Jump to content
Fiskersiden

Vil drepe gjedda med gift


Oz
 Share

Recommended Posts

  • Replies 120
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Gjedde er en uønsket art i norge.

Satser på reetablering av fiskebestanden.

Jaha?

Fettfinneklubben.

At de ikke ønsker gjedde i storørret vannene er greit,men å kalle gjeddene uønsket art i norge?

Link to comment
Share on other sites

Gjedde er jo ikke uønsket i Norge. Å si at den er det er bare svada.

Men hvorfor noen skulle ønske videre spredninger velkommen ser jeg ingen grunn til.

Rotenonbehandling er dramatisk og antageligvis helt bak mål, men jeg synes også det er forståelig at det av og til gjøres noe for å vise folk hva som skjer hvis de bedriver ukontrollert spredning av arter.

Etter hva jeg forstår er vel ikke dette det helt riktige vassdraget å bruke for å statuere et eksempel, men hvilket vassdrag er det egentlig rett å rotenonbehandle?

Link to comment
Share on other sites

Gjedde er jo ikke uønsket i Norge. Å si at den er det er bare svada.

Men hvorfor noen skulle ønske videre spredninger velkommen ser jeg ingen grunn til.

Rotenonbehandling er dramatisk og antageligvis helt bak mål, men jeg synes også det er forståelig at det av og til gjøres noe for å vise folk hva som skjer hvis de bedriver ukontrollert spredning av arter.

Etter hva jeg forstår er vel ikke dette det helt riktige vassdraget å bruke for å statuere et eksempel, men hvilket vassdrag er det egentlig rett å rotenonbehandle?

enig med mye av det du her skriver. Og noe av problemet her er som du skriver til slutt; at dette neppe er det rette vassdraget for å statuere et eksempel. Jeg synes dessuten "det å statuere et eksempel" er et helt feil prinsipp i seg selv. Skal man gjøre slike dramatiske inngripener i naturen må det være fordi det er ABSOLUTT påkrevet, og BARE da. Men at det kan finnes tilfeller der rotenonbehandling kan være på sin plass, det er jeg enig i, for eksempel utryddelsen av signalkreps i dammen på Oustøya for et par år siden. Og selv om jeg er kritisk til rotenon i kampen mot gyro, fins det absolutt tilfeller hvor dette har vært riktig å bruke. Og tilbake til gjedde; selv om arten SOM REGEL gjør mer nytte enn skade, er jeg enig at det ikke er om å gjøre å spre den overalt. Og hvis den skal spre seg må det primært være for egen maskin, men i så fall er det heller ikke noe vi skal motarbeide.

Gjedda i Telemarksvassdraget har vandret opp for egen maskin, selv om det indirekte skyldes at vi mennesker har gjort det mulig. Dette var bare å forvente i et vassdrag med sluser. Som sagt før, der man kommer opp med båt, der kommer også gjedda opp. Det er bare et spørsmål om tid. Derfor har utviklingen i dette vassdraget vært akkurat som forventet. Men selv om jeg også er bekymret for storørreten i Bandak og elvemuslingens generelt, mener jeg at rotenon var HELT feil medisin i dette tilfellet, særlig fordi man her rotenonbehandler et stort vassdrag med en av norges beste forekomster av en globalt truet art; ål.

Link to comment
Share on other sites

enig med mye av det du her skriver. Og noe av problemet her er som du skriver til slutt; at dette neppe er det rette vassdraget for å statuere et eksempel. Jeg synes dessuten "det å statuere et eksempel" er et helt feil prinsipp i seg selv. Skal man gjøre slike dramatiske inngripener i naturen må det være fordi det er ABSOLUTT påkrevet, og BARE da. Men at det kan finnes tilfeller der rotenonbehandling kan være på sin plass, det er jeg enig i, for eksempel utryddelsen av signalkreps i dammen på Oustøya for et par år siden. Og selv om jeg er kritisk til rotenon i kampen mot gyro, fins det absolutt tilfeller hvor dette har vært riktig å bruke. Og tilbake til gjedde; selv om arten SOM REGEL gjør mer nytte enn skade, er jeg enig at det ikke er om å gjøre å spre den overalt. Og hvis den skal spre seg må det primært være for egen maskin, men i så fall er det heller ikke noe vi skal motarbeide.

