Jump to content
Fiskersiden

Antall arter i 2014


Recommended Posts

1. Abbor

2. Hvitting

3. Sandflyndre

4. Sei

5. Ålekvabbe (ny pb) 302,9g

6. Skrubbe 670g

7. Torsk

8. Rødspette

9. Svartkutling

10.Vanlig ulke 330g

11.Dvergulke 89,6g (ny pb)

12.Sypike

13.Øyepål 77,7g (ny pb)

14.Strømsild 55,8g (ny art)

15.Hyse 915g (ny pb)

16.Lake 1450g (ny pb)

17.Gapeflyndre

18.Sandkutling 3,63g

19.Slettvar 1405g (ny art)

20.Nipigget stingsild 2,82g (ny pb)

21.Tunge 485g

23.Panserulke 27,4g og 10,44g (ny art)

24.Rognkjeks 790g (ny art)

25.Sild 206,6g (ny pb)

26.Ørret

27.Tangstikling 16,20g (ny pb)

28.Steinsmett 7,9g

29.Hvitfinnet steinulke 2,9g (ny pb)

30.Trepigget stingsild

31.Tangsprell 30,2g

31.Femtrådet tangbrosme 162,2g,154,2g(ny art)

32.Bergnebb

33.Tangkutling

34.Paddetorsk 340g (ny art)

35.Brungylt 127g

36.Glassvar

37.Grøngylt

38.Lomre

39.Blåstål/Rødnebb

40.Knurr

41.Brosme

42.Lyr

43.Sørv

44.Brasme

45.Kystringbuk
Link to comment
Share on other sites

1. Svartkutling
2. Ulke
3. Sandkutling
4. Bergkutling
5. Dvergulke ny pers
6. Tangstikling 2 stk
7. Sei
8. Rognkjeks ny art 2014 :) 15 stk
9. Rødnebb
10. Bergnebb
11. Kloskate 2 stk
12. Skrubbe
13. Torsk
14. Hågjel
15. Sandflyndre
16. Sypike
17. Nordlig knureulke 2
18. Hvitting
19. Fløyfisk
20. makrell
21. Lomre
22. Lyr

23. tangkutling

24. ålekvabbe

25. lusuer

26. Sjøørret

27. svarthå

28. knurr

29. hyse

30. Kyatringbuk 6,12g. ny art 2014

31. Steinbit

32. berggylte

33. tangsprell

34. Ål
35. Tunge, Ny art 2014

36. Gapeflyndre

37. Panserulke (ny art 2014)

38. Stor kantnål (ny art 2014)

39. 5 Trådet tangbrosme (ny art 2014

40. Piggvar
Antall turer: akkurat passe :)

Link to comment
Share on other sites

Blir med på dette i år :)

Arter:

1. Sandflyndre

2. Torsk

3. Sei

4. Sypike

5. Hvitting

6. Hågjel

7. Strømsild (ny art)

8. Øyepål (ny art)

9. Hyse

10. Knurr

11. Bergnebb

12. Berggylt

13. Vanlig ulke

14. Lyr

15. Panserulke (ny art)

16. Svartkutling

17. Skrubbe

18. Rødspette

Link to comment
Share on other sites

saltvann:

1. torsk

2. sei

3. sild (ny art 2014)

4. sandflyndre

5.skrubbe (ny art 2014

6. rødspette

7. vanlig ulke

8. dvergulke

9. sypike

10. svarthå (ny art 2014)

11. hågjel (ny art 2014)

12. hvitting

13. hyse

14. fløyfisk (ny art 2014)

ferskvann:

15. ørret

16. tre pigget stingsild (ny art 2014)

Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Hvitting

3. Sandflyndre

4. Sei

5. Ålekvabbe (ny pb) 302,9g

6. Skrubbe 670g

7. Torsk

8. Rødspette

9. Svartkutling 52,4g

10.Vanlig ulke 330g

11.Dvergulke 89,6g (ny pb)

