Jump to content
Fiskersiden

FS Julekalender 24. desember


SMS
 Share

Recommended Posts

Jul er tradisjoner.

Tradisjoner må respekteres.

Når noe er blitt gjentatt to ganger med ett års mellomrom er det tradisjon.

NKMLs juleevangelium er tradisjon.

Hellige tekster er evige.

Nesten.

Det første økumeniske konsil ble holdt i Nikea i 325 e.v.t.

NKML holdt julebord hos Triturus 15.12.2012 e.v.t.

Her ble et nytt evangelium vedtatt:

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Martin S om at hele fiskersidens forum skulle innskrives i Hooked.no sitt manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Fisk og rask var landshøvding på Vestlandet. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin underside, av hooked.no.

Bernt hadde sendt engelen Gabrielsen til en ung artsjeger som het O.C. Da hun så engelen ble hun redd. Hun hadde aldri sett en engel før. ”Ikke vær redd!” sa engelen Gabrielsen. ”Bernt har en viktig oppgave til deg. Du skal bli gravid og føde en fisk, og han skal du gi navnet MrVolcom. Han er fjesingen Bernt har lovet oss.” ”Hvordan er det mulig?” spurte O.C. ”Jeg er jo ikke gift engang.” ”For Bernt er alt mulig,” svarte Gabrielsen. Da sa O.C:” Jeg vil gjøre det Bernt har valgt meg til å gjøre!”

I forumet Artsidentifisering/Artsdiskusjon bodde det en snill og god snekker som het Triturus. O.C og Triturus var veldig glad i hverandre. Triturus dro da fra bloggen til NKML til Fiskersiden, til vegs forum Julekalender, siden han var av Sigve sitt hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med O.C, som var lovet bort til ham, og som ventet yngel. Da Triturus fikk vite at O.C skulle ha yngel desinfiserte de seg med Virkon S og gjorde alt klart til fisken som snart skulle klekkes. For O.C som snart skulle gyte ble dette en lang reise. Hun red på en Pikewallis og Triturus svømte ved siden av henne. Da de endelig kom frem til Julekalenderforumet, var de trøtte og slitne etter den lange reisen. Det var blitt mørkt så de trengte et sted å sove, men alle kjølerommene var fulle. Til slutt kom de til en dør hvor de fant en mann, som het Trym, som kunne hjelpe dem. ”Jeg har ingen flere ledige frysere, men dere kan få sove i kjelleren til Avkroken,” sa Trym. I kjelleren ordnet Triturus en seng av hamp og formais hvor O.C kunne hvile. Og der i kjelleren ble MrVolcom, den førsteklekkede, klekket. O.C svøpte MrVolcom i tang og tare og la ham forsiktig ned i et veienett, fra Fox.

1_nkml_jul.jpg

Den kvelden MrVolcom ble klekket, var det noen meitere ute og holdt nattevakt over de levende agnfiskene sine. Plutselig sto Kim foran dem, og Kims herlighet lyste om dem. Kim sa: ”Frykt ikke, for abboren tar like gjerne død agnfisk. Jeg kommer med gode nyheter, til glede for alle forummedlemmer. I dag er det født dere en fjesing, han er kjent som MrVolcom, den forutsagte Edvard! Og dette skal dere ha tiltegn; han er slimete som en smolt og ligger i kjelleren til Avkroken, på en seng av hamp og formais, i et veienett, fra Fox.” Med ett ble himmelen full av knekklys og det kom en hærskare av engler som sang: ”Ære være Bernt i det høyeste! Fred til alle på forumet!” Så ble himmelen mørk og stille igjen. Meiterne fortet seg til Avkroken. I kjelleren fant de O.C, Triturus og MrVolcom. De fortalte O.C og Triturus hva Gabrielsen hadde sagt. Da de gikk tilbake til agnfiskene sine, fortalte de alle hva de hadde sett og hørt.

