Jump to content
Fiskersiden

24. desember - Julaften og NKML å di


SMS
 Share

Recommended Posts

I år som i fjor starter NKMLs årskavalkade med en veldig vanskelig julenøtt:

Gjett hvem på bildet under som er medlem av NKML:

jk.jpg

Var det alt? Mest nei...

For jul er tradisjoner.

Og tradisjoner må respekteres.

Når noe er blitt gjentatt to ganger med ett års mellom rom er det tradisjon.

NKMLs juleevangelium er tradisjon.

Hellige tekster er evige.

Nesten.

Det første økumeniske konsil ble holdt i Nikea i 325 e.v.t.

NKML holdt julebord hos Triturus 15.12.2012 e.v.t.

NKML hadde juleøltest hjemme hos Frankosaurus Rex 30.11.2013 e.v.t.

NKML holdt julebord på Nardo 13.12.2014 e.v.t.

Her ble et nytt evangelium vedtatt.

Advarsel: Produktplassering og blasfemi kan forekomme.

Vennligst konsulter følgende publikasjon: http://www.medietilsynet.no/Documents/Kringkasting/Produktplassering/Produktplasseringsveilederen%20pdf%20til%20web.pdf

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Martin S om at hele fiskersidens forum skulle innskrives i Hooked.no sitt manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Fisk og rask var landshøvding på Vestlandet. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin underside av hooked.no.

Bernt hadde sendt engelen Gabrielsen til en ung artsjeger som het O.C. Da hun så engelen ble hun redd. Hun hadde aldri sett en engel før. ”Ikke vær redd!” sa engelen Gabrielsen. ”Bernt har en viktig oppgave til deg. Du skal bli gravid og føde en fisk, og han skal du gi navnet MrVolcom. Han er fjesingen Bernt har lovet oss.” ”Hellvette, jag måste! Hvordan er det mulig?” spurte O.C. ”Jeg er jo ikke gift engang.” ”For Bernt er alt mulig,” svarte Gabrielsen. Da sa O.C: ”Jeg vil følge forumreglene og gjøre det Bernt har valgt meg til å gjøre.”

I Fenwick-forumet Artsidentifisering/Artsdiskusjon bodde det en snill og god Sebile snekker som het Trilene Triturus. O.C og Triturus var veldig glad i hverandre. Triturus dro da fra bloggen til NKML til Fiskersiden, til vegs forum Julekalender, siden han var av Sigve sitt hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med O.C, som var lovet bort til ham, og som ventet yngel. Da Triturus fikk vite at O.C skulle ha yngel desinfiserte de seg med Virkon S og gjorde alt klart til fisken som snart skulle klekkes. For O.C som snart skulle gyte ble dette en lang reise. Hun red på en Penn Pikewallis og Triturus svømte ved siden av henne. Da de endelig kom frem til Julekalenderforumet, var de trøtte og slitne etter den lange reisen. Det var blitt mørkt så de trengte et sted å sove, men alle kjølerommene var fulle. Til slutt kom de til en dør hvor de fant en Mitchell mann, som het Trym, som kunne hjelpe dem. ”Jeg har ingen flere ledige Fireline frysere, men dere kan få sove i den nedlagte kjelleren til Avkroken,” sa Trym. I kjelleren ordnet Triturus en seng av Hardy hamp og formais hvor O.C kunne hvile. Og der i kjelleren ble MrVolcom, den førsteklekkede, klekket. O.C svøpte MrVolcom i tang og tare og la ham forsiktig ned i et veienett, fra Fox.

jk2.jpg

Den kvelden MrVolcom ble klekket, var det noen meitere ute og holdt nattevakt over de levende Abu agnfiskene sine. Plutselig sto Kim foran dem, og Kims herlighet lyste om dem. Kim sa: ”Frykt ikke, for abboren tar like gjerne død agnfisk. Jeg kommer med gode nyheter, til glede for alle forummedlemmer. I dag er det født dere en fjesing, han er kjent som MrVolcom, den forutsagte Edvard! Og dette skal dere ha tiltegn; han er slimete som en smolt og ligger i kjelleren til Avkroken, på en seng av hamp og formais, i et veienett, fra Fox.” Med ett ble himmelen full av knekklys og det kom en hærskare av engler som sang: ”Ære være Bernt i det høyeste! Fred til alle på forumet!” Så ble himmelen mørk og stille igjen. Meiterne fortet seg til Avkroken. I kjelleren fant de O.C, Triturus og MrVolcom. De fortalte O.C og Triturus hva Gabrielsen hadde sagt. Da de gikk tilbake til agnfiskene sine, fortalte de alle hva de hadde sett og hørt.

