Jump to content
Fiskersiden

Skryt heller av trønder-mort


Trond
 Share

Recommended Posts

veldig bra! Irvin har jo rett i at uttynningsfiske slik det har vært praktisert her ikke hjelper, og at effektene kun er kortvarige. det eneste man oppnår er å ta ut de få individene som er interessante. Men det betyr ikke at man ikke skal forsøke å desimere bestanden av små mort. Man kan bruke ruser istedenfor garn, noe som gjør det mulig å sette tilbake de store. Men dette er da en prosess som hele tiden må gjentas, på lik linje med garnfisket. Å sette ut gjedde er naturligvis en annen mulighet, men det er vel FOR kontroversielt i dag? :o

Link to comment
Share on other sites

Ja, selektivt rusefiske blir nok i meste laget for Trøndere. Dessuten vil jo målet med dette være kun sportsfiskerelatert - øke snittstørrelsen. Eller, om du tenker på å redusere antall mort som beiter på zooplankton, ved å ta ut mye småmort, så er har det jo et alibi i vannforbedring. Men dette blir i overkant innviklet for forvaltningen tror jeg.

Link to comment
Share on other sites

Ja, selektivt rusefiske blir nok i meste laget for Trøndere. Dessuten vil jo målet med dette være kun sportsfiskerelatert - øke snittstørrelsen. Eller, om du tenker på å redusere antall mort som beiter på zooplankton, ved å ta ut mye småmort, så er har det jo et alibi i vannforbedring. Men dette blir i overkant innviklet for forvaltningen tror jeg.

I så fall skremmende om så enkle prinsipper og motiver blir for vanskelig for fettfinneu(t)dannede ansatte i forvaltningen. Ruser istedenfor garn er innlysende positivt for både vannkvalitet og kultivering av bestandene mtp sportsfiskeverdi - så hva er det da som blir for innviklet?

Link to comment
Share on other sites

veldig bra! Irvin har jo rett i at uttynningsfiske slik det har vært praktisert her ikke hjelper, og at effektene kun er kortvarige. det eneste man oppnår er å ta ut de få individene som er interessante. Men det betyr ikke at man ikke skal forsøke å desimere bestanden av små mort. Man kan bruke ruser istedenfor garn, noe som gjør det mulig å sette tilbake de store. Men dette er da en prosess som hele tiden må gjentas, på lik linje med garnfisket. Å sette ut gjedde er naturligvis en annen mulighet, men det er vel FOR kontroversielt i dag? :o

Gjedda er jo på plass der...

Link to comment
Share on other sites

Gjedda er jo på plass der...

ja, da burde jo alt være mye enklere. da er det jo bare å sette ut mer gjedde for å forsøke å skape en bedre balanse mellom bestandene av gjedde og mort. Og enig med SMS i at det ikke er særlig komplisert å gjøre noen grep som BÅDE bedrer vannkvaliteten og styrker sportsfisket. Når man for en sjelden gangs skyld har mulighet til å få i pose og sekk burde man jo gripe sjansen, eller hur...? :o

Link to comment
Share on other sites

Hadde det vært snakk om ørret hadde de til og med etterutdanna seg for å få best mulig resultat. Når det er snakk om mort - på tross at vannkvalitet er med på kjøpet - tror jeg neppe det er særlig interesse. Men ting er jo i ferd med å skje her oppe også (ref. en tråd om TOFA sin nye ordlyd), så kanskje tar jeg feil.

Link to comment
Share on other sites

Hva er det egentlig med denne trøndermorten,hvorfor blir morten så stor i Trøndelag? Det er bra at noen står opp for morten :rolleyes:

en art jeg mener er vanvittig undervurdert i Norge.En grisestor trøndermort står langt opp på ønskelisten min ihvertfall.

Link to comment
Share on other sites

Hva er det egentlig med denne trøndermorten,hvorfor blir morten så stor i Trøndelag? Det er bra at noen står opp for morten :goodjob:

en art jeg mener er vanvittig undervurdert i Norge.En grisestor trøndermort står langt opp på ønskelisten min ihvertfall.

Ja, hvorfor blir morten så stor i Trøndelag? Dette er et interessant spørsmål. Man har sett det samme andre steder på grensen av artens mulige utbredelsesområde, for eksempel i Nord-Sverige, der Fredrik Stjärnquist & co i sin tid tok mange store mort. Hovedårsaken synes vel å være at arten har mindre formeringspotensiale i utkanten av det mulige utbredelsesområdet. Derfor er sannsynligheten for overbefolkning mye mindre. Og til å begynne med - før arten har rukket å reprodusere og man i det hele tatt kan snakke om konkurranse om føden - vil jo derfor de få individene som fins kunne spise seg store. Derfor er det ofte slik at de få store individene i slike bestander er relativt gamle. Derfor er det bra at man fortløpende tynner ut bestandene av små mort, slik at man kan få "påfyll" av nye individer som makter å vokse seg store. I motsatt fall risikerer man at bestanden degenererer til en tusenbrødrebestand etterhvert som de eldste og største individene dør ut. I noen vann klarer bestandene selv å "fornye" seg ved at morten beiter ned dyreplankton noe som gir økt algevekst med påfølgende oksygenmangel og fiskedød om vinteren. Dermed kan bestanden av mort begynne "på nytt" og bygge opp en ny generasjon store individer. Dette har vi sett i noen næringsrike vann på Østlandet, men hvorvidt dette har forekommet i vannene i Trøndelag vet jeg ikke. Uansett er vel en slik ustabilitet i fiskefaunanen ikke noe vi mennesker ønsker å tilstrebe (særlig ikke vi sportsfiskere), selv om disse prosessene er høyst naturlige, og relativt vanlige i naturen.

Link to comment
Share on other sites

Flott artikkel.

Jeg synes det er flott at bestanden tynnes ut,for ett vann kan fort bli til ett myrvann ved for tett bestand.

Stor ruse er det jeg hadde satset på om det var opp til meg da...

Forsøkte tidligere å tynne ut en bestand med sørv i ett østlandsvann.

Endte opp med 700-1000småfisk på 50meter med garn. (17mm maskeåpning.)

All ære til foreningen som holder morte bestanden i Lianvannet på ett levelig nivå.

Link to comment
Share on other sites

All ære til foreningen som holder morte bestanden i Lianvannet på ett levelig nivå.

Initiativet ja, metodene nei.

Link to comment
Share on other sites

Flott artikkel.

Jeg synes det er flott at bestanden tynnes ut,for ett vann kan fort bli til ett myrvann ved for tett bestand.

Stor ruse er det jeg hadde satset på om det var opp til meg da...

Forsøkte tidligere å tynne ut en bestand med sørv i ett østlandsvann.

Endte opp med 700-1000småfisk på 50meter med garn. (17mm maskeåpning.)

All ære til foreningen som holder morte bestanden i Lianvannet på ett levelig nivå.

Som det står i artikkelen, så fungerer ikke metoden, ettersom antall fisk har ØKT etter uttaket. Så de klarer rett og slett ikke holde mortebestanden nede med de metodene de nå bruker.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.