Jump to content
Fiskersiden

Artslister : spm og svar


Recommended Posts

Guest Gateprofeten

Rune, hva er egentlig forskjellen på ulovligheter i dag kontra for 5, 20 eller 50 år siden? Sannheten er jo at det omtrent er umulig å kunne kontrollere om en fisk har blitt satt ut ulovlig eller ikke, spesiellt etterhvert som tiden går. Og hva med karpene i Ulsrud, Damtjern, etc, etc? Regnbueørretene i Skogseid?

Link to comment
Share on other sites

sitat:Opprinnelig postet av Gateprofeten

Dagens rekordlister har spilt falitt. Som SMS skriver blir samme art oppført flere ganger, eksisterende arter blir ikke medregnet, etc, etc, etc. På tide at noen andre tar over denne oppgaven, og presenterer en liste som faktisk gjenspeiler de artene som blir fanget på sportslige metoder i Norge. At de gjemmer seg under fanen at de ikke vil "oppfordre til ulovligheter", ja da bør de også være konsekvente med tanke på O.Laks, undersøke hvilke lokaliteter av Ørret som har ulovligheter i historikken etc. Når går egentlig grensen for ulovligheter? 1500 tallet? 1800 tallet? 1950? 2005?

Når det gjelder AOF, så får de selvsagt kjøre sitt eget løp (full forståelse for det), men når det gjelder Nrek listene og ajourhold av disse, så er det strutser i ledelsen.[^]

At det skilles mellom anadrome og stasjonære varianter av røye og ørret har kun historiske årsaker. ALLE er klar over dette, men på den annen side er disse unntakene neppe noe stort problem. Og som jeg skrev i den forrige posten, det er ikke uten problemer å forby ulovlig utsatte arter, fordi det ikke alltid er så lett å avgjøre. Men spørsmålet er hvorvidt vanskelighetene med å avgjøre om bestander av lovlig innførte arter er ulovlige er et argument for å godkjenne nye arter som BEVISELIG er ulovlig innført, slik som solabbor. Vi har en "gråsone" rundt den tiden hvor forbudet trådde i kraft (hvor det kan diskuteres om arten kom hit før eller etter), men alle nye arter som heretter dukker opp, vil utvilsomt bli underkjent.

Og hvis man først skal begynne å ta hensyn til om ikke bare arten er ulovlig innført, men også om bestanden er ulovlig, hva slags krav er det rimelig å stille til juryen? Vi kommer til å få en vanvittig oppgave med å godkjenne rekorder. Hvem betaler lønna? Og hvem er villige til å komme "ut av skapet" og fortelle oss hvilke bestander som er lovlige og hvilke som ikke er det? Vil vel tro det er få av de som har etablert sitt eget karpevann (etter at forbudet trådde i kraft) som uten videre vil gi slipp på en slik informasjon...

Link to comment
Share on other sites

Da snakker vi om tilfeller som muligens/kanskje/dersomdittogdatt og de som er helt klare.

At solabbor kommer fra et akvarie er et slikt klart eksempel på ulovlig utsetting. At regnlaue og grundling ble "mistet" av en fisketurist er også udiskutabelt og helt klart - også dette i strid med norsk lov.

Selv om det selvsagt var gøy å få en ny art i form av grundling, er ikke alltid "gøy" forenlig med "fornuftig".

Link to comment
Share on other sites

Guest Gateprofeten

Hovedpoenget er og blir at Norgesrekordlistene i dag, ikke er Norgesrekordlistene, men en liste med utvalg av arter som finnes i Norge. Norgesrekorden på Solabbor er 75 gram, uavhengig av om den står i Villmannsliv eller ikke. Påtide å frata de denne oppgaven, hvis de ikke klarer å innse dette.

