Jump to content
Fiskersiden

Antall arter i 2014


Recommended Posts

Da åpner jeg konto :)

1. Torsk 12,35kg Ny pers

2. Hvitting

3. Kolje 4.020 kg Ny pers

4. Lysing

5. Lomre (311g) Ny Art

6. Sei

7. Lyr

8. Lange

9. Knurr 0,681 kg Ny pers

10. Sypike

11. Sild

12. Bergnebb

13. Vanlig Ulke

14. Sandflyndre

15. Rødspette

16. Skrubbe

17. Blåstål

18. Lusuer

19. Makrell

20. Brosme

21. Pigghå

22. Uer 1.02 kg Ny art

23. Berggylt

24. Svartkutling 0.0429 kg Ny pers

25. Brungylt

26. Taggmakrell 0.260 kg Ny art

27. Sandkutling 0.0019 kg Ny pers

28. Dvergulke 0.0209 kg Ny pers

29. Tangsprell 0.0172 kg Ny art

Edited by Area
Link to comment
Share on other sites

Hei !
Poster min første post på dette forumet, og starter med artstelling.
Dette har jeg aldri brydd meg med før, ei heller kystmeite, line, annet agnfiske, bortsett fra mark, da jeg har kun drevet med ørretfiske og noe laksefiske siste 10 årene.

Jeg driver nå med dypvannsfiske med stang og agn. Har også prøvd line så vidt det er. Eneste kravet mitt er at all fisk som fanges, skal spises. Med mindre den er giftig..
Fisket foregår for det meste rett uttafor Sykkylven, noe lengre ut mot havet, og det vil etter hvert bli noe lengre inne i storfjorden. ( Stranda, Hellesylt, Geiranger m.m.

01 Sypike

02 Berggylt

03 Torsk

04 Lyr

05 Sei

06 Hyse

07 Brosme

08 Piggskate

09 Lange

10 Skrubb

11 Hvitting

12 Knurr

13 Kveite

14 Taggmakrell

15 Lusuer

16 Ørret

17 Tobis

18 Makrell

19 Lysing

20 Hågjel

post-29319-0-62953700-1397418640_thumb.j

post-29319-0-20646100-1397418668_thumb.j

post-29319-0-99616700-1397418707_thumb.j

post-29319-0-19916100-1397418752_thumb.j

Edited by Jokken
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Aktiviteten røyk jo i dass når alle kun ska ha ett innlegg per mann, som de redigerer. Synes egentlig den metoden gjorde at hele tråden fløyt bort

100% enig med deg i det broder så jeg bryter ut her jeg så ser vi hva de sier :)

01. Panserulke 26,9 g (Ny art)

02. Skrubbe

03. Hågjel

04. Vanlig ulke

05. Dvergulke

06. Tangsprell

07. Sortkutling

08. Ålekvabbe

09. Sei

10. Lyr

11. Vanlig fløyfisk (ny PB 142,5g)

12. Sandflyndre

13. Kloskate (ny PB 1152g)

14. 3 pigget stingsild

15. Sypike

16. Nordlig Knurrulke

17. Tangkutling

18. Torsk

19. Hvitting

20. Bergkutling

21. Sandklutling

22. Rødspette

23. Strømsild , ny pers 64g

24. Piggskate ny pers 4200g

25. Øyepål

26. Knurr

28. Taggmakrell

29. Hyse

29. Spitzskate 3280g (ny art)

30. Rødflekka kutling 23,3 g ny pers og mulig Nrek

31. Rognkjeks ny pers 936 g

32. Tangstikling 11,3 g ( ny PB)

33. Lusuer

34. Blålange

35. Lange

36. Brosme

37. Svarthå

38. Pigghå

39. Ål

40. Sørv

41. Blåkjeft

42. Lomre

43. Glassvar

44. Hornkvabbe

45. Tangkvabbe (Nrek 87g)

46. Kystringbuk (Nrek 8,5)

47. Bergnebb

48. Blåstål/Rødnebb

Edited by Florø`en
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  1. Blålange 7,0 (nypers)

svarthå

sei

hågjel

brosme

pigghå

lange

torsk

sei

lyr

kveite 6,4 (ny art)

steinbit 6,1 (ny pers)

Blåkjeft 650 gr (Ny Art)

hvitting

hyse

lysuer.

