Jump to content
Fiskersiden

Antall arter i 2014


Recommended Posts

Statistikk er kult, så jeg prøver meg også! :)

1. Hvitting

Antall turer: 1 ekstremt ræva en..

Så var det den redigeringen av gamle kommentarer da.. Admin kan slette denne om de orker ;)

Edited by arobo
Link to comment
Share on other sites

Blir med på dette i år :)

Arter:

1. Sandflyndre

2. Torsk

3. Sei

4. Sypike

5. Hvitting

6. Hågjel

7. Strømsild (ny art)

8. Øyepål (ny art)

9. Hyse

10. Knurr

11. Bergnebb

12. Berggylt

13. Vanlig ulke

14. Lyr

15. Panserulke (ny art)

16. Dvergulke

17. Grønngylt

18. Gressgylt

19. Ålekvabbe (ny art)

20. Skrubbe

21. Rødspette

22. Svartkutling

23. 5-trådet tangbrosme (ny art)

24. Sandkutling

25. Abbor

26. Harr

27. Rødgjellet solabbor (ny art)

28. Makrell

29. Nipigga stingsild (ny art)

30. Suter (ny art)

31. Dvergmalle (ny art)

32. Laue (ny art)

33. Flire (ny art)

34. Gjørs (ny art)

35. Mort

36. Trepigget stingsild (ny art)

37. Ørret

38. Brisling (ny art)

39. Bekkerøye (ny art)

40. Karuss (ny art)

41. Ørekyte (ny art)

42. Tangkutling (ny art)

43. Krøkle (ny art)

44. Tangstikling (ny art)

Edited by Gonzi
Link to comment
Share on other sites

1.

Gjedde

2.

Skrubbe

3.

Leirkutling

4.

Abbor

5.

Øyepål

6.

Torsk

7.

Sypike

8.

Lyr

9.

Hvitting

10.

Hyse

11.

Lange

12.

Lusuer

13.

Knurr

14.

Strømsild

15.

Piggskate

16.

Lake

17.

Harr

18.

Sild

19.

Sei

Edited by Rage
Link to comment
Share on other sites

1. Abbor
2. Ørret (+ sjøørret)
3. Mort
4. Sypike
5. Hvitting
6. Torsk
7. Øyepål (NY art)
8. Sei
9. Strømsild (NY art)
10. Piggskate (NY art)
11. Knurr
12. Hyse
13. Lysing (NY art)
14. Sild (NY art)
15. Ålekvabbe (NY art)
16. Dvergulke (NY art)
17. Svartkutling
18. Rognkjeks (NY art)
19. Tangstikling (NY art)
20. Svarthå (NY art)
21. Kloskate (NY art)
22. Skrubbe
23. Steinsmett (ny art)
24. Hfsu (ny art)
25. Ulke, vanlig
26. Gapeflyndre (ny art)

27. Lomre

Edited by Cassius
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1. Hvitting

2. Sypike

3. Torsk

4. Pigghå

5. Røye

6. Brosme

7. Lange

8. Strømsild

9. Øyepål

10. Piggskate

11. Hågjel

12. Lysing

13. Knurr

14. Torsk

15. Makrell

16. Sei

17. Ørret

18. Spisskate

19. Hyse

20. Sandflyndre

21. Rødspette

22. Gråsteinbit

23. Lyr

24. Lusuer

25. Stor Kantnål

26. Femtrådet Tangbrosme

27. Svartkutling

28. Ålekvabbe

29. Vanlig Ulke

30. Dvergulke

31. Blålange

32. Brisling

33. Kveite

34. Gressgylt

35. Bergnebb

36. Harr

37. Tunge

Edited by Vilhelm
Link to comment
Share on other sites

Turer : ute av telling.....

01.Lange.
02Pigghå.
03.kveite. Ny art og pers på stang på 1,17 kg! Makaløst!
04. Brosme
05.lusuer.
06. Sei
07. Lyr.
08. Svarthå.
09. Vassild.
10. Sypike.
11. Ål.
12. Svartkutling.
13. Rødspette.
14. Lomre.
15. Sandflyndre.
16. Vanlig Knurr.
17. Vanlig ulke.
18. Dvergulke.
19.Torsk.
20. Gjedde.
21. Ørret.
22. Abbor.
23. Trepigget stingsild.
24.hvitting.

