsidige fiskere. Endel arter utføres det 100% c&r på, både fordi bestandene kan være små, ikke tåler uttak eller fordi de rett og slett ikke er egnet matfisk, mens andre arter igjen kan tåle et visst uttak uten at man har noen kvaler for det.

De virkelige fanatikerne finner du spesielt blant tørr/imitasjonsfluefiskerne. Ta bare en titt på ungdommen på OFA sitt forum.

Link to comment
Share on other sites

Meitefiskere er IKKE fanatikere selvom noen kanskje har inntrykk av det.

nettopp, selv om NOEN FÅ meitere er ensidige er stereotypien om at meiterne er ukritiske tilhengere av C&R MYE lenger unna sannheten enn stereotypien om at norske laksefiskere er ensidige motstandere av C&R (selv om det som sagt fins mange unntak her også). Det er naturligvis stor variasjon i begge leire, men det som er interessant å diskutere og viktig å ta tak i er jo hovedtrekkene.

Link to comment
Share on other sites

Og poenget er at man BURDE like endringene, og ikke betrakte dette som et dilemma, hvis man er mer opptatt av laksens fremtid enn av egen ære og mat vel og merke.

Om det å være åpen for at andre faktisk har andre meninger enn seg selv! Ingen er uenige i at man ikke bør høste av bestander som ikke er bærekraftige. Noen av oss er skeptiske til C&R som forvaltningstiltak, dels fordi dette har en politisk effekt som Olav Moberg på en utmerket måte beskriver, og dels fordi noen av oss er skeptiske til etiske sider ved C&R.

Slik jeg ser det er C&R som forvaltningsmessig tiltak når det gjelder laksefiske en metode som "gjør det mulig" å fiske på bestander som egentlig burde fått være i fred. Da er fredning, kvotemessige begrensninger og kort fisketid etter min ringe mening bedre og mer etisk riktig. Burde jeg ikke mene dette? Burde jeg mene at C&R er en bedre løsning?

Er det da greit at jeg på min side hevder at du ikke burde støtte C&R? Eller burde jeg heller på en saklig måte gå inn i din argumentasjon?

Når det gjelder ære er det min erfaring at dette i stor grad er en drivkraft blant C&R fiskere tar jeg feil her? Eller er det en annen grunn til alle disse bildene av ungdommer i merkeriktige solbriller som holder opp en fisk for fotografen før den settes ut?

Noe av problemet med C&R debatter er at dette egentlig er to ulike ordskifter minst. 1. for eller i mot C&R i seg selv, og 2 for eller i mot C&R som et virkemiddel i forvaltningen av fiskebestander. Dette er egentlig to ulike problemstillinger. Personlig er jeg ikke for noe forbud mot C&R (selv om jeg mildt sagt er moderat begeistret for praksisen), men er jeg sterkt mot C&R som er virkemiddel i forvaltningen. Hvorfor? Dersom tilstanden i en bestand er så dårlig at den ikke bør høstes av bør bestanden fredes, og før det er kommet så langt bør man heller regulere med fisketid og kvoter. Det vil være å institusjonalisere en praksis der en åpner for fiske på en bestand som ikke er bærekraftig. Det er greit at noen mener dette er riktig, men hvorfor noen ut i fra et slikt standpunkt finner grunn til å sette seg på sin moralske høye hest er for meg en gåte.

En vanlig hersketeknikk fra C&R tilhengerene i slike debatter er å forsøke å henge på sine meningsmotstandere meninger de ikke har. Dette kommer til uttrykk i fraser som fryseboksfiskere, kakkere og floskler som "slå i hjel alt, tøm vannet" osv. Et alternativ som ingen er for. Det er fullgode alternativer til C&R man kan for eksempel la være å fiske når kvoten er nådd.

mvh

bda

Link to comment
Share on other sites

Om det å være åpen for at andre faktisk har andre meninger enn seg selv! Ingen er uenige i at man ikke bør høste av bestander som ikke er bærekraftige. Noen av oss er skeptiske til C&R som forvaltningstiltak, dels fordi dette har en politisk effekt som Olav Moberg på en utmerket måte beskriver, og dels fordi noen av oss er skeptiske til etiske sider ved C&R.

