Jump to content
Fiskersiden

Vil drepe gjedda med gift


Oz
 Share

Recommended Posts

  • Replies 120
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Ser ut fra avisartikkelen at det dreier seg om en behandling av en kort strekning av elva/kanalen ved Lunde, og i utgangspunktet virker det kanskje besnærende for å hindre gjedde å nå lenger opp i vassdraget. Men vil en slik begrenset aksjon ha noen utsikter til å lykkes? For det første hva VET man om at gjedda ikke allerede er etablert lenger opp. I så fall vil jo rotenonbehandling av en slik strekning være helt fånyttes, og bare gjøre skade. Og hvis en slik operasjon tar knekken på gjedda, så tar den vel knekken på det andre som fins av gjellepustende liv på strekningen?

Og greit at gjedda ikke hadde kommet så langt opp i vassdraget på egenhånd før byggingen av Telemarkkanalen. Men når man bygger en kanal, kommer fisken (minst) like lett oppover i vassdraget som båtene! Det var bare et tidsspørsmål før gjedda tok seg oppover i dette vassdraget. Egentlig merkelig at det ikke har skjedd mye før. For ingenting tyder vel på noe annet enn at dette er en "naturlig" spredning som skyldes kanalen? Og kanskje gjedda har vært der i mange tiår, men det kan jo ta lang tid å etablere en bestand som blir lagt merke til.

Link to comment
Share on other sites

Det vil være fantastisk naivt å tro den ikke har passert Hogga sluse for lenge lenge siden.

(Uten at jeg kan bekrefte det 100%) ble det tatt gjedde under Kanalgjedda-konkurransen for noen år siden, på oppsia slusa.

Og det vil jo bare være et tidsspørsmål før gjedda nok engang følger med slusene oppover. Håpløst tanketomt prosjekt, men nå er jeg ikke pro-ørret/anti-alt annet, som så mange er.

Link to comment
Share on other sites

Vel.. dette er jo nærmest identisk med det som skjer på Sørlandet.

Fylkesmannen i både aust- og vestagder har allerede søkt Klima- og forurensinsdirektoratet (Klif) om å få rotenonbehandle hvert sitt vann og begge har fått nei.

Asbjørn Aas i Arendal JFF slenger om seg med begreper som "ugrassfisk" og "vassdraget er infisert" samtidig som han hevder at sørv og gjedde utrydder alt levende som finnes i vannet opprinnelig. Både plankton og fisk.

Det er en 6 siders artikkel i siste Jakt og Fiske fra side 70 og utover jeg skriver i fra nå.

Avgjørelsen fra Klif er påklaget og det er Miljøverndepartementet som til slutt vil avgjøre.

Link to comment
Share on other sites

Vel.. dette er jo nærmest identisk med det som skjer på Sørlandet.

Fylkesmannen i både aust- og vestagder har allerede søkt Klima- og forurensinsdirektoratet (Klif) om å få rotenonbehandle hvert sitt vann og begge har fått nei.

Asbjørn Aas i Arendal JFF slenger om seg med begreper som "ugrassfisk" og "vassdraget er infisert" samtidig som han hevder at sørv og gjedde utrydder alt levende som finnes i vannet opprinnelig. Både plankton og fisk.

Det er en 6 siders artikkel i siste Jakt og Fiske fra side 70 og utover jeg skriver i fra nå.

Avgjørelsen fra Klif er påklaget og det er Miljøverndepartementet som til slutt vil avgjøre.

har allerede sendt et svar til J&F på den tendensiøse reportasjen. Den eneste som klarte å opprette en viss form for balanse var NJFFs egen Ole Håkon Heier, men hans forsøk på å nyansere ble jo ikke fulgt opp.

Rotenon er et virkemiddel som kan fungere i små "isolerte" vassdrag, og kan rettferdiggjøres i tilfeller der det er akutt fare for en økologisk katastrofe. Derfor var det på sin plass å fjerne signalkrepsen fra Brevik, og der var jo også skadene av behandlingen minimal. At gjedda etablerer seg i større innsjøer i Telemark, eller i enkelte vann på Sørlandet, i et område der gjedde tross alt fins fra før, kan neppe sies å være noen økologisk katastrofe, kun en trussel mot de som helst bare vil ha ørret. Og selv om man her planlegger å rotenonbehandle kun en liten del av vassdraget, dette er et for stort vassdrag til en slik behandling, der det som sagt er meningsløst å kun behandle en liten del.

Link to comment
Share on other sites

Urk, urk og urk! Er vel ikke lenge før de gjerne vil få med suteren deromkring og; slik at de blir kvitt to forferdelige ufisk. Hipp hurra for nyansert syn på arter (som vanlig).

