Jump to content
Fiskersiden

Antall arter i 2014


Recommended Posts

1. Abbor

2. Hvitting

3. Sandflyndre

4. Sei

5. Ålekvabbe (ny pb) 302,9g

6. Skrubbe 670g

7. Torsk

8. Rødspette

9. Svartkutling 52,4g

10.Vanlig ulke 330g

11.Dvergulke 89,6g (ny pb)

12.Sypike

13.Øyepål 77,7g (ny pb)

14.Strømsild 55,8g (ny art)

15.Hyse 915g (ny pb)

16.Lake 1450g (ny pb)

17.Gapeflyndre

18.Sandkutling 3,63g

19.Slettvar 1405g (ny art)

20.Nipigget stingsild 2,82g (ny pb)

21.Tunge 1620g (ny pb)

23.Panserulke 27,4g og 10,44g (ny art)

24.Rognkjeks 790g (ny art)

25.Sild 206,6g (ny pb)

26.Ørret

27.Tangstikling 16,20g (ny pb)

28.Steinsmett 7,9g

29.Hvitfinnet steinulke 2,9g (ny pb)

30.Trepigget stingsild

31.Tangsprell 30,2g

31.Femtrådet tangbrosme 162,2g,154,2g(ny art)

32.Bergnebb

33.Tangkutling

34.Paddetorsk 340g (ny art)

35.Brungylt 127,9g (ny art)

36.Glassvar (ny art)

37.Grøngylt 114g

38.Lomre 485g (ny pb)

39.Blåstål/Rødnebb

40.Knurr 470g (ny pb)

41.Brosme

42.Lyr 2530g

43.Sørv 655g

44.Brasme 1200g

45.Kystringbuk 1,7g (ny art)

46.Laue

47.Mort

48.Hork

49.Bekkerøye 550g (ny pb)

50.Gullfisk

51.Stam 1650g (ny pb)

52.Stor kantnål (ny art)

Edited by Heavy met....fish man!
Link to comment
Share on other sites

01. Nordlig Knurrulke 45,2 gram

02. Fløyfisk

03. Ulke

04. Skrubbe

05. Hågjel

06. Sypike

07. Svartkutling

08. Sandkutling

09. Bergkutling

10. Dvergulke

11. Tangstikling

12. Sei

13. Ålekvabbe 280 gram

14. Torsk 5400 gram

15. Lomre 784 gram

16. Rognkjeks

17. Tangkutling

18. Sandflyndre

19. Kystringbuk (5,55 gram, ny art)

20. Rødspette (940 gram, ny pb)

21. Knurr

22. Blåstål

23. Lyr

25. Stor kantnål (41,6 gram, ny art)

26. Grønngylt

27. Bergnebb

28. Ål

29. Hårvar (70 gram, ny art)

30. 3 pigga stingsild

31. Sørv

32. 9pigga stingsild (ny art )

Link to comment
Share on other sites

01. Nordlig Knurrulke 45,2 gram

02. Fløyfisk

03. Ulke

04. Skrubbe

05. Hågjel

06. Sypike

07. Svartkutling

08. Sandkutling

09. Bergkutling

10. Dvergulke

11. Tangstikling

12. Sei

13. Ålekvabbe 280 gram

14. Torsk 5400 gram

15. Lomre 784 gram

16. Rognkjeks

17. Tangkutling

18. Sandflyndre

19. Kystringbuk (5,55 gram, ny art)

20. Rødspette (940 gram, ny pb)

21. Knurr

22. Blåstål

23. Lyr

25. Stor kantnål (41,6 gram, ny art)

26. Grønngylt

27. Bergnebb

28. Ål

29. Hårvar (70 gram, ny art)

30. 3 pigga stingsild

31. Sørv

32. 9pigga stingsild (ny art )

33. Glasskutling

Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Hvitting

3. Sandflyndre

4. Sei

5. Ålekvabbe (ny pb) 302,9g

6. Skrubbe 670g

7. Torsk

8. Rødspette

9. Svartkutling 52,4g

10.Vanlig ulke 330g

11.Dvergulke 89,6g (ny pb)