12.Sypike

13.Øyepål 77,7g (ny pb)

14.Strømsild 55,8g (ny art)

15.Hyse 915g (ny pb)

16.Lake 1450g (ny pb)

17.Gapeflyndre

18.Sandkutling 3,63g

19.Slettvar 1405g (ny art)

20.Nipigget stingsild 2,82g (ny pb)

21.Tunge 485g

23.Panserulke 27,4g og 10,44g (ny art)

24.Rognkjeks 790g (ny art)

25.Sild 206,6g (ny pb)

26.Ørret

27.Tangstikling 16,20g (ny pb)

28.Steinsmett 7,9g

29.Hvitfinnet steinulke 2,9g (ny pb)

30.Trepigget stingsild

31.Tangsprell 30,2g

31.Femtrådet tangbrosme 162,2g,154,2g(ny art)

32.Bergnebb

33.Tangkutling

34.Paddetorsk 340g (ny art)

35.Brungylt 127,9g (ny art)

36.Glassvar

37.Grøngylt 114g

38.Lomre 485g (ny pb)

39.Blåstål/Rødnebb

40.Knurr 470g (ny pb)

41.Brosme

42.Lyr 2530g

43.Sørv 655g

44.Brasme 1200g

45.Kystringbuk 107g (ny art)

46.Laue

47.Mort

Edited by Heavy met....fish man!
Link to comment
Share on other sites

01. Nordlig Knurrulke 45,2 gram

02. Fløyfisk

03. Ulke

04. Skrubbe

05. Hågjel

06. Sypike

07. Svartkutling

08. Sandkutling

09. Bergkutling

10. Dvergulke

11. Tangstikling

12. Sei

13. Ålekvabbe 280 gram

14. Torsk 5400 gram

15. Lomre 784 gram

16. Rognkjeks

17. Tangkutling

18. Sandflyndre

19. Kystringbuk (5,55 gram, ny art)

20. Rødspette (940 gram, ny pb)

21. Knurr

22. Blåstål

23. Lyr

25. Stor kantnål (41,6 gram, ny art)

26. Grønngylt

27. Bergnebb

Edited by Jon-Eirik Brobak
Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Hvitting

3. Sandflyndre

4. Sei

5. Ålekvabbe (ny pb) 302,9g

6. Skrubbe 670g

7. Torsk

8. Rødspette

9. Svartkutling 52,4g

10.Vanlig ulke 330g

11.Dvergulke 89,6g (ny pb)

12.Sypike

13.Øyepål 77,7g (ny pb)

14.Strømsild 55,8g (ny art)

15.Hyse 915g (ny pb)

16.Lake 1450g (ny pb)

17.Gapeflyndre

18.Sandkutling 3,63g

19.Slettvar 1405g (ny art)

20.Nipigget stingsild 2,82g (ny pb)

21.Tunge 485g

23.Panserulke 27,4g og 10,44g (ny art)

24.Rognkjeks 790g (ny art)

25.Sild 206,6g (ny pb)

26.Ørret

27.Tangstikling 16,20g (ny pb)

28.Steinsmett 7,9g

29.Hvitfinnet steinulke 2,9g (ny pb)

30.Trepigget stingsild

31.Tangsprell 30,2g

31.Femtrådet tangbrosme 162,2g,154,2g(ny art)

32.Bergnebb

33.Tangkutling

34.Paddetorsk 340g (ny art)

35.Brungylt 127,9g (ny art)

36.Glassvar

37.Grøngylt 114g

38.Lomre 485g (ny pb)

39.Blåstål/Rødnebb

40.Knurr 470g (ny pb)

41.Brosme

42.Lyr 2530g

43.Sørv 655g

44.Brasme 1200g

45.Kystringbuk 107g (ny art)

46.Laue

47.Mort

48.Hork

Edited by Heavy met....fish man!
Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Ørret (+ sjøørret)

