Jump to content
Fiskersiden

Antall arter i 2014


Recommended Posts

1. Abbor

2. Ørret (+ sjøørret)

3. Mort

4. Sypike

5. Hvitting

6. Torsk

7. Øyepål (NY art)

8. Sei

9. Strømsild (NY art)

10. Piggskate (NY art)

11. Knurr

12. Hyse

13. Lysing (NY art)

14. Sild (NY art)

15. Ålekvabbe (NY art)

16. Dvergulke (NY art)

17. Svartkutling

18. Rognkjeks (NY art)

19. Tangstikling (NY art)

20. Svarthå (NY art)

21. Kloskate (NY art)

22. Skrubbe (Ny pers)

23. Steinsmett (Ny art)

24. Hfsu (ny art)

25. Ulke, vanlig

26. Gapeflyndre (Ny art)

27. Lomre

28. Bergkutling (Ny art)

29. Sandkutling (Ny pers)

30. Tunge!!! (Ny art)

31. Horngjel

32. Hork (Ny pers)

33. Flire

34. Asp

35. Laue (Ny pers)

36. Dvergmalle

37. Rødspette

38. Fjesing (ny pers)

39. Sørv

40. Piggvar (ny art)

41. Leirkutling (ny art)

42. Suter

43. Solabbor

44. Regnbueørret (ny art)

45. Ørekyte (ny pers)

46. Bekkerøye

47. Blåstål

48. Brosme

49. Gjedde

50. Makrell

51. Glasskutling (Ny art)

52. Trepigget stingsild (Ny pers)

53. Briesling (ny art)

54. Karpe (Ny pers)

55. Lusuer (Ny art)

56. Karuss (Ny pers)

57. Sandflyndre

58. Krøkle (ny art)

59. Bergnebb

60. Regnlaue

61. Rødflekket kutling (ny art)

62. Grønngylt (ny art)

63. Gråsteinbitt (ny art)

64. Nordlig knurrulke (ny art)

65. Fløyfisk

66. Tangsprell (ny art)

67. Hårvar (ny art)

68. Tangkvabbe (ny art)

69. Grundling (ny art)

70. Harr (ny art)

71. Sik (ny art)

72. Gullfisk

73. Tangkutling

74. Laks (ny art)

75. Småflekket Rødhai

Link to comment
Share on other sites

1. Nordlig knurrulke

2. Fløyfisk

3. Hågjell

4. Sypike

5. Svartkutling

6. Sandkutling

7. Bergkutling

8. Tangstikling

9. Vanlig ulke

10. Sei

11. Dvergulke

12. Ålekvabbe

13. Torsk

14. Lomre

15. Rognkjeks

16. Sandflyndre

17. Tangkutling

18. Skrubbe

19. Kystringbuk (ny art)

20. Rødspette

21. Knurr

22. Blåstål

23. Lyr

24. Stor kantnål (ny art)

25. Grønngylt

26. Bergnebb

27. Gressgylt

28. Ål

29. Hårvar (ny art)

30. trepigget stingsild

31. Sørv

32. 9pigget stingsild (ny art)

33. Glasskutling (ny art)

34. Fjesing (ny art)

35. Panserulke (ny art)

36. Tunge (ny art)

37. Ørret

38. Grundling (ny art)

39. Karpe

40. Vederbuk (ny art)

41. Abbor

42. Rødflekket kutling

43. Uer (ny art)

44. Lange

45. Lusuer

46. Brosme

47. Hyse

48. Piggvar

49. Mulle (ny art)

50. Leirkutling (ny art)

51. Mort

52. Hvitfinnet steinulke (ny art)

53. Gullbust

54. Laue

55. Steinsmett

56. Hork

57. Rødgjellet solabbor

58. Flire

59. Harr

60. Stam

61. Taggmakrell (ny art)

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

01. Panserulke 26,9 g (ny art)
02. Skrubbe
03. Hågjel
04. Vanlig ulke
05. Dvergulke
06. Tangsprell
07. Sortkutling
08. Ålekvabbe
09. Sei
10. Lyr
11. Vanlig fløyfisk (ny PB 142,5g)
12. Sandflyndre
13. Kloskate (ny PB 1152g)
14. 3 pigget stingsild
15. Sypike
16. Nordlig Knurrulke
17. Tangkutling
18. Torsk
19. Hvitting
20. Bergkutling
21. Sandklutling
22. Rødspette
23. Strømsild (ny pers 64g)
24. Piggskate (ny pers 6300g)
25. Øyepål
26. Knurr
28. Taggmakrell
29. Hyse
29. Spitzskate 3280g (ny art)
30. Rødflekka kutling 24,5 g
31. Rognkjeks ny pers 936 g
32. Tangstikling 22g (ny PB og Nrek)
33. Lusuer
34. Blålange
35. Lange
36. Brosme
37. Svarthå
38. Pigghå
39. Ål
40. Sørv
41. Blåkjeft
42. Lomre
43. Glassvar
44. Hornkvabbe (ny pb 107,2g og Nrek)
45. Tangkvabbe (Nrek 87g)
46. Kystringbuk (Nrek 8,5)
47. Bergnebb
48. Blåstål/Rødnebb
49. Gapeflyndre
50. Stor kantnål (ny art Nrek 79,7g)
51. Stor havnål (ny art)
52. 5 trådet tangbrosme
53. Piggvar
54. Tangsnelle (ny art og Nrek 13,3g)
55. Makrell
56. Gressgylt
57. Grønngylt
58, Glasskutling (ny art og Nrek 1,2g)
59. Berggylt
60. Paddetorsk
61. Hårvar
62. Gråsteinbit

