Jump to content
Fiskersiden

Julaften


SMS
 Share

Recommended Posts

I år har O.C laget NKMLs julekalenderluke, så vi satser på kvalitet fremfor kvantitet.

Vi gir dere...O.Cs julenøtt:

jk1.jpg

Var det alt?

Nei, om det enda var så vel.

Det blir ord, tekst, blasfemi, injurier og fjas i år som i fjor.

For jul er tradisjoner.

Tradisjoner må respekteres.

Når noe er blitt gjentatt to ganger med ett års mellom rom er det tradisjon.

NKMLs juleevangelium er tradisjon.

Hellige tekster er evige.

Nesten.

Det første økumeniske konsil ble holdt i Nikea i 325 e.v.t.

NKML holdt julebord hos Triturus 15.12.2012 e.v.t.

NKML hadde juleøltest hjemme hos Frankosaurus Rex 30.11.2013 e.v.t.

Her ble et nytt evangelium vedtatt:

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Martin S om at hele fiskersidens forum skulle innskrives i Hooked.no sitt manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Fisk og rask var landshøvding på Vestlandet. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin underside, av hooked.no.

Bernt hadde sendt engelen Gabrielsen til en ung artsjeger som het O.C. Da hun så engelen ble hun redd. Hun hadde aldri sett en engel før. ”Ikke vær redd!” sa engelen Gabrielsen. ”Bernt har en viktig oppgave til deg. Du skal bli gravid og føde en fisk, og han skal du gi navnet MrVolcom. Han er fjesingen Bernt har lovet oss.” ”Hvordan er det mulig?” spurte O.C. ”Jeg er jo ikke gift engang.” ”For Bernt er alt mulig,” svarte Gabrielsen. Da sa O.C:” Jeg vil følge forumreglene og gjøre det Bernt har valgt meg til å gjøre.

I forumet Artsidentifisering/Artsdiskusjon bodde det en snill og god snekker som het Triturus. O.C og Triturus var veldig glad i hverandre. Triturus dro da fra bloggen til NKML til Fiskersiden, til vegs forum Julekalender, siden han var av Sigve sitt hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med O.C, som var lovet bort til ham, og som ventet yngel. Da Triturus fikk vite at O.C skulle ha yngel desinfiserte de seg med Virkon S og gjorde alt klart til fisken som snart skulle klekkes. For O.C som snart skulle gyte ble dette en lang reise. Hun red på en Pikewallis og Triturus svømte ved siden av henne. Da de endelig kom frem til Julekalenderforumet, var de trøtte og slitne etter den lange reisen. Det var blitt mørkt så de trengte et sted å sove, men alle kjølerommene var fulle. Til slutt kom de til en dør hvor de fant en mann, som het Trym, som kunne hjelpe dem. ”Jeg har ingen flere ledige frysere, men dere kan få sove i den nedlagte kjelleren til Avkroken,” sa Trym. I kjelleren ordnet Triturus en seng av hamp og formais hvor O.C kunne hvile. Og der i kjelleren ble MrVolcom, den førsteklekkede, klekket. O.C svøpte MrVolcom i tang og tare og la ham forsiktig ned i et veienett, fra Fox.

jk2.jpg

Den kvelden MrVolcom ble klekket, var det noen meitere ute og holdt nattevakt over de levende agnfiskene sine. Plutselig sto Kim foran dem, og Kims herlighet lyste om dem. Kim sa: ”Frykt ikke, for abboren tar like gjerne død agnfisk. Jeg kommer med gode nyheter, til glede for alle forummedlemmer. I dag er det født dere en fjesing, han er kjent som MrVolcom, den forutsagte JOFL d.y.! Og dette skal dere ha tiltegn; han er slimete som en smolt og ligger i kjelleren til Avkroken, på en seng av hamp og formais, i et veienett, fra Fox.” Med ett ble himmelen full av knekklys og det kom en hærskare av engler som sang: ”Ære være Bernt i det høyeste! Fred til alle på forumet!” Så ble himmelen mørk og stille igjen. Meiterne fortet seg til Avkroken. I kjelleren fant de O.C, Triturus og MrVolcom. De fortalte O.C og Triturus hva Gabrielsen hadde sagt. Da de gikk tilbake til agnfiskene sine, fortalte de alle hva de hadde sett og hørt.