2_bjornveienett.jpg

Da MrVolcom ble klekket, satt noen fisemenn i et land langt borte og studerte stjernene, mens de crimpet takler, og spiste sushi, som de hadde laget selv. ”Se!” sa den ene av fisemennene. ”Det er en ny stjerne på himmelen i øst.” De visste at det var et tegn fra Bernt om at en ny karpe var klekket. Fisemennene pakket sammen bivvyene sine og la ut på en lang reise for å besøke den nyfødte karpen. For å finne veien fulgte de lukta, av hamp, formais og Scopex. Lukten ledet fisemennene hele veien til kjelleren til Avkroken. Der fant de MrVolcom i et veienett, fra Fox, på en seng av hamp og formais. Da ThorEH var ferdig med å ta bilder knelte de for MrVolcom og ga Ham gaver som passet en karpe; pilk, rotenon og garn. ”Vi har funnet fisken som er født til å bli vår nye fjesing og karpe,” sa de.

3_trevisemenn.jpg

MrVolcom får navn

Da åtte dager var gått og han skulle fileteres, fikk han navnet Bjørn Florø-Larsen, den yngre, det som Trøndersvensk hadde gitt ham før han ble unnfanget i O.Cs liv. Når fisemennene sov viste Gabrielsen seg for dem i en drøm. ”Ikke gå tilbake til keiser Martin S” advarte engelen dem. Fisemennene valgte derfor å reise hjem en annen vei. Da keiser Martin S skjønte at fisemennene ikke kom tilbake ble han veldig sint. Han befalte moderatorene sine til å finne MrVolcom. ”Jeg skal være den eneste karpen her, skrev han til moderatorene sine, i moderatorforumet, så ingen andre kunne se det.” Men en av Bernts engler advarte Triturus i en drøm: ”Ta med deg O.C og MrVolcom og flykt til NMU. Der må dere bli til jeg sier i fra at det er trygt.” Samme natt reiste Triturus og O.C til NMU med MrVolcom. Det gikk mange år før Bernts engel igjen kom til Triturus i en drøm: ”Nå er keiser Martin S logget av, dere kan trygt forlate NMU.” Triturus, O.C og MrVolcom reiste da fra NMU og hjem til NKML sin blogg.

MrVolcom blir båret fram for Obbien hos Rage på Strømmen

Da renselsestiden som Ozeloven påla dem, var forbi, tok de ham med til Rage på Strømmen for å bære ham fram for Obbien. For det står skrevet i Obbiens lov: Alt av hankjønn som åpner morslivet, skal være forbeholdt Obbien. De skulle også bringe det offeret som Obbiens lov påbyr: to Roybere og en Rapalacaps. Og da Triturus og O.C kom med MrVolcom for å gjøre med ham som skikken var etter forumreglene, tok Rage MrVolcom opp i armene sine. Namsenlaks velsignet dem og sa til hans mor O.C: ”Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Skibs&Fisk, og til et tegn som blir motsagt– ja,også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet, komme for dagen.” Da de hadde gjort alt som Obbiens lov påbyr, vendte de tilbake til Skibs&Fisk, til sitt hjemsted. Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Obbiens nåde var over ham.

4_bjorn_storsilinesa.jpg

MrVolcom som tolvåring bak disken

Hvert år pleide MrVolcoms foreldre, Triturus og O.C, å dra til Skibs&Fisk for å feire påske. Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten MrVolcom igjen uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefølget, og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham blant skjøger og jerkere. Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Skibs&Fisk for å lete etter ham der. Først etter tre dager fant de ham på lageret. Der satt han blant jiggkroppene, kjælte med dem og gjorde med dem som han følte best. MrVolcom sa til dem at han likte å leke med gummi. Alle som hørte ham, undret seg over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte for seg. Da Triturus og O.C så ham, ble de slått av undring, og O.C sa: ”MrVolcom, hvorfor har du gjort dette mot oss? Triturus og jeg har lett etter deg og vært så redde.” Men han svarte: "Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være her?" Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem. Så ble han med hjem til Trondheim og var lydig mot Tofte. Men O.C tok vare på alt dette i sitt hjerte. Og MrVolcom gikk fram i alder og visdom.

--

Vi ønsker for ordens skyld å påpeke at også denne fortellingen, oppdatert i 2012, må tas bokstavelig som historisk sannhet, og at ethvert tilløp til skepsis må anses som umoralsk og skadelig for samfunnet, fremdeles.

Dette er den alternative oppsummeringen av 2012 for NKML

The fantastic four:

5_fantastic_nkpl.jpg

1. Politiske ambisjoner

Vi har fått fisk i 2012 også, men det er ikke det julekalenderen vår handler om.

Målene våre for fremtiden ble tidlig uttalt i den ultrahemmelige FB-gruppa vår:

6_aarsmaal.jpg

Irvin var enig han også, han bare glemte å trykke ”Like”.