Edited by karmøyfisk
Link to comment
Share on other sites

Arter 2014
-Ørret
-Torsk
-Sandflyndre
-Skrubbe
-Rødspette 2014
-Vanlig Ulke
-Dverg ulke
-Ålekvabbe
-Sei
-Sypike
-Rødnebb
-Bergylte
-Hvitting
-Gjedde

-Bergnebb

-Hyse 2014

-Gressgylt 2014

-Trepigget 2014

-Grønngylt 2014

-Svartkutling

-Sandkutling

-Bergkutling

-Makrell

23 arter pr 12.juli

Edited by eborge
Link to comment
Share on other sites

1. Sandflyndre 620gr

2. Lomre 1090gr

3. Lyr 7520gr

4. Rognkjeks 46,6gr (Ny pers)

5. Vanlig ulke

6. Kloskate 358gr

7. Skrubbe

8. Hårvar 290gr (Ny pers)

9. Knurr

10. Hvitting

11. Strømsild 64gr (Ny pers)

12. Piggskate 2180gr

13. Sypike 110gr

14. Makrell

15. Hyse

16. Torsk 3000gr

17. Øyepål

18. Hågjel 905gr

19. Lange 16200gr

20. Brosme 9300gr

21. Blåkjeft 1260gr (Ny pers)

22. Svarthå

23. Dvergulke

24. Panserulke 10gr (Ny art)

Link to comment
Share on other sites

1. Svartkutling
2. Ulke
3. Sandkutling
4. Bergkutling
5. Dvergulke ny pers
6. Tangstikling 2 stk
7. Sei
8. Rognkjeks ny art 2014 :) 15 stk
9. Rødnebb
10. Bergnebb
11. Kloskate 2 stk
12. Skrubbe
13. Torsk
14. Hågjel
15. Sandflyndre
16. Sypike
17. Nordlig knureulke 2
18. Hvitting
19. Fløyfisk
20. makrell
21. Lomre
22. Lyr

23. tangkutling

24. ålekvabbe

25. lusuer

26. Sjøørret

27. svarthå

28. knurr

29. hyse

30. Kyatringbuk 6,12g. ny art 2014

31. Steinbit

32. berggylte

33. tangsprell

34. Ål
35. Tunge, Ny art 2014

36. Gapeflyndre
Antall turer: 40+

Edited by TommyB
Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Ørret (+ sjøørret)

3. Mort

4. Sypike

5. Hvitting

6. Torsk

7. Øyepål (NY art)

8. Sei

9. Strømsild (NY art)

10. Piggskate (NY art)

11. Knurr

12. Hyse

13. Lysing (NY art)

14. Sild (NY art)

15. Ålekvabbe (NY art)

16. Dvergulke (NY art)

17. Svartkutling

18. Rognkjeks (NY art)

19. Tangstikling (NY art)

20. Svarthå (NY art)

21. Kloskate (NY art)

22. Skrubbe (NY PB)

23. Steinsmett (ny art)

24. Hfsu (ny art)

25. Ulke, vanlig

26. Gapeflyndre (ny art)

27. Lomre

Link to comment
Share on other sites

Saltvann

1 Sei

2 Knurr

3 Torsk

4 Sild

5 Lange (ny art 2014)

6 Hvitting

7 Sypike

8 Hågjel (ny art 2014)

9 Svarthå (Ny art 2014)

10 sandkutling

11 fløyfisk (ny art 2014)

12 vanlig ulke (ny art 2014)

13 skrubbe (ny art 2014)

14 sandflyndre

15 rødspette

16 piggskate (ny art 2014)

17 Hyse

18 makrell

19 Svartkutling (ny art 2014)

20 Bergylt

21 Bergnebb

22 grønngylt

23 blåstål

Ferskvann

24Ørret

25 Lake

26 laks

27 trepigget stingsild

28 Sik (ny art 2014)

Edited by Markfiskern_Markus
Link to comment
Share on other sites

Statistikk er kult, så jeg prøver meg også! :)