Slik jeg ser det er C&R som forvaltningsmessig tiltak når det gjelder laksefiske en metode som "gjør det mulig" å fiske på bestander som egentlig burde fått være i fred. Da er fredning, kvotemessige begrensninger og kort fisketid etter min ringe mening bedre og mer etisk riktig. Burde jeg ikke mene dette? Burde jeg mene at C&R er en bedre løsning?

Er det da greit at jeg på min side hevder at du ikke burde støtte C&R? Eller burde jeg heller på en saklig måte gå inn i din argumentasjon?

Når det gjelder ære er det min erfaring at dette i stor grad er en drivkraft blant C&R fiskere tar jeg feil her? Eller er det en annen grunn til alle disse bildene av ungdommer i merkeriktige solbriller som holder opp en fisk for fotografen før den settes ut?

Noe av problemet med C&R debatter er at dette egentlig er to ulike ordskifter minst. 1. for eller i mot C&R i seg selv, og 2 for eller i mot C&R som et virkemiddel i forvaltningen av fiskebestander. Dette er egentlig to ulike problemstillinger.

Det er veldig mange såkalte "kjøttfiskere" (et dårlig uttrykk, jeg vet det, men dere skjønner hva jeg mener) som ikke tenker så veldig mye på om deres virksomhet er til skade for bestanden eller ikke. Mange forsøker å argumentere for at DERES virksomhet alene ikke betyr så mye - hvilket jo er sant - men de soper da glatt under teppet at problemet er hvis alle tenker som dem. Hvorvidt dette er REN egoisme eller ubetenksomhet vet jeg ikke, men det er likefullt et problem. Og selv om mange også er samvittighetsfulle er det kjøttfiskerne fortsatt alt for mange i dette landet. Og hadde ikke mange av oss stresset disse problemene i årevis ville vi trolig fortsatt ikke ha kommet lenger enn vi var den gangen.

Når jeg skriver BURDE være positive så mener jeg naturligvis ikke at de nødvendigvis skal like C&R, det får de gjøre som de vil om. Men de bør ihvertfall forstå at dersom man setter laksen tilbake så er det rasjonelt sett bedre enn om man kakker den og tar den med hjem når forutsetningene er som de er. For hver laks ekstra som får kommet opp og gytt må være positivt, uansett om den har vært en tur på land først eller ikke. Og da har man egentlig tre valg; man kan like praksisen og fortsette å fiske som før og sette ut igjen laksen, man kan mislike praksisen, men rasjonelt innse at det er den beste løsningen tross alt, og fortsette som før, eller man kan mislike praksisen så sterkt at man heller avstår fra å fiske. Og da kommer clou'et;

Å fiske er og blir en frivillig aktivitet, det er helt greit at de som synes C&R er så uetisk at de heller slutter å fiske gjør det, men hvorfor skal de få lov til å ødelegge fisket for oss andre, når det ikke fins et eneste rasjonelt, biologisk argument for det?

For meg er dette selve kjernen i C&R debatten. Og med unntak av elver hvor bestandene er helt på utryddelsens rand, der det ikke nødvendigvis er uetisk å fiske - men ihvertfall meningsløst (hvorfor fiske et sted det ikke er fisk?) - så er det jo nettopp på bestander som er sårbare at C&R praksisen har sin misjon. Det er jo derfor praksisen ble innført, og det er der den har demonstrert sin effekt. Hvorfor bedrive C&R dersom bestanden tåler beskatning, og dersom fisken er god å spise? Og hele praksisen er jo så sterkt faglig underbygget, 50-70 års erfaring på hundrevis av arter over hele jordkloden, laks inkludert. At C&R virker er så godt vitenskaplig dokumentert som det er mulig å få det, selv om det også fins noen betenkelige sider som man naturligvis må ta tak i (i visse situasjoner, og på enkelte arter fungerer praksisen dårlig). Men disse unntakene rokker ikke ved det generelle bildet.