12.Sypike

13.Øyepål 77,7g (ny pb)

14.Strømsild 55,8g (ny art)

15.Hyse 915g (ny pb)

16.Lake 1450g (ny pb)

17.Gapeflyndre

18.Sandkutling 3,63g

19.Slettvar 1405g (ny art)

20.Nipigget stingsild 2,82g (ny pb)

21.Tunge 1620g (ny pb)

23.Panserulke 27,4g og 10,44g (ny art)

24.Rognkjeks 790g (ny art)

25.Sild 206,6g (ny pb)

26.Ørret

27.Tangstikling 16,20g (ny pb)

28.Steinsmett 7,9g

29.Hvitfinnet steinulke 2,9g (ny pb)

30.Trepigget stingsild

31.Tangsprell 30,2g

31.Femtrådet tangbrosme 162,2g,154,2g(ny art)

32.Bergnebb

33.Tangkutling

34.Paddetorsk 340g (ny art)

35.Brungylt 127,9g (ny art)

36.Glassvar (ny art)

37.Grøngylt 114g

38.Lomre 485g (ny pb)

39.Blåstål/Rødnebb

40.Knurr 470g (ny pb)

41.Brosme

42.Lyr 2530g

43.Sørv 655g

44.Brasme 1200g

45.Kystringbuk 1,7g (ny art)

46.Laue

47.Mort

48.Hork

49.Bekkerøye 550g (ny pb)

50.Gullfisk

51.Stam 1650g (ny pb)

52.Stor kantnål (ny art)

53.Bergkutling

Edited by Heavy met....fish man!
Link to comment
Share on other sites

1. Gjedde

2. Skrubbe

3. Leirkutling

4. Abbor

5. Øyepål

6. Torsk

7. Sypike

8. Lyr

9. Hvitting

10. Hyse

11. Lange

12. Lusuer

13. Knurr

14. Strømsild

15. Piggskate

16. Lake

17. Harr

18. Sild

19. Sei

20. Blåstål

21. Brosme

22. Svarthå

23. Blålange

24. Glassvar

25. Lomre

26. Brungylt

27. Berggylte

28. Hågjel

29. Vanlig ulke

30. Bergnebb

31. Tangstikling

32. Tangsprell

33. Ålekvabbe

34. Femtrådet tangbrosme

35. Piggvar

36. Slettvar

37. Vederbuk

38. Stam

39. Brasme

40. Dvergulke

41. Tunge

42. Vanlig fløyfisk

43. Mort

44. Ørret

45. Bekkerøye

46. Dvergmalle

47. Flire

48. Laue

49. Rødspette

50. Gjørs

51. Hork

52. Bergkutling

53. Sørv

54. Regnlaue

55. Gullfisk

56. Grønngylt

57. Tangkvabbe

58. Hårvar

59. Sortkutling

60. Rødflekket kutling

61. Gressgylt

62. Gråsteinbit

63. Paddetorsk

64. Trepigget stingsild

65. Hornkvabbe

66. Tangkutling

67. Glasskutling
Link to comment
Share on other sites

01. Nordlig Knurrulke 45,2 gram

02. Fløyfisk

03. Ulke

04. Skrubbe

05. Hågjel

06. Sypike

07. Svartkutling

08. Sandkutling

09. Bergkutling

10. Dvergulke

11. Tangstikling

12. Sei

13. Ålekvabbe 280 gram

14. Torsk 5400 gram

15. Lomre 784 gram

16. Rognkjeks

17. Tangkutling

18. Sandflyndre

19. Kystringbuk (5,55 gram, ny art)

20. Rødspette (940 gram, ny pb)

21. Knurr

22. Blåstål

23. Lyr

25. Stor kantnål (41,6 gram, ny art)

26. Grønngylt

27. Bergnebb

28. Ål

29. Hårvar (70 gram, ny art)

30. 3 pigga stingsild

31. Sørv

32. 9pigga stingsild (ny art )