Gjedda i Telemarksvassdraget har vandret opp for egen maskin, selv om det indirekte skyldes at vi mennesker har gjort det mulig. Dette var bare å forvente i et vassdrag med sluser. Som sagt før, der man kommer opp med båt, der kommer også gjedda opp. Det er bare et spørsmål om tid. Derfor har utviklingen i dette vassdraget vært akkurat som forventet. Men selv om jeg også er bekymret for storørreten i Bandak og elvemuslingens generelt, mener jeg at rotenon var HELT feil medisin i dette tilfellet, særlig fordi man her rotenonbehandler et stort vassdrag med en av norges beste forekomster av en globalt truet art; ål.

Enig i at man ikke skal motarbeide artens naturlige spredning.

Forferdelig med tanke på ålen.

Link to comment
Share on other sites

Veldig bra :goodjob: . Godt de gjorde noe for å beskytte bandak ørreten. Dessuten får ikke dette hvert naturlig spredning når fisken(gjedda) er innført i vassdraget av mennesker i første omgang. Og forresten at arten gjedde som regel gjør mer nytte en skade er en påstand jeg er svært uening i. Se på ørret bestanden i jarenvannet, åbbår og ørret bestandene i småtjernet, muttatjernet, ohrentjernet(forrøvrig tidligere et tjern det jevnlig ble tatt 2-3kg ørret) velotjernet, bråtatjernet, sverigetjernet. Og ørret bestanden i krøderen, samt sikbestanden i randsfjorden der 90% er infisert med gjeddemark. Samt at folk har spred mort som gjeddeagn.

Link to comment
Share on other sites

Bortkasta tid og penger. For all del, jeg ser heller ingen positive sider ved at gjedda skulle få etablert seg i Bandak, men akkurat dette prosjektet ser mer ut til å være et spill for galleriet enn noe faktisk nyttig... Gjedda finner sannsynligvis en vei opp uansett eller den har allerede kommet seg opp.

Link to comment
Share on other sites

Veldig bra :goodjob: . Godt de gjorde noe for å beskytte bandak ørreten. Dessuten får ikke dette hvert naturlig spredning når fisken(gjedda) er innført i vassdraget av mennesker i første omgang. Og forresten at arten gjedde som regel gjør mer nytte en skade er en påstand jeg er svært uening i. Se på ørret bestanden i jarenvannet, åbbår og ørret bestandene i småtjernet, muttatjernet, ohrentjernet(forrøvrig tidligere et tjern det jevnlig ble tatt 2-3kg ørret) velotjernet, bråtatjernet, sverigetjernet. Og ørret bestanden i krøderen, samt sikbestanden i randsfjorden der 90% er infisert med gjeddemark. Samt at folk har spred mort som gjeddeagn.

For et idiotisk innlegg.

Link to comment
Share on other sites

Veldig bra :goodjob: . Godt de gjorde noe for å beskytte bandak ørreten. Dessuten får ikke dette hvert naturlig spredning når fisken(gjedda) er innført i vassdraget av mennesker i første omgang. Og forresten at arten gjedde som regel gjør mer nytte en skade er en påstand jeg er svært uening i. Se på ørret bestanden i jarenvannet, åbbår og ørret bestandene i småtjernet, muttatjernet, ohrentjernet(forrøvrig tidligere et tjern det jevnlig ble tatt 2-3kg ørret) velotjernet, bråtatjernet, sverigetjernet. Og ørret bestanden i krøderen, samt sikbestanden i randsfjorden der 90% er infisert med gjeddemark. Samt at folk har spred mort som gjeddeagn.

hvis man i enhver sak skal gå helt tilbake til utgangspunktet og kun definere naturlige bestander slike som har etablert seg selv, HELT uten menneskelig påvirkning, hadde det ikke vært mange naturlige bestander av fisk i Norge, uansett hvilken art vi snakker om. Det er riktig at det INdirekte er menneskets feil at gjedda har kommet til Telemarksvassdraget; først når gjedde ble satt ut lenger ned i vassdraget, nest at man bygde kanalen som gjord edet mulig for gjedda å ta seg oppover. Men gjedda har svømt oppover dette vassdraget for egen maskin, og således er dette en naturlig SPREDNING i alle praktiske henseende.