Og for øvrig er jeg enig i at denne diskusjonen egentlig består av flere diskusjoner, som du skisserer. Og ja, nettopp fordi det fins visse unntak er det viktig å forsøke å utvikle en bedre bruk av praksisen. Men det er ikke hovedproblemet i Norge, hovedproblemet her er at alt for mange er forutinntatt negative til praksisen som sådan, knapt uten å ha kunnskaper om den.

Link to comment
Share on other sites

Det er veldig mange såkalte "kjøttfiskere" (et dårlig uttrykk, jeg vet det, men dere skjønner hva jeg mener) som ikke tenker så veldig mye på om deres virksomhet er til skade for bestanden eller ikke. Mange forsøker å argumentere for at DERES virksomhet alene ikke betyr så mye - hvilket jo er sant - men de soper da glatt under teppet at problemet er hvis alle tenker som dem. Hvorvidt dette er REN egoisme eller ubetenksomhet vet jeg ikke, men det er likefullt et problem. Og selv om mange også er samvittighetsfulle er det kjøttfiskerne fortsatt alt for mange i dette landet. Og hadde ikke mange av oss stresset disse problemene i årevis ville vi trolig fortsatt ikke ha kommet lenger enn vi var den gangen.

Når jeg skriver BURDE være positive så mener jeg naturligvis ikke at de nødvendigvis skal like C&R, det får de gjøre som de vil om. Men de bør ihvertfall forstå at dersom man setter laksen tilbake så er det rasjonelt sett bedre enn om man kakker den og tar den med hjem når forutsetningene er som de er. For hver laks ekstra som får kommet opp og gytt må være positivt, uansett om den har vært en tur på land først eller ikke. Og da har man egentlig tre valg; man kan like praksisen og fortsette å fiske som før og sette ut igjen laksen, man kan mislike praksisen, men rasjonelt innse at det er den beste løsningen tross alt, og fortsette som før, eller man kan mislike praksisen så sterkt at man heller avstår fra å fiske. Og da kommer clou'et;

Å fiske er og blir en frivillig aktivitet, det er helt greit at de som synes C&R er så uetisk at de heller slutter å fiske gjør det, men hvorfor skal de få lov til å ødelegge fisket for oss andre, når det ikke fins et eneste rasjonelt, biologisk argument for det?

For meg er dette selve kjernen i C&R debatten. Og med unntak av elver hvor bestandene er helt på utryddelsens rand, der det ikke nødvendigvis er uetisk å fiske - men ihvertfall meningsløst (hvorfor fiske et sted det ikke er fisk?) - så er det jo nettopp på bestander som er sårbare at C&R praksisen har sin misjon. Det er jo derfor praksisen ble innført, og det er der den har demonstrert sin effekt. Hvorfor bedrive C&R dersom bestanden tåler beskatning, og dersom fisken er god å spise? Og hele praksisen er jo så sterkt faglig underbygget, 50-70 års erfaring på hundrevis av arter over hele jordkloden, laks inkludert. At C&R virker er så godt vitenskaplig dokumentert som det er mulig å få det, selv om det også fins noen betenkelige sider som man naturligvis må ta tak i (i visse situasjoner, og på enkelte arter fungerer praksisen dårlig). Men disse unntakene rokker ikke ved det generelle bildet.

Og for øvrig er jeg enig i at denne diskusjonen egentlig består av flere diskusjoner, som du skisserer. Og ja, nettopp fordi det fins visse unntak er det viktig å forsøke å utvikle en bedre bruk av praksisen. Men det er ikke hovedproblemet i Norge, hovedproblemet her er at alt for mange er forutinntatt negative til praksisen som sådan, knapt uten å ha kunnskaper om den.

Da kan jeg altså gå ut i fra at det er alle kjøttfiskere der ute et sted dere argumenterer mot. For her inne ser jeg ikke mye kjøttfiskerargumentasjon. Da tror jeg nok du treffer målgruppen bedre ved å stille deg på torget med en løpeseddel for C&R.