Link to comment
Share on other sites

Det virket som det å drepe alt som fantes slik at ørret kun settes ut på nytt var nøkkelen til himmelriket ja.

Rett og slett en veldig trist artikkel. Jeg hadde håpet at selvom det finnes slike holdninger i NJFF så ville en artikkel være noe mer nyansert før den havnet i trykken.

Link to comment
Share on other sites

Hvorfor skal det helst være mest mulig arter overalt da? Sånn at bare moderne meitefiskere kan ha et intresant sportsfiske? Hvorfor må folk spre fisk som kun et fåtall er intresert i å fiske etter? Hvorfor kan ikke folk heller oppsøke artene der de allerede eksisterer?

Edited by Jan Inge B
Link to comment
Share on other sites

Hvorfor skal det helst være mest mulig arter overalt da? Sånn at bare moderne meitefiskere kan ha et intresant sportsfiske? Hvorfor må folk spre fisk som kun et fåtall er intresert i å fiske etter? Hvorfor kan ikke folk heller oppsøke artene der de allerede eksisterer?

I Telemark er det mer snakk om at fisken har kommet seg dit på grunn av kanalen enn at den er spredd av folk. Med mindre man ser på det å bygge en kanal som spredning av fisk da...

Link to comment
Share on other sites

I Telemark er det mer snakk om at fisken har kommet seg dit på grunn av kanalen enn at den er spredd av folk. Med mindre man ser på det å bygge en kanal som spredning av fisk da...

Ja, skjønner det. Tenkte mer på det som blir nevnt om sørlandet.

Link to comment
Share on other sites

Hvorfor skal det helst være mest mulig arter overalt da? Hvem i allverden er det som har sagt dette? Kom gjerne med kilder. Sånn at bare moderne meitefiskere kan ha et intresant sportsfiske?Moderne meite er en teknikk,ikke en agenda. Hvorfor må folk spre fisk som kun et fåtall er intresert i å fiske etter? I dette tilfelle var det vel for at folk i Telemark ville ha kanal. Hvorfor kan ikke folk heller oppsøke artene der de allerede eksisterer? Er det regnbuørret du tenker på :dribble:

Edit. Ble visst synstest også dette,ikke dårlig.

Edited by don don
Link to comment
Share on other sites

Hvorfor skal det helst være mest mulig arter overalt da? Sånn at bare moderne meitefiskere kan ha et intresant sportsfiske? Hvorfor må folk spre fisk som kun et fåtall er intresert i å fiske etter? Hvorfor kan ikke folk heller oppsøke artene der de allerede eksisterer?

som Triturus også er inne på er dette å snu ting veldig på hodet. Man burde heller spørre, hvorfor skal vi absolutt ha ørret overalt? Også der ørreten ikke har noe å gjøre økologisk sett. Og det frekkeste er jo at ørretfantastene bruker bevaring av biologisk mangfold for å rettferdiggjøre sitt unyanserte syn på naturforvaltning. Det er helt greit å prøve å bevare gode ørretvann, men man bør i anstendighetens navn innse og være klar på at dette er for å dyrke våre egoistiske menneskelige interesser, og ikke at det ligger noen objektiv biologi bak. Det er også spørsmål om hvilke metoder som skal aksepteres for å få til dette. Rotenon er og blir et håpløst virkemiddel, særlig når det brukes på en håpløs måte, uten å løse det problemet man står overfor, og der man heller gjør mer skade på naturen.

Og hva er egentlig galt med at en art av ulike årsaker klarer å etablere seg et nytt sted, og utkonkurrerer en art som fantes der fra før, sett fra et biologisk perspektiv? Er ikke dette hele evolusjonens natur, den best tilpassede overlever? Det synes ofte som om mange har et statisk syn på naturen, at det riktigste biologisk sett er at den forblir uforandret for all fremtid. Men det er jo ikke slik naturen faktisk ER, den er dynamisk og i evig endring, delvis på grunn av menneskets tilstedeværelse, delvis på grunn av andre miljømessige faktorer (geologi feks).

Og vi som er interesserte i andre arter enn ørret, vi har INGEN interesse i å sette ut alle mulige arter overalt, og vi er heller ikke bevisst ute etter å ødelegge gode ørretvann. Men vi er ute etter å etablere sportsfiske etter andre arter, i dertil egnede vann for den enkelte art, basert på grundige vurderinger. En slik tilnærming er ihvertfall mer i tråd med grunnleggende økologiske prinsipper enn den ensidige norske satsningen på ørret, særlig fordi man historisk sett har satt ut ørret i vann den ikke hører hjemme økologisk sett. En art kan godt være tilpasset å leve et sted selv om den ikke har klart å komme ditt på egenhånd, og selv om den ikke etablerte seg for hundrevis av år siden. I et slik perspektiv er det ikke mange norske vann der ørret er naturlig forekommende...