3. Mort

4. Sypike

5. Hvitting

6. Torsk

7. Øyepål (NY art)

8. Sei

9. Strømsild (NY art)

10. Piggskate (NY art)

11. Knurr

12. Hyse

13. Lysing (NY art)

14. Sild (NY art)

15. Ålekvabbe (NY art)

16. Dvergulke (NY art)

17. Svartkutling

18. Rognkjeks (NY art)

19. Tangstikling (NY art)

20. Svarthå (NY art)

21. Kloskate (NY art)

22. Skrubbe (Ny pers)

23. Steinsmett (Ny art)

24. Hfsu (ny art)

25. Ulke, vanlig

26. Gapeflyndre (Ny art)

27. Lomre

28. Bergkutling (Ny art)

29. Sandkutling (Ny pers)

30. Tunge!!! (Ny art)

Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Hvitting

3. Sandflyndre

4. Sei

5. Ålekvabbe (ny pb) 302,9g

6. Skrubbe 670g

7. Torsk

8. Rødspette

9. Svartkutling 52,4g

10.Vanlig ulke 330g

11.Dvergulke 89,6g (ny pb)

12.Sypike

13.Øyepål 77,7g (ny pb)

14.Strømsild 55,8g (ny art)

15.Hyse 915g (ny pb)

16.Lake 1450g (ny pb)

17.Gapeflyndre

18.Sandkutling 3,63g

19.Slettvar 1405g (ny art)

20.Nipigget stingsild 2,82g (ny pb)

21.Tunge 1620g

23.Panserulke 27,4g og 10,44g (ny art)

24.Rognkjeks 790g (ny art)

25.Sild 206,6g (ny pb)

26.Ørret

27.Tangstikling 16,20g (ny pb)

28.Steinsmett 7,9g

29.Hvitfinnet steinulke 2,9g (ny pb)

30.Trepigget stingsild

31.Tangsprell 30,2g

31.Femtrådet tangbrosme 162,2g,154,2g(ny art)

32.Bergnebb

33.Tangkutling

34.Paddetorsk 340g (ny art)

35.Brungylt 127,9g (ny art)

36.Glassvar

37.Grøngylt 114g

38.Lomre 485g (ny pb)

39.Blåstål/Rødnebb

40.Knurr 470g (ny pb)

41.Brosme

42.Lyr 2530g

43.Sørv 655g

44.Brasme 1200g

45.Kystringbuk 107g (ny art)

46.Laue

47.Mort

48.Hork

49.Bekkerøye 550g (ny pb)

Edited by Heavy met....fish man!
Link to comment
Share on other sites

1 Fløyfisk

2 Lomre (1112g pers)

3 Lyr

4 Torsk

5 Lange

6 Sei

7 Sandflyndre

8 Rødspette

9 Hyse

10 Hvitting (864g pers)

11 Knurr

12 Sypike

13 Svarthå

14 Hågjel

15 Svartkutling

16 Bergnebb

17 Dvergulke (52g pers)

18 Rødnebb

19 Grønngylt

20 Bergylt

21 Makrell

22 Gressgylt (51g pers)

23 Lusuer NY

24 Pigghå

25 Ulke NY

26 Rødflekka Kutling NY

Edited by Benson
Link to comment
Share on other sites

1. Torsk

2. Sei

3. Ørret

4. Hyse (Ny art)

5. Hvitting

6. Hågjel (Ny art)

7. Svarthå (Ny art)

8. Dvergulke (Ny art)

9. Lyr

10. Mort

11. Skrubbe (Ny art)

12. Sypike

13. Vanlig ulke

14. Paddetorsk (Ny art)

15. Sandflyndre (Ny art)

16. Bergnebb

17. Brosme (Ny art)

Edited by Andreas Eriksen
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Hvitting

3. Sandflyndre

4. Sei

5. Ålekvabbe (ny pb) 302,9g

6. Skrubbe 670g

7. Torsk

8. Rødspette

9. Svartkutling 52,4g

10.Vanlig ulke 330g

11.Dvergulke 89,6g (ny pb)