Antall arter: 28

Antall specimen: 1

Nye arter 2014: 9

1. Hvitting

2. Sei

3. Fløyfisk (ny pers og specimen) 178 gram

4. Sypike

5. Torsk

6. Ålekvabbe

7. Ulke

8. Sandflyndre

9. Skrubbe

10. Kolje

11. Strømsild (ny art)62 gram

12. Øyepål (ny art) 54 gram

13. Hågjel (ny art) 660 gram

14. Piggskate (ny art) 3550 gram

15. Dvergulke (ny art) 46 gram

16. Lange

17. Paddetorsk (ny art) 78 gram (ny pers) 328 gram

18. Sild (ny art) 254 gram (ny pers) 310 gram

19. Svartkutling

20. Tangsprell (ny art)

21. Lomre

22. Tangstikling (ny art) 8 gram

23. Bergnebb

24. Lyr

25. Rødnebb/Blåstål

26. Berggylte

27. Rødspette

28. Gapeflyndre

29. Knurr

30. 5-trådet tangbrosme (ny art) 53.77 gram

31. Kyst ringbuk (ny art) 8.35 gram

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1. Gjedde

2. Skrubbe

3. Leirkutling

4. Abbor

5. Øyepål

6. Torsk

7. Sypike

8. Lyr

9. Hvitting

10. Hyse

11. Lange

12. Lusuer

13. Knurr

14. Strømsild

15. Piggskate

16. Lake

17. Harr

18. Sild

19. Sei

20. Blåstål

21. Brosme

22. Svarthå

23. Blålange

24. Glassvar

25. Lomre

26. Brungylt

27. Berggylte

28. Hågjel

29. Vanlig ulke

30. Bergnebb

31. Tangstikling

32. Tangsprell

33. Ålekvabbe

34. Femtrådet tangbrosme

35. Piggvar

36. Slettvar

37. Vederbuk

38. Stam

39. Brasme

40. Dvergulke

41. Tunge

42. Vanlig fløyfisk

Link to comment
Share on other sites

01. Nordlig Knurrulke 45,2 gram

02. Fløyfisk

03. Ulke

04. Skrubbe

05. Hågjel

06. Sypike

07. Svartkutling

08. Sandkutling

09. Bergkutling

10. Dvergulke

11. Tangstikling

12. Sei

13. Ålekvabbe 280 gram

14. Torsk 5400 gram

15. Lomre 784 gram

16. Rognkjeks

17. Tangkutling

18. Sandflyndre

19. Kystringbuk (5,55 gram, ny art)

20. Rødspette (940 gram, ny pb)

21. Knurr

22. Blåstål

23. Lyr

Link to comment
Share on other sites

1. Svartkutling
2. Ulke
3. Sandkutling
4. Bergkutling
5. Dvergulke ny pers
6. Tangstikling 2 stk
7. Sei
8. Rognkjeks ny art 2014 :) 15 stk
9. Rødnebb
10. Bergnebb
11. Kloskate 2 stk
12. Skrubbe
13. Torsk
14. Hågjel
15. Sandflyndre
16. Sypike
17. Nordlig knureulke 2
18. Hvitting
19. Fløyfisk
20. makrell
21. Lomre
22. Lyr

23. tangkutling

24. ålekvabbe

25. lusuer

26. Sjøørret

27. svarthå

28. knurr

29. hyse

30. Kyatringbuk 6,12g. ny art 2014

31. Steinbit

32. berggylte

33. tangsprell

34. Ål
35. Tunge, Ny art 2014

36. Gapeflyndre

37. Panserulke (ny art 2014)

38. Stor kantnål (ny art 2014)

39. 5 Trådet tangbrosme (ny art 2014
Antall turer: 40+

Link to comment
Share on other sites

01. Nordlig Knurrulke 45,2 gram


02. Fløyfisk

03. Ulke

04. Skrubbe

05. Hågjel

06. Sypike

07. Svartkutling

08. Sandkutling

09. Bergkutling

10. Dvergulke

11. Tangstikling

12. Sei

13. Ålekvabbe 280 gram

14. Torsk 5400 gram

15. Lomre 784 gram

16. Rognkjeks

17. Tangkutling

18. Sandflyndre

19. Kystringbuk (5,55 gram, ny art)

20. Rødspette (940 gram, ny pb)

21. Knurr

22. Blåstål

23. Lyr

25. Stor kantnål (41,6 gram, ny art)

Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Ørret (+ sjøørret)