jk3.jpg

Da MrVolcom ble klekket, satt tre vise menn i et land langt borte og studerte stjernene, mens de crimpet takler, og spiste sushi, som de hadde laget selv, og som de la ut bilder av på sosiale medier. ”Se!” sa den ene av de vise mennene. ”Det er en ny stjerne på himmelen i øst.” De visste at det var et tegn fra Bernt om at en ny karpe var klekket. Vismennene pakket sammen bivvyene sine og la ut på en lang reise for å besøke den nyfødte karpen. For å finne veien fulgte de lukta, av hamp, formais og Scopex. Lukten ledet vismennene hele veien til kjelleren til Avkroken. Der fant de MrVolcom i et veienett, fra Fox, på en seng av hamp og formais. Da ThorEH var ferdig med å ta bilder knelte de for MrVolcom og ga Ham gaver som passet en karpe; pilk, rotenon og garn. ”Vi har funnet fisken som er født til å bli vår nye fjesing og karpe,” sa de.

jk4.jpg

De tre vise menn, Kassepils, Bekkior og Karpasar.

Kjænt du at han kom?” spurte Kassepils.

Jau, hain haikka i buinn.” svarte O.C.

Feilkroka?” spurte Kassepils.

Det er som å fiske lake, det gjelder å finne rette hølet.” Skjøt Bekkior inn.

Æ hørt du haidd sæksti øl på kamelen” sa O.C

Det kan være en hybrid, har du sjekket svelgbenene?” spurte Karpasar.

Nei.” svarte O.C.

Har dere bragt Imsdal vi kan vaske den nyfødte i?” spurte Triturus, men vismennene ble svar skyldig.

MrVolcom får navn

Da åtte dager var gått og han skulle fileteres, fikk han navnet Bjørn Florø-Larsen, den yngre, det som Trøndersvensk hadde gitt ham før han ble unnfanget i O.Cs liv. Når vismennene sov viste Gabrielsen seg for dem i en drøm. ”Ikke gå tilbake til keiser Martin S” advarte engelen dem. Vismennene valgte derfor å reise hjem en annen vei. Da keiser Martin S skjønte at vismennene ikke kom tilbake ble han veldig sint. Han befalte moderatorene sine til å finne MrVolcom. ”Jeg skal være den eneste karpen her", skrev han til moderatorene sine, i moderatorforumet, så ingen andre kunne se det. Men en av Bernts engler advarte Triturus i en drøm: ”Ta med deg O.C og MrVolcom og flykt til NMU. Der må dere bli til jeg sier i fra at det er trygt.” Samme natt reiste Triturus og O.C til NMU med MrVolcom. Det gikk mange år før Bernts engel igjen kom til Triturus i en drøm: ”Nå er keiser Martin S logget av, dere kan trygt forlate NMU.” Triturus, O.C og MrVolcom reiste da fra NMU og hjem til NKML sin blogg.

MrVolcom blir båret fram for Obbien hos Rage på Strømmen

Da renselsestiden som Ozeloven påla dem, var forbi, tok de ham med til Rage på Strømmen for å bære ham fram for Obbien. For det står skrevet i Obbiens lov: Alt av hankjønn som åpner morslivet, skal være forbeholdt Obbien. De skulle også bringe det offeret som Obbiens lov påbyr: to Roybere og en Rapalacaps. Og da Triturus og O.C kom med MrVolcom for å gjøre med ham som skikken var etter forumreglene, tok Rage MrVolcom opp i armene sine. Namsenlaks velsignet dem og sa til hans mor O.C: ”Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Skibs&Fisk, og til et tegn som blir motsagt– ja,også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet, komme for dagen.” Da de hadde gjort alt som Obbiens lov påbyr, vendte de tilbake til Skibs&Fisk, til sitt hjemsted. Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Obbiens nåde var over ham.