12.Sypike

13.Øyepål 77,7g (ny pb)

14.Strømsild 55,8g (ny art)

15.Hyse 915g (ny pb)

16.Lake 1450g (ny pb)

17.Gapeflyndre

18.Sandkutling 3,63g

19.Slettvar 1405g (ny art)

20.Nipigget stingsild 2,82g (ny pb)

21.Tunge 1620g

23.Panserulke 27,4g og 10,44g (ny art)

24.Rognkjeks 790g (ny art)

25.Sild 206,6g (ny pb)

26.Ørret

27.Tangstikling 16,20g (ny pb)

28.Steinsmett 7,9g

29.Hvitfinnet steinulke 2,9g (ny pb)

30.Trepigget stingsild

31.Tangsprell 30,2g

31.Femtrådet tangbrosme 162,2g,154,2g(ny art)

32.Bergnebb

33.Tangkutling

34.Paddetorsk 340g (ny art)

35.Brungylt 127,9g (ny art)

36.Glassvar

37.Grøngylt 114g

38.Lomre 485g (ny pb)

39.Blåstål/Rødnebb

40.Knurr 470g (ny pb)

41.Brosme

42.Lyr 2530g

43.Sørv 655g

44.Brasme 1200g

45.Kystringbuk 107g (ny art)

46.Laue

47.Mort

48.Hork

49.Bekkerøye 550g (ny pb)

50.Gullfisk

Edited by Heavy met....fish man!
Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Ørret (+ sjøørret)

3. Mort

4. Sypike

5. Hvitting

6. Torsk

7. Øyepål (NY art)

8. Sei

9. Strømsild (NY art)

10. Piggskate (NY art)

11. Knurr

12. Hyse

13. Lysing (NY art)

14. Sild (NY art)

15. Ålekvabbe (NY art)

