Jump to content
Fiskersiden

Kan du minstemålet på fisken du fisker?


Recommended Posts

Ohoi :)

Jeg ser stadig stolte fiskere som viser frem bilder av fangsten sin.

Det er alltid gøy synes jeg :)

Jeg ser også rett som det er fisk under minstemål.

Der er ikke alltid gøy synes jeg.

Jeg regner selvfølgelig med at den stolte fiskeren ikke er klar over at vedkommende har tatt fisk under minstemålet.

Eller kanskje vedkommende har kommet i den uheldige situasjonen at fisken har blitt så skadet at avlivning vil være det eneste rette.

Uansett synes jeg det er greit å ha noe å kikke på om jeg ikke er sikker, så jeg tenkte å lage en post der man kan sjekke om man er usikker :)

Fra fiskeridirektoratets sider om forskrift om fiske i sjøen:

Kapittel IX. Minstemål og tiltak for å begrense fangst av fisk under minstemål

§ 43.Minstemål

Det er forbudt å fiske fisk mindre enn:

1. Kveite 80 cm

2. Torsk

a ) nord for 62° N 44 cm

b ) sør for 62° N 40 cm

3. Hyse

a ) nord for 62° N 40 cm

b ) sør for 62° N 31 cm

4. Lysing 30 cm

5. Rødspette

a ) i området beskrevet i § 3 nr. 1, 2 og 3 (utenom Skagerrak) 29 cm

b ) i Skagerrak beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak) 27 cm

6. Mareflyndre 28 cm

7. Sandflyndre 23 cm

8. Lomre 25 cm

9. Tunge 24 cm

10. Piggvar 30 cm

11. Slettvar 30 cm

12. Glassvar 25 cm

13. Hvitting 32 cm

14. Skrubbe 20 cm

17. Pigghå 70 cm

18. Blåkveite 45 cm

19. Breiflabb i garnfiske 60 cm

20. Uer

a ) Uer utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene 30 cm

b ) Uer innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene 32 cm

21. Makrell 30 cm

22. Sild fisket i området beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak), unntatt norsk fjordsild fisket innenfor 2 nautiske mil fra grunnlinjene 18 cm

23. Nordsjøsild 20 cm

24. Norsk vårgytende sild 25 cm

25. Trondheimsfjordsild 23 cm

26. Lodde

a ) Nord for 62° N 11 cm

b ) I fiskerisonen ved Jan Mayen 12 cm

27. Reker 6 cm

28. Sjøkreps 13 cm

29. Krabbe 13 cm

30. Krabbe på kyststrekningen Rogaland mot grensen til Sverige 11 cm

31. Haneskjell i Nordland, Troms og Finnmark fylker 6,5 cm

32. Hummer 25 cm

33. Kongekrabbe i kvoteregulert område i Øst-Finnmark 13 cm

34. Stort kamskjell 10 cm

35. Leppefisk 11 cm

36. Tobis 10 cm

37. Brisling innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene 9 cm

38. Makrellstørje 115 cm og 30 kg

Forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå, håbrann og silkehai (J-250-2013)

§ 2 Generelt forbud

Det er forbudt å fiske og lande brugde (Cetorhinus maximus), pigghå (Squalus acanthias), håbrann (Lamna nasus) og silkehai (Carcharhinus falciformis). Forbudet gjelder også fritidsfiske. Det er også forbudt å skjære finnene av brugde og håbrann før fangsten er landet.

Forskrift om fangst av ål (J-287-2011)

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt å fange, oppbevare og lande ål. Forbudet gjelder også fritidsfiske.

Minstemål for laksefisk

Det er bare tillatt å fange anadrome laksefisk som er minst 35 centimeter. I Enningdalselva, Iddefjorden og Svinesund er det imidlertid et minstemål for laks på 50 centimeter og sjøørret 40 centimeter.

I Nordland, Troms og Finnmark er det likevel tillatt å fange sjøørret og sjørøye som er minst 30 centimeter.

Måling av fisk

Fiskens lengde skal måles fra snutespissen til enden av sporens ytterste stråler.