3. Mort

4. Sypike

5. Hvitting

6. Torsk

7. Øyepål (NY art)

8. Sei

9. Strømsild (NY art)

10. Piggskate (NY art)

11. Knurr

12. Hyse

13. Lysing (NY art)

14. Sild (NY art)

15. Ålekvabbe (NY art)

16. Dvergulke (NY art)

17. Svartkutling

18. Rognkjeks (NY art)

19. Tangstikling (NY art)

20. Svarthå (NY art)

21. Kloskate (NY art)

22. Skrubbe (Ny pers)

23. Steinsmett (Ny art)

24. Hfsu (ny art)

25. Ulke, vanlig

26. Gapeflyndre (Ny art)

27. Lomre

28. Bergkutling (Ny art)

29. Sandkutling (Ny pers)

Edited by Cassius
Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Hvitting

3. Sandflyndre

4. Sei

5. Ålekvabbe (ny pb) 302,9g

6. Skrubbe 670g

7. Torsk

8. Rødspette

9. Svartkutling

10.Vanlig ulke 330g

11.Dvergulke 89,6g (ny pb)

12.Sypike

13.Øyepål 77,7g (ny pb)

14.Strømsild 55,8g (ny art)

15.Hyse 915g (ny pb)

16.Lake 1450g (ny pb)

17.Gapeflyndre

18.Sandkutling 3,63g

19.Slettvar 1405g (ny art)

20.Nipigget stingsild 2,82g (ny pb)

21.Tunge 485g

23.Panserulke 27,4g og 10,44g (ny art)

24.Rognkjeks 790g (ny art)

25.Sild 206,6g (ny pb)

26.Ørret

27.Tangstikling 16,20g (ny pb)

28.Steinsmett 7,9g

29.Hvitfinnet steinulke 2,9g (ny pb)

30.Trepigget stingsild

31.Tangsprell 30,2g

31.Femtrådet tangbrosme 162,2g,154,2g(ny art)

32.Bergnebb

33.Tangkutling

34.Paddetorsk 340g (ny art)

35.Brungylt 127g

36.Glassvar

37.Grøngylt

38.Lomre

39.Blåstål/Rødnebb

40.Knurr

41.Brosme

42.Lyr

43.Sørv

Antall turer: mistet helt telling ;)