jk3.jpg

Da MrVolcom ble klekket, satt tre vise menn i et land langt borte og studerte stjernene, mens de crimpet takler, og spiste sushi, som de hadde laget selv. ”Se!” sa den ene av de vise mennene. ”Det er en ny stjerne på himmelen i øst.” De visste at det var et tegn fra Bernt om at en ny karpe var klekket. Vismennene pakket sammen Berkley bivvyene sine og la ut på en lang reise for å besøke den nyfødte karpen. For å finne veien fulgte de lukta, av hamp, formais og Scopex. Lukten ledet vismennene hele veien til kjelleren til Avkroken. Der fant de MrVolcom i et veienett, fra Fox, på en seng av hamp og formais.Da ThorEH var ferdig med å ta bilder knelte de for MrVolcom og ga Ham gaver som passet en karpe; pilk, rotenon og garn. ”Vi har funnet fisken som er født til å bli vår nye fjesing og karpe,” sa de.

jk4.jpg

De tre vise menn, Kassepils, Bekkior og Karpasar å di.

”Kjænt du at han kom?” spurte Kassepils.

”Jau, hain haikka i buinn.” svarte O.C.

”Feilkroka?” spurte Kassepils.

”Det er som å fiske lake, det gjelder å finne rette hølet.” Skjøt Bekkior inn.

”Æ hørt du haidd sæksti øl på kamelen” sa O.C

” Det kan være en hybrid, har du sjekket svelgbenene?” spurte Karpasar.

”Nei.” svarte O.C.

”Har dere bragt Imsdal vi kan vaske den nyfødte i?” spurte Triturus, men vismennene ble svar skyldig.

”Hobbybiologer!” sa O.C.

MrVolcom får navn

Da åtte dager var gått og han skulle fileteres, fikk han navnet Bjørn Florø-Larsen, den yngre, det som Trøndersvensk hadde gitt ham før han ble unnfanget i O.Cs liv. Når vismennene sov viste Gabrielsen seg for dem i en drøm. ”Ikke gå tilbake til keiser Martin S” advarte engelen dem. Vismennene valgte derfor å reise hjem en annen vei. Da keiser Martin S skjønte at vismennene ikke kom tilbake ble han veldig sint. Han befalte moderatorene sine til å finne MrVolcom. ”Jeg skal være den eneste karpen her”, skrev han til moderatorene sine, i moderatorforumet, så ingen andre kunne se det.” Men en av Bernts engler advarte Triturus i en drøm: ”Ta med deg O.C og MrVolcom og flykt til NMU. Der må dere bli til jeg sier i fra at det er trygt.” Samme natt reiste Triturus og O.C til NMU med MrVolcom. Det gikk mange år før Bernts engel igjen kom til Triturus i en drøm: ”Nå er keiser Martin S logget av, dere kan trygt forlate NMU.” Triturus, O.C og MrVolcom reiste da fra NMU og hjem til NKML sin blogg.

MrVolcom blir båret fram for Obbien hos Rage på Strømmen

Da renselsestiden som Ozeloven påla dem, var forbi, tok de ham med til Rage på Strømmen for å bære ham fram for Obbien. For det står skrevet i Obbiens lov: Alt av hankjønn som åpner morslivet, skal være forbeholdt Obbien. De skulle også bringe det offeret som Obbiens lov påbyr: to Roybere og en Rapalacaps. Og da Triturus og O.C kom med MrVolcom for å gjøre med ham som skikken var etter forumreglene, tok Rage MrVolcom opp i armene sine. Namsenlaks velsignet dem og sa til hans mor O.C: ”Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Skibs&Fisk, og til et tegn som blir motsagt – ja,også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet, komme for dagen.” Da de hadde gjort alt som Obbiens lov påbyr, vendte de tilbake til Skibs&Fisk, til sitt hjemsted. Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Obbiens nåde var over ham.

jk5.jpg

MrVolcom som tolvåring bak disken

Hvert år pleide MrVolcoms foreldre, Triturus og O.C, å dra til Skibs&Fisk for å feire påske. Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten MrVolcom igjen uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefølget, og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham blant skjøger og jerkere. Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Skibs&Fisk for å lete etter ham der. Først etter tre dager fant de ham på lageret. Der satt han blant jiggkroppene, kjælte med dem og gjorde med dem som han følte best. MrVolcom sa til dem at han likte å leke med gummi. Alle som hørte ham, undret seg over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte for seg. Da