Du kan godt finne eksempler på at gjedda har ødelagt enkelt ørretbestander i mindre vann, men i det store og det hele gjør gjedda mer nytte enn skade. De to mest omfattende spredningene av gjedde i Norge i historisk tid; til Glommavassdraget via tømmerkanalen ved Femunden rundt 1750, og den senere utsettingen av gjedde i Drammensvassdraget i nærheten av randsfjorden har da vært med til gagn enn til skade. Du kan godt trekke frem gjeddemark i siken, men det er i så fall et rent menneskelig anliggende. Fra naturens side er da denne parasitten vanlig forekommende i alle økosystemer med gjedde og sik. Og økologisk sett gjør gjedda stor nytte ved å beite på sikbestanden både i Randsfjorden og Tyrifjorden. Og i Glommavassdraget har gjedda aldri representert noe problem, snarere tvert i mot gjør den stor nytte ved på tynne ut en harrbestand som mange steder er preget av mye småfisk og tendenser til overbefolkning.

Og gjeddebestanden i Jarenvannet er da MYE mer unik enn noen ørretbestand der noen gang hadde hatt noen sjanse til å være, og det viser med all tydelighet at rent økologisk sett er Jarenvannet mye mer egnet som gjeddevann enn ørretvann. Og selv om det er aldri så galt at folk har spredd mort som gjeddeagn, hva slags argument er det mot arten gjedde som sådan? Innlegget ditt oser av fordommer og manglende økologisk innsikt.

Link to comment
Share on other sites

Bare fordi jeg har andre syn på ting en dere så er jeg en "fordomsfull idiot"!? Dessuten gjør ikke gjedda mye nytte for seg i randsfjorden da sikbestanden der er kraftig overbefolket. Og mort og andre agnfisker har en tendens til å dukke opp i gjeddevann, selv om det ikke er gjeddas feil, skjer det allikevell. Det er en indirekte konsekvens av gjeddas inntreden. Å jada det finnes eksempler der gjedda har hvert nyttig, men så langt jeg kan se så er det ikke sant at gjedda i det store å hele er så veldig nyttig.

Link to comment
Share on other sites

TIl info: Gjedda her kom opprinnelig fra Børsjesjø, hvor den ble innført i 1776... Det er en stund siden.

http://www.njff.no/p.../1/50741017.PDF

Slo sammen tråder igjen :)

http://www.ta.no/nyheter/midt-telemark/article5762054.ece

Gjedda er utryddet! :P

Link to comment
Share on other sites

Bare fordi jeg har andre syn på ting en dere så er jeg en "fordomsfull idiot"!? Dessuten gjør ikke gjedda mye nytte for seg i randsfjorden da sikbestanden der er kraftig overbefolket. Og mort og andre agnfisker har en tendens til å dukke opp i gjeddevann, selv om det ikke er gjeddas feil, skjer det allikevell. Det er en indirekte konsekvens av gjeddas inntreden. Å jada det finnes eksempler der gjedda har hvert nyttig, men så langt jeg kan se så er det ikke sant at gjedda i det store å hele er så veldig nyttig.

nei, det er ikke fordi du er uenig i seg selv, men dette synet på gjedde som en skadelig art er i de aller fleste henseende basert på fordommer, svært inngrodde sådanne også. Det er så nær et faktum som man kan komme. Og nok en gang, bare tull å bruke spredningen av mort som et argument mot gjedde. Som du selv skriver, DET er da ikke gjeddas feil. Og hvis sikbestanden i Randsfjorden er overbefolket er da heller ikke det gjeddas feil, det er vel heller et tegn på at det er for lite gjedde der...

du hevder at de tilfellene gjedda gjør nytte er unntakene, mens skadelige effekter er hovedregelen; mange av oss andre, og det meste av dokumentasjon - hvis man evner å ta ALL relevant dokumentasjon med, og ikke driver selektiv informasjonsinnhenting - viser at vi er nærmest "sannheten". Som sagt, gjedde er nok en uheldig art å få i mindre ørretvann, men i store vassdrag og vann med mange arter - særlig arter med stort formeringspotensial (sik, mort osv) - er gjedda en utrolig nyttig og VIKTIG art som toppredator, som kan bidra til å regulere bestandene av disse artene.

Og til slutt; selv om gjedda skulle fortrenge ørreten noen steder (på naturlig vis); er dette noe vi skal motarbeide? Hvorfor er det bedre med ørret enn gjedde? Er ikke et slik syn basert på fordommer, og det enkle faktum at de fleste mennesker synes ørret er bedre å spise enn gjedde? Med andre ord; dette har fint lite med biologiske realiteter å gjøre. Og når gjedda har forekommet i dette aktuelle vassdraget i 235 år er det grunn til å spørre hvor lenge en art må har forekommet før den er å betrakte som en naturlig del av økosystemet...