33. Glasskutling (ny art)

34. Fjesing (ny art)

Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Hvitting

3. Sandflyndre

4. Sei

5. Ålekvabbe (ny pb) 302,9g

6. Skrubbe 670g

7. Torsk

8. Rødspette

9. Svartkutling 52,4g

10.Vanlig ulke 330g

11.Dvergulke 89,6g (ny pb)

12.Sypike

13.Øyepål 77,7g (ny pb)

14.Strømsild 55,8g (ny art)

15.Hyse 915g (ny pb)

16.Lake 1450g (ny pb)

17.Gapeflyndre

18.Sandkutling 3,63g

19.Slettvar 1405g (ny art)

20.Nipigget stingsild 2,82g (ny pb)

21.Tunge 1620g (ny pb)

23.Panserulke 27,4g og 10,44g (ny art)

24.Rognkjeks 790g (ny art)

25.Sild 206,6g (ny pb)

26.Ørret

27.Tangstikling 16,20g (ny pb)

28.Steinsmett 7,9g

29.Hvitfinnet steinulke 2,9g (ny pb)

30.Trepigget stingsild

31.Tangsprell 30,2g

31.Femtrådet tangbrosme 162,2g,154,2g(ny art)

32.Bergnebb

33.Tangkutling

34.Paddetorsk 340g (ny art)

35.Brungylt 127,9g (ny art)

36.Glassvar (ny art)

37.Grøngylt 114g

38.Lomre 485g (ny pb)

39.Blåstål/Rødnebb

40.Knurr 470g (ny pb)

41.Brosme

42.Lyr 2530g

43.Sørv 655g

44.Brasme 1200g

45.Kystringbuk 1,7g (ny art)

46.Laue

47.Mort 380g

48.Hork

49.Bekkerøye 550g (ny pb)

50.Gullfisk

51.Stam 1650g (ny pb)

52.Stor kantnål (ny art)

53.Bergkutling

54.Flire 670g (ny pb)

55.Suter 2110g (ny pb)

Edited by Heavy met....fish man!
Link to comment
Share on other sites

1. Svarthå

2. Sypike

3. Hågjel

4. Torsk

5. Hvitting (850g)

6. Pigghå

7. Strømsild

8. Lysing

9. Piggskate

10. Øyepål

11. Lyr (5500g)

12. Knurr

13. Lange (18470g)

14. Hyse

15. Spisskate (3700g) VM-484

16. Blåkjeft 1000g

17. sei

18. Vanlig ulke

19. Sandflyndre (770g)

20. Brosme (3800g)

21. Bergnebb

22. Grønngylt (212g)

23. Gressgylt

24. Dvergulke

Link to comment
Share on other sites

1. Nordlig knurrulke 45,2 gram

2. Fløyfisk

3. Vanlig ulke

4. Skrubbe

5. Hågjel

6. Sypike

7. Svartkutling

8. Sandkutling

9. Bergkutling

10. Dvergulke

11. Tangstikling

12. Sei

13. Ålekvabbe

14. Torsk 5400 gram

15. Lomre 784 gram

16. Rognkjeks

17. Tangkutling

18. Sandflyndre

19. Kystringbuk 5,55 gram (ny art)

20. Rødspette 940 gram

21. Knurr

22. Blåstål

23. Lyr

24. Stor kantnål 41,6 gram (ny art)

25. Grønngylt

26. Bergnebb

27. Ål

28. Hårvar 70 gram (ny art)

29. 3pigga stingsild

30. Sørv

31. 9pigga stingsild 1 gram (ny art)