25.Hyse.

26. Paddetorsk.

27. Tangkutling.

28. Rødflekket kutling. ( Ny art)

29.Bergkutling

30.Sandkutling.

31.Leirkutling. ( Ny art)

32. Skrubbe

33.Tangstikling

34.Tangsprell.

35.Tangsnelle.

36.Tangkvabbe.

37. Blåstål/rødnebb

38.Berggylt

39.Gressgylt ( ny art)

40.Grønngylt.

41.Bergnebb.

42.Glasskutling.( Ny art)

43.Sild.

44.makrell.

45.Glassvar. (ny art).

46.Hågjel.

47.Uer.

48.Hårvar.

49.røye.

50.Laks.

51.Havål.

52.karuss.

53. Gapeflyndre.

54. Gullvederbuk.

55.Hestemakrell.

Oppdaterer mer siden.

Edited by stranger79
Link to comment
Share on other sites

01. Nordlig Knurrulke 45,2 gram

02. Fløyfisk

03. Ulke

04. Skrubbe

05. Hågjel

06. Sypike

07. Svartkutling

08. Sandkutling

09. Bergkutling

10. Dvergulke

11. Tangstikling

12. Sei

13. Ålekvabbe 280 gram

14. Torsk 5400 gram

15. Lomre 784 gram

16. Rognkjeks

17. Tangkutling

18. Sandflyndre

19. Kystringbuk (5,55 gram, ny art)

20. Rødspette (940 gram, ny pb)

21. Knurr

22. Blåstål

Antall turer: 10

Edited by Jon-Eirik Brobak
Link to comment
Share on other sites

1. Sandflyndre 620gr
2. Lomre 1090gr
3. Lyr 7520gr
4. Rognkjeks 46,6gr (Ny pers)
5. Vanlig ulke
6. Kloskate 358gr
7. Skrubbe
8. Hårvar 290gr (Ny pers)
9. Knurr
10. Hvitting
11. Strømsild 64gr (Ny pers)
12. Piggskate 2180gr
13. Sypike 110gr
14. Makrell
15. Hyse
16. Torsk 3000gr
17. Øyepål
18. Hågjel 905gr
19. Lange 16200gr
20. Brosme 9300gr

21. Blåkjeft 1260gr (Ny pers)
22. Svarthå

Edited by MrVolcom
Link to comment
Share on other sites

1. Svarthå

2. Sypike

3. Hågjel

4. Torsk

5. Hvitting (850g)

6. Pigghå

7. Strømsild

8. Lysing

9. Piggskate

10. Øyepål

11. Lyr (5500g)

12. Knurr

13. Lange

14. Hyse

15. Spisskate (3700g) VM-484

16. Blåkjeft 1000g

17. sei

18. Vanlig ulke

19. Sandflyndre (770g)

20. Brosme (3800g)

Edited by veg
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Jeg får vel slenge meg på dette da.

Jeg sliter litt med båttilgang og når nok ikke opp til de store høyder.

Her er min liste fra 2014 og listet etter når jeg fikk de og ikke alfabetisk.

1. Sypike 64. stk.

2. Sei 159 stk.

3. Lyr 30 stk.

4. Svartkutling 113 stk.

5. Grønngylt 7 stk.

6. Bergnebb 120 stk.

7. Gråknurr 23 stk.

8. Blåstål 9 stk. / Rødnebb 7 stk.

9. Sandflyndre 70 stk.

10. Skrubbe 15 stk.

11. Hvitting 44 stk.

12. Lusuer 26 stk.

13. Lysing 1 stk.

14. Dvergulke 29 stk.

15. Leirkutling 1 stk.

16. Berggylte 10 stk.

17. Sandkutling 11 stk.

18. Hågjel 3 stk.

19. Torsk 48 stk.

20. Hyse 5 stk

21. Svarthå 2 stk.

22. Hornkvabbe 2 stk.

23. Ålekvabbe 1 stk.