1.1 Public image

Det første skrittet på veien mot politisk makt er å kle seg ulastelig, og NKPL stiller alltid i liga klér. Men som alltid i politikken er det noen som er likere enn andre, og noen som stiller i likere klær enn andre:

7_ligakler.jpg

Bjørn hjemme i leiligheten, det syns ikke på bildet, men Bjørn eier 4 eller 5 SG-hoodier også.

8_NKML.jpg

Accessoirer må til.

9_SG.jpg

Me må ha klér!

1.2 Networking

Det neste skrittet på veien til makt og berømmelse er å bli sett med de rette menneskene, og NKPL har utvidet sin kjendisomgangskrets betydelig i 2012:

10_selda.JPG

SMS er fortsatt bitter over at han var i Zürich og ikke fikk møtt Selda.

11_alvestad.jpg

I november traff vi en kjent rosablogger fra Sørlandet.

12_rage_chris.jpg

3/4 av NKML med kjendisene Chris Appleby (Isgalt) og linselus/maskot/støttemedlem Rage. Og en tredje fyr vi ikke husker hvem var.

1.3 Dannet fremferd

Videre må man selvfølgelig opptre dannet og korrekt, noe som innebærer å drikke champagne, så ofte som mulig. Dersom du tviler på dette bør du stille deg dette spørsmålet; ”Var Wenche Foss rølpete?” We think not. Det er ikke NKML heller.

13_champ.jpg

Årsmøte!

14_champ.JPG

Bjørn med kompis Paul Dethune.

15_champ.JPG

Triana Florø-Larsen i baugen med Paul Dethune.

16_champ.jpg

Klar for Troms 2012!

17_champ.jpg

Irvin og hans favoritt Blue Bun, aka ”det mest tacky i hele Vinmonopolets sortiments” – sitat Turi på polet i Bankkvartalet i Trondheim.

18_champ.jpg

Irvo feirer art nr 102 med Lanson Rosé.

19_champ.JPG

Bjørn med sin gode venn Pol-Roger, som er ekstra curvét, en reservé-uav-brut med blanc de uægh.

20_champ.jpg

SMS foreleser over Lanson Black på Halten, partysvensk Holmqvist følger interessert med.

21_champ.jpg

Ikke en dråpe i dass.

22_champ.JPG

Champagnekjøler, Halten edition.

22_zIMG_0157.JPG

Helgrilla skjellbrosme som fingermat til champagnen.

22_z_IMG_0649.JPG

Dette bildet er hinsides enhver kommentar.

1.4. Budskap og visjoner

For å realisere våre politiske ambisjoner er det også viktig at retorikken sitter, og her har O.C vært en foregangsfigur i 2012. Om argumentene ikke når frem, vær pedagogisk og illustrer budskapet ditt:

23_co%20debatt.JPG

Man vinner ikke en diskusjon med O.C, sånn er det bare:

24_blogg8.jpg

1.5 Public relations

Våre ambisjoner om en samfunnsmessig ledende posisjon ble faktisk tidlig avslørt av skarpsindige forumbrukere (les nest siste punkt i andre innlegget):

25_idiot2.png

Kritikk er vi alltid glade for...og det har heldigvis ikke vært mangelvare:

26_bjarne1,%20ny.png

1.6 Intern skolering i debatteknikk

Retorikkmester O.C er ikke like dyktig i muntlige debatter og blir svar skyldig når Bjørn runder av innlegget sitt med å stikke en blåkjeft i øret hans.

27_ny_Carl_Roger.jpg

Dette skal vi jobbe videre med.

Nå som våre politiske ambisjoner er offentliggjort og avslørt kan vi gå løs på den litt mindre seriøse oppsummeringen av 2012.

2. Utstyrsutvikling

2012 har vært et stort år for C-Gear, også kjent som ”C hos Oscar”.

Den første protoypen til C-Gear er nå endelig klar; ”C-Gear Deep C Off-Shore Horizonal Halibut Flapper Føkker”:

28_538067_10151432240900577_1830172128_n.jpg

Kan også gjøre selvlysende;

29_20120324_210048.jpg

Ingen NKPL-samling uten champagne & shadsfiletering:

30_20120731_200817.jpg

Scary Jerry blir optimalisert.