16. Dvergulke (NY art)

17. Svartkutling

18. Rognkjeks (NY art)

19. Tangstikling (NY art)

20. Svarthå (NY art)

21. Kloskate (NY art)

22. Skrubbe (Ny pers)

23. Steinsmett (Ny art)

24. Hfsu (ny art)

25. Ulke, vanlig

26. Gapeflyndre (Ny art)

27. Lomre

28. Bergkutling (Ny art)

29. Sandkutling (Ny pers)

30. Tunge!!! (Ny art)

31. Horngjel

Link to comment
Share on other sites

Antall arter: 33

Antall specimen: 1

Nye arter 2014: 12

1. Hvitting

2. Sei

3. Fløyfisk (ny pers og specimen) 178 gramarrow-10x10.png

4. Sypike

5. Torsk

6. Ålekvabbe

7. Ulke

8. Sandflyndre

9. Skrubbe

10. Kolje

11. Strømsild (ny art)62 gramarrow-10x10.png

12. Øyepål (ny art) 54 gram

13. Hågjel (ny art) 660 gram

14. Piggskate (ny art) 3550 gram

15. Dvergulke (ny art) 46 gram

16. Langearrow-10x10.png

17. Paddetorsk (ny art) 78 gram (ny pers) 328 gram

18. Sild (ny art) 254 gram (ny pers) 310 gram

19. Svartkutling

20. Tangsprell (ny art) 16.4 gram

21. Lomre

22. Tangstikling (ny art) 8 gram

23. Bergnebb

24. Lyr

25. Rødnebb/Blåstål

26. Berggylte

27. Rødspette (ny pers) 1670 gram

28. Gapeflyndre

29. Knurr

30. 5-trådet tangbrosme (ny art) 53.77 gram

31. Kystringbuk (ny art) 8.35 gram

32. 3-pigget stingsild

33. Sørv

34. Sandkutling

35. Gjedde

36. Abbor

37. Glasskutling!! (selvfølgelig ny art)

38. Gressgylte

39. Tangkutling

Link to comment
Share on other sites

01. Nordlig Knurrulke 45,2 gram

02. Fløyfisk

03. Ulke

04. Skrubbe

05. Hågjel

06. Sypike

07. Svartkutling

08. Sandkutling

09. Bergkutling

10. Dvergulke

11. Tangstikling

12. Sei

13. Ålekvabbe 280 gram

14. Torsk 5400 gram

15. Lomre 784 gram

16. Rognkjeks

17. Tangkutling

18. Sandflyndre

19. Kystringbuk (5,55 gram, ny art)

20. Rødspette (940 gram, ny pb)

21. Knurr

22. Blåstål

23. Lyr

25. Stor kantnål (41,6 gram, ny art)

26. Grønngylt

27. Bergnebb

28. Ål

29. Hårvar (70 gram, ny art)

Edited by Jon-Eirik Brobak
Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Ørret (+ sjøørret)

3. Mort

4. Sypike

5. Hvitting

6. Torsk

7. Øyepål (NY art)

8. Sei

9. Strømsild (NY art)

10. Piggskate (NY art)

11. Knurr

12. Hyse

13. Lysing (NY art)

14. Sild (NY art)

15. Ålekvabbe (NY art)