Rune: Ja jeg skjønner at jobben med å skille ulovlige fra lovlige rekorder vil bli urimelig stor. Det var faktisk poenget mitt :-). Likevel så er det faktisk loggført n.rek fra Ulsrudvannet på karpe - og mort fra Trøndelag blir evt godkjent som rekord (hvor man vet at fisken er ulovlig satt ut). Dette sier jo at ulovlige utsettinger faktisk blir godkjent, så hvorfor ikke være konsekvente og godkjenn alle fisk som blir fanget på sportslige redskap i Norge?[^]

Link to comment
Share on other sites

Er litt todelt i mitt syn på diskusjonen, syns Grundling bør være med på lista ,da den har vært her i lang tid på kjente lokaliteter.

Solabbor synes jeg det blir helt feil å ta med, da den er "ny innført" (ikke det at det betyr så mye), MEN; den finnes kun på noen "hemelige" lokaliteter som bare en liten promille/kjerne sportsfiskere kjenner til, blir da en N-rek art for en liten eksklusiv gruppe, er det det vi er intresert i?

Personlig har jeg hatt uofisielle n-rekorder og "verdens rekorder" ,men det betyr ingen verdens ting for meg å melde inn en fisk for å ha en rekord.

Men for noen er dette tydeligvis MEGET viktig, hvem vil vel ha en norgesrekord på en akvariefisk?[ :) )][ :) ]

Synes juryen gjør en bra jobb som tar på seg å administrere "suppa" som vi andre steller istand[8D]

Stå på!

Link to comment
Share on other sites

sitat:Opprinnelig postet av Gateprofeten

Hovedpoenget er og blir at Norgesrekordlistene i dag, ikke er Norgesrekordlistene, men en liste med utvalg av arter som finnes i Norge. Norgesrekorden på Solabbor er 75 gram, uavhengig av om den står i Villmannsliv eller ikke. Påtide å frata de denne oppgaven, hvis de ikke klarer å innse dette.

Det er ingen selvfølge at det største individet av hver art skal være norgesrekord. Hvis det var slik, hva skal man da med et regelverk? I en ideell verden er det naturligvis slik, men det kan være mange grunner til at det største individet diskvalifiseres; rent juks, slumsete veiing, ulovlig fangst osv. Derfor vil jo den OFFISIELLE lista alltid være lista over de største individene av hver art, som samtidig tilfredstiller de krav man har bestemt skal gjelde.

Rent juridisk er det blitt fastslått at VL har hevd på disse listene, og bladet kommer nok til å stå for den offisielle norgesrekordlista i overskuelig fremtid. Og VL har bestemt at arter som BEVISELIG er ulovlig innført til Norge ikke skal registreres.

Det er naturligvis lov å være uenig i den linjen VL har lagt seg på når det gjelder regler for rekordene, og alle har jo lov til å lage sine egne alternative lister. Og vi er gjerne åpne for forslag til hvordan listene kan forbedres. Det har skjedd før, det er jo ikke mer enn et år siden vi hadde en storopprydning i listene, blant annet etter innspill fra deltakere på dette forumet. Og vi har stadig gående en diskusjon om hvilke krav som bør stilles til veiing. Jeg tror vi skal være glad for at reglene er nokså restriktive. Faktisk er det jo slik at vi har fått nok av tilbakemeldinger fra dette forumet at reglene har vært for lite restriktive. At "stemningen" her inne går den omvendte veien i dette tilfellet får vi ta til etterretning, men selv om vi lytter til det dere sier, så er jo heller ikke verden så enkel at juryen uten videre kjøper de synspunkter som kommer frem på dette forumet.

Link to comment
Share on other sites

sitat:Opprinnelig postet av Gateprofeten

Joda, er selvsagt for restriksjoner, men ikke diskvalifikasjoner på avvikende grunnlag.

Ja, men hva er avvikende grunnlag? Har ikke noe problem med å se at VLs linje medfører endel prinsippielle problemer, men klarer du å se at det egentlig ikke fins en "fasit" her, men at det er noen valg som må gjøres, uten at de derved skal betraktes som "avvikende"?