SMS liker shads. Han syns de er så gode og myke og glatte å ta på:

31_599825_10151957941225577_658119794_n.jpg

Maskotutvikling er også en integrert del av NKMLs FoU-virksomhet:

32_20120818_203648.jpg

33_20120821_232417.jpg

34_IMG_0366.JPG

35_IMG_3755.JPG

Vi kjennan!

Ikke at vi ikke også kjøper utstyr, men et sted må grensa gå:

36_bigbob.jpg

3. Blod, svette og fisk.

2012 inneholder to historisk vellykkede jinxer for NKML.

Irvin jinxer Bjørn:

37_fb_4.jpg

38_IMG_0834.JPG

Bjørn jinxer Irvin:

39_fb10.jpg

40_IMG_1023.JPG

41_534698_10152234346790577_1780492463_n.jpg

Faksimile fra midtsidene våre i Vi Menn.

SMS var som vanlig føkd. Tross massiv erfaring og nypussa Abu Sillen med Gulp...

42_P9230020.JPG

...var det denne amatøren med tre kjerringer fra før som dro tre kjerringer på superturen i september:

43_P9230023.JPG

SMS fikk seg en på trynet, både mentalt og bokstavelig talt:

44_IMG_0598.JPG

Årets nesestyver i NKPL 2012.

Amatøren Irvin har i grunn ikke endret oppførsel de siste 25+ åra.

Før:

45_orv.png

Irvin feirer sin første bergnebb.

Fremdeles:

46_IMG_0151.JPG

2012 var året Bjørn blødde for suksess, han blødde neseblod mens han drømte om 0.35-sene og å bli like kjent som storebror, som han er veldig stolt av, og som er sponsa av Daiwa, og kjenner Lopez.

Når Bjørn blør neseblod er det bare å søke dekning:

47_IMG_0528.JPG

Men den djerve siddis vet råd:

48_IMG_0593.JPG

Og han fikk til slutt sin belønning i form av nordlig knullurke:

49_P6140106.JPG

Bjørn er som alle vet en ekte dyrevenn som aldri lar sjansen til kroppskontakt med fisk gå fra seg:

50_fiasko_1.jpg

Bjørn med skatlott i ekte rokkeokokkostil.

51_P7040208.JPG

Standardposering.

52_IMGP4495.jpg

Bjørn inhalerer en lake fra Nidelva.

Men av og til lurer selv vi i NKPL om det ikke har gått litt langt:

53_blogg6.jpg

Dagens julenøtt: Hvor mange NKPL-idioter trengs for å holde en havål? (Svar: uvisst, men ihvertfall flere enn 2.):

54_PB170059.JPG

O.C. med erigert kolmule:

55_PC020072.JPG

56_lakefeiring.jpg

O.C. har virkelig vist sitt sanne jeg som ferskvannsfisker i år med både laketurer og flere turer etter gjedde:

57_20120530_195335.jpg

Neste år forventer vi å se han i en ørretelv med fluestang, vadebukser og Lenth.

Men hans kjøre rødspette vil han nok aldri gi opp:

58_20120822_142133.jpg

O.C er nemlig svært glad i flatfisk:

59_IMG_0265.JPG

Drooonninga på fanget! Evt. prinsessa:

60_IMG_0354.JPG

Kven kveit kva me he på hauvet?

61_IMG_0269.JPG

SMS med småkveit:

62_IMG_0268.JPG

Ingen julekalender uten et bilde fra det utømmelige reservoaret av pinlige ungdomsbilder av SMS i stygge klær med halvstor, steindød fisk:

63_fb_5.jpg

4. NKGL

Nidaros KystGarnLag? Det gjelder å sette seg mål her i livet. SMS satte seg i år målet å fange smørflyndre på målretta fiske i Trondheimsfjorden. Vi har jo fått flere smøflyndrer indirekte gjennom kjeften og magen til andre fisk, så de fins jo i fjorden. Første trinn på veien til å få smørflyndre på målretta fiske på egen plass var å finne arten. Og her bikket SMS fort over til fritidsfiske:

64_2012-07-13%2020.15.39.jpg

65_2012-07-14%2011.27.31.jpg

Kaptein O.C med hyggelig bifangst fra første satsingen.

At det er mye lomre i Trondheimsfjorden fikk vi også bekrefta, enkelte med ok størrelse også:

66_2012-09-16%2013.44.54.jpg

Hvor? Vi kjenna ALLE plassan!