32. Glasskutling 0,89 gram (ny art)

33. Fjesing 130 gram (ny art)

34. Panserulke 3,88 gram (ny art)

35. Tunge (ny art)

Edited by Jon-Eirik Brobak
Link to comment
Share on other sites

Antall arter: 43


Antall specimen: 1


Nye arter 2014: 141. Hvitting


2. Sei


3. Fløyfisk (ny pers og specimen) 178 gramarrow-10x10.png


4. Sypike


5. Torsk


6. Ålekvabbe


7. Ulke


8. Sandflyndre


9. Skrubbe


10. Kolje


11. Strømsild (ny art)62 gramarrow-10x10.png


12. Øyepål (ny art) 54 gram


13. Hågjel (ny art) 660 gram


14. Piggskate (ny art) 3550 gram


15. Dvergulke (ny art) 98 gram


16. Langearrow-10x10.png


17. Paddetorsk (ny art) 78 gram (ny pers) 328 gram


18. Sild (ny art) 254 gram (ny pers) 310 gram


19. Svartkutling


20. Tangsprell (ny art) 16.4 gram


21. Lomre


22. Tangstikling (ny art) 14 gram


23. Bergnebb


24. Lyr


25. Rødnebb/Blåstål


26. Berggylte


27. Rødspette (ny pers) 1670 gram


28. Gapeflyndre (ny pers) 140 gram


29. Knurr (ny pers) 340 gram


30. 5-trådet tangbrosme (ny art) 53.77 gram (ny pers) 113 gram


31. Kystringbuk (ny art) 8.35 gram


32. 3-pigget stingsild


33. Sørv


34. Sandkutling


35. Gjedde


36. Abbor


37. Glasskutling!! (selvfølgelig ny art)


38. Gressgylte


39. Tangkutling


40. Suter


41. Leirkutling (ny art)


42. Karpe (ny pers) 7800 gram


43. Fjesing


44. Brungylte


Edited by arobo
Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Ørret (+ sjøørret)

3. Mort

4. Sypike

5. Hvitting

6. Torsk

7. Øyepål (NY art)

8. Sei

9. Strømsild (NY art)

10. Piggskate (NY art)

11. Knurr

12. Hyse

13. Lysing (NY art)

14. Sild (NY art)

15. Ålekvabbe (NY art)

16. Dvergulke (NY art)

17. Svartkutling

18. Rognkjeks (NY art)

19. Tangstikling (NY art)

20. Svarthå (NY art)

21. Kloskate (NY art)

22. Skrubbe (Ny pers)

23. Steinsmett (Ny art)

24. Hfsu (ny art)

25. Ulke, vanlig

26. Gapeflyndre (Ny art)

27. Lomre

28. Bergkutling (Ny art)

29. Sandkutling (Ny pers)

30. Tunge!!! (Ny art)

31. Horngjel

32. Hork (Ny pers)

33. Flire

34. Asp

35. Laue (Ny pers)

36. Rødspette

37. Fjesing (ny pers)

38. Sørv

39. Piggvar (ny art)

Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Hvitting

3. Sandflyndre

4. Sei

5. Ålekvabbe (ny pb) 302,9g

6. Skrubbe 670g

7. Torsk

8. Rødspette

9. Svartkutling 52,4g

10.Vanlig ulke 330g

11.Dvergulke 89,6g (ny pb)

12.Sypike

13.Øyepål 77,7g (ny pb)

14.Strømsild 55,8g (ny art)

15.Hyse 915g (ny pb)

16.Lake 1450g (ny pb)

17.Gapeflyndre

18.Sandkutling 3,63g

19.Slettvar 1405g (ny art)

20.Nipigget stingsild 2,82g (ny pb)

21.Tunge 1620g (ny pb)

23.Panserulke 27,4g og 10,44g (ny art)

24.Rognkjeks 790g (ny art)

25.Sild 206,6g (ny pb)

26.Ørret

27.Tangstikling 16,20g (ny pb)

28.Steinsmett 7,9g

29.Hvitfinnet steinulke 2,9g (ny pb)

30.Trepigget stingsild

31.Tangsprell 30,2g

31.Femtrådet tangbrosme 162,2g,154,2g(ny art)

32.Bergnebb

33.Tangkutling

34.Paddetorsk 340g (ny art)

35.Brungylt 127,9g (ny art)

36.Glassvar (ny art)

37.Grøngylt 114g

38.Lomre 485g (ny pb)

39.Blåstål/Rødnebb

40.Knurr 470g (ny pb)