Link to comment
Share on other sites

Antall arter: 33


Antall specimen: 1


Nye arter 2014: 121. Hvitting


2. Sei


3. Fløyfisk (ny pers og specimen) 178 gramarrow-10x10.png


4. Sypike


5. Torsk


6. Ålekvabbe


7. Ulke


8. Sandflyndre


9. Skrubbe


10. Kolje


11. Strømsild (ny art)62 gramarrow-10x10.png


12. Øyepål (ny art) 54 gram


13. Hågjel (ny art) 660 gram


14. Piggskate (ny art) 3550 gram


15. Dvergulke (ny art) 46 gram


16. Langearrow-10x10.png


17. Paddetorsk (ny art) 78 gram (ny pers) 328 gram


18. Sild (ny art) 254 gram (ny pers) 310 gram


19. Svartkutling


20. Tangsprell (ny art) 16.4 gram


21. Lomre


22. Tangstikling (ny art) 8 gram


23. Bergnebb


24. Lyr


25. Rødnebb/Blåstål


26. Berggylte


27. Rødspette (ny pers) 1670 gram


28. Gapeflyndre


29. Knurr


30. 5-trådet tangbrosme (ny art) 53.77 gram


31. Kystringbuk (ny art) 8.35 gram


32. 3-pigget stingsild


33. Sørv


34. Sandkutling


35. Gjedde


36. Abbor


Edited by arobo
Link to comment
Share on other sites

01. Panserulke 26,9 g (ny art)
02. Skrubbe
03. Hågjel
04. Vanlig ulke
05. Dvergulke
06. Tangsprell
07. Sortkutling
08. Ålekvabbe
09. Sei
10. Lyr
11. Vanlig fløyfisk (ny PB 142,5g)
12. Sandflyndre
13. Kloskate (ny PB 1152g)
14. 3 pigget stingsild
15. Sypike
16. Nordlig Knurrulke
17. Tangkutling
18. Torsk
19. Hvitting
20. Bergkutling
21. Sandklutling
22. Rødspette
23. Strømsild (ny pers 64g)
24. Piggskate (ny pers 4200g)
25. Øyepål
26. Knurr
28. Taggmakrell
29. Hyse
29. Spitzskate 3280g (ny art)
30. Rødflekka kutling 23,3 g ny pers og mulig Nrek

31. Rognkjeks ny pers 936 g

32. Tangstikling 11,3 g (ny PB)

33. Lusuer

34. Blålange

35. Lange

36. Brosme

37. Svarthå

38. Pigghå

39. Ål

40. Sørv

41. Blåkjeft

42. Lomre

43. Glassvar

44. Hornkvabbe

45. Tangkvabbe (Nrek 87g)

46. Kystringbuk (Nrek 8,5)

47. Bergnebb

48. Blåstål/Rødnebb

49. Gapeflyndre

50. Stor kantnål (ny art Nrek 50,4g)

51. Stor havnål (ny art)

52. 5 trådet tangbrosme

53. Piggvar

Edited by Florø`en
Link to comment
Share on other sites

1.Sandflyndre 620gr

2. Lomre 1090g

3. Lyr 7520gr
4. Rognkjeks 46,6gr (Ny pers)
5. Vanlig ulke
6. Kloskate 358gr
7. Skrubbe
8. Hårvar 290gr (Ny pers)
9. Knurr
10. Hvitting 1840gr
11. Strømsild 64gr (Ny pers)
12. Piggskate 2180gr
13. Sypike 110gr
14. Makrell
15. Hyse
16. Torsk 3000gr
17. Øyepål
18. Hågjel 905gr
19. Lange 16200gr
20. Brosme 9300gr

21. Blåkjeft 1260gr (Ny pers)

22. Svarthå

23. Dvergulke
24. Panserulke 15gr (Ny art, ny pers)

25. Pigghå 5500gr

Edited by MrVolcom
Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Hvitting

3. Sandflyndre

4. Sei

5. Ålekvabbe (ny pb) 302,9g

6. Skrubbe 670g

7. Torsk

8. Rødspette

9. Svartkutling

10.Vanlig ulke 330g

11.Dvergulke 89,6g (ny pb)

12.Sypike

13.Øyepål 77,7g (ny pb)

14.Strømsild 55,8g (ny art)

15.Hyse 915g (ny pb)

16.Lake 1450g (ny pb)

17.Gapeflyndre

18.Sandkutling 3,63g

19.Slettvar 1405g (ny art)

20.Nipigget stingsild 2,82g (ny pb)

21.Tunge 485g

23.Panserulke 27,4g og 10,44g (ny art)

24.Rognkjeks 790g (ny art)

25.Sild 206,6g (ny pb)

26.Ørret

27.Tangstikling 16,20g (ny pb)

28.Steinsmett 7,9g

29.Hvitfinnet steinulke 2,9g (ny pb)

30.Trepigget stingsild

31.Tangsprell 30,2g

31.Femtrådet tangbrosme 162,2g,154,2g(ny art)

32.Bergnebb

33.Tangkutling

34.Paddetorsk 340g (ny art)

35.Brungylt 127,9g (ny art)

36.Glassvar

37.Grøngylt

38.Lomre 485g (ny pb)

39.Blåstål/Rødnebb

40.Knurr 470g (ny pb)

41.Brosme

42.Lyr 2530g

43.Sørv 655g

44.Brasme 1200g

Edited by Heavy met....fish man!
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.