Link to comment
Share on other sites

Bare fordi jeg har andre syn på ting en dere så er jeg en "fordomsfull idiot"!? Dessuten gjør ikke gjedda mye nytte for seg i randsfjorden da sikbestanden der er kraftig overbefolket. Og mort og andre agnfisker har en tendens til å dukke opp i gjeddevann, selv om det ikke er gjeddas feil, skjer det allikevell. Det er en indirekte konsekvens av gjeddas inntreden. Å jada det finnes eksempler der gjedda har hvert nyttig, men så langt jeg kan se så er det ikke sant at gjedda i det store å hele er så veldig nyttig.

Problemet er at du ikke ser på biologiske sammenhenger der gjedda er en nyttig art. Du vil ha fettfinnefisk, og ser kun på gjedda ut fra det perspektivet.

Det er svært mange vann og vassdrag i Norge som er mer egnet til andre arter en ørret. På disse plassene vil det ha negativ innvirkning på ørreten hvis det kom andre arter. Spørsmålet er om man skal bruke rotenon og andre metoder for å beskytte arter som er dårlig tilpasset det miljøet de lever i eller om man skal la naturen ordne opp selv. For det naturlige mangfoldet er det ikke positivt at alle vassdrag inneholder de samme artene. Da ender man opp med en monokultur som ikke regulerer seg naturlig.

For meg er det slik at om en art kan svømme, gå eller fly til et område så skal den få lov til det. Det er kun arter som er kommet på annen måte, og utgjør en stor trussel for lokale arter som skal fjernes.

Link to comment
Share on other sites

http://www.ta.no/nyheter/midt-telemark/article5762054.ece jooa de sier det klarte og utrydde gjedda og det gikk joo ikke litt uttover bestanden av andre arter da......... 4500 døde fisker og bare 90 av dem var gjedder!! hvordan får de detta til og bli riktig på nooen som helst måt?? og når gjedda har klart og vandre opp dit 1 gang såå vil den klare det igjen også!!!
Link to comment
Share on other sites

http://www.ta.no/nyh...icle5762054.ece jooa de sier det klarte og utrydde gjedda og det gikk joo ikke litt uttover bestanden av andre arter da......... 4500 døde fisker og bare 90 av dem var gjedder!! hvordan får de detta til og bli riktig på nooen som helst måt?? og når gjedda har klart og vandre opp dit 1 gang såå vil den klare det igjen også!!!

Hvis du leser hele saken så ser du at de skal sette opp en elektrisk fiskesperre

Link to comment
Share on other sites

Hahaha jeg har ikke ord, hverken hva visse innlegg angår eller selve rotenon-operasjonen. "Lykke til" frem til lørdag, sier jeg bare.

Edited by BanJon
Link to comment
Share on other sites

Hvis du leser hele saken så ser du at de skal sette opp en elektrisk fiskesperre

..men den skal settes opp ved Kjeldal, ikke Lundesluse. Dette er kanskje det mest idiotiske prosjektet jeg har sett noen gang, her har ikke folk sett på historien i elva. Legge skylda på Gjedda var jo litt lett da...hva med de nye slusene??

Sikkert lett for andre å kommentere denne saken med at dette er riktig men selv har jeg fisket i området i 20år og det er ikke Gjedda sin skyld at ørreten er borte.

jæ... søplehuer!!

Edited by Roger N
Link to comment
Share on other sites

Haha fantastiske kommentarer på ta.no, her er det mange som fortjener skryt!

Link to comment
Share on other sites

Hvis du leser hele saken så ser du at de skal sette opp en elektrisk fiskesperre

og du tror at den er en garanti for at gjedda eller annen fisk ikke klarer å passere? For hvor dype er slusekamrene (de er vel ganske dype på grunn av båtene)? Og hva slags styrke på det elektriske feltet må til for å hindre at fisk passerer på en slik plass? KANSKJE dette fungerer, men ALT tilsier egentlig at det bare er et spørsmål om (kort) tid før gjedda tar seg opp på nytt, og at hele dette prosjektet egentlig er bare meningsløst.

Link to comment
Share on other sites

Vi kan vel ikke klage, var jo ingen som protesterte mot dette heller. Vi satt jo bare så på at det kom til å skje...

Link to comment
Share on other sites

Å joda, jeg har protestert! Men det skal rimelig mye til for å stoppe noe som blir akseptert uten særlig med spørsmål blant de som har siste ordet når slike søknader legges frem.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.