Jump to content
Fiskersiden

Antall arter i 2014


Recommended Posts

Så er 1/4 av året gått og jeg har ikke vært så særlig aktiv med stanga enda men har fisket fra båten i alle måneder. Har også fått starta sesongen i ferskvann. Gleder meg til fortsettelsen.

1.Sei 1,3kg

2.Torsk 10kg

3.Sandflyndre 480g

4.Lyr 1,4kg

5.Ørret 400g

6.Makrell 598g

7.Sild 305g

20 Fisketur

236 Fisk

Edited by Richard Kolbeinsen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1. Svartkutling
2. Ulke
3. Sandkutling
4. Bergkutling
5. Dvergulke ny pers
6. Tangstikling 2 stk
7. Sei
8. Rognkjeks ny art 2014 :) 6 stk
9. Rødnebb
10. Bergnebb
11. Kloskate 2 stk
12. Skrubbe
13. Torsk
14. Hågjel
15. Sandflyndre
16. Sypike
17. Nordlig knureulke 2
18. Hvitting
19. Fløyfisk
20. makrell
21. Lomre
22. Lyr

23. tangkutling

24. ålekvabbe

25. lusuer

26. Sjøørret

27. svarthå

28. knurr

29. hyse

30. Kyatringbuk 6,12g. ny art 2014

31. Steinbit

32. berggylte

33. tangsprell

34. Ål
35. Tunge, Ny art 2014
Antall turer: 40+

Edited by TommyB
Link to comment
Share on other sites

Det var da voldsomt Tommy, 7 arter på 2,5 time inn i det nye året..... :o

Håper folk kan redigere det ene innlegget sitt denne gange, ikke poste nytt ved hver nye art.

Gøy om folk også teller antall fisketurer, skal prøve å få det til selv.

1. Sei

2. Hvitting

3. Torsk

4. Sandflyndre

5. Lange

6. Hyse

7. Brosme (ca 10kg)

8. Pigghå

9. dvergulke

10. skrubbe

11. tangstikling

12. tunge

13. blåkjeft

14. knurr

15. sypike

16. svartkutling

17. lusuer

18. lyr

19. horngjel

20. rødflekka kutling

21. vanlig ulke

Ferskvann:

1. abbor

2. stam

3. vederbuk

4. bekkerøye

5. koi/karpe

6. karuss

Totalt 27 arter

Antall fisketurer m/båt: ?

Antall fisketurer fra land: ?

Totalt ? turer

Edited by BINN LADDEN
Link to comment
Share on other sites

01 - Ulke (kikkfiske, kveld)
02 - Skrubbe (kikkfiske, kveld)
03 - Hvitting (ismeite)
04 - Strømsild (ismeite - ny art)
05 - Lange (ismeite)
06 - Piggskate (ismeite - ny art)
07 - Øyepål (ismeite)
08 - Sypike (ismeite)
09 - Torsk (ismeite)
10 - Kolje (ismeite)
11 - Taggmakrell (ismeite)
12 - Knurr (ismeite)
13 - Dvergulke (kikkfiske, kveld)
14 - Tangstikling (kikkfiske, kveld)
15 - Tangsprell (kikkfiske, kveld - ny art)
16 - Sandflyndre (bryggemeite)
17 - Lusuer (havfiske)
18 - Svarthå (havfiske)
19 - Hågjel (havfiske)
20 - Vassild (havfiske - ny art)
21 - Blålange (havfiske)
22 - Lysing (havfiske)
23 - Brosme (havfiske)
24 - Suter (duppmeite)

25 - Sørv (duppmeite)
26 - Blåstål (båtmeite)

27 - Makrell (hekle)

28 - Sei (hekle)

29 - Fjesing (båtmeite)