Man står ikke i et valg i det øyeblikket man har tatt en laks, sette ut eller ikke. Den reflekterte fiskeren har tatt et valg før man begynner å fiske. Ønsker man å fiske etter en fisk kun for gleden av å kjøre den eller ikke. Du flytter problemstillingen til feil tidspunkt. Det er dette som ligger bak rådet for dyreetikks uttalelse fra 1998. En uttalelse jeg i hovedsak slutter meg til.

"Sportsfiske der fanget fisk skal slippes ut igjen, såkalt “catch and release” eller “fang og slipp”, er utbredt i en del land. Myndighetene vurderer nå om konseptet skal innføres som et fangstbegrensende virkemiddel i enkelte norske vassdrag. “Fang og slipp” -konseptet er et nytt prinsipp i naturforvaltningen sammenliknet med de fangstregulerende tiltak som til nå har vært benyttet. Ved “fang og slipp” løsrives fisket helt fra den opprinnelige hensikten, som var å skaffe mat. Etter Rådets oppfatning er det viktig å underbygge og utvikle holdninger som tar vare på ressursene i naturen og forvalter dem på en bærekraftig måte. I dette ligger også respekt for liv. Det er liten tvil om at fisk opplever smerte og stress i forbindelse med fisking, uansett om den blir avlivet eller sluppet fri igjen. Forskjellen ligger i at fisken ved “fang og slipp” blir utsatt for denne belastningen kun for å tilfredsstille menneskers behov for spenning og opplevelse. De lidelser og skader som fisken påføres i denne forbindelse neglisjeres. Rådet finner det ikke etisk forsvarlig å bruke levende dyr på denne måten. Dersom fiskebestanden er for liten til å tåle beskatning, er alternativet etter Rådets syn å ikke fiske. Rådet for dyreetikk vil på denne bakgrunn fraråde at “fang- og slipp” blir innført som forvaltningstiltak i Norge."

Link til hele uttalelsen: http://www.radetfordyreetikk.no/1998/04/sportsfiske-fang-og-slipp/

Det er altså ikke bare rom og plass for "biologiske og vitenskapelige" argumenter. Om man er enig eller ikke.

mvh

bda

Edited by BDA
Link to comment
Share on other sites

Og med unntak av elver hvor bestandene er helt på utryddelsens rand, der det ikke nødvendigvis er uetisk å fiske - men ihvertfall meningsløst (hvorfor fiske et sted det ikke er fisk?) - så er det jo nettopp på bestander som er sårbare at C&R praksisen har sin misjon. Det er jo derfor praksisen ble innført, og det er der den har demonstrert sin effekt.

I en lakseelv er ikke fisken jevnt fordelt. Den står gjerne på helt bestemte godplasser - noen fiskere er gode til å finne disse, andre ikke. Poenget er at det lille som er av fisk faktisk er fiskbart selv i en temmelig tynn bestand. Derfor er ikke fisket "meningsløst", for du kan jo alltids knipe noen lakser selv i en "fisketom" elv, til og med i elver som har sårbare bestander eller der laksen er truet av utryddelse. Innen forvaltningen vet man dette og er derfor raske til å frede elver som ikke tåler nevneverdig uttak av gytefisk.

Hvorfor bedrive C&R dersom bestanden tåler beskatning, og dersom fisken er god å spise?

Det er jo det jeg har mast om hele tiden, jo - vi er jo faktisk helt enige her..!

På den annen side sett - jeg er heller ikke enig i at C&R må tolkes så knallhardt som Rådet for dyreetikks uttalelse tilsier. C&K eller C&R er nemlig et valg den enkelte har og er suveren til å ta i en elv der høsting kan forsvares. Da krever jeg at min avgjørelse, enten det nå koster laksens liv eller ei, respekteres på lik linje med at jeg overhodet ikke legger meg borti om andre setter ut laks eller ei. Det har jeg intet med å gjøre. Min respekt for andres avgjørelser medfører i tillegg at jeg slett ikke tillegger absolutte C&R tilhengere negativt ladede adjektiver hver gang jeg omtaler dem - og det burde gjelde begge veier!