63. Regnbueørret (ny PB 3,81kg)

64. Brisling
65. Horngjel
66. Tunge (ny PB 1267)
67. Rødknurr
68. Brungylt
69. Fjesing
70. Uer
71. Kveite
72. Ørret
73. Laks
74. 9 pigg stingsild
75. Gullfisk
76. Ørekyte
77. Lysing
78. Mulle (ny art)
79. Mort
80. Skjellbrosme (ny art)
81. Leirkutling
82. Abbor
83. Karpe
84. Regnlaue
85. Solabbor
86. Laue
87. Hork
88. Harr
89. Steinsmett
90. Gullbust
91. Vederbuk
92. HFSU (ny art)
93. Stam
94. Lake
95. Dvergmalle
96. Bekkerøye
97. Sild
98. ?
99. ??
100. ???
Edited by Florø`en
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1. Nordlig knurrulke

2. Fløyfisk

3. Hågjell

4. Sypike

5. Svartkutling

6. Sandkutling

7. Bergkutling

8. Tangstikling

9. Vanlig ulke

10. Sei

11. Dvergulke

12. Ålekvabbe

13. Torsk

14. Lomre

15. Rognkjeks

16. Sandflyndre

17. Tangkutling

18. Skrubbe

19. Kystringbuk (ny art)

20. Rødspette

21. Knurr

22. Blåstål

23. Lyr

24. Stor kantnål (ny art)

25. Grønngylt

26. Bergnebb

27. Gressgylt

28. Ål

29. Hårvar (ny art)

30. trepigget stingsild

31. Sørv

32. 9pigget stingsild (ny art)

33. Glasskutling (ny art)

34. Fjesing (ny art)

35. Panserulke (ny art)

36. Tunge (ny art)

37. Ørret

38. Grundling (ny art)

39. Karpe

40. Vederbuk (ny art)

41. Abbor

42. Rødflekket kutling

43. Uer (ny art)

44. Lange

45. Lusuer

46. Brosme

47. Hyse

48. Piggvar

49. Mulle (ny art)

50. Leirkutling (ny art)

51. Mort

52. Hvitfinnet steinulke (ny art)

53. Gullbust

54. Laue

55. Steinsmett

56. Hork

57. Rødgjellet solabbor

58. Flire

59. Harr

60. Stam

61. Taggmakrell (ny art)

62. Pigghå (ny pb, 4110)

Link to comment
Share on other sites

1. sei


2. ørret(sø)


3. torsk


4. gjedde


5. vanlig ulke(pers)


6. sandflyndre


7. abbor(pers)


8. harr(pers)


9. brasme


10. mort


11. makrell(pers)


12. lyr


13.horngjel


14. gapeflyndre


15. flire


16. asp(ny)


17. rødnebb


18. berggylte


19. skrubbe


20. knurr


21. ål(ny)


22. sypike


23. hvitting


24. rødspette


Link to comment
Share on other sites

1. Hågjel


2. Havmus


3. Sypike


4. Svartkutling


5. Tangkutling


6. Dvergulke


7. Hvitting


8. Lyr


9. Lange


10. Rognkjeks - Ny art 2014


11. Paddetorsk - Ny art 2014


12. Vanlig Ulke - Ny art 2014


13. Tangkvabbe - Ny art 2014


14. Røye - Ny art 2014


15. Tangstikling - Ny art 2014


16. Sei


17. Vederbuk


18. Torsk


19. Tangsprell


20. Trepigget stingsild - Ny art 2014


21. Bergnebb


22. Rødflekket Kutling


23. Lomre - Ny art 2014


24. Bergkutling


25. Sandkutling - Ny art 2014


26. Berggylt


27. Sandflyndre


28. Hornkvabbe - Ny art 2014


29. Ørret (Sjøørret)


30. Blåstål


31. Gressgylt


32. Grønngylt


33. Hårvar - Ny art 2014


34. Karuss


35. Hork - Ny art 2014

36. Glasskutling - Ny art 2014

37. Ørekyte

38. Sørv - Ny art 2014

39. Mort - Ny art 2014

40. Solabbor - Ny art 2014

41. Suter - Ny art 2014

42. Bekkerøye - Ny art 2014

43. Steinsmett - Ny art 2014

44. Dvergmalle - Ny art 2014

45. Asp - Ny art 2014

46. Flire - Ny art 2014

47. Leirkutling - Ny art 2014

48. Makrell

49. Lusuer - Ny art 2014

50. Blåkjeft - Ny art 2014

51. Abbor

52. Tangsnelle - Ny art 2014

53. Havål

54. Femtrådet Tangbrosme - Ny art 2014

55. Slettvar - Ny art 2014

56. Taggmakrell - Ny art 2014

57. Brisling - Ny art 2014

58. Pigghå

Edited by Schizo
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

1. Abbor

2. Hvitting

3. Sandflyndre

4. Sei

5. Ålekvabbe (ny pb) 302,9g

6. Skrubbe 670g

7. Torsk

8. Rødspette

9. Svartkutling 52,4g

10.Vanlig ulke 330g

11.Dvergulke 111,8g (ny pb)

12.Sypike

13.Øyepål 77,7g (ny pb)

14.Strømsild 55,8g (ny art)

15.Hyse 915g (ny pb)

16.Lake 1450g (ny pb)

17.Gapeflyndre

18.Sandkutling 5,03g

19.Slettvar 1405g (ny art)

20.Nipigget stingsild 2,82g (ny pb)

21.Tunge 1620g (ny pb)

23.Panserulke 27,4g og 10,44g (ny art)

24.Rognkjeks 790g (ny art)

25.Sild 206,6g (ny pb)

26.Ørret

27.Tangstikling 16,20g (ny pb)

28.Steinsmett 7,9g

29.Hvitfinnet steinulke 3,82g (ny pb)

30.Trepigget stingsild

31.Tangsprell 32g

31.Femtrådet tangbrosme 162,2g,154,2g(ny art)

32.Bergnebb

33.Tangkutling 1,49g

34.Paddetorsk 340g (ny art)

35.Brungylt 127,9g (ny art)

36.Glassvar (ny art)

37.Grøngylt 114g

38.Lomre 485g (ny pb)