Men etter hvert som vi satte garnet dypere og dypere ble det tyngre og tyngre å dra 3x28 m trollgarn opp i 9 fots gummiskute. Så når garnet ble lempa ut på 95+ meters dyp ble det for tungt for NKPLere å dra det opp. Vi trengte hjelp og SMS engasjerte denne kraftblokken til å trekke garnet:

67_IMG_0373.JPG

Og det ble umiddelbar suksess: smørflyndre!!! Hele 7 smørflyndrer ble det i garnlenka. Senere forsøk å fiske smørflyndre på samme plass forbigås i stillhet, men vi kan jo hinta om at det som hang på krokene da ikke er fisk, men står likevel oppført på norgesrekordlista...

Garnmester SMS:

68_IMG_0376.JPG

NKPL-assistent og kraftblokk Ingvild:

69_IMG_0379.JPG

Fjerdefender Bjørn:

70_IMG_0209.JPG

Umulig å kommentere:

71_IMG_0217.JPG

5. På tur med NKML

72_fb_7.jpg

Noen ganger sier bilder mer enn tusen ord:

73_IMG_0615.JPG

74_IMG_0616.JPG

75_IMG_0629.JPG

76_IMG_0630.JPG

77_P9230018.JPG

FjerdeFender: Boms-Larsen sluntrer unna sine plikter på dekk.

SMS med meget tvilsom oppførsel i en park i Vestfold:

78_2012-07-19%2021.35.46.jpg

Du blir aldri den samme etter en helg med O.C:

79_20120711_165816.jpg

SMS etter en uke som mannskap for kaptein O.C:

80_IMG_2855.JPG

Fiskeskipper Irvin er offensiv og klar for en ny dag:

81_IMG_3768.JPG

En uvanlig påkledd Irvin på fisketur på egen balkong:

82_IMG_2738.jpg

Knoll og tott i Dynovika:

83_IMG_0634%20(2).JPG

Som betaling for artsturnéen på østlandet, måtte Bjørn bli med Irvino en HEL dag på filming, samt telling av eiketrÆr.

84_20120618_231514.jpg

Forbrødring:

85_IMG_2863.JPG

Enda mer forbrødring:

86_IMG_0346.JPG

Partysvensken er småbarnsfar og slukner som vanlig:

87_IMG_2868.JPG

Men egentlig ganske lite fiske på NKPL-tur, mest vin og stearinlys:

88_20121124_023603.jpg

God Jul og godt nytt år fra NKPL!

(Nasjonal Komité for Postmodernistisk Litteraturforskning)

89_IMG_1242,%20ny.jpg

PS Vent nå litt, det var jo denne såkalte Gullkroken...

90_Untitled-1.jpg

Mnjada...

91_2012-11-02%2018.01.32.jpg

I liga klér på Trondheim Lufthavn Værnes med kurs for heder og berømmelse, i det minste det siste.

92_20121122_163424.jpg

Rød løper, der NKPL trives best!

93_2012-11-02%2022.22.51.jpg

Oz var som vanlig vår moralske ledestjerne denne kvelden.

Det var en fantastisk kveld, og selv om vi ikke vant, fikk i hvert fall mange bilder av oss selv med premien.

94_2012-11-02%2021.41.59.jpg

SMS låner prisen til Ole Håkon mens han er ute i pausen.

95_2012-11-02%2021.42.06.jpg

Det var verdt turen alene bare å få holde Gullkroken!

96_IMG_0512.JPG

Reklamevegg, fotografer, posering. Aldri i våre liv har vi følt sterkere at vi er på rett sted.

Maskot Rage redda livet vårt, igjen, spesielt Irvins:

97_2012-11-03%2007.13.50.jpg

Irvin på badet til Rage.

Men visse ting kunne ikke reddes denne helgen:

98_526000_10152237112585570_1336622624_n.jpg

Irvins lue vil ligge på Strømmen til evig tid som et monument over denne episke turen.

Det var altså to kulturelle hendelser av betydning i verden i 2012; Hobbiten og Gullkroken. Her følger historien om Gullkroken.

Disclaimer: The hour is late. The enemy is moving. The photoshoping will be swift and crude.

I amar prestar aen:

han mathon ne nen,

han mathon ne chae...

a han noston ned wilith.

