Isforhold i Sandebukta januar 2017


Recommended Posts

2 timer siden, TT skrev:

Jepp, det følger av generell forskrift om fangstredskaper ved fiske etter anadrom laksefisk. Jeg skal linke opp når jeg får tid. 

Jeg kom på at jeg for noen år siden var i kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Akershus om et tilsvarende spørsmål som handlet om isfiske i fredningssonen utenfor Sandvika. Her er svaret jeg da fikk:

Jeg har sjekket dette med isfiske etter sjøørret med juristen i Direktoratet for naturforvaltning, DN, v Stig Johansson, samme person som har utarbeidet gjeldene forskrifter.

Fiske etter anadrome arter er i utgangspunktet forbudt, men gjennom forskrifter åpnes det for fisket.

De forskriftene som gjelder beskriver hva en åpner for, både redskapsbruk, fisketid og hvor, dvs fra land og fra båt.

DN tolker fiske på isen som fiske fra land, dvs at isfiske etter sjøørret er lov, men merk at det er begrensninger på antall redskap, dvs en kan bare bruke en stang eller ett håndsnøre med inntil to agn, se §2 i Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk: http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20030225-0256.html

Dette betyr at hvis en står med flere en ett redskap på isen og fisker må en slippe fanget sjøøret ned i hullet i isen igjen. 

Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk.

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 25. februar 2003 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 33, § 43 og § 44, jf. kgl.res. av 27. november 1992 nr. 877 § 5.

§ 2. Stang og håndsnøre

       Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. I sjøen kan det i tillegg benyttes annet organisk agn. Fylkesmannen kan tillate andre typer agn i vassdrag.

       Ved fiske fra land er det tillatt å benytte en stang eller ett håndsnøre pr. person. Det er tillatt med inntil to agn pr. stang eller håndsnøre.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dette må bety at det bare er lov med ett snøre når man agnfisker etter sjøørret på sjøisen, men man kan ha to agnede kroker på det snøret.

Link to post
Share on other sites
8 minutter siden, erik skrev:

Den var original. Andre steder praktiseres isfiske etter regler for båt, dvs to stenger.

Ja, jeg vil tro at så lenge du holder deg innenfor to snører med en krok på hver, så burde det passere.

For øvrig har vel de fleste "skikkelige" isfiskere med seg akebrett i småbåtstørrelse, så om det skulle oppstå diskusjon, får man heller entre "båten" ...

Edited by TT
  • Like 2
Link to post
Share on other sites

Jeg er en av de som holder meg innenfor reglene, men ser at det står "Dette betyr at hvis en står med flere en ett redskap på isen og fisker må en slippe fanget sjøøret ned i hullet i isen igjen".

Så i praksis vil det da si at de som fisker med 50 ståsnører kan gjøre dette så lenge de slipper ut igjen fisken? Da blir det jo svært vanskelig å ta noen på dette..

Edited by Sjøauren
Link to post
Share on other sites
7 minutter siden, Sjøauren skrev:

Jeg er en av de som holder meg innenfor reglene, men ser at det står "Dette betyr at hvis en står med flere en ett redskap på isen og fisker må en slippe fanget sjøøret ned i hullet i isen igjen".

Så i praksis vil det da si at de som fisker med 50 ståsnører kan gjøre dette så lenge de slipper ut igjen fisken? Da blir det jo svært vanskelig å ta noen på dette..

Korrekt, forutsatt at de er norske statsborgere så kan de benytte faststående redskap så lenge anadrom laksefisk slippes ut igjen. Utenlandske statsborgere har ikke anledning til å benytte faststående redskap i det hele tatt.

Link to post
Share on other sites
8 minutter siden, erik skrev:

Korrekt, forutsatt at de er norske statsborgere så kan de benytte faststående redskap så lenge anadrom laksefisk slippes ut igjen. Utenlandske statsborgere har ikke anledning til å benytte faststående redskap i det hele tatt.

Nja, den er jeg ikke helt enig i. Uttalelsen fra Fylkesmannen retter seg mot bifangst, dvs at du fisker etter noe annet, men får sjøørret på ulovlig redskap, feks om du dorger med mange stenger etter pelamide, makrell osv. Dette følger også av lakse- og innlandsfiskeloven:

§ 47.Utkasting og administrativ inndragning

Anadrome laksefisk som er fanget med redskap som er ulovlig til fangst av slik fisk eller utenfor lovlig fisketid for denne, skal umiddelbart og skånsomt settes ut igjen.