39.Blåstål/Rødnebb

40.Knurr 470g (ny pb)

41.Brosme

42.Lyr 2530g

43.Sørv 655g

44.Brasme 1200g

45.Kystringbuk 1,7g (ny art)

46.Laue

47.Mort 510g (ny pb)

48.Hork

49.Bekkerøye 550g (ny pb)

50.Gullfisk

51.Stam 1650g (ny pb)

52.Stor kantnål (ny art)

53.Bergkutling

54.Flire 670g (ny pb)

55.Suter 2110g (ny pb)

56.Ørekyte 7,9g

57.Regnbueørret

58.Glasskutling 0,61g (ny art)

59.Brisling (ny art)

60.Fjesing 190g

61.Makrell 510g

62.Ål

63.Dvergmalle 440g (specimen)

64.Solabbor

65.Gjedde

66.Piggvar 1245g (ny art)

67.Krøkle 5,8 g (ny art )

68.Berggylte

69.Lusuer

70.Vederbuk

71.Gullbust 125g

72.Gressgylt 79,71g (ny pb)

73.Rødflekket kutling 30,3g (ny pb)

74.Nordlig knurrulke 28,5g (ny art )

75.Gråsteinbit 955g (ny art)

76.Hårvar 190g(ny art)

77.Vanlig fløyfisk 69,8g

78.Tangkvabbe 70,53g (ny pb)

79.Sik 390g

80.Hornkvabbe 40,21g (ny pb)

81.Lange

82.Hågjel

83.Småflekket rødhai 1380g

84.Havmus 1620g (ny art)

Link to comment
Share on other sites

Slenger meg på jeg også då siden folk likevell er så godt i gang her

Arter 2014:

1. Hågjel (ny pers: 1120 gram)

2. Tangkutling (ny art 2014: 0,71 gram)

3. Dvergulke

4. Lange

5. Svartkutling

6. Torsk

7. Lyr

8. Sei

9. Sypike (ny pers: 80,74 gram)

10. Rognkjeks (Ny art 2014. pers: 1000 gram)

11. Tangstikling (Ny art 2014. pers: 8,22 gram)

12. Tangsprell (ny pers: 13,22 gram)

13. Bergnebb

14. Skrubbe (Ny art 2014. pers: 570 gram)

15. Lomre (Ny art 2014. pers: 118 gram)

16. Paddetorsk (Ny art 2014. pers: 113 gram)

17. Lusuer (ny pers: 490 gram)

18. Sandflyndre

19. Pigghå

20. Tangkvabbe (Ny art 2014)

21. Rødflekket Kutling (Ny art 2014. pers: 22,24 gram)

22. Vederbuk

23. Makrell

24. Bergkutling (Ny art 2014. pers: 0,9 gram)

25. 3pigget stingsild (Ny art 2014)

26. Hork (Ny art 2014)

27. Piggskate (ny pers: 5,1 kg)

28. Blåkjeft (Ny art 2014. pers: 410 gram)

29. Gjedde

30. Abbor (Ny art 2014)

31. Ørret

32. Hårvar (Ny art 2014. pers: 167,13 gram)

33. Blåstål

34. Blålange (Ny art 2014. pers: 6,16 kg)

Antall turer: 20

35. Vanlig Ulke (ny pers: 600 gram)

Link to comment
Share on other sites

1. Hågjel


2. Havmus


3. Sypike


4. Svartkutling


5. Tangkutling


6. Dvergulke


7. Hvitting


8. Lyr


9. Lange


10. Rognkjeks - Ny art 2014


11. Paddetorsk - Ny art 2014


12. Vanlig Ulke - Ny art 2014


13. Tangkvabbe - Ny art 2014


14. Røye - Ny art 2014


15. Tangstikling - Ny art 2014


16. Sei


17. Vederbuk


18. Torsk


19. Tangsprell


20. Trepigget stingsild - Ny art 2014


21. Bergnebb


22. Rødflekket Kutling


23. Lomre - Ny art 2014


24. Bergkutling


25. Sandkutling - Ny art 2014


26. Berggylt


27. Sandflyndre


28. Hornkvabbe - Ny art 2014


29. Ørret (Sjøørret)