Edited by PerH
Link to comment
Share on other sites

Man står ikke i et valg i det øyeblikket man har tatt en laks, sette ut eller ikke. Den reflekterte fiskeren har tatt et valg før man begynner å fiske. Ønsker man å fiske etter en fisk kun for gleden av å kjøre den eller ikke. Du flytter problemstillingen til feil tidspunkt.

Hvordan i all verden er det du leser det jeg skrev? Jeg skrev jo nettopp at man essensielt sett har tre alternativer dersom bestanden ikke tåler beskatning; enten praktisere C&R fordi man synes dette er etisk forsvarlig og den beste løsningen, praktisere det mot sin vilje fordi man er pålagt det men fordi trangen til å fiske veier tyngre, eller avstå fra å fiske. I alle tilfellene er jo dette en vurdering som må gjøres på FORHÅND. Jeg flytter ikke på tidspunkt. Dersom man kan har mulighet til å velge å praktisere C&R, men ikke er tvunget til det, ja da kan man gjerne gjøre det i øyeblikket der og da. Men det er jo ikke det som er utgangspunktet her, eller for C&R debatten for den saks skyld.

Og for å presisere ytterligere det jeg skrev om kvaler og hva man burde synes er bra. Det er jo ikke det at man ikke skjønner at folk i UTGANGSPUNKTET kan få kvaler av at man dras mellom to hensyn. Men når man kjenner reglene på FORHÅND burde ikke dette gi noen kvaler, delvis fordi man burde forberede seg mentalt på situasjonen - det burde man ha alle muligheter til - eventuelt kan man velge å avstå fra å fiske dersom kvalene blir for sterke. Og uansett hvor negativ man er overfor C&R praksisen, burde det jo alltid være gledelig at fisken får mulighet til å gyte, da dette rasjonelt sett er VIKTIGERE enn at vi får en laks på bordet, en laks vi strengt talt ikke trenger. Med andre ord, selv om man aldri så mye måtte ønske å spise fisken, burde erkjennelsen om at det beste er om fisken får gytt veie tyngre, tross alt, hvis man ønsker å bidra til å bevare bestandene vel og merke. Og nettopp derfor fremstår det nevnte innlegget mer enn noe som et dårlig skjult motstandsskrift mot C&R, fordi disse kvalene burde man ha avklart lenge før man dro ut og fisket.

I en lakseelv er ikke fisken jevnt fordelt. Den står gjerne på helt bestemte godplasser - noen fiskere er gode til å finne disse, andre ikke. Poenget er at det lille som er av fisk faktisk er fiskbart selv i en temmelig tynn bestand. Derfor er ikke fisket "meningsløst", for du kan jo alltids knipe noen lakser selv i en "fisketom" elv, til og med i elver som har sårbare bestander eller der laksen er truet av utryddelse. Innen forvaltningen vet man dette og er derfor raske til å frede elver som ikke tåler nevneverdig uttak av gytefisk.

Jo men dersom man praktisere C&R er ikke dette fisket avgjørende for om bestanden overlever eller ikke. For dersom man praktiserer C&R vil jo ikke dette affisere bestanden uansett om den er solid eller tynn. Og kom ikke med argumentene om at det alltid vil være en liten dødelighet. Det holder bare ikke. For de aller fleste arter - laks inkludert - er det VELDIG enkelt å gjøre de grep som sørger for at overlevelsen med C&R er praktisk talt 100%. Du vil ikke kunne finne noen vitenskaplig dokumentasjon på det motsatte, men du kan enkelt finne MYE dokumentasjon som støtter dette ved søk på internett. Selv uten spesielle grep er overlevelsen på 90-97%. Med andre ord, det er ikke noe rasjonelt faglig hinder for at man kan bedrive sportsfiske selv på truete bestander, dette er kun et spørsmål om vilje og evne til å gjøre de riktige tingene. Og kanskje tiden er inne for å innføre ferdighetsprøver for å kunne bedrive sportsfiske, og vise at man klarer å handtere en levende fisk på en forsvarlig måte?