jk5.jpg

MrVolcom som tolvåring bak disken

Hvert år pleide MrVolcoms foreldre, Triturus og O.C, å dra til Skibs&Fisk for å feire påske. Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten MrVolcom igjen uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefølget, og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham blant skjøger og jerkere. Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Skibs&Fisk for å lete etter ham der. Først etter tre dager fant de ham på lageret. Der satt han blant jiggkroppene, kjælte med dem og gjorde med dem som han følte best. MrVolcom sa til dem at han likte å leke med gummi. Alle som hørte ham, undret seg over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte for seg. Da Triturus og O.C så ham, ble de slått av undring, og O.C sa: ”MrVolcom, hvorfor har du gjort dette mot oss? Triturus og jeg har lett etter deg med tungevindu og vært så redde.” Men han svarte: "Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være her?" Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem. Så ble han med hjem til Trondheim og var lydig mot Tofte. Men O.C tok vare på alt dette i sitt hjerte. Og MrVolcom gikk fram i alder og visdom, til han ble like vis som døperen John Olav, som kjente Gladius Lopez, og var sponsa av det romerske senat.

MrVolcom forlater verden

Årene gikk og MrVolcom var lojal mot Triturus og O.C helt frem til han en dag sa: ”Mor og far, jeg har tjent dere vel, men nå må jeg fiske.” Han vandret ut i ørkenen blant brennende saltstøtter og spedalske busker for å be. Han danset seg vekk fra menneskespisende filisterkjemper fra Sunnmøre:

jk6.jpg

Overalt hvor han gikk smørte han sneller og motorer, og lærte bort knuter og rigger til pelagiske rødspetter. Hans følge vokste seg etter hvert stort, men det var særlig 12 fiskere som sa de ville følge ham resten av livet. Han hadde lært de å bruke tungevindu i Genesaretsjøen. Senere den kvelden brøt de brød og fileterte shads for første gang:

jk7liten.jpg

(Fullversjon: http://www.nt.ntnu.no/users/selbach/FS/julekalender2013/jk/jk7full.jpg)

Følget på 12 fiskere skulle følge han til sine dagers ende.

Herre, hva skal vi gjøre?” sa de i kor.

La de små kutlinger komme til meg.” sa MrVolcom. ”Men først må dere ut og fiske de!

jk8.jpg

Hvordan gjør vi det?” sa alle i kor.

Mnjæra, det ligge nå ei flydebrygga der nere.” sa MrVolcom.

jk9.jpg

Men vi har ikke små nok kroker.” sa følget hans.

O ye of little faith in a thin siddisman. Sånn ska de gjøras!” sa MrVolcom.

jk10.JPG

Og alle ble fylt med himmelsk fryd. Men etter en stund innvendte de: ”Er det ikke uetisk å fiske bare for sportens skyld? Vi er 5000 som ikke har spist på tre dager.

O ye of little faith in a thin siddisman.” sa MrVolcom. Tre kutlinger nok til å mette dere alle.

jk11.jpg

Alle ble igjen fylt med fred og håp, og MrVolcom forsto at hans tid var kommet, hans oppdrag var utført. ”Mine venner, det vil gå dere vel i livet. Gå ut og spre mitt budskap, men unngå nachspiel på rommet til JOFL på Lygnin.

jk13.JPG

Eg stikke nå.” sa MrVolcom.

jk12.JPG

Og så forsvant han for deres bare øyne i et lysglimt mens alle himmelens nappvarslere hylte og blinket.

Og slik ble NKML til.

--

Velkommen til NKMLs julekalenderluke!

For de som ikke har hørt om oss så er Nidaros Kystmeitelag en uavhengig forening av 13 konservative unge menn som på vår fritid finner det fornøyelig å fiske – i den grad dette lar seg kombinere med våre respektive roller i samfunnet. Vi forbindes med høy glamourfaktor, frekke spekimenfangster og en skrikende mangel på selvkritikk.