Link to comment
Share on other sites

Guest Gateprofeten

Joda, men karpene i Ulsrud og morten i Trøndelag er ikke mindre ulovlig satt ut enn den aktuelle solabboren. Enig at det skal finnes regler og vises skjønn, men jeg er uenig i avgjørelsen som nå er tatt, da det omtrent utelukkende er tidsperspektivet siden gjerningen som bli avgjørende for om fisken er "lovlig" eller ikke. Eller differensieres det mellom norske arter som spres ulovlig, og "nye" arter som spres ulovlig? Det ene er bedre/verre enn det andre? Forventer ikke å få gehør for dette, men jeg mener at det prinsippiellt ikke er noen forskjell mellom morten og solabboren.

Link to comment
Share on other sites

Rune, la meg få sette ting på spissen are for å ta et tenkt eksempel.

Stør ble sist gang tatt i Norge på 50-tallet. Dersom det skulle dukke opp en ny stør i en av Finnmrks grenser, hva gjør dere da.

Samme med malle. Aldri påvist i Norge, men dersom det blir tatt et eks i Store Le (norsk side), hva da. Og hva hvis malla blir tatt i Haldenvassdraget helt nede i Halden. Eller kanskje Glomma Fredrikstad. Hvor går en evt grense.

Vet det er søkt, men svar på tanken.

Link to comment
Share on other sites

sitat:Opprinnelig postet av Gateprofeten

Joda, men karpene i Ulsrud og morten i Trøndelag er ikke mindre ulovlig satt ut enn den aktuelle solabboren. Enig at det skal finnes regler og vises skjønn, men jeg er uenig i avgjørelsen som nå er tatt, da det omtrent utelukkende er tidsperspektivet siden gjerningen som bli avgjørende for om fisken er "lovlig" eller ikke. Eller differensieres det mellom norske arter som spres ulovlig, og "nye" arter som spres ulovlig? Det ene er bedre/verre enn det andre? Forventer ikke å få gehør for dette, men jeg mener at det prinsippiellt ikke er noen forskjell mellom morten og solabboren.

Karpene i Ulsrud er lovlig satt ut. Siden det ikke alltid er lett å avgjøre om bestanden er ulovlig hos en art som ble innført eller kom til Norge før forbudet trådde i kraft, har vi valgt å godkjenne rekorder hos slike arter. Å holde styr på dette ville være omtrent umulig.

sitat:Opprinnelig postet av Avkroken Rune, la meg få sette ting på spissen are for å ta et tenkt eksempel.Stør ble sist gang tatt i Norge på 50-tallet. Dersom det skulle dukke opp en ny stør i en av Finnmrks grenser, hva gjør dere da. Samme med malle. Aldri påvist i Norge, men dersom det blir tatt et eks i Store Le (norsk side), hva da. Og hva hvis malla blir tatt i Haldenvassdraget helt nede i Halden. Eller kanskje Glomma Fredrikstad. Hvor går en evt grense. Vet det er søkt, men svar på tanken.

Som tidligere sagt, den linjen man har lagt seg på er ikke uten problemer, og dette har også vært diskutert i juryen. Blant annet har det vært diskutert muligheten for at sandkryperen har kommet til Norge på egenhånd. I så fall skulle jo rekorden vært godkjent. Etter nøye vurdering har vi kommet frem til at arten høyst sannsynlig ble innført til Norge etter at forbudet trådde i kraft, og således er arten "diskvalifisert". Hvis det skulle komme opplysninger som rokker ved dette må vi jo ta det opp til ny vurdering. Som sagt, hovedregelen er at vi kun godkjenner rekorder for arter som beviselig fantes i Norge før forbudet trådde i kraft. Nye arter må beviselig ha kommet inn på egen hånd før de kan godkjennes som rekord. For støren sitt vedkommede vil vi utvilsomt få et dilemma som må vurderes der og da..

Link to comment
Share on other sites

Hvis solabbor skal godkjennes,er det vel et poeng som noen har skrevet tidligere,at "alle" får vite hvor denne dammen er.

Det bør jo være et av kriteriene at aktuelle arter er tilgjengelige for alle.

Vi som har lest artikkelen i Budstikka og funnet ut hvor dammen er burde da kanskje ha plikt til å opplyse andre her om hvor denne dammen er ?