Pigghå skal måles fra snutespissen til bakerste kant av den øverste haleflik.

Hummer og sjøkreps skal måles fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp.

Reker skal måles fra forkant av øyet til bakre kant av halen.

Krabbe skal måles over skallets største bredde.

Haneskjell skal måles som lengste lengde fra skallhengsel til motsatt skallkant.

Stort kamskjell skal måles over skallets lengste lengde.

Kongekrabbe skal måles fra indre ende av øyehulen til innbuktning i bakkant midt på ryggskjoldet.

Reker, sjøkreps og hummer kan uten hinder av § 43 nr. 27, 28 og 32 også måles ved å måle carapaxlengden. Carapaxlengden for reker (1,5 cm), sjøkreps (4 cm) og hummer (9 cm) skal måles fra bakerste ende av øyehulen til bakerste kant av carapax målt midt oppe på ryggen.

Link to post
Share on other sites

Nei ikke jeg heller og jeg undres hvorfor.

Her i lillesand som jeg fisker sjøørret er minstemålet 35 cm.

Jeg tror det er nord for 62 grader det øker til 40 cm, men det har de egne bygninger til, troing altså, så jeg er kan ikke si med sikkerhet hvor grensa går eller om det fortsatt er slik.

Jeg legger uansett inn en link til siden her så kan den gå inn å kikke den som vil :)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-22-1878/KAPITTEL_10#KAPITTEL_10


Takk Audiosan :)

Det er nok derfor :)

Link to post
Share on other sites

Øynene mine fikk helt vondt.

Jeg har rydda opp i innlegget, og lagt til forbudet om pigghå. Satser på tilgivelse fremfor tillatelse :)

Merkelig at glassvar er med i lista ( ikke matfisk engang heller) mens HA, SØ , steinbitt og lyr ikke er å finne på lista ennå . Her tror jeg at Fiskeridirektoratet bør rydde opp litt i ...

Link to post
Share on other sites

SØ har egen paragraf. Men de kunne godt satt opp både SØ laks og røye på denne listen også. At steinbit ikke har noe minstemål er jo mildt sagt ufattelig.

makrellens minstemål kan også en sportsfisker se bort ifra. den gjelder ikke ved bruk av garn og krokredskap i følge §45. Minstemålet er vist rettet mot trålere.

Edited by Audiosan
Link to post
Share on other sites

Øynene mine fikk helt vondt.

Jeg har rydda opp i innlegget, og lagt til forbudet om pigghå. Satser på tilgivelse fremfor tillatelse :)

Tllatelse, tilgivelse og takk sendes :) Lønn får du i himmelen :)

Men seriøst, takk skal du ha, det var sånn det så ut før jeg posta det :)

Link to post
Share on other sites

Man burde jo ha gjort noe med disse...

15. Ål
a ) Gulål 40 cm
b ) Blankål 37 cm
17. Pigghå 70 cm

Vet ikke om det foregår yrkesfiske etter ål, men pigghå taes det ganske mye av.

Link to post
Share on other sites

Jeg kupper visst tråden jeg da, men bare fordi initiativet var bra :)

Fjernet linjene om ål, og lagt til teksten fra forskrift om ålefangst, og fangst av anadrome laksefisk. Fant ikke noe på øvrige fiskearter nevnt her.

Ålefangst er forbudt uansett stadie, mulig at forskriften overstyrer lovverket, men siden forskrifter har utløpsdato blir ikke lovteksten endret før en permanent avgjørelse er på plass(?).

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Jeg kupper visst tråden jeg da, men bare fordi initiativet var bra :)

Fjernet linjene om ål, og lagt til teksten fra forskrift om ålefangst, og fangst av anadrome laksefisk. Fant ikke noe på øvrige fiskearter nevnt her.

Ålefangst er forbudt uansett stadie, mulig at forskriften overstyrer lovverket, men siden forskrifter har utløpsdato blir ikke lovteksten endret før en permanent avgjørelse er på plass(?).

Takk for at du har gjort hele posten oversiktlig og oppdatert :)

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.