16. Dvergulke (NY art)

17. Svartkutling

18. Rognkjeks (NY art)

19. Tangstikling (NY art)

20. Svarthå (NY art)

21. Kloskate (NY art)

22. Skrubbe (Ny pers)

23. Steinsmett (Ny art)

24. Hfsu (ny art)

25. Ulke, vanlig

26. Gapeflyndre (Ny art)

27. Lomre

28. Bergkutling (Ny art)

29. Sandkutling (Ny pers)

30. Tunge!!! (Ny art)

31. Horngjel

32. Hork (Ny pers)

33. Flire

34. Asp

35. Laue (Ny pers)

Link to comment
Share on other sites

1. Lange

2. Hågjel

3. Sei

4. Lyr

5. Svarthå (ny pers)

6. Lusuer

7. Pigghå

8. Brosme

9. Sypike

10. Hvitting

11. Sandflyndre Ny pers

12. Torsk

13. Dvergulke Ny pers

14. Hyse

15. Rødspette

16. Laue Ny art i 2014

17. Gjedde

18. Mort Ny art i 2014

19. Flire Ny art i 2014

20. Abbor

21. Suter Ny art i 2014

22. Trepigget stingsild Ny pers

23. Tunge Ny art i 2014

24. Karuss

25. Karpe/karuss-hybrid

Link to comment
Share on other sites

1. Gjedde

2. Skrubbe

3. Leirkutling

4. Abbor

5. Øyepål

6. Torsk

7. Sypike

8. Lyr

9. Hvitting

10. Hyse

11. Lange

12. Lusuer

13. Knurr

14. Strømsild

15. Piggskate

16. Lake

17. Harr

18. Sild

19. Sei

20. Blåstål

21. Brosme

22. Svarthå

23. Blålange

24. Glassvar

25. Lomre

26. Brungylt

27. Berggylte

28. Hågjel

29. Vanlig ulke

30. Bergnebb

31. Tangstikling

32. Tangsprell

33. Ålekvabbe

34. Femtrådet tangbrosme

35. Piggvar

36. Slettvar

37. Vederbuk

38. Stam

39. Brasme

40. Dvergulke

41. Tunge

42. Vanlig fløyfisk

43. Mort

44. Ørret

45. Bekkerøye

46. Dvergmalle

47. Flire

48. Laue

49. Rødspette

50. Gjørs

51. Hork

52. Bergkutling

53. Sørv


Link to comment
Share on other sites

01. Panserulke 26,9 g (ny art)

02. Skrubbe

03. Hågjel

04. Vanlig ulke

05. Dvergulke

06. Tangsprell

07. Sortkutling

08. Ålekvabbe

09. Sei

10. Lyr

11. Vanlig fløyfisk (ny PB 142,5g)

12. Sandflyndre

13. Kloskate (ny PB 1152g)

14. 3 pigget stingsild

15. Sypike

16. Nordlig Knurrulke

17. Tangkutling

18. Torsk

19. Hvitting

20. Bergkutling

21. Sandklutling

22. Rødspette

23. Strømsild (ny pers 64g)

24. Piggskate (ny pers 4200g)

25. Øyepål

26. Knurr

28. Taggmakrell

29. Hyse

29. Spitzskate 3280g (ny art)

30. Rødflekka kutling 23,3 g ny pers og mulig Nrek

31. Rognkjeks ny pers 936 g

32. Tangstikling 22,g (ny PB og Nrek)

33. Lusuer

34. Blålange

35. Lange

36. Brosme

37. Svarthå

38. Pigghå

39. Ål

40. Sørv

41. Blåkjeft

42. Lomre

43. Glassvar

44. Hornkvabbe ( Ny pb 75g)

45. Tangkvabbe (Nrek 87g)

46. Kystringbuk (Nrek 8,5)

47. Bergnebb

48. Blåstål/Rødnebb

49. Gapeflyndre

50. Stor kantnål (ny art Nrek 79,7g)

51. Stor havnål (ny art)

52. 5 trådet tangbrosme

53. Piggvar

54. Tangsnelle (ny art og Nrek 13,3g)

55. Makrell

56. Gressgylt

57. Grønngylt

Edited by Florø`en
Link to comment
Share on other sites

1. Torsk

2. Sei

3. Hyse

4. Hvitting

5. Sandflyndre

6. Rødspette

7. Kveite

8. Gapeflyndre

9. Ulke

10. Tangsprell

11. Ålekvabbe

12. Brosme

13. Lusuer

14. Gråsteinbit

15. Pigghå

Som jeg kommer på i farta

Edited by onkelkim
Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Ørret (+ sjøørret)

3. Mort

4. Sypike

5. Hvitting

6. Torsk

7. Øyepål (NY art)

8. Sei

9. Strømsild (NY art)

10. Piggskate (NY art)

11. Knurr

12. Hyse

13. Lysing (NY art)

14. Sild (NY art)

15. Ålekvabbe (NY art)