41.Brosme

42.Lyr 2530g

43.Sørv 655g

44.Brasme 1200g

45.Kystringbuk 1,7g (ny art)

46.Laue

47.Mort 380g

48.Hork

49.Bekkerøye 550g (ny pb)

50.Gullfisk

51.Stam 1650g (ny pb)

52.Stor kantnål (ny art)

53.Bergkutling

54.Flire 670g (ny pb)

55.Suter 2110g (ny pb)

56.Ørekyte 7,9g

57.Regnbueørret

Edited by Heavy met....fish man!
Link to comment
Share on other sites

1.Sandflyndre 620gr

2. Lomre 1090g

3. Lyr 7520gr

4. Rognkjeks 46,6gr (Ny pers)

5. Vanlig ulke 344,6 gr

6. Kloskate 358gr

7. Skrubbe

8. Hårvar 290gr (Ny pers)

9. Knurr

10. Hvitting 1840gr

11. Strømsild 64gr (Ny pers)

12. Piggskate 2180gr

13. Sypike 110gr

14. Makrell 660gr

15. Hyse

16. Torsk 4000gr

17. Øyepål

18. Hågjel 905gr

19. Lange 16200gr

20. Brosme 9300gr

21. Blåkjeft 1260gr (Ny pers)

22. Svarthå

23. Dvergulke

24. Panserulke 15gr (Ny art, ny pers)

25. Pigghå 5500gr

26. Sei 2500gr

27. Bergnebb 102gr (Ny pers)

28. Svartkutling 48,8g

29. Gressgylt 61gr

30. Rødnebb/blåstål 418,6gr

31. Berggylt 800gr

32. Stor kantnål 30,8gr (Ny art)

33. Kystringbuk 8,3gr (Ny art)

34. Tangstikling 10,5gr (Ny pers)

35. Grønngylt 211,3gr (Ny pers)

36. Glasskutling 0,6gr (Ny art)

Edited by MrVolcom
Link to comment
Share on other sites

1. Hågjel


2. Havmus


3. Sypike


4. Svartkutling


5. Tangkutling


6. Dvergulke


7. Hvitting


8. Lyr


9. Lange


10. Rognkjeks - Ny art 2014


11. Paddetorsk - Ny art 2014


12. Vanlig Ulke - Ny art 2014


13. Tangkvabbe - Ny art 2014


14. Røye - Ny art 2014


15. Tangstikling - Ny art 2014


16. Sei


17. Vederbuk


18. Torsk


19. Tangsprell


20. Trepigget stingsild - Ny art 2014


21. Bergnebb


22. Rødflekket Kutling


23. Lomre - Ny art 2014


24. Bergkutling


25. Sandkutling - Ny art 2014


26. Berggylt


27. Sandflyndre


28. Hornkvabbe - Ny art 2014


29. Ørret (Sjøørret)


30. Blåstål


31. Gressgylt


32. Grønngylt


33. Hårvar - Ny art 2014


34. Karuss


Link to comment
Share on other sites

1. Gjedde

2. Skrubbe (Pers)

3. Leirkutling (Ny art)

4. Abbor

5. Øyepål

6. Torsk

7. Sypike

8. Lyr

9. Hvitting (Pers)

10. Hyse

11. Lange

12. Lusuer (Pers)

13. Knurr

14. Strømsild

15. Piggskate

16. Lake (Pers)

17. Harr

18. Sild

19. Sei

20. Blåstål

21. Brosme

22. Svarthå

23. Blålange

24. Glassvar

25. Lomre

26. Brungylt

27. Berggylte

28. Hågjel

29. Vanlig ulke (Pers)

30. Bergnebb

31. Tangstikling (Pers)

32. Tangsprell (Pers)

33. Ålekvabbe (Pers)

34. Femtrådet tangbrosme (Pers)

35. Piggvar

36. Slettvar

37. Vederbuk

38. Stam

39. Brasme

40. Dvergulke

41. Tunge (Pers)

42. Vanlig fløyfisk

43. Mort

44. Ørret (Pers)