Det man sitter igjen med er om det gir noen mening eller om det er etisk å fiske på slike bestander. Jeg synes det er en uting å blande etikk inn i dette. Jeg aksepterer at andre har et annet etisk syn enn meg, men som sagt, hvorfor skal de med et strengere etisk syn hindre meg å fiske? Er ikke etiske vurderinger et personlig anliggende? Jeg ville ihvertfall ikke forsøke å bruke etikk som argument mot at andre skal gjøre noe som er mer "liberalt" enn hva jeg er villig til forutsatt at det ikke fins ugjendrivelige faglige argumenter som støtter mitt syn. Husk at hvs som anses som akseptabel behandling av dyr (altså de "offisielle" etiske rammer) ikke er forankret i personlige etiske betraktninger, men hvorvidt det er dyreplageri, basert på faglige betraktninger. Noe annet ville være håpløst siden det er omtrent like mange etiske syn som det er mennesker. Og enn så lenge fins det ikke noen dokumentasjon på at sportsfiske generelt sett er dyreplageri, selv om det fins situasjoner der fisken er alvorlig skadet hvor det vil være dyreplageri å sette den ut igjen. Men slike situasjoner kan man lett luke ut, og dessuten er jo skaderisikoen hos fisk, og den plage den eventuelt utsettes for under kampen HELT uavhengig av hva man velger å gjøre med den etterpå. Faktisk er de som praktiserer C&R PÅ FORHÅND mer bevisste på dette og bruker utstyr og har ferdigheter som reduserer eventuelle plager også under kampen.

C&K eller C&R er nemlig et valg den enkelte har og er suveren til å ta i en elv der høsting kan forsvares. Da krever jeg at min avgjørelse, enten det nå koster laksens liv eller ei, respekteres på lik linje med at jeg overhodet ikke legger meg borti om andre setter ut laks eller ei. Det har jeg intet med å gjøre. Min respekt for andres avgjørelser medfører i tillegg at jeg slett ikke tillegger absolutte C&R tilhengere negativt ladede adjektiver hver gang jeg omtaler dem - og det burde gjelde begge veier!

Ja, dette bør være et valg, der det er forsvarlig at man kakker noen fisk vel og merke. problemet er at det er ytterst få elver i Norge i dag som tåler at alle laksefiskere kakker all den laksen de får. Derfor må man ha reguleringer. Egentlig synes jeg den beste løsningen er en liten bag limit slik det praktiseres for eksempel i elver i Trøndelag. For mange elver tåler fortsatt en LITEN beskatning. Men hvis utviklingen fortsetter som den har gjort de siste tiårene er det bare et spørsmål om tid før man må innføre C&R som standard, eller eventuelt stenge elver. Og det er da vi havner i uføret. For det er og vil i lang tid være elver med sårbare bestander der C&R vil være uproblematisk, det er jo nettopp i slike elver praksisen kommer til sin rett. Skal vi stenge slike elver? Og er det noen som ikke ser at dette antagelig er kroken på døra for laksefiske for godt på sikt? Og det uten at det strengt talt er nødvendig. Og apropos respekt begge veier; det er en uunngåelig asymmetri her. C&R fiskerne vil jo aldri nekte motstanderne å fiske, forutsatt at de følger NØDVENDIGE forvaltningsregler (C&R), men motstanderne vil jo nekte alle å fiske dersom bestandene begynner å bli sårbare, altså uten at det fins faglige grunner for det. Og som sagt; det er selve kjernen i C&R-debatten.

Link to comment
Share on other sites

Grunnen til at mange C&R tillhengere blir sett på litt skrudde. Er jo at de har et litt svart/hvitt syn på saken. C&R er det eneste saliggjørende. De som ikke følger dette prinsippet er noen likegyldige,egoistiske,ubetenksome individ. De liker gjerne å bruke nedsettende vendinnger som kjøttfiskere. Man bruker gjerne store bokstaver, og negative vendinger. For å understreke hvor feil de andre tar. Eksempler på dette er

Mange forsøker å argumentere for at DERES virksomhet alene ikke betyr så mye

Hvorvidt dette er REN egoisme eller ubetenksomhet vet jeg ikke, men det er likefullt et problem