30. Blåstål


31. Gressgylt


32. Grønngylt


33. Hårvar - Ny art 2014


34. Karuss


35. Hork - Ny art 2014

36. Glasskutling - Ny art 2014

37. Ørekyte

38. Sørv - Ny art 2014

39. Mort - Ny art 2014

40. Solabbor - Ny art 2014

41. Suter - Ny art 2014

42. Bekkerøye - Ny art 2014

43. Steinsmett - Ny art 2014

44. Dvergmalle - Ny art 2014

45. Asp - Ny art 2014

46. Flire - Ny art 2014

47. Leirkutling - Ny art 2014

48. Makrell

49. Lusuer - Ny art 2014

50. Blåkjeft - Ny art 2014

51. Abbor

52. Tangsnelle - Ny art 2014

53. Havål

54. Femtrådet Tangbrosme - Ny art 2014

55. Slettvar - Ny art 2014

56. Taggmakrell - Ny art 2014

57. Brisling - Ny art 2014

58. Pigghå

59. Lake - Ny art 2014

60. Gullbust - Ny art 2014

Link to comment
Share on other sites

01. Hyse

02. Kveite (ny pers 8640 gr.)

03. Dvergulke (ny pers 67 gr.)

04. Hvitting

05. Sypike

06. Lysing (ny art 2014).

07. Tangkutling (ny art 2014). (ny pers 2.13 gr.) * Specimen

08. Rødflekket kutling (Ny pers: 30.51 gr. ) * Specimen

09. Sei

10. Sortkutling

11. Lusuer

12. Lyr

13. Torsk

14. Tangstikling (ny pers 16.24 gr.) * Specimen

15. Bergkutling (ny pers 2.4 gr. NREK) * Specimen

16. Rognkjeks (rognkall) 1066 gr. (ny art 2014).

17. Sandflyndre

18. Vanlig Ulke (ny pers 189 gr.)

19. Rødnebb og Blåstål

20. Tangsprell

21. Hornkvabbe (ny art 2014 - 28.5 gr.).

22. Grønngylt

23. Bergnebb

24. Trepigget stingsild (ny pers 6.2 gr.)

25. Tangkvabbe (ny pers 56.4 gr.) * Specimen

26. Ål

27. Nordlig tangbrosme (ny art 2014 - 29.3 gr. NREK * Specimen / og 19.19 gr.)

28. Gressgylt (ny pers 108.32 gr. og 95.34 gr.) * Specimen

29. Sandkutling (ny pers 7 gr. NREK) * Specimen

30. Fløyfisk (ny art 2014)

31. Paddetorsk

32. Berggylt

33. Glasskutling (ny art 2014 - pers 0.94 pers.) * Specimen

34. Abbor (ny art 2014)

35. Skrubbe

36. Leirkutling (ny art 2014 - pers 1.14 gr.)

37. Havål (ny pers 2014 - 16740 gr.).

38. Hågjel

39. Makrell

40. Horngjel

41. Femtrådet tangbrosme (ny art 2014)

42. Tangsnelle (ny art 2014)

43. Stor kantnål (ny art 2014)

44. Brisling (ny art 2014)

45. Strandtangbrosme (ny art 2014 - 265.4 gr. NREK) * Specimen

46. Hårvar (ny art 2014 - pers 220.4 gr.) * Specimen

47. Slettvar (ny art 2014)

48. Småsil (ny art 2014)

49. Rødspette

50. Piggvar (ny art 2014)

51. Lange

52. Havmuz

Link to comment
Share on other sites

1. Hågjel (ny pers: 1120 gram)
2. Tangkutling (ny art 2014: 0,71 gram)
3. Dvergulke
4. Lange
5. Svartkutling
6. Torsk
7. Lyr
8. Sei
9. Sypike (ny pers: 80,74 gram)
10. Rognkjeks (Ny art 2014. pers: 1000 gram)
11. Tangstikling (Ny art 2014. pers: 8,22 gram)
12. Tangsprell (ny pers: 13,22 gram)
13. Bergnebb
14. Skrubbe (Ny art 2014. pers: 570 gram)
15. Lomre (Ny art 2014. pers: 118 gram)
16. Paddetorsk (Ny art 2014. pers: 113 gram)
17. Lusuer (ny pers: 490 gram)
18. Sandflyndre
19. Pigghå
20. Tangkvabbe (Ny art 2014)
21. Rødflekket Kutling (Ny art 2014. pers: 22,24 gram)
22. Vederbuk
23. Makrell
24. Bergkutling (Ny art 2014. pers: 0,9 gram)
25. 3pigget stingsild (Ny art 2014)
26. Hork (Ny art 2014)

27. Piggskate (ny pers: 5,1 kg)

28. Blåkjeft (Ny art 2014. pers: 410 gram)
29. Gjedde

30. Abbor (Ny art 2014)

31. Ørret

32. Hårvar (Ny art 2014. pers: 167,13 gram)

33. Blåstål

34. Blålange (Ny art 2014. pers: 6,16 kg)

35. Vanlig Ulke (Ny pers: 600 gram)

36. Nordlig Tangbrosme (Ny art 2014. pers: 27,40 gram)
Antall turer: 60

Link to comment
Share on other sites

1. HVITTINGarrow-10x10.png


2. Sei


3. Fløyfisk (ny pers og specimen) 178 gramarrow-10x10.png


4. Sypike


5. Torsk


6. Ålekvabbe


7. Ulke


8. Sandflyndre


9. Skrubbe (ny pers) 1050 gram


10. Kolje


11. Strømsild (ny art)62 gramarrow-10x10.png


12. Øyepål (ny art) 54 gramarrow-10x10.png


13. Hågjel (ny art) 660 gram


14. Piggskate (ny art) 3550 gram


15. Dvergulke (ny art) 98 gram


16. Langearrow-10x10.png


17. Paddetorsk (ny ARTarrow-10x10.png) 78 gram (ny pers) 328 gram


18. Sild (ny art) 254 gram (ny pers) 310 gram


19. Svartkutling


20. Tangsprell (ny art) 16.4 gram


21. Lomre (ny pers) 560 gram


22. Tangstikling (ny art) 14 gram


23. Bergnebb


24. Lyr


25. Rødnebb/Blåstål


26. Berggylte


27. Rødspette (ny pers) 1670 gram


28. Gapeflyndre (ny pers) 140 gram


29. Knurr (ny pers) 340 gram


30. 5-trådet tangbrosme (ny art) 53.77 gram (ny pers) 113 gram


31. Kystringbuk (ny art) 8.35 gram


32. 3-pigget stingsild


33. Sørv


34. Sandkutling


35. Gjedde


36. Abbor


37. Glasskutling!! (selvfølgelig ny art)


38. Gressgylte


39. Tangkutling


40. Suter


41. Leirkutling (ny art)


42. Karpe (ny pers) 7800 gramarrow-10x10.png


43. Fjesing


44. Brungylte


45. Horngjel


46. Brisling (ny art)


47. Solabbor (ny art) 47,8 gram

48. Mort (ny art) 195 gram

49. Dvergmalle (ny art) 130 gram

50. Flire (ny art)

51. Brasme (ny art) 830 gram

52. Hork (ny art)

53. Asp (ny art)

54. Gjørs (ny ARTarrow-10x10.png

55. Laue (ny art)

56. Ørekyte (ny art)