45. Bekkerøye

46. Dvergmalle (Pers)

47. Flire

48. Laue

49. Rødspette (Pers)

50. Gjørs

51. Hork

52. Bergkutling

53. Sørv

54. Regnlaue (Pers)

55. Gullfisk (Pers)

56. Grønngylt

57. Tangkvabbe (Ny art)

58. Hårvar (Ny art)

59. Sortkutling

60. Rødflekket kutling (Ny art)

61. Gressgylt

62. Gråsteinbit (Pers)

63. Paddetorsk (Pers)

64. Trepigget stingsild

65. Hornkvabbe

66. Tangkutling

67. Glasskutling (Ny art)

68. Kveite

69. Gapeflyndre

70. Sandflyndre
Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Ørret (+ sjøørret)

3. Mort

4. Sypike

5. Hvitting

6. Torsk

7. Øyepål (NY art)

8. Sei

9. Strømsild (NY art)

10. Piggskate (NY art)

11. Knurr

12. Hyse

13. Lysing (NY art)

14. Sild (NY art)

15. Ålekvabbe (NY art)

16. Dvergulke (NY art)

17. Svartkutling

18. Rognkjeks (NY art)

19. Tangstikling (NY art)

20. Svarthå (NY art)

21. Kloskate (NY art)

22. Skrubbe (Ny pers)

23. Steinsmett (Ny art)

24. Hfsu (ny art)

25. Ulke, vanlig

26. Gapeflyndre (Ny art)

27. Lomre

28. Bergkutling (Ny art)

29. Sandkutling (Ny pers)

30. Tunge!!! (Ny art)

31. Horngjel

32. Hork (Ny pers)

33. Flire

34. Asp

35. Laue (Ny pers)

36. Rødspette

37. Fjesing (ny pers)

38. Sørv

39. Piggvar (ny art)

40. Leirkutling (ny art)

Link to comment
Share on other sites

01. Panserulke 26,9 g (ny art)

02. Skrubbe

03. Hågjel

04. Vanlig ulke

05. Dvergulke

06. Tangsprell

07. Sortkutling

08. Ålekvabbe

09. Sei

10. Lyr

11. Vanlig fløyfisk (ny PB 142,5g)

12. Sandflyndre

13. Kloskate (ny PB 1152g)

14. 3 pigget stingsild

15. Sypike

16. Nordlig Knurrulke

17. Tangkutling

18. Torsk

19. Hvitting

20. Bergkutling

21. Sandklutling

22. Rødspette

23. Strømsild (ny pers 64g)

24. Piggskate (ny pers 4200g)

25. Øyepål

26. Knurr

28. Taggmakrell

29. Hyse

29. Spitzskate 3280g (ny art)

30. Rødflekka kutling 23,3 g ny pers og mulig Nrek

31. Rognkjeks ny pers 936 g

32. Tangstikling 22g (ny PB og Nrek)

33. Lusuer

34. Blålange

35. Lange

36. Brosme

37. Svarthå

38. Pigghå

39. Ål

40. Sørv

41. Blåkjeft

42. Lomre

43. Glassvar

44. Hornkvabbe ( Ny pb 107,2g og Nrek)

45. Tangkvabbe (Nrek 87g)

46. Kystringbuk (Nrek 8,5)

47. Bergnebb

48. Blåstål/Rødnebb

49. Gapeflyndre

50. Stor kantnål (ny art Nrek 79,7g)

51. Stor havnål (ny art)

52. 5 trådet tangbrosme

53. Piggvar

54. Tangsnelle (ny art og Nrek 13,3g)

55. Makrell

56. Gressgylt

57. Grønngylt

58, Glasskutling (ny art og mulig Nrek 1,2g)

59. Berggylt

60. Paddetorsk

61. Hårvar

62. Gråsteinbit

Edited by Florø`en
Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Hvitting

3. Sandflyndre

4. Sei

5. Ålekvabbe (ny pb) 302,9g

6. Skrubbe 670g

7. Torsk

8. Rødspette

9. Svartkutling 52,4g

10.Vanlig ulke 330g

11.Dvergulke 89,6g (ny pb)