Link to comment
Share on other sites

01. Sei 258

02. Sypike 113

03. Sandflyndre 44

04. Torsk 191

05. Hvitting 48

06. Sild 73

07. (Sjø)Ørret 7

(brun)Ørret 6

08. Kolje 10

09. Øyepål 11

10. Knurr 17

11. Piggskate 1

12. Lomre 9

13. Lyr 27

14. Abbor 14

15. Rødspette 9

16. Sørv 39

17. Skrubbe 42

18. Bergnebb 67

19. Karpe 1

20. Ulke 4

21. Svartkutling 61

22. Suter 19

23. Lange 2

24. Ål 2

25. Blåstål/rødnebb 31

26. Karuss 10

27. Fjesing 1

28. Makrell 153

29. Brisling 1

30. Lusuer 1

31. Hongjel 8

32. Tangkutling 2

33. Sandkutling 4

34. Tangstikling 1

35. Begkutling 4

36. Grønngylt 16

37. Mort 2

38. Dvergmalle 2

39. Solabbor 4

40. Regnlaue 5

41. Berggylte 16

42. Dvergulke 1

Totalt antall fisk: 1329

Antall turer: 135

Vassfis: 16

Edited by skrekkjager
Link to comment
Share on other sites

1. Skrubbe
2. Sandflyndre
3. Hvitting (pers)
4. Torsk
5. Hyse
6. Rødspette
7. Ulke
8. Tangsprell
9. Tunge
10. Dvergulke
11. Mort
12. Sørv
13. Gjørs
14. Gjedde
15. Brosme (pers)
16. Lange
17. Hågjel
18. Svarthå
19. Lusuer
20. Blåkjeft (pers)
21. Lysing (ny)
22. Knurr
23. Sei
24. Bergnebb
25. Svartkutling

26. Makrell

27. Sild

28. Sypike

29. Slettvar

Edited by beerbellybob
Link to comment
Share on other sites

Antall turer: 80
Antall arter:
1. Sild
2. Øyepål,
3. Sypike
4. Lake, Ny art!
5. Hvitting
6. Hyse
(350 gram Abu sillen)
7. Torsk
8. Knurr
9. Sei 6090 gram tatt i Drøbak.
10. Sandkutling Ny art! 1,93 gram
11. Berggylte 530 gram tatt på mølen
12. Skrubbe
13. Gjedde
14. Bergnebb
15. Ulke
16. Sandflyndre
(Taskekrabbe)
17. Lange
18. Lusuer Ny art!
19. Brosme
20. Abbor
21. Mort
22. Ørret
23. Laue Ny art!
24. Gjedde
25. Makrell
26. Sørv Ny art!
27. Horngjell Ny art!
28. Dvergulke Ny art!
29. Lyr
30. Uer Ny art!
31. Harr
31. Asp Ny art!
32. Brasme Ny art!
33. Vederbuk Ny art!
34. Gullbust Ny art!

35. Solabbor

36. Dvergmalle Ny art!

37. Brungylt Ny art!

38. Rødspette

39. Grønngylt Ny art!

Edited by Eivind Stensrud
Link to comment
Share on other sites

1 Sei
2 Torsk
3 Sandflyndre
4 Lyr
5 Hvitting
6 Sypike
7 brosme
8 hågjel
9 svarthå
10 pigghå
11 lange NY PERS 8,6kg
12 Bergnebb
13 Blåstål
14 Bergylte
15 Lus uer
16 Lomre NY ART 690 gram
17 Lysing
18 Kolmule NY ART 390 gram

19 Karuss NY ART ca 200 gram

20 Karpe\Koi

21 Bekkerøye NY ART

22 Vederbuk NY PERS

23 Gullbust NY ART

24 Abbor NY PERS

25 Sandkutling NY PERS

26 Ålekvabbe NY ART

27 Tunge NY ART

28 Brungylt NY ART

29 Skjeggtorsk NY ART

30 Øyepål NY ART

31 Fjesing NY PERS

32 Rødflekka kutling NY ART

33 Ulke

34 Blå kjeft NY ART

Edited by Ulketryne
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1. Sypike