Våre ambisjoner fra 2012 er fremdeles gyldige:

fiasko1.jpg

Men dessverre har vi ikke lyktes med å omgås innflytelsesrike personer i år, kun trekosere med fine slips:

fiasko2.jpg

”Seen by everyone”, men bare Irvin er imponert.

Vi har derimot knyttet tette bånd til våre idoler fra nord for moralsirkelen:

fiasko5.jpg

fiasko6.jpg

Dette har gjort stort inntrykk på våre juniorer:

fiasko6_.jpg

Et av årets høydepunkt er utvilsomt dette:

fiasko7.jpg

...og NKML Geriljas første vellykkede sabotasjeoppdrag:

fiasko8.JPG

Liga klér

2012 var et gullår for liga klér i NKML og Bjørn har fremdeles norgesrekorden for liga klér i brakkvann. 2013 starter derimot uten klær:

fiasko9.jpg

Og med for store klær:

fiasko10.jpg

Etter hvert i desperasjon fikk SMS et gjennombrudd med denne poseringen med en sandkutling som han trodde var en leirkutling helt til kutlingdommeren hadde avsagt dom:

fiasko10_.JPG

”Den deilige følelsen som bare du vet om:”

fiasko11.jpg

Med nye medlemmer fra det tungt belastede havfiskekonkurransemiljøet ble det mer liga pilker enn liga klér (buå te JOFL):

fiasko12.JPG

Public Relations (trynepushing)

2013 har vært et gullår for NKML med Skaperverket, Ut i Naturen, villmarksmesse på Heimdal, høy sigarføring på Langesundfestivalen og ikke minst, toppen av kransekagå: vår egen Bjørn, med en middels stor sei, biolog-genser og sleden flytedress i selveste Savage Gear-katalogen:

fiasko13.jpg

Champagne!

Champagne er en av NKMLs kjerneverdier, og også i år har vi levert:

fiasko14.JPG

Tidløst, generisk illustrasjonsfoto:

fiasko15.jpg

JOFL og SMS hadde en gnistrende tur itte tjerringå i Nedstrandsfjorden, og det ble bekrefta nok engang at champagne er obligatorisk på kjerringtur:

fiasko16.jpg

Man skal være trygg på seg selv for å dra til med jordbær med to mann i en liten båt 56 timer i strekk:

fiasko17.jpg

Et symfoni av dufter fra Baron Fuente Brut Tradition og fordervet håkjerringspekk fylte våre sanser.

fiasko18.jpg

And now for something completely different: Irvin har besøkt flere kommuner han har pugget areal og innbyggertall for:

fiasko19.jpg

...og har bidratt konstruktivt i det offentlige ordskifte:

fiasko20.jpg

Bjørn har vært amatøyr:

fiasko21.jpg

O.C har prestert årets bildetekst:

fiasko22.jpg

Never mind the bedchair, fuckings linselus.

...og før vi går videre vil jeg rette en stor takk til dikteren fra Sunnmøre for hans bidrag til kalenderen:

fiasko23.jpg

Båter!

2013 har vært et gullår for NKML på båtfronten.

Det startet med at Johnny Depps aller, aller største mannlige, heterofile ultrafan kalte opp sin nye båt etter skuta hans:

bat1.jpg

Men det viste seg at dette dessverre var mindre innovativt enn Bjørn først trodde:

bat2.jpg

Etter rettskrivningen å dømme antas det at båten er registrert i nordfylket.

Calle var neste ut:

bat3.jpg

Mnjææeeeeeeeiiiii:

bat4.JPG

Vår gamle nemesis Nidarvoll Kystmeitelags sabotasjepatrulje har vært på tokt igjen.

Men O.C lot seg ikke knekke og flekka opp en ny Karnic:

bat6.jpg

Irvin realiserte drømmen om båt litt senere på sommeren:

bat5.JPG

...etter at drømmen hans om campingvogn aldri kom lenger enn tegnebordet:

bat7.jpg

Korrigert tegning:

bat8.jpg

Sunnmøringer tek seg ikkje råd til båt, men det meste duger om ein e fleksibel:

bat9.jpg

Partysvensk har funnet sin egen løsning for å nå ut til fisken:

bat10.jpg

Fisk?