12.Sypike

13.Øyepål 77,7g (ny pb)

14.Strømsild 55,8g (ny art)

15.Hyse 915g (ny pb)

16.Lake 1450g (ny pb)

17.Gapeflyndre

18.Sandkutling 3,63g

19.Slettvar 1405g (ny art)

20.Nipigget stingsild 2,82g (ny pb)

21.Tunge 1620g (ny pb)

23.Panserulke 27,4g og 10,44g (ny art)

24.Rognkjeks 790g (ny art)

25.Sild 206,6g (ny pb)

26.Ørret

27.Tangstikling 16,20g (ny pb)

28.Steinsmett 7,9g

29.Hvitfinnet steinulke 2,9g (ny pb)

30.Trepigget stingsild

31.Tangsprell 30,2g

31.Femtrådet tangbrosme 162,2g,154,2g(ny art)

32.Bergnebb

33.Tangkutling

34.Paddetorsk 340g (ny art)

35.Brungylt 127,9g (ny art)

36.Glassvar (ny art)

37.Grøngylt 114g

38.Lomre 485g (ny pb)

39.Blåstål/Rødnebb

40.Knurr 470g (ny pb)

41.Brosme

42.Lyr 2530g

43.Sørv 655g

44.Brasme 1200g

45.Kystringbuk 1,7g (ny art)

46.Laue

47.Mort 380g

48.Hork

49.Bekkerøye 550g (ny pb)

50.Gullfisk

51.Stam 1650g (ny pb)

52.Stor kantnål (ny art)

53.Bergkutling

54.Flire 670g (ny pb)

55.Suter 2110g (ny pb)

56.Ørekyte 7,9g

57.Regnbueørret

58.Glasskutling 0,61g (ny art)

59.Brisling

60.Fjesing 190g

61.Makrell

Edited by Heavy met....fish man!
Link to comment
Share on other sites

1. Hågjel


2. Havmus


3. Sypike


4. Svartkutling


5. Tangkutling


6. Dvergulke


7. Hvitting


8. Lyr


9. Lange


10. Rognkjeks - Ny art 2014


11. Paddetorsk - Ny art 2014


12. Vanlig Ulke - Ny art 2014


13. Tangkvabbe - Ny art 2014


14. Røye - Ny art 2014


15. Tangstikling - Ny art 2014


16. Sei


17. Vederbuk


18. Torsk


19. Tangsprell


20. Trepigget stingsild - Ny art 2014


21. Bergnebb


22. Rødflekket Kutling


23. Lomre - Ny art 2014


24. Bergkutling


25. Sandkutling - Ny art 2014


26. Berggylt


27. Sandflyndre


28. Hornkvabbe - Ny art 2014


29. Ørret (Sjøørret)