Tre kroker for artsfiskerne som får no blå;

syv er for dorgere med varige mén;

ni er for meitere som frø til agn må så.

Men for Mørkets Herre en eneste én

i det dunkle Oslo hvor skyggene rår.

Én Krok skal kroke dem, én Krok fiske dem,

én Krok betvinge dem og i mørket fange dem

i det dunkle Oslo hvor skyggene rår.

Det begynte med smiingen av de mektige Gullkrokene.

Tre ble gitt til artsjegerne, udødelige, klokest og vakrest av alle fiskere.

Syv ble gitt til dorgerne, møkkete båtførere på de store sjøene.

Og ni…ni ble gitt til rasen av meitere, som mer enn noe annet ønsker å sitte stille.

For i disse krokene var smidd kraften og viljen til å fange fisk for hver rase.

99_gk_1_alver.jpg

100_gk_2_dverger.jpg

101_gk_3_men.jpg

Men de ble alle bedratt…

…for en annen krok ble smidd.

I staden Oslo, i Akerselvas frådende masser, smidde den Mørke Herren Bernton i all hemmelighet en Mesterkrok som kunne utfiske alle andre kroker.

102_gk_4_sauron.jpg

…og i denne Kroken støpte han sin grusomhet, sin ondskap og sin vilje til å dominere alle fiskere.

Én Krok til å fange dem alle…

En etter en feilet de frie fiskerne, de blanket og falt for makten til Mesterkroken.

103_oslo.jpg

Men det var noen som gjorde motstand.

Et siste forbund av meitere og artsjegere, Norsk Meite Union, marsjerte mot Oslos hærer.

104_orc.jpg

Ved Akerselvas bredd sloss de for alle fiskeres frihet.

Seieren var nær!

Men Mesterkrokens makt var uimotståelig.

105_gk_sauron_1.jpg

Det var i dette øyeblikket, da alt håp hadde svunnet, at O.C, Fiskekongens sønn, tok opp Fiskekongens stang. I den ytterste nødens time pilket han Mesterkroken ut av Berntons hånd.

106_gk_isildur.jpg

Bernton, de frie fiskernes fiende, var beseiret.

Mesterkroken kom O.C i hende…som hadde denne ene sjansen til å ødelegge ondskap for alltid. For bare i Akserselvas forurensede strøm, hvor Mesterkroken var smidd, kunne den ruste bort. Men en meiters hjerte blir lett korrumpert. Og Mesterkroken har sin egen vilje. Og ved Nitelvas bredd ble O.Cs følge av meitere overfalt av en flokk fluefiskere.

107_orker.png

Mesterkroken forrådte O.C til hans død. Og Mesterkroken svant hen i Nitelvas dyp, på bunnen av Dynovika.

108_isildur.jpg

Og noen ting som ikke bør glemmes…gikk tapt.

Historie ble legende, legende ble myte, og i 2500 år svant Mesterkroken hen fra alles sinn.

Helt til, ved en tilfeldighet, Mesterkroken forhekset en ny bærer!

109_triturus.jpg

Mesterkroken kom i skapningen Triturus eie, og han tok den dypt ned i en salamanderdam i en tykk eikeskog. Der oppslukte kroken ham.

Mesterkroken egget Triturus til å kle av seg på overkroppen og bade med fisk, og i fem århundrer forgiftet den Imsdalen hans.

“Den kom til meg, min egen, min kjære, min kosteligste.”

Og i mørket i Triturus’ salamanderdam ventet Mesterkroken.

Mørket krøp bak i skogene. Ryktet vokste om en Skygge i Oslo, en navnløs frykt. Og Mesterkroken forstod at dens tid hadde nå kommet. Den forlot Triturus.

Men så skjedde det noe Mesterkroken ikke hadde ment...den ble funnet av det mest usannsynlige vesenet man kunne tenke seg; en siddis...MrVolcom fra NKML.

110_gk_7_bilbo.jpg

For tiden vil snart komme da NKML’ere vil forme alle fiskeres lykke.

PPS Bloopers (beklager CO at jeg ikke brukte disse i historien, men de var for bra til å utelates):

111_oc.jpg

112_bj%C3%B8rno.jpg

113_irvo.jpg

114_sms.jpg

115_tomole.jpg

116_vilhelm.jpg

PPPS 118 bilder, tok noen timer, men NÅ er det jul!

Edited by SMS
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.