2. Bergnebb

3. Sandflyndre

4. Skrubbe

5. Torsk

6. Sei

7. Hvitting

8. Strømsild

9. Knurr

10. Lysing

11. Hyse

12. Piggskate (NY 2014)

13. Ørret

14. Trepigget stingsild

15. Ålekvabbe

16. Tangstikling

17. Lange

18. Lomre

19. Lyr

20. Sild

21. Ulke

22. Svartkutling

23. Tangsprell

24. Dvergulke

25. Femtrådet Tangbrosme (NY 2014)

26. Rødspette

27. Piggvar

28. Vanlig Fløyfisk

29. Storsil

30. Horngjel

31. Bergkutling

32. Stor kantnål

33. Stor havnål (NY 2014)

34. Tangsnelle

35. Småsil

36. Fjesing

37. Tangkutling

38. Sandkutling

39. Grønngylt

40. Karuss

41. Tungevar

42. Brosme

43. Makrell

44. Brisling

45. Glassvar (Ny 2014)

46. Brungylt (Ny2014)

47. Blåstål

48. Lusuer

49. Berggylte

50. Hågjel

51. Svarthå

52. Laks

53. Ål

54. Gullfisk

55. Vederbuk

56. Abbor

57. Hork

58. Flire

59. Asp

60. Gullbust

61. Laue

62. Mort

63. Gjedde

64. Gjørs

65. Taggmakrell

66. Tunge (NY 2014)

67. Slettvar

68. Pigghå og atter Pigghå

69. Småflekket rødhai

Edited by Aspen
Link to comment
Share on other sites

arter :

01 vanlig fløyfisk

02 hvitting

03 sypike (201g)

04 sei

05 svartkutling

06 ålekvabbe

07 vanlig ulke.

08 skrubbe

09 dvergulke

10 torsk

11 bergylt

12 knurr

13 blåstål

14 sandflyndre

15 piggskate

16 lyr

17 gressgylt

18 strømsild

19 øyepål

Edited by bsalte
Link to comment
Share on other sites

2014 :)

1. Torsk
2. Sei
3. Lyr
4. Sypike
5. Hvitting
6. Sandflyndre
7. Svartkuttling

8. Hyse 2,3 kg

9. Brosme 4,1 kg

10. Lusuer

11. Pigghå

12. Blåstål

13. Bergylte

14. Lange hele 200gram !!

15. Ørret

16. Hågjel

17. Grønngylt

18. Vanlig ulke

19. Gressgylt

20. Kolmue 440 gram

21. Rødnebb/blåstål

22. Hågjel

23. PigghåAntall turer: ca 30

Edited by krishau2803
Link to comment
Share on other sites

1. Hågjel

2. Havmus

3. Sypike

4. Svartkutling

5. Tangkutling

6. Dvergulke

7. Hvitting

8. Lyr

9. Lange

10. Rognkjeks - Ny art 2014

11. Paddetorsk - Ny art 2014

12. Vanlig Ulke - Ny art 2014

13. Tangkvabbe - Ny art 2014

14. Røye - Ny art 2014

15. Tangstikling - Ny art 2014

16. Sei

17. Vederbuk

18. Torsk

19. Tangsprell

20. Trepigget stingsild - Ny art 2014

21. Bergnebb

22. Rødflekket Kutling

23. Lomre - Ny art 2014

24. Bergkutling

25. Sandkutling - Ny art 2014

26. Berggylt

27. Sandflyndre

28. Hornkvabbe - Ny art 2014

29. Ørret (Sjøørret)

30. Blåstål

31. Gressgylt

32. Grønngylt

33. Hårvar - Ny art 2014

Edited by Schizo
Link to comment
Share on other sites

Antall arter: 11

Nytt i år: 2

 1. Hågjel
 2. Lange (7180g)
 3. Lyr (2200g)
 4. Makrell
 5. Pigghå (2880g)
 6. Sei
 7. Sjøørret
 8. Svarthå (ny i år)
 9. Svartkutling (ny i år)
 10. Sypike
 11. Torsk (1600g)
Edited by Chris!
Link to comment
Share on other sites

Statistikk er kult, så jeg prøver meg også! :)

Antall arter: 28

Antall specimen: 1

Nye arter 2014: 9

1. Hvitting

2. Sei

3. Fløyfisk (ny pers og specimen) 178 gram

4. Sypike

5. Torsk

6. Ålekvabbe

7. Ulke

8. Sandflyndre

9. Skrubbe

10. Kolje

11. Strømsild (ny art)62 gram

12. Øyepål (ny art) 54 gram

13. Hågjel (ny art) 660 gram

14. Piggskate (ny art) 3550 gram

15. Dvergulke (ny art) 46 gram

16. Lange

17. Paddetorsk (ny art) 78 gram (ny pers) 328 gram

18. Sild (ny art) 254 gram (ny pers) 310 gram

19. Svartkutling

20. Tangsprell (ny art)

21. Lomre

22. Tangstikling (ny art) 8 gram

23. Bergnebb

24. Lyr

25. Rødnebb/Blåstål

26. Berggylte

27. Rødspette

28. Gapeflyndre

Edited by arobo
Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Hvitting

3. Sandflyndre

4. Sei

5. Ålekvabbe (ny pb) 302,9g

6. Skrubbe 670g

7. Torsk

8. Rødspette

9. Svartkutling

10.Vanlig ulke 330g

11.Dvergulke 89,6g (ny pb)