57. Regnbue (ny art)

58. Steinsmett (ny art) 3.7 gram

59. Hvitfinnet steinulke (ny art)

60. Bekkerøye (ny art) 106 gram

61. Gullbust (ny art) 98 gram

62. Karuss (ny pers) 1510 gram

63. Ørret

64. Småsil (ny art)


65. Grønngylte


66. Tunge (ny art)


67. Rødknurr (ny art)


68. Piggvar (ny art)


69. Nipigget stingsild


70. Svarthå (ny art)

71. Harr (ny art)

72. Sik (ny art)

73. Stor kantnål (ny art)

74. Småflekket rødhai

75. Rødflekka kutling (ny art og specimen) 26 gram

76. Steinbit

77. Tangkvabbe (ny art og specimen) 78 gram

78. Røye

Edited by arobo
Link to comment
Share on other sites

01. Panserulke
02. Skrubbe
03. Hågjel
04. Vanlig ulke
05. Dvergulke
06. Tangsprell
07. Sortkutling
08. Ålekvabbe
09. Sei
10. Lyr
11. Vanlig fløyfisk
12. Sandflyndre
13. Kloskate
14. 3 pigget stingsild
15. Sypike
16. Nordlig Knurrulke (Nrek 47,4g)
17. Tangkutling
18. Torsk
19. Hvitting
20. Bergkutling
21. Sandklutling
22. Rødspette
23. Strømsild
24. Piggskate
25. Øyepål
26. Knurr
28. Taggmakrell
29. Hyse
29. Spitzskate
30. Rødflekka kutling
31. Rognkjeks
32. Tangstikling (Nrek 22g)
33. Lusuer
34. Blålange
35. Lange
36. Brosme
37. Svarthå
38. Pigghå
39. Ål
40. Sørv
41. Blåkjeft
42. Lomre
43. Glassvar
44. Hornkvabbe (Nrek 107,2g)
45. Tangkvabbe (Nrek 87g)
46. Kystringbuk (Nrek 8,5)
47. Bergnebb
48. Blåstål/Rødnebb
49. Gapeflyndre
50. Stor kantnål (Nrek 79,7g)
51. Stor havnål
52. 5 trådet tangbrosme
53. Piggvar
54. Tangsnelle (Nrek 13,3g)
55. Makrell
56. Gressgylt
57. Grønngylt
58, Glasskutling (Nrek 1,1g)
59. Berggylt
60. Paddetorsk
61. Hårvar (Nrek 318,8g)
62. Gråsteinbit

63. Regnbueørret

64. Brisling
65. Horngjel
66. Tunge
67. Rødknurr
68. Brungylt
69. Fjesing
70. Uer
71. Kveite
72. Ørret
73. Laks
74. 9 pigg stingsild
75. Gullfisk
76. Ørekyte
77. Lysing
78. Mulle
79. Mort
80. Skjellbrosme
81. Leirkutling
82. Abbor
83. Karpe
84. Regnlaue
85. Solabbor
86. Laue
87. Hork
88. Harr
89. Steinsmett
90. Gullbust
91. Vederbuk
92. HFSU
93. Stam
94. Lake
95. Dvergmalle
96. Bekkerøye
97. Sild
98. Røye
99. ?
100. ?
Link to comment
Share on other sites

1. Hågjel (ny pers: 1120 gram)
2. Tangkutling (ny art 2014: 0,71 gram)
3. Dvergulke
4. Lange
5. Svartkutling
6. Torsk
7. Lyr
8. Sei
9. Sypike (ny pers: 80,74 gram)
10. Rognkjeks (Ny art 2014. pers: 1000 gram)
11. Tangstikling (Ny art 2014. pers: 8,22 gram)
12. Tangsprell (ny pers: 13,22 gram)
13. Bergnebb
14. Skrubbe (Ny art 2014. pers: 570 gram)
15. Lomre (Ny art 2014. pers: 118 gram)
16. Paddetorsk (Ny art 2014. pers: 113 gram)
17. Lusuer (ny pers: 490 gram)
18. Sandflyndre
19. Pigghå
20. Tangkvabbe (Ny art 2014)
21. Rødflekket Kutling (Ny art 2014. pers: 22,24 gram)
22. Vederbuk
23. Makrell
24. Bergkutling (Ny art 2014. pers: 0,9 gram)
25. 3pigget stingsild (Ny art 2014)
26. Hork (Ny art 2014)

27. Piggskate (ny pers: 5,1 kg)

28. Blåkjeft (Ny art 2014. pers: 410 gram)
29. Gjedde

30. Abbor (Ny art 2014)

31. Ørret

32. Hårvar (Ny art 2014. pers: 167,13 gram)

33. Blåstål

34. Blålange (Ny art 2014. pers: 6,16 kg)

35. Vanlig Ulke (Ny pers: 600 gram)

36. Nordlig Tangbrosme (Ny art 2014. pers: 27,40 gram)

37. Tangsnelle (Ny art 2014. pers: 4,17 gram)
Antall turer: 60

Link to comment
Share on other sites

1. Hågjel


2. Havmus


3. Sypike


4. Svartkutling


5. Tangkutling


6. Dvergulke


7. Hvitting


8. Lyr


9. Lange


10. Rognkjeks - Ny art 2014


11. Paddetorsk - Ny art 2014


12. Vanlig Ulke - Ny art 2014


13. Tangkvabbe - Ny art 2014


14. Røye - Ny art 2014


15. Tangstikling - Ny art 2014


16. Sei


17. Vederbuk


18. Torsk


19. Tangsprell


20. Trepigget stingsild - Ny art 2014


21. Bergnebb


22. Rødflekket Kutling


23. Lomre - Ny art 2014


24. Bergkutling


25. Sandkutling - Ny art 2014


26. Berggylt


27. Sandflyndre


28. Hornkvabbe - Ny art 2014


29. Ørret (Sjøørret)