16. Dvergulke (NY art)

17. Svartkutling

18. Rognkjeks (NY art)

19. Tangstikling (NY art)

20. Svarthå (NY art)

21. Kloskate (NY art)

22. Skrubbe (Ny pers)

23. Steinsmett (Ny art)

24. Hfsu (ny art)

25. Ulke, vanlig

26. Gapeflyndre (Ny art)

27. Lomre

28. Bergkutling (Ny art)

29. Sandkutling (Ny pers)

30. Tunge!!! (Ny art)

31. Horngjel

32. Hork (Ny pers)

33. Flire

34. Asp

35. Laue (Ny pers)

36. Dvergmalle

Link to comment
Share on other sites

01. Panserulke 26,9 g (ny art)

02. Skrubbe

03. Hågjel

04. Vanlig ulke

05. Dvergulke

06. Tangsprell

07. Sortkutling

08. Ålekvabbe

09. Sei

10. Lyr

11. Vanlig fløyfisk (ny PB 142,5g)

12. Sandflyndre

13. Kloskate (ny PB 1152g)

14. 3 pigget stingsild

15. Sypike

16. Nordlig Knurrulke

17. Tangkutling

18. Torsk

19. Hvitting

20. Bergkutling

21. Sandklutling

22. Rødspette

23. Strømsild (ny pers 64g)

24. Piggskate (ny pers 4200g)

25. Øyepål

26. Knurr

28. Taggmakrell

29. Hyse

29. Spitzskate 3280g (ny art)

30. Rødflekka kutling 23,3 g ny pers og mulig Nrek

31. Rognkjeks ny pers 936 g

32. Tangstikling 22,g (ny PB og Nrek)

33. Lusuer

34. Blålange

35. Lange

36. Brosme

37. Svarthå

38. Pigghå

39. Ål

40. Sørv

41. Blåkjeft

42. Lomre

43. Glassvar

44. Hornkvabbe ( Ny pb 75g)

45. Tangkvabbe (Nrek 87g)

46. Kystringbuk (Nrek 8,5)

47. Bergnebb

48. Blåstål/Rødnebb

49. Gapeflyndre

50. Stor kantnål (ny art Nrek 79,7g)

51. Stor havnål (ny art)

52. 5 trådet tangbrosme

53. Piggvar

54. Tangsnelle (ny art og Nrek 13,3g)

55. Makrell

56. Gressgylt

57. Grønngylt

58, Glasskutling (ny art og mulig Nrek 1,2g)

Edited by Florø`en
Link to comment
Share on other sites

01. Panserulke 26,9 g (ny art)

02. Skrubbe

03. Hågjel

04. Vanlig ulke

05. Dvergulke

06. Tangsprell

07. Sortkutling

08. Ålekvabbe

09. Sei

10. Lyr

11. Vanlig fløyfisk (ny PB 142,5g)

12. Sandflyndre

13. Kloskate (ny PB 1152g)

14. 3 pigget stingsild

15. Sypike

16. Nordlig Knurrulke

17. Tangkutling

18. Torsk

19. Hvitting

20. Bergkutling

21. Sandklutling

22. Rødspette

23. Strømsild (ny pers 64g)

24. Piggskate (ny pers 4200g)

25. Øyepål

26. Knurr

28. Taggmakrell

29. Hyse

29. Spitzskate 3280g (ny art)

30. Rødflekka kutling 23,3 g ny pers og mulig Nrek

31. Rognkjeks ny pers 936 g

32. Tangstikling 22g (ny PB og Nrek)

33. Lusuer

34. Blålange

35. Lange

36. Brosme

37. Svarthå

38. Pigghå

39. Ål

40. Sørv

41. Blåkjeft

42. Lomre

43. Glassvar

44. Hornkvabbe ( Ny pb 107,2g)

45. Tangkvabbe (Nrek 87g)

46. Kystringbuk (Nrek 8,5)

47. Bergnebb

48. Blåstål/Rødnebb

49. Gapeflyndre

50. Stor kantnål (ny art Nrek 79,7g)

51. Stor havnål (ny art)

52. 5 trådet tangbrosme

53. Piggvar

54. Tangsnelle (ny art og Nrek 13,3g)

55. Makrell

56. Gressgylt

57. Grønngylt

58, Glasskutling (ny art og mulig Nrek 1,2g)

59. Berggylt

60. Paddetorsk

61. Hårvar

Edited by Florø`en
Link to comment
Share on other sites

1. Svartkutling
2. Ulke
3. Sandkutling
4. Bergkutling
5. Dvergulke ny pers
6. Tangstikling 2 stk
7. Sei
8. Rognkjeks ny art 2014 :) 15 stk
9. Rødnebb
10. Bergnebb
11. Kloskate 2 stk
12. Skrubbe
13. Torsk
14. Hågjel
15. Sandflyndre
16. Sypike
17. Nordlig knureulke 2
18. Hvitting
19. Fløyfisk
20. makrell
21. Lomre
22. Lyr

23. tangkutling

24. ålekvabbe

25. lusuer

26. Sjøørret

27. svarthå

28. knurr

29. hyse

30. Kyatringbuk 6,12g. ny art 2014

31. Steinbit

32. berggylte

33. tangsprell

34. Ål
35. Tunge, Ny art 2014

36. Gapeflyndre

37. Panserulke (ny art 2014)

38. Stor kantnål (ny art 2014)

39. 5 Trådet tangbrosme (ny art 2014

40. Piggvar

41. Hårvar

42. Hornkvabbe (ny pers, 100,2g)
Antall turer: akkurat passe :)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.