12.Sypike

13.Øyepål 77,7g (ny pb)

14.Strømsild 55,8g (ny art)

15.Hyse 915g (ny pb)

16.Lake 1450g (ny pb)

17.Gapeflyndre

18.Sandkutling 3,63g

19.Slettvar 1405g (ny art)

20.Nipigget stingsild 2,82g (ny pb)

21.Tunge 485g

23.Panserulke 27,4g og 10,44g (ny art)

24.Rognkjeks 765g (ny art)

25.Sild 206,6g (ny pb)

26.Ørret

27.Tangstikling 16,20g (ny pb)

28.Steinsmett 7,9g

29.Hvitfinnet steinulke 2,9g (ny pb)

30.Trepigget stingsild

31.Tangsprell 30,2g

31.Femtrådet tangbrosme 162,2g,154,2g(ny art)

32.Bergnebb

33.Tangkutling

34.Paddetorsk 340g (ny art)

35.Brungylt

36.Glassvar

37.Grøngylt

38.Lomre

39.Blåstål

40.Knurr

41.Brosme

42.Lyr

43.Sørv

Antall turer: mistet helt telling ;)

Edited by Heavy met....fish man!
Link to comment
Share on other sites

Slenger meg på jeg også då siden folk likevell er så godt i gang her
Arter 2014:
1. Hågjel (ny pers: 1120 gram)
2. Tangkutling (ny art 2014: 0,71 gram)
3. Dvergulke
4. Lange
5. Svartkutling
6. Torsk
7. Lyr
8. Sei
9. Sypike (ny pers: 80,74 gram)
10. Rognkjeks (Ny art 2014. pers: 1000 gram)
11. Tangstikling (Ny art 2014. pers: 8,22 gram)
12. Tangsprell (ny pers: 13,22 gram)
13. Bergnebb
14. Skrubbe (Ny art 2014. pers: 570 gram)
15. Lomre (Ny art 2014. pers: 118 gram)
16. Paddetorsk (Ny art 2014. pers: 113 gram)
17. Lusuer (ny pers: 490 gram)
18. Sandflyndre
19. Pigghå
20. Tangkvabbe (Ny art 2014)
21. Rødflekket Kutling (Ny art 2014. pers: 22,24 gram)
22. Vederbuk
23. Makrell
24. Bergkutling (Ny art 2014. pers: 0,9 gram)
25. 3pigget stingsild (Ny art 2014)
26. Hork (Ny art 2014)

27. Piggskate (ny pers: 5,1 kg)

28. Blåkjeft (Ny art 2014. pers: 410 gram)
29. Gjedde

30. Abbor (Ny art 2014)

31. Ørret

32. Hårvar (Ny art 2014. pers: 167,13 gram)

33. Blåstål

34. Blålange (Ny art 2014. pers: 6,16 kg)
Antall turer: 20

Edited by Relaks
Link to comment
Share on other sites

1. Røye

2. Harr

3. Mort

4. Tunge

5. Sypike

6. Lange

7. Brosme

8. Glassvar

9. Lusuer

10. Lysing

11. Hvitting

12. Svarthå

13. Knurr

14. Sild

15. Bergnebb

16. Berggylte

17. Skrubbe

18. svartkutling

19. Sandkutling

20. Rødspette

21. Håhjel

22. Blåstål

23. Grønngylte

24. Gressgylte

25. Havål

26. Makrell

27. Bergkutling

28. Stam

29 Brasme

30. Torsk

31. Lyr

Edited by stein
Link to comment
Share on other sites

Spørsmålet er vel om man husker å fylle på.