30. Blåstål


31. Gressgylt


32. Grønngylt


33. Hårvar - Ny art 2014


34. Karuss


35. Hork - Ny art 2014

36. Glasskutling - Ny art 2014

37. Ørekyte

38. Sørv - Ny art 2014

39. Mort - Ny art 2014

40. Solabbor - Ny art 2014

41. Suter - Ny art 2014

42. Bekkerøye - Ny art 2014

43. Steinsmett - Ny art 2014

44. Dvergmalle - Ny art 2014

45. Asp - Ny art 2014

46. Flire - Ny art 2014

47. Leirkutling - Ny art 2014

48. Makrell

49. Lusuer - Ny art 2014

50. Blåkjeft - Ny art 2014

51. Abbor

52. Tangsnelle - Ny art 2014

53. Havål

54. Femtrådet Tangbrosme - Ny art 2014

55. Slettvar - Ny art 2014

56. Taggmakrell - Ny art 2014

57. Brisling - Ny art 2014

58. Pigghå

59. Lake - Ny art 2014

60. Gullbust - Ny art 2014

61. Svarthå

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1. Hågjel (ny pers: 1120 gram)
2. Tangkutling (ny art 2014: 0,71 gram)
3. Dvergulke
4. Lange
5. Svartkutling
6. Torsk
7. Lyr
8. Sei
9. Sypike (ny pers: 80,74 gram)
10. Rognkjeks (Ny art 2014. pers: 1000 gram)
11. Tangstikling (Ny art 2014. pers: 8,22 gram)
12. Tangsprell (ny pers: 13,22 gram)
13. Bergnebb
14. Skrubbe (Ny art 2014. pers: 570 gram)
15. Lomre (Ny art 2014. pers: 118 gram)
16. Paddetorsk (Ny art 2014. pers: 113 gram)
17. Lusuer (ny pers: 490 gram)
18. Sandflyndre
19. Pigghå
20. Tangkvabbe (Ny art 2014)
21. Rødflekket Kutling (Ny art 2014. pers: 22,24 gram)
22. Vederbuk
23. Makrell
24. Bergkutling (Ny art 2014. pers: 0,9 gram)
25. 3pigget stingsild (Ny art 2014)
26. Hork (Ny art 2014)

27. Piggskate (ny pers: 5,1 kg)

28. Blåkjeft (Ny art 2014. pers: 410 gram)
29. Gjedde

30. Abbor (Ny art 2014)

31. Ørret

32. Hårvar (Ny art 2014. pers: 167,13 gram)

33. Blåstål

34. Blålange (Ny art 2014. pers: 6,16 kg)

35. Vanlig Ulke (Ny pers: 600 gram)

36. Nordlig Tangbrosme (Ny art 2014. pers: 27,40 gram)

37. Tangsnelle (Ny art 2014. pers: 4,17 gram)

38. Piggvar
Antall turer: 66

Link to comment
Share on other sites

01. Panserulke
02. Skrubbe
03. Hågjel
04. Vanlig ulke
05. Dvergulke
06. Tangsprell
07. Sortkutling
08. Ålekvabbe
09. Sei
10. Lyr
11. Vanlig fløyfisk
12. Sandflyndre
13. Kloskate
14. 3 pigget stingsild
15. Sypike
16. Nordlig Knurrulke (Nrek 47,4g)
17. Tangkutling
18. Torsk
19. Hvitting
20. Bergkutling
21. Sandklutling
22. Rødspette
23. Strømsild
24. Piggskate
25. Øyepål
26. Knurr
28. Taggmakrell
29. Hyse
29. Spitzskate
30. Rødflekka kutling
31. Rognkjeks
32. Tangstikling (Nrek 22g)
33. Lusuer
34. Blålange
35. Lange
36. Brosme
37. Svarthå
38. Pigghå
39. Ål
40. Sørv
41. Blåkjeft
42. Lomre
43. Glassvar
44. Hornkvabbe (Nrek 107,2g)
45. Tangkvabbe (Nrek 87g)
46. Kystringbuk (Nrek 8,5)
47. Bergnebb
48. Blåstål/Rødnebb
49. Gapeflyndre
50. Stor kantnål (Nrek 79,7g)
51. Stor havnål
52. 5 trådet tangbrosme
53. Piggvar
54. Tangsnelle (Nrek 13,3g)
55. Makrell
56. Gressgylt
57. Grønngylt
58, Glasskutling (Nrek 1,1g)
59. Berggylt
60. Paddetorsk
61. Hårvar (Nrek 318,8g)
62. Gråsteinbit

63. Regnbueørret

64. Brisling
65. Horngjel
66. Tunge
67. Rødknurr
68. Brungylt
69. Fjesing
70. Uer
71. Kveite
72. Ørret
73. Laks
74. 9 pigg stingsild
75. Gullfisk
76. Ørekyte
77. Lysing
78. Mulle
79. Mort
80. Skjellbrosme
81. Leirkutling
82. Abbor
83. Karpe
84. Regnlaue
85. Solabbor
86. Laue
87. Hork
88. Harr
89. Steinsmett
90. Gullbust
91. Vederbuk
92. HFSU
93. Stam
94. Lake
95. Dvergmalle
96. Bekkerøye
97. Sild
98. Røye
99. Havmus
100. Gjedde
Edited by Florø`en
 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

1. Hågjel (ny pers: 1120 gram)
2. Tangkutling (ny art 2014: 0,71 gram)
3. Dvergulke
4. Lange
5. Svartkutling
6. Torsk
7. Lyr (ny pers: 5,2 kg)
8. Sei
9. Sypike (ny pers: 80,74 gram)
10. Rognkjeks (Ny art 2014. pers: 1000 gram)
11. Tangstikling (Ny art 2014. pers: 8,22 gram)
12. Tangsprell (ny pers: 13,22 gram)
13. Bergnebb
14. Skrubbe (Ny art 2014. pers: 570 gram)
15. Lomre (Ny art 2014. pers: 118 gram)
16. Paddetorsk (Ny art 2014. pers: 113 gram)
17. Lusuer (ny pers: 490 gram)
18. Sandflyndre
19. Pigghå
20. Tangkvabbe (Ny art 2014)
21. Rødflekket Kutling (Ny art 2014. pers: 22,24 gram)
22. Vederbuk
23. Makrell
24. Bergkutling (Ny art 2014. pers: 0,9 gram)
25. 3pigget stingsild (Ny art 2014)
26. Hork (Ny art 2014)