Link to comment
Share on other sites

Det er ikke nødvendigvis slik at å innføre gjedde og sørv i disse vanna på sørlandet var en god ide... Det var det neppe. Det som smaker dårlig er J&F sin ukritiske gjengivelse av den trauste sørlendings dårlig dokumenterte påstander. Uten at det stilles spørsmål ved det blir trofejegere (specimenfiskere) utpekt som syndere, og hengt ut som egoistiske tullinger uten respekt for andre. Det totalt meningsløse i at en specimenfisker setter ut sørv og gjedde på denne måten har de ikke en gang reflektert over. Uten noen som helst dokumentasjon blir det sagt at gjedda utrydder ørreten, og det er ganske åpenbart at de mener at dette er to arter som på ingen måte kan leve sammen... Dette er gamle inngrodde meninger og dårlig funderte påstander jeg hadde håpet at i alle fall ikke J&F skulle fronte så tungt som de nå gjør...

Link to comment
Share on other sites

De som evt kun er interessert i røye og ørret har noen tusen vann å velge mellom. Dere er hjertelig velkomne i Vest-Finnmark dersom dere er lei av å tråle Østmarka rundt for å finne det ene vannet som inneholder fisk over 3 kilo ;-) . Ellers i landet er det også flere tusen vann som bare inneholder ørret. Totalt er det vel noen promille vann som inneholder noe annet, så det er ikke snakk om at man ønsker "alle de andre artene" over alt, men ønsker å bevare dem der de finnes. At man er for et mangfold av arter er ikke noe likhetstegn med at man setter ut fisk.

"Moderne meitefiskere" har interessant fiske i et fåtall vann her i landet. De ivrigste meiterne har stort sett vært i dem alle. Flere ganger. De ivrigste ørretfiskerne har kanskje vært i en promille av vann med interessant sportsfisk. Bare på den vesle øyen jeg bor på er det flere hundre vann. I de fleste av dem har det ikke vært en sportsfisker på flere tiår...

Link to comment
Share on other sites

Det er ikke nødvendigvis slik at å innføre gjedde og sørv i disse vanna på sørlandet var en god ide... Det var det neppe. Det som smaker dårlig er J&F sin ukritiske gjengivelse av den trauste sørlendings dårlig dokumenterte påstander. Uten at det stilles spørsmål ved det blir trofejegere (specimenfiskere) utpekt som syndere, og hengt ut som egoistiske tullinger uten respekt for andre. Det totalt meningsløse i at en specimenfisker setter ut sørv og gjedde på denne måten har de ikke en gang reflektert over. Uten noen som helst dokumentasjon blir det sagt at gjedda utrydder ørreten, og det er ganske åpenbart at de mener at dette er to arter som på ingen måte kan leve sammen... Dette er gamle inngrodde meninger og dårlig funderte påstander jeg hadde håpet at i alle fall ikke J&F skulle fronte så tungt som de nå gjør...

helt klart. Det mange ørretfanatikere ikke forstå er at vi som ønsker å fiske etter andre arter er like mye i mot en ukritisk spredning av gjedde og sørv som dem selv. Og det skyldes deres egne fordommer, der alle andre arter enn ørret, røye og laks bare puttes i en bås, "ugrasfisk". Og dette er et budskap de nærmest får lov til å fremføre uten motstand.

Det er mange årsaker til at sørv og gjedde har økt sin utbredelse på Sørlandet de siste tiårene. At det i utgangspunktet skyldes utsetting er riktig, men i mange tilfeller har nok artene klart å spre seg videre på egenhånd fra de vannene de først ble satt ut, akkurat som gjedda som trolig har tatt seg oppover Telemarkkanalen på egenhånd. Og det er nok praktisk tatt INGEN tilfeller der sportsfiskere BEVISST har satt ut disse artene for å etablere et bedre sportsfiske. Dette er snarere en beklagelig bieffekt av at sportsfiskere på et tidligere tidspunkt har vært sløve, ubentenksomme og ukloke, og ikke sett risikoen.

Link to comment
Share on other sites

Stig Werner (?) har jo en fin bi-inntekt ved å fortelle om ørret eldoradoer som er i grei avstand fra Sørlandet... han har vel 3-4 artikler hvert år i AoF om det (ihvertfall virker det slik) så det er vel lite i veien for at ørretfiskere kan oppsøke arten de også.