Antall fiskedager: 13

Antall timer: 69

Antall specimen: 0

Antall perser: 3

Antall arter: 13

Antall nye arter: 3

Antall fisk: 114

Torsk 5

Lake 2

Hvitting 86

Gapeflyndre 1 Ny art og pers

Sild 6

Strømssild 3 Ny art og pers

Øyepål 1

Sandflyndre 1 Ny art og pers

Hågjel 2

Knurr 2

Sei 2

Sypike 1

Røye 2

Edited by cral
Link to comment
Share on other sites

Da tar jeg denne plassen , men skal love at det IKKE blir samme antallet som i fjor :).
Utvalgt men få ha ha. Vel det gikk jo i box


01. Panserulke 26,9 g (Ny art)
02. Skrubbe
03. Hågjel
04. Vanlig ulke
05. Dvergulke
06. Tangsprell
07. Sortkutling
08. Ålekvabbe
09. Sei
10. Lyr
11. Vanlig fløyfisk (ny PB 142,5g)
12. Sandflyndre
13. Kloskate (ny PB 1152g)
14. 3 pigget stingsild
15. Sypike
16. Nordlig Knurrulke
17. Tangkutling
18. Torsk
19. Hvitting
20. Bergkutling
21. Sandklutling
22. Rødspette
23. Strømsild , ny pers 64g
24. Piggskate ny pers 4200g
25. Øyepål
26. Knurr
28. Taggmakrell
29. Hyse
29.Spitzskate 3280g (ny art)
30. Rødflekka kutling 23,3 g ny pers og mulig Nrek

31. Rognkjeks ny pers 936 g

32. Tangstikling 11,3 g ( ny PB)

33. Lomre ( ny PB 1256g)

34. Svarthå

35. Kystringbuk 4,6 g(ny art)

Edited by Florø`en
Link to comment
Share on other sites

01. Hyse

02. Kveite (ny pers 8640 gr.)

03. Dvergulke (ny pers 67 gr.)

04. Hvitting

05. Sypike

06. Lysing (ny art 2014).

07. Tangkutling (ny art 2014). (ny pers 2.13 gr.) * Specimen

08. Rødflekket kutling (Ny pers: 30.51 gr. ) * Specimen

09. Sei

10. Sortkutling

11. Lusuer

12. Lyr

13. Torsk

14. Tangstikling (ny pers 16.24 gr.) * Specimen

15. Bergkutling (ny pers 2.4 gr. NREK) * Specimen

16. Rognkjeks (rognkall) 1066 gr. (ny art 2014).

17. Sandflyndre

18. Vanlig Ulke (ny pers 189 gr.)

19. Rødnebb og Blåstål

20. Tangsprell

21. Hornkvabbe (ny art 2014 - 28.5 gr.).

22. Grønngylt

23. Bergnebb

24. Trepigget stingsild (ny pers 6.2 gr.)

25. Tangkvabbe (ny pers 56.4 gr.) * Specimen

26. Ål

27. Nordlig tangbrosme (ny art 2014 - 29.3 gr. NREK * Specimen / og 19.19 gr.)

28. Gressgylt (ny pers 108.32 gr. og 95.34 gr.) * Specimen

29. Sandkutling (ny pers 7 gr. NREK) * Specimen

30. Fløyfisk (ny art 2014)

31. Paddetorsk

32. Berggylt

33. Glasskutling (ny art 2014 - pers 0.94 pers.) * Specimen

34. Abbor (ny art 2014)

35. Skrubbe

36. Leirkutling (ny art 2014 - pers 1.14 gr.)

37. Havål (ny pers 2014 - 16740 gr.).

38. Hågjel

39. Makrell

40. Horngjel

41. Femtrådet tangbrosme (ny art 2014)

42. Tangsnelle (ny art 2014)

43. Stor kantnål (ny art 2014)

44. Brisling (ny art 2014)

45. Strandtangbrosme (ny art 2014 - 265.4 gr. NREK) * Specimen

46. Hårvar (ny art 2014 - pers 220.4 gr.) * Specimen

47. Slettvar (ny art 2014)

48. Småsil (ny art 2014)

49. Rødspette

50. Piggvar (ny art 2014)

51. Lange

52. Havmuz

Edited by Kim Rasmussen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.