27. Piggskate (ny pers: 5,1 kg)

28. Blåkjeft (Ny art 2014. pers: 410 gram)
29. Gjedde

30. Abbor (Ny art 2014)

31. Ørret

32. Hårvar (Ny art 2014. pers: 167,13 gram)

33. Blåstål

34. Blålange (Ny art 2014. pers: 6,16 kg)

35. Vanlig Ulke (Ny pers: 600 gram)

36. Nordlig Tangbrosme (Ny art 2014. pers: 27,40 gram)

37. Tangsnelle (Ny art 2014. pers: 4,17 gram)

38. Piggvar

39. Havmus (Ny Art 2014. pers: 1,97 kg)
Antall turer: 66

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Hvitting

3. Sandflyndre

4. Sei

5. Ålekvabbe (ny pb) 302,9g

6. Skrubbe 670g

7. Torsk

8. Rødspette

9. Svartkutling 52,4g

10.Vanlig ulke 330g

11.Dvergulke 111,8g (ny pb)

12.Sypike

13.Øyepål 77,7g (ny pb)

14.Strømsild 55,8g (ny art)

15.Hyse 915g (ny pb)

16.Lake 1450g (ny pb)

17.Gapeflyndre

18.Sandkutling 5,03g

19.Slettvar 1405g (ny art)

20.Nipigget stingsild 2,82g (ny pb)

21.Tunge 1620g (ny pb)

23.Panserulke 27,4g og 10,44g (ny art)

24.Rognkjeks 790g (ny art)

25.Sild 206,6g (ny pb)

26.Ørret

27.Tangstikling 16,20g (ny pb)

28.Steinsmett 7,9g

29.Hvitfinnet steinulke 3,82g (ny pb)

30.Trepigget stingsild

31.Tangsprell 32g

31.Femtrådet tangbrosme 162,2g,154,2g(ny art)

32.Bergnebb

33.Tangkutling 1,49g

34.Paddetorsk 340g (ny art)

35.Brungylt 127,9g (ny art)

36.Glassvar (ny art)

37.Grøngylt 114g

38.Lomre 485g (ny pb)

39.Blåstål/Rødnebb

40.Knurr 470g (ny pb)

41.Brosme

42.Lyr 2530g

43.Sørv 655g

44.Brasme 1200g

45.Kystringbuk 1,7g (ny art)

46.Laue

47.Mort 510g (ny pb)

48.Hork

49.Bekkerøye 550g (ny pb)

50.Gullfisk

51.Stam 1650g (ny pb)

52.Stor kantnål (ny art)

53.Bergkutling

54.Flire 670g (ny pb)

55.Suter 2110g (ny pb)

56.Ørekyte 7,9g

57.Regnbueørret

58.Glasskutling 0,61g (ny art)

59.Brisling (ny art)

60.Fjesing 190g

61.Makrell 510g

62.Ål

63.Dvergmalle 440g (specimen)

64.Solabbor

65.Gjedde

66.Piggvar 1245g (ny art)

67.Krøkle 5,8 g (ny art )

68.Berggylte

69.Lusuer

70.Vederbuk

71.Gullbust 125g

72.Gressgylt 79,71g (ny pb)

73.Rødflekket kutling 30,3g (ny pb)

74.Nordlig knurrulke 28,5g (ny art )

75.Gråsteinbit 955g (ny art)

76.Hårvar 190g(ny art)

77.Vanlig fløyfisk 69,8g

78.Tangkvabbe 70,53g (ny pb)

79.Sik 390g

80.Hornkvabbe 40,21g (ny pb)

81.Lange

82.Hågjel

83.Småflekket rødhai 1380g

84.Havmus 1620g (ny art)

85.Rødknurr 510g (ny art)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Henger meg på:)