Men har vi fått fisk i 2013? Joda, selvfølgelig har vi fått flere spekimenfisk enn vi har hatt turer, og faktisk dratt flere når vi ikke engang har fiska.

Her er noen av fiskene vi fikk som var verdt å nevne:

fisk1.jpg

Men ingen skal beskylde oss for å være snobbete, vi er alltid glade for å få fisk, all fisk:

fisk1_.jpg

Flott stekeørret tatt av Vegar Werner på innovativ sildesluk på Blefjell i fellesferien:

fisk1__.jpg

Lyrknugen (sic) Adam har tatt dokumentasjon av specimenfisk til et nytt nivå:

fisk4.jpg

O.C har adoptert den nyeste trenden innen posering med fisk:

fisk6.JPG

Sindre har blitt et år eldre og flyttet egne grenser:

fisk7.jpg

Mens Bjørn har ingen:

fisk8.jpg

The Esox siddis grabs its prey with its front teeth before it, with a twitch of its head, turns the prey and swollows it whole, head first. Fascinating creatures.

fisk9.jpg

fisk9_.jpg

Ingen har dårligere innflytelse på de unge lovende enn Bjørn:

fisk9__.jpg

...og Adam, Sverre og Irvin:

fisk10.jpg

Her prøver Bjørn å finne igjen en tangkutling:

fisk10_.PNG

Crew pose:

fisk11.JPG

Husker ikke hvilken art Bjørn hadde inne i nesa på dette bildet:

fisk12.JPG

Vi har flyttet grensene for forsvarlig catch and release i år. Fisken tåler mer enn du tror:

fisk15.JPG

En biolog takker aldri nei til nærkontakt med fisk:

fisk17.JPG

Og ja, det er faktisk det du tror det er. Det ER Irvin:

fisk18.JPG

Velfortjent medieomtale av Calles fantastiske sCOlæst:

fisk19.jpg

SMS var kjempeglad på hans vegne der han var samme dag:

fisk20.jpg

...og fikk etter hvert stadig sterkere tvangstanker om denne arten:

fisk21.jpg

...men det endte godt, på så mange måter, i det magiske året 2013. Etterlengtet suksess smaker bedre enn tilfeldig suksess:

fisk22.jpg

På tur med NKML i 2013

Det er nesten alltid pent vær når NKPL er på tur, her representert ved solfylte og stille Camp Lygnin:

tur1.JPG

Men noen gikk dessverre glipp av fest pga andre prioriteringer:

tur2.jpg

tur3.jpg

Artsfiske til folket:

tur4.jpg

Sig rekrutterer store og små:

tur5.jpg

Et rollespill i tre deler av Sindre Bø:

tur6.jpg

NKMLs offisielle fluenerd og ferskvannsalibi O.C svinger pisken:

tur7.JPG

Hvor mange NKMLere er det mulig å få i et boblebad:

tur8.JPG

Hvidskadelykke:

tur9.jpg

Skal man på langtur i villmarka er det essensielt å kun pakke det aller viktigste for å overleve:

tur10.jpg

Lars Monsen og en spekimenflått krysser Canada i gummibåt med discokule.

tur11.jpg

Saturday Night Fever i Lierne:

tur12.JPG

tur13.JPG

Det er som sagt alltid pent vær når NKML er på tur:

tur14.JPG

Irvins hode på Bjørns kropp:

tur15.JPG

Forskerfarget fisker har sluppet ut av saltgruva:

tur16.JPG

Om Lowrance ikke sponser nå gjør de det aldri:

tur17.jpg

Patentsøknad er sendt og SND-støtte er sannsynligvis snart på vei:

tur18.JPG

NKPLs gründeralibi Sven vil kommersialisere Sindres oppfinnelse. Vi sikter på japanske markedet.