24. Rognkjeks 1 stk.

25. Lange 3 stk.

26. Lomre 5 stk.

27. Vanlig Ulke 4 stk.

28. Tangsprell 4 stk.

29. Tangstikkling 1 stk.

30. Vanlig Fløyfisk 2 stk.

31. Rødflekket Kutling 10 stk.

32. Tangkvabbe 1 stk.

33. Makrell 136 stk.

34. Brosme 8 stk.

35. Glassvar 1 stk.

36. Kolmule 1 stk.

37. Gressgylt 3 stk.

38. Gråsteinbit 1 stk.

39. Rødspette 2 stk

40. Ørret 16 stk.

41. Mort 10 stk

42. Abbor 16 stk

43. Havål 1 stk

44. Solabbor 3 stk.

45. Dvergmalle 1 stk.

46. Bekkerøye 1 stk

47. Laue 2 stk

48. Flire 4 stk

49. Brasme 3 stk.

50. Sørv 1 stk.

51. Steinsmett 1 stk

52. Ørekyte 1 stk.

53. Regnbueørret 1 stk.

54. Brungylt 1 stk.

55. Ål 3 stk.

56. 3 pigget stingsild 3 stk.

57. Paddetorsk 1 stk.

58. Slettvar 1 stk.

59, Havmus 2 stk.

60. Pigghå 1 stk.

61. Laks 2 stk.

62. NKU 3 stk.

63. Gapeflyndre 1 stk.

64. Sild 2 stk.

Totalt 1412 fisker til nå

Mvh.

Fishandtips

Edited by fishandtips
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Slenger meg med her jeg og

1. Nordlig Knurrulke ( ny art 2014)
2. Fløyfisk
3. Hvitting
4. Sandflyndre
5. Tangkutling ( ny art 2014)
6. Rognkjeks ( ny art 2014)
7. Svartkutling
8. Ålekvabbe
9. Lusuer
10. Hyse
11. Knurr

12. Dvergulke

13. Tangkvabbe ( ny art 2014)

14. Bergnebb

15. Skrubbe

16. Ulke

17. Torsk

18. Lange

19. Lyr

20. Sei

21. Makrell

22. Pigghå ( fredet, satt pent ut igjen )

23. Hårvar 73,4 gr ( ny art 2014)

24. Sørv 223,2 gr ( ny art 2014)

25. Brisling 7,3 gr ( ny art 2014)

26 Grønngylt

27 Karpe 122.2 gr. ( ny art 2014)

28 Gressgylt

29 Sypike

30 Nipigget Stingsild 0,6 gr ( ny art 2014)

31 Bergkutling 0,8 gr ( ny art 2014)

32 Piggvar 70 gr ( ny art 2014 )

33 Tangstikling 3,2 gr (ny art 2014)

34 Taggmakrell 12,5 gr ( ny art 2014 )

35 Rødnebb

Edited by Håkki
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Henger meg på:)

1. Sei

2. Lange

3. Knurr

4. Berggylte

5. Sypike

6. Lyr

7. Blåstål

8. Hvitting

9. Hyse

10. Havmus

11. Brosme

12. Lusuer

13. Strømsild

14. Paddetorsk

15. Øyepål

16. Sandflyndre

17. Svartkutling

18. Sandkutling

19. Bergnebb

20. Skrubbe

21. Hågjell

22. Vassild

23. Ulke (500gr.)

24. Dvergulke

25. Rognkjeks (1080gr.)

26. Tangsprell

27. Svarthå

28. Tangkvabbe

29. Ålekvabbe

30. Torsk

31. Rødflekket kutling

32. Tangstikling

33. Trepigget stingsild

34. Gressgylt

35. Lake

36. Steinsmett

37. Gullbust

38. Mort

39. Flire

40. Laue

41. Abbor

42. Hork

43. Karuss

44. Sørv

45. Gjedde

46. Grønngylt

47. Lomre

48. Bergkutling

49. Ål

50. Makrell

51. Karpe

52. Regnlaue

53. Suter

54. Solabbor

55. Ørekyte

56. Vederbuk

57. Stam

58. Harr

59. Uer

60. Pigghå

61. Ørret

62. Lysing

63. Kolmule

64. Horngjel

65. Rødspette

66. Slettvar

67. Piggvar

68. Blålange

69. Tangkutling

70. Leirkutling

71. Breiflabb

72. Havål

73. Røye

74. Brungylt

75. Sild

Edited by ek73
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.