 

Dersom man åpenbart fisker etter sjøørret er det ulovlig selv om man ikke får fisk eller slipper fisken ut igjen. Se feks denne i lakse- og innlandsfiskeloven:

§ 49.Straff.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller imedhold av denne lov eller opprettholdt ved loven eller vilkår fastsatt i medhold av loven, straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år dersom forholdet ikke rammes av et strengere straffebud. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel i inntil 2 år anvendes.

Det foreligger uaktsomhet når den som fisker etter saltvannsfisk eller innlandsfisk burde ha skjønt at det i forhold til redskapets art og fiskeeffekt, tidspunktet for fisket og området det fiskes i og mengdeforholdet mellom anadrome laksefisk og saltvannsfisk eller innlandsfisk på fiskeplassen, var en nærliggende mulighet for fangst av anadrome laksefisk. Det regnes også som uaktsomt å fortsette fisket når fangsten viser seg å inneholde en ikke helt ubetydelig mengde anadrome laksefisk.

 

Fisker du med 50 ståsnører agnet med småsild noen meter ned i vannet i Sandebukta, kan du neppe beskytte deg bak at du fisker etter alt annet enn ørret ...

Link to post
Share on other sites

Korrekt. Men det forutsetter at et oppsyn sjekker fiskedybden. Jeg vet det har skjedd noen ganger i Drammensfjorden, så det er en viss risiko for å bli tatt. (Jeg har selv blitt kontrollert der.) Det å sette 50 snører er i seg selv ikke ulovlig, det er fiskedybden som avgjør.

Link to post
Share on other sites

Var ute 4 mann å fiska nå om lørdagen. Tåke, et par minusgrader og topp flo ca kl 12. Passerte ei lita fiskebu på hjul på vei ut som var helt tom, men som hadde 10-12 ståsnører stående rundt seg, med ca 0.50-0.70 multiline på, som tydelig hadde stått ute hele natta. Sto fortsatt ubesøkt når vi gikk inn etter 7 timers fiske.
Fisket for vår del var betydelig bedre enn helga før da fangsten strakk seg til 15 sandflyndrer, 5 hvitting og en knurr. Denne dagen fikk vi jo et lass med hvitting hvorav flere rundt 4-500gr, 3 torsk med største på 3.5kg, 8 øyepål, ei sypike, 3 koljer og for å toppe det hele flekka jeg opp en double fra 40m djup på havabbor og øyepål. 2 nye arter der i lista, har nok fått øyepål tidligere år, men da brydde jeg meg ikke om de der småfiskene. Ikke den største havabboren i norske farvann, men er nå et eksotisk innslag på fjordisen. Veide 4 hekto og antydninger til rognposer i buken. Som forrige helg var det et lass med ståsnører hvor enn du så utpå der.

20170218_144920.jpg

20170218_144813.jpg

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Den 16.2.2017 at 12.49, erik skrev:

Korrekt, forutsatt at de er norske statsborgere så kan de benytte faststående redskap så lenge anadrom laksefisk slippes ut igjen. Utenlandske statsborgere har ikke anledning til å benytte faststående redskap i det hele tatt.

Det er desverre ikke sant. Har de fast bopel i norge,har de samme rettigheter som oss. leit.

Link to post
Share on other sites

Var ikke i helga, men var utpå i dag. ;) Var 10-12 cm og det var noen flere ett godt stykke lengre ut mot midten og utover også. De fleste hadde 4-8 ståsnører per person... 2 t fiske ga 12 småhvitting og 1 liten knurr som alle fikk leve videre og en litt større knurr som gutta mine får smake på.

Screenshot_2017-03-07-17-37-40.png

IMG_20170307_120440.jpg

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Var der lørdag. Grei is et stykke ut, men tynn ytterst å mye større hull. Om du ser kartbildet til Hookedonfish ovenfor går isen akkurat ikke langt nok ut til å nå 50m +

Aldri sett verre fisking enn  det som foregår der ute. Hele isen vrimler med øst-europeere og isen ser ut som et pinnsvin pga alle pinner med ståsnører...

 

 

Edited by Zeratul84
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...