:dribble:

Link to comment
Share on other sites

Ellers i landet er det også flere tusen vann som bare inneholder ørret. Totalt er det vel noen promille vann som inneholder noe annet, så det er ikke snakk om at man ønsker "alle de andre artene" over alt, men ønsker å bevare dem der de finnes. At man er for et mangfold av arter er ikke noe likhetstegn med at man setter ut fisk.

dette er jo et viktig poeng. Og for å komme med noen kvalifiserte anslag; det fins ca 250000 innsjøer og tjern i Norge.

Trolig er det ørret i mer enn 90% av disse, de aller fleste resultat av utsettinger gjort av mennesker. Til sammenlikning er det trolig karpe i omlag en promille av vannene, i et svært begrenset geografisk område. Ut fra hvor stor del av landet ulike arter forekommer, er det gjedde i kanskje omlag 30% av vannene, og det fins sørv kanskje i 5%. Og de aller fleste forekomstene av gjedde og sørv er naturlige, i motsetning til ørret. De FLESTE utsettinger av disse artene forårsaket av mennesker har kun marginalt økt forekomsten av disse artene (den mest dramatiske menneskeskapte spredningen av gjedde skjedde med byggingen av tømmerkanalen fra Femund og over i Glommavassdraget på midten av 1700-tallet, som førte til at gjedde kom seg over i øvre Glomma, og dette var jo egentlig ganske positivt. Gjedda holder bestanden av sik og harr nede). Men hver gang dette skjer blir det jo ramaskrik, så disse nyetableringene er så mye mer synlige enn de strengt talt fortjener fra et biologisk perspektiv. Det betyr IKKE at man skal lene seg tilbake og bli likegyldig til om arter spres. Som hovedregel er dette negativt og noe vi ikke ønsker, og jeg forstår godt de som blir forbannet når et godt ørretvann blir ødelagt. Men i anstendighetens navn bør man evne å sette ting litt mer i perspektiv, enn det som ofte er tilfelle i dag, og ikke drive denne ensidige skremselspropagandaen man ofte ser.

Link to comment
Share on other sites

dette er jo et viktig poeng. Og for å komme med noen kvalifiserte anslag; det fins ca 250000 innsjøer og tjern i Norge.

Trolig er det ørret i mer enn 90% av disse, de aller fleste resultat av utsettinger gjort av mennesker. Til sammenlikning er det trolig karpe i omlag en promille av vannene, i et svært begrenset geografisk område. Ut fra hvor stor del av landet ulike arter forekommer, er det gjedde i kanskje omlag 30% av vannene, og det fins sørv kanskje i 5%. Og de aller fleste forekomstene av gjedde og sørv er naturlige, i motsetning til ørret. De FLESTE utsettinger av disse artene forårsaket av mennesker har kun marginalt økt forekomsten av disse artene (den mest dramatiske menneskeskapte spredningen av gjedde skjedde med byggingen av tømmerkanalen fra Femund og over i Glommavassdraget på midten av 1700-tallet, som førte til at gjedde kom seg over i øvre Glomma, og dette var jo egentlig ganske positivt. Gjedda holder bestanden av sik og harr nede). Men hver gang dette skjer blir det jo ramaskrik, så disse nyetableringene er så mye mer synlige enn de strengt talt fortjener fra et biologisk perspektiv. Det betyr IKKE at man skal lene seg tilbake og bli likegyldig til om arter spres. Som hovedregel er dette negativt og noe vi ikke ønsker, og jeg forstår godt de som blir forbannet når et godt ørretvann blir ødelagt. Men i anstendighetens navn bør man evne å sette ting litt mer i perspektiv, enn det som ofte er tilfelle i dag, og ikke drive denne ensidige skremselspropagandaen man ofte ser.

Flott skrevet, og jeg skulle ønske at det samme ble skrevet i debatten på ta.no - det behøves!

Link to comment
Share on other sites

BanJon... har du hørt om copy/paste? - Nei? Er det noe lignende engelske "toothpaste"? Jeg kjenner at jeg blir litt opphisset av nye ting <3

Om du legger ved link og oppgir hvem som egentlig har skrevet det så er det smertefritt og henvise til andres tekster. - Æ trivs bæst om æ ikke må vise tell annre som har skreve noeee. Debatten kom litt vekk fra piscators innlegg, så det ble ikke videre behov for å fokusere på mengde ørret i Norge. Men fint innlegg er det nå fremdeles, schølsagt!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Sto et stykke i papir-TA i dag. Det hastet visst, fylkesmannen var ivrig. Fylkesmannen er ivrig for tiden...

omtrent halvannen mill ville det koste. Sikkert verdt hver krone..............................

Link to comment
Share on other sites

bedre med en ivrig fylkesmann enn ti late

Iåfårsjei, men det spørs litt hvor de fokuserer iveren sin...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.