Hvaaaaa?!

tur19.jpg

Selv i Trøndelag kan det altså blåse bris og regne dugg, og det har blitt to tilfeller av nødverge i år:

tur20.JPG

tur21.jpg

Men alt i alt så er det alltid full fart med NKML på tur...så lenge det er Red Bull og donuts igjen:

tur22.JPG

...men om drivstoffet tar slutt så kan det utroligste skje. Bildet som nå presenteres er i samme klasse som enhjørninger, UFOer og ærlige advokater: en sovandes JOFL:

tur23.jpg

Æææææ!!!

And now for something completely different

Vår maskot BanJons skarpe øyne la merke til følgende i vinter:

mof.jpg

Noen vil kanskje tenke at dette var en uheldig skrivefeil, og at dette likevel ikke var en bokstavelig beskrivelse av Rages reker. Kanskje var det bare en Freudian slip? Skulle man kanskje bare la dette passere og late som ingenting?

Nei.

Definitivt ikke.

Det er ikke helt sikkert ennå om dette bladet noen gang kommer i trykk, men hvis det gjør det vil de to første forsidene se ca slik ut:

mof_1.jpg

mof_2.jpg

Gullkroken

I fjor var vi nominert og siden vi forventet å vinne måtte vi holde oss vertikale og halvveis taleføre til etter vi hadde fått prisen vår:

gk1.jpg

I år var vi ikke nominert, dessverre, dessverre.

En sjenert gjeng kalibrerer for sosialisering med voksne i selveste hovedstaden:

gk2.JPG

Kalibrert:

gk3.jpg

Bjørn dansa skoa av seg i år også:

gk3_.jpg

Bjørn og Bernt legger planer:

gk4.jpg

gk4_.jpg

Bjørn forklarer Bernt NKMLs planer om verdensherredømme:

gk4__.jpg

Og de blir enige om noen endringer til neste år.

Dette er en border collie:

gk6.jpg

Dette er 9 border collier:

gk6_.jpggk6_.jpggk6_.jpggk6_.jpggk6_.jpggk6_.jpggk6_.jpggk6_.jpggk6_.jpg

De skal følge de 9 av de myndige NKPLerne som skal på Gullkroken neste år.

I tillegg skal Lassie, Skippy, Flipper og Robocop følge O.C:

gk7.jpg

...og Pippi, Tjorven, Båtsmann og Karlsson skal følge Adam:

gk8.jpg

Dessuten skal vi ha på oss hver vår av disse:

gk5.jpg

...og fjernkontrollene skal Remy passe på.

Jeg gleder meg i hvert fall til neste års Gullkroken:

gk9.jpg

Men...Gullkrokenes historie, og den fryktelige historien om Mesterkroken må fortelles igjen, hvert år, til denne svøpen er overvunnet.

Disclaimer: The hour is late. The enemy is moving. The photochopping will be swift and crude.

I amar prestar sen:
han mathon ne nen,
han mathon ne chae...
a han noston ned wilith.

Tre kroker for artsfiskerne som får no blå;

syv er for dorgere med varige mén;

ni er for meitere som frø til agn må så.
Men for Mørkets Herre en eneste én
i det dunkle Oslo hvor skyggene rår.

Én Krok skal kroke dem, én Krok fiske dem,
én Krok betvinge dem og i mørket fange dem
i det dunkle Oslo hvor skyggene rår.

Det begynte med smiingen av de mektige Gullkrokene.

Tre ble gitt til artsjegerne, udødelige, klokest og vakrest av alle fiskere.

mk1.jpg

Syv ble gitt til dorgerne, møkkete båtførere på de store sjøene.

mk2.jpg

Og ni…ni ble gitt til rasen av meitere, som mer enn noe annet ønsker å sitte stille.

mk3.jpg

For i disse krokene var smidd kraften og viljen til å fange fisk for hver rase.

Men de ble alle bedratt…

…for en annen krok ble smidd.

I staden Oslo, i Akerselvas frådende masser, smidde den Mørke Herren Bernton i all hemmelighet en Mesterkrok som kunne utfiske alle andre kroker.

mk4.jpg

…og i denne Kroken støpte han sin grusomhet, sin ondskap og sin vilje til å dominere alle fiskere.