1. Sei

2. Lange

3. Knurr

4. Berggylte

5. Sypike

6. Lyr

7. Blåstål

8. Hvitting

9. Hyse

10. Havmus

11. Brosme

12. Lusuer

13. Strømsild

14. Paddetorsk

15. Øyepål

16. Sandflyndre

17. Svartkutling

18. Sandkutling

19. Bergnebb

20. Skrubbe

21. Hågjell

22. Vassild

23. Ulke (500gr.)

24. Dvergulke

25. Rognkjeks (1080gr.)

26. Tangsprell

27. Svarthå

28. Tangkvabbe

29. Ålekvabbe

30. Torsk

31. Rødflekket kutling

32. Tangstikling

33. Trepigget stingsild

34. Gressgylt

35. Lake

36. Steinsmett

37. Gullbust

38. Mort

39. Flire

40. Laue

41. Abbor

42. Hork

43. Karuss

44. Sørv

45. Gjedde

46. Grønngylt

47. Lomre

48. Bergkutling

49. Ål

50. Makrell

51. Karpe

52. Regnlaue

53. Suter

54. Solabbor

55. Ørekyte

56. Vederbuk

57. Stam

58. Harr

59. Uer

60. Pigghå

61. Ørret

62. Lysing

63. Kolmule

64. Horngjel

65. Rødspette

66. Slettvar

67. Piggvar

68. Blålange

69. Tangkutling

70. Leirkutling

71. Breiflabb

72. Havål

73. Røye

74. Brungylt

75. Sild

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

01. Sei 279

02. Sypike 115

03. Sandflyndre 44

04. Torsk 206

05. Hvitting 55

06. Sild 73

07. (Sjø)Ørret 7

(brun)Ørret 6

08. Kolje 10

09. Øyepål 11

10. Knurr 18

11. Piggskate 1

12. Lomre 9

13. Lyr 28

14. Abbor 15

15. Rødspette 9

16. Sørv 39

17. Skrubbe 45

18. Bergnebb 69

19. Karpe 1

20. Ulke 4

21. Svartkutling 61

22. Suter 19

23. Lange 1

24. Ål 2

25. Blåstål/rødnebb 31

26. Karuss 10

27. Fjesing 1

28. Makrell 153

29. Brisling 1

30. Lusuer 1

31. Hongjel 8

32. Tangkutling 2

33. Sandkutling 4

34. Tangstikling 1

35. Begkutling 4

36. Grønngylt 16

37. Mort 2

38. Dvergmalle 2

39. Solabbor 4

40. Regnlaue 5

41. Berggylte 17

42. Dvergulke 1

Totalt antall fisk: 1384

Antall turer: 143

Vassfis: 16

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1. HVITTINGarrow-10x10.png

2. Sei

3. Fløyfisk (ny pers og specimen) 178 gramarrow-10x10.png

4. Sypike

5. Torsk

6. Ålekvabbe

7. Ulke

8. Sandflyndre

9. Skrubbe (ny pers) 1050 gram

10. Kolje

11. Strømsild (ny art)62 gramarrow-10x10.png

12. Øyepål (ny art) 54 gramarrow-10x10.png

13. Hågjel (ny art) 660 gram

14. Piggskate (ny art) 3550 gram

15. Dvergulke (ny art) 98 gram

16. Langearrow-10x10.png

17. Paddetorsk (ny ARTarrow-10x10.png) 78 gram (ny pers) 328 gram

18. Sild (ny art) 254 gram (ny pers) 310 gram

19. Svartkutling

20. Tangsprell (ny art) 16.4 gram

21. Lomre (ny pers) 560 gram

22. Tangstikling (ny art) 14 gram

23. Bergnebb

24. Lyr

25. Rødnebb/Blåstål

26. Berggylte

27. Rødspette (ny pers) 1670 gram

28. Gapeflyndre (ny pers) 140 gram

29. Knurr (ny pers) 340 gram

30. 5-trådet tangbrosme (ny art) 53.77 gram (ny pers) 113 gram

31. Kystringbuk (ny art) 8.35 gram

32. 3-pigget stingsild

33. Sørv

34. Sandkutling

35. Gjedde

36. Abbor

37. Glasskutling!! (selvfølgelig ny art)

38. Gressgylte

39. Tangkutling

40. Suter

41. Leirkutling (ny art)

42. Karpe (ny pers) 7800 gramarrow-10x10.png

43. Fjesing

44. Brungylte

45. Horngjel

46. Brisling (ny art)

47. Solabbor (ny art) 47,8 gram
48. Mort (ny art) 195 gram
49. Dvergmalle (ny art) 130 gram
50. Flire (ny art)
51. Brasme (ny art) 830 gram
52. Hork (ny art)
53. Asp (ny art)
54. Gjørs (ny ARTarrow-10x10.png
55. Laue (ny art)
56. Ørekyte (ny art)
57. Regnbue (ny art)
58. Steinsmett (ny art) 3.7 gram
59. Hvitfinnet steinulke (ny art)
60. Bekkerøye (ny art) 106 gram
61. Gullbust (ny art) 98 gram
62. Karuss (ny pers) 1510 gram
63. Ørret

64. Småsil (ny art)

65. Grønngylte

66. Tunge (ny art)

67. Rødknurr (ny art)

68. Piggvar (ny art)

69. Nipigget stingsild

70. Svarthå (ny art)
71. Harr (ny art)
72. Sik (ny art)
73. Stor kantnål (ny art)
74. Småflekket rødhai
75. Rødflekka kutling (ny art og specimen) 26 gram
76. Steinbit
77. Tangkvabbe (ny art og specimen) 78 gram
78. Røye

Hadde vist glemt noen:

79: Vederbuk

80: Gullfisk

81: Ål

82: Bergkutling

83: Lusuer

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Aurejeger sitt fiskeår 2014

1 Sjøørret 289

2. Ørret 189

3. Ørret som hadde kledd seg ut som abbor

4. Ørret som lata som den var en sei

5. Ørret som i en identitetskrise hadde valgt utseende til en torsk

6. Ørret som hadde gjødsel i halen og trekkpapir i nebbet så ut som horngjel

7. Ørret med luft i magen som liknet på rognkjeks

8. Ørret med trang oppvekst som ble forvirret og trodde den var en lyr

9. Ørret med sterke psykopatiske trekk som angrep skrekkjager med fjesing gift

10. Ørret som hadde blitt flatklemt med røde prikker

11. Ørret som hadde lagt så lenge i sanden at den var blitt flat

12. Ørret som i flukt fra lovens lange tarm hadde tegna streker mellom prikkene og joina en makrellstim

13. Ørret som var prematur så den var like liten som en brisling

14. Ørret som var for liten til å leke med de andre i makrellstimen fikk navnet taggmakrell

Jeg takker for i år og ønsker alle skitt ørret jakt i 2015 :)

Edited by Aurejeger
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Gratulerer til Florø'en!

Men sånn ellers: Regner vi arten uansett størrelse eller må det være en viss størrelse på den? Jeg har ikke rødspette på lista med mindre vi regner med en på ca 5cm................ :rolleyes2: Og hva med niøyene? De er per def ikke fisk, samtidig som de "er" fisk. Litt frustrerende, selv for en (aspirerende fiske-)biolog.. Og freda arter (sånn som ål)? Tatt de før fredning, men litt ukult å fiske etter, "bare" fordi man vil ha 100 arter

Målet i år er å klare 100, etter å ha rasket sammen det jeg har i hodet er jeg sikker på 27, men noen av disse små karpefiskene jeg nappa opp med mark og dupp som jeg aldri brydde meg om gjør at det kanskje er 30. Får se hvordan det går utover sesongen - hadde vært moro å klare det :) Og aller morsomst: 100 på ett år ;)

Edited by RLN
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.