30. Blåstål


31. Gressgylt


32. Grønngylt


33. Hårvar - Ny art 2014


34. Karuss


35. Hork - Ny art 2014

Link to comment
Share on other sites

Antall arter: 43

Antall specimen: 1

Nye arter 2014: 14

1. Hvitting

2. Sei

3. Fløyfisk (ny pers og specimen) 178 gramarrow-10x10.png

4. Sypike

5. Torsk

6. Ålekvabbe

7. Ulke

8. Sandflyndre

9. Skrubbe

10. Kolje

11. Strømsild (ny art)62 gramarrow-10x10.png

12. Øyepål (ny art) 54 gram

13. Hågjel (ny art) 660 gram

14. Piggskate (ny art) 3550 gram

15. Dvergulke (ny art) 98 gram

16. Langearrow-10x10.png

17. Paddetorsk (ny art) 78 gram (ny pers) 328 gram

18. Sild (ny art) 254 gram (ny pers) 310 gram

19. Svartkutling

20. Tangsprell (ny art) 16.4 gram

21. Lomre

22. Tangstikling (ny art) 14 gram

23. Bergnebb

24. Lyr

25. Rødnebb/Blåstål

26. Berggylte

27. Rødspette (ny pers) 1670 gram

28. Gapeflyndre (ny pers) 140 gram

29. Knurr (ny pers) 340 gram

30. 5-trådet tangbrosme (ny art) 53.77 gram (ny pers) 113 gram

31. Kystringbuk (ny art) 8.35 gram

32. 3-pigget stingsild

33. Sørv

34. Sandkutling

35. Gjedde

36. Abbor

37. Glasskutling!! (selvfølgelig ny art)

38. Gressgylte

39. Tangkutling

40. Suter

41. Leirkutling (ny art)

42. Karpe (ny pers) 7800 gram

43. Fjesing

44. Brungylte

45. Horngjel

46. Brisling (ny art)

Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Hvitting

3. Sandflyndre

4. Sei

5. Ålekvabbe (ny pb) 302,9g

6. Skrubbe 670g

7. Torsk

8. Rødspette

9. Svartkutling 52,4g

10.Vanlig ulke 330g

11.Dvergulke 89,6g (ny pb)

12.Sypike

13.Øyepål 77,7g (ny pb)

14.Strømsild 55,8g (ny art)

15.Hyse 915g (ny pb)

16.Lake 1450g (ny pb)

17.Gapeflyndre

18.Sandkutling 3,63g

19.Slettvar 1405g (ny art)

20.Nipigget stingsild 2,82g (ny pb)

21.Tunge 1620g (ny pb)

23.Panserulke 27,4g og 10,44g (ny art)

24.Rognkjeks 790g (ny art)

25.Sild 206,6g (ny pb)

26.Ørret

27.Tangstikling 16,20g (ny pb)

28.Steinsmett 7,9g

29.Hvitfinnet steinulke 2,9g (ny pb)

30.Trepigget stingsild

31.Tangsprell 30,2g

31.Femtrådet tangbrosme 162,2g,154,2g(ny art)

32.Bergnebb

33.Tangkutling

34.Paddetorsk 340g (ny art)

35.Brungylt 127,9g (ny art)

36.Glassvar (ny art)

37.Grøngylt 114g

38.Lomre 485g (ny pb)

39.Blåstål/Rødnebb

40.Knurr 470g (ny pb)

41.Brosme

42.Lyr 2530g

43.Sørv 655g

44.Brasme 1200g

45.Kystringbuk 1,7g (ny art)

46.Laue

47.Mort 380g

48.Hork

49.Bekkerøye 550g (ny pb)

50.Gullfisk

51.Stam 1650g (ny pb)

52.Stor kantnål (ny art)

53.Bergkutling

54.Flire 670g (ny pb)

55.Suter 2110g (ny pb)

56.Ørekyte 7,9g

57.Regnbueørret

58.Glasskutling 0,61g (ny art)

59.Brisling

60.Fjesing 190g

61.Makrell

62.Ål

Edited by Heavy met....fish man!
Link to comment
Share on other sites

1. Hågjel


2. Havmus


3. Sypike


4. Svartkutling


5. Tangkutling


6. Dvergulke


7. Hvitting


8. Lyr


9. Lange


10. Rognkjeks - Ny art 2014


11. Paddetorsk - Ny art 2014


12. Vanlig Ulke - Ny art 2014


13. Tangkvabbe - Ny art 2014


14. Røye - Ny art 2014


15. Tangstikling - Ny art 2014


16. Sei


17. Vederbuk


18. Torsk


19. Tangsprell


20. Trepigget stingsild - Ny art 2014


21. Bergnebb


22. Rødflekket Kutling


23. Lomre - Ny art 2014


24. Bergkutling


25. Sandkutling - Ny art 2014


26. Berggylt


27. Sandflyndre


28. Hornkvabbe - Ny art 2014


29. Ørret (Sjøørret)


30. Blåstål


31. Gressgylt


32. Grønngylt


33. Hårvar - Ny art 2014


34. Karuss


35. Hork - Ny art 2014

36. Glasskutling - Ny art 2014
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.