Én Krok til å fange dem alle…

En etter feilet de frie fiskerne, de blanket og falt for makten til Mesterkroken.

mk5.jpg

Men det var noen som gjorde motstand.

Et siste forbund av meitere og artsjegere, Norsk Meite Union, marsjerte mot Oslos hærer.

mk6.jpg

Ved Akerselvas bredd sloss de for alle fiskeres frihet.

Seieren var nær!

Men Mesterkrokens makt var uimotståelig.

mk7.jpg

Det var i dette øyeblikket, da alt håp hadde svunnet, at O.C, Fiskekongens sønn, tok opp Fiskekongens stang. Og i den ytterste nød pilket han Mesterkroken ut av Berntons hånd.

mk8.jpg

Bernton, de frie fiskernes fiende, var beseiret.

Mesterkroken kom O.C i hende…som hadde denne ene sjansen til å ødelegge ondskap for alltid. For bare i Akserselvas forurensede strøm, hvor Mesterkroken var smidd, kunne den ruste bort. Men en meiters hjerte blir lett korrumpert. Og Mesterkroken har sin egen vilje. Og ved Nitelvas bredd ble O.Cs følge av meitere overfalt av en flokk fluefiskere.

mk8_.jpg

Mesterkroken forrådte O.C til hans død. Og Mesterkroken svant hen i Nitelvas dyp, på bunnen av Dynovika.

mk9.jpg

Og noen ting som ikke bør glemmes…gikk tapt.

Historie ble legende, legende ble myte, og i 2500 år svant Mesterkroken hen fra alles sinn.

Helt til, ved en tilfeldighet, Mesterkroken forhekset en ny bærer!

mk10.jpg

Mesterkroken kom i skapningen Triturus eie, og han tok den dypt ned i en salamanderdam i en tykk eikeskog. Der oppslukte kroken ham.

Mesterkroken egget Triturus til å kle av seg på overkroppen og bade med fisk, og i fem århundrer forgiftet den Imsdalen hans.

“Den kom til meg, min egen, min kjære, min kosteligste.”

Og i mørket i Triturus’ salamanderdam ventet Mesterkroken.

Mørket krøp bak i skogene. Ryktet vokste om en Skygge i Oslo, en navnløs frykt. Og Mesterkroken forstod at dens tid hadde nå kommet. Den forlot Triturus.

Men så skjedde det noe Mesterkroken ikke hadde ment...den ble funnet av det mest usannsynlige vesenet man kunne tenke seg; en siddis...Mr. Volcom fra NKML.

mk11.jpg

For tiden vil snart komme da NKML’ere vil forme alle fiskeres lykke.

--

Sekler passerte og i det skjulte vokste den navnløse fienden i antall. Fryktelige skapninger krøp opp fra det dypeste mørket og spredte frykt blant frie fiskere.

mk12.jpg

En Balrage fra Morskogen (Irvin sier det er i Eidsvold kommune, 123 moh).

Edited by SMS
Link to comment
Share on other sites

INGEN OVER , INGEN VED SIDEN!!!!!!!!!!

Har lest denne 2 ganger nå og ler ennå merr andre gangen.

SMS - du e Jaffal føkkde.

Dette var en sann glede å starte Julaften med og ja eg sove ikkje ennå. Bilde der eg " lade" e photosjoppa by d way U all . He he.

Du og NKML E JUST FØKKING FANTASTIC !!

Sinnsyke luga !!! Toppa heile driden

Edited by Florø`en
Link to comment
Share on other sites

BERNTON ER SPEACHLESS!

Makan til humor og luke - rett og slett helt overlegent. Veldig snevert, og veldig overlegent! :D

Ord blir fattige, tuuuuusen takk for denne SMS og bidrag fra NKPL

/leser en gang til.

Link to comment
Share on other sites

Absurd bra! :D

Trur du må starte tidligare neste år, eg er veldig spent på kvisleis det går med Aslaug Almestad.

Ellers var fistepartiet det som gav magen melkesyre og skræmde fram fisar "med mat i". :lol:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.