Eller kan det være en hemmelighet i likhet med et godt ørretvann man ikke har lyst til å fortelle andre om ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Gateprofeten

sitat:Opprinnelig postet av piscator

Karpene i Ulsrud er lovlig satt ut. Siden det ikke alltid er lett å avgjøre om bestanden er ulovlig hos en art som ble innført eller kom til Norge før forbudet trådde i kraft, har vi valgt å godkjenne rekorder hos slike arter. Å holde styr på dette ville være omtrent umulig.

Det har aldri blitt gitt skriftelig tillatelse til å sette ut karpe i noen vann i Norge. Ta gjerne en telefon til OFA eller DN og sjekk[ :) ]

Link to comment
Share on other sites

sitat:Opprinnelig postet av Gateprofeten

Må nok skuffe deg Rune, karpene i Ulsrud er ikke lovlig satt ut. Det har aldri blitt gitt skriftelig tillatelse til å sette ut karpe i noen vann i Norge. Hvor lenge karpene har vært i Ulsrud er et helt annet spørsmål.

Det er mulig at karpene i Ulsrud ble satt ut uten formell godkjennelse fra myndighetene, men det ble gjort i overenskomst med OFA, som jo har forvaltningsansvaret i Oslo og omegn. Dette skjedde rundt 1990. Det er for øvrig feil at det aldri har blitt gitt skriftlig tillatelse til å sette ut karpe i Norge. Sammen med Inge Solberg og Asker Sportsfiskere skrev jeg en søknad til Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 1989, og fikk lov til å sette ut karpe i noen isdammer i Asker. Dessverre døde bestanden ut etter et to år, ihvertfall i den ene dammen.

Link to comment
Share on other sites

Spredningen av arter (nye eller gamle) har ikke blitt gjort med tanke på n.rek. eller konken til AoF.

Så det at disse nå ikke tildeler artsjegere den heder de (i mine øyne) fortjener, kommer høyst sannsynelig ikke til å virke begrensende på spredningen som foregår.

Akvarister som er for bløthjerta til å putte fisken sin i do når et eller annet gjør at de må kvitte seg med den, og som mangler forståelse for graden av faunakriminalitet de faktisk begår da vil fortsatt finnes.

Link to comment
Share on other sites

jo!!Er litt enig at akvarister står for meste parten av utsettingene,men er ikke så bekymra for dem.De som vill sette ut en ny art går ikke ut og dumper tropiske arter,men setter ut arter som kan klare seg i norsk natur og det er grunnen til min bekymring.

Link to comment
Share on other sites

Guest Gateprofeten

sitat:Opprinnelig postet av piscator

sitat:Opprinnelig postet av Gateprofeten

Må nok skuffe deg Rune, karpene i Ulsrud er ikke lovlig satt ut. Det har aldri blitt gitt skriftelig tillatelse til å sette ut karpe i noen vann i Norge. Hvor lenge karpene har vært i Ulsrud er et helt annet spørsmål.

Det er mulig at karpene i Ulsrud ble satt ut uten formell godkjennelse fra myndighetene, men det ble gjort i overenskomst med OFA, som jo har forvaltningsansvaret i Oslo og omegn. Dette skjedde rundt 1990. Det er for øvrig feil at det aldri har blitt gitt skriftlig tillatelse til å sette ut karpe i Norge. Sammen med Inge Solberg og Asker Sportsfiskere skrev jeg en søknad til Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 1989, og fikk lov til å sette ut karpe i noen isdammer i Asker. Dessverre døde bestanden ut etter et to år, ihvertfall i den ene dammen.

Vet at det ble gitt muntlig tillatelse fra OFA, men idag vedkjenner de seg ikke dette, og dermed har man svært lite å stille opp med rent teknisk. Ingen godkjenning = ulovlig satt ut[^]. Hva med Damtjern? Liten tvil om at fiskene her har kommet hit ulovlig.

Men liten vits i å dra dette ut i langdrag. Nye arter kommer nok til å fortsette å dukke opp i Norge i årene som kommer, og om 10 år er nok solabbor (og kanskje andre arter også) blitt endel av faunaen i Norge - og det uavhengig av rekordlister.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.