Jeg tror faktisk de som ivrer mest for C&R kunne fått flere tilhengere hvis de flyttet debatten ned på et litt mer saklig nivå. Jeg som sportsfisker liker ikke å bli kalt "kjøttfisker". Av den grunn at jeg faktisk velger å spise den fisken jeg får. Når jeg fisker så har jeg alltid det som mål å drive et forsnuftig fiske. Enten jeg fisker i sjøen eller på fjellet så avpasser jeg meg etter forholdene. Jeg fisker stort sett aldri mer enn det som kan forsvarers. Har jeg fått så det greier seg så stopper jeg å fiske. Er jeg på fjellet og ikke kan konservere så blir det nok fisk til stekepannen. Så velger jeg å stoppe. Da jeg ikke ser det fornuftige i å plage fisken bare på grunn av at jeg vil more meg ved å kjøre den. Og selvsagt hvis en bestand ikke tåler uttak så fisker jeg ikke.

Edited by Afre
Link to comment
Share on other sites

Grunnen til at mange C&R tillhengere blir sett på litt skrudde. Er jo at de har et litt svart/hvitt syn på saken. C&R er det eneste saliggjørende. De som ikke følger dette prinsippet er noen likegyldige,egoistiske,ubetenksome individ. De liker gjerne å bruke nedsettende vendinnger som kjøttfiskere. Man bruker gjerne store bokstaver, og negative vendinger. For å understreke hvor feil de andre tar. Eksempler på dette er

Jeg tror faktisk de som ivrer mest for C&R kunne fått flere tilhengere hvis de flyttet debatten ned på et litt mer saklig nivå. Jeg som sportsfisker liker ikke å bli kalt "kjøttfisker". Av den grunn at jeg faktisk velger å spise den fisken jeg får. Når jeg fisker så har jeg alltid det som mål å drive et forsnuftig fiske. Enten jeg fisker i sjøen eller på fjellet så avpasser jeg meg etter forholdene. Jeg fisker stort sett aldri mer enn det som kan forsvarers. Har jeg fått så det greier seg så stopper jeg å fiske. Er jeg på fjellet og ikke kan konservere så blir det nok fisk til stekepannen. Så velger jeg å stoppe. Da jeg ikke ser det fornuftige i å plage fisken bare på grunn av at jeg vil more meg ved å kjøre den. Og selvsagt hvis en bestand ikke tåler uttak så fisker jeg ikke.

er det virkelig C&R fiskerne som ser svart hvitt på dette? Som Iversen påpekte, det er svært få C&R tilhengere som er så ensidige som du her forsøker å antyde. Hvor mange ganger skal man være nødt til å gjenta og dokumentere det før det siger inn?

OK, som jeg selv skrev var "kjøttfiskere" et dårlig uttrykk, men det burde ikke være noen tvil om hva jeg mente, særlig ut fra hva jeg ellers har skrevet i denne tråden og andre debatter om temaet. Og dessuten er det jo håpløst at man tar et slik generelt uttrykk personlig. Derfor er det rimelig håpløst at dere som er meningsmotstandere her henger dere opp i denne litt uheldige ordbruken, og prøver å bruke dette for hva det er verdt. Dere gir jo da det inntrykket at dette er det eneste halmstrået dere har å ta tak i.

Og er det usaklig å angripe det at ENKELTE fiskere forsøker å argumentere med at deres fiske ikke betyr så mye? Jeg skriver jo at dette er riktig, men i 2010 skal man være rimelig blind for å ikke innse at dette er irrelevant, og at det er den KOLLEKTIVE beskatningen som betyr noe, og at man ikke kan se sitt eget fiske isolert. Det er jo en hel rekke fiskere som bedriver et fornuftig beskatningsfiske. Kanskje de fleste gjør det i dag. Det er jo vel og bra. Problemet er at enkelte bestander ikke tåler noen beskatning, ihvertfall tåler ikke bestandene en kollektiv beskatning. Derfor har man egentlig tre valg; en streng bag limit, C&R, eller å stenge fisket. Og i noen tilfeller holder det ikke med bag limit en gang, slik at man bare har to valg. Hvorfor sliter så mange med å se disse realitetene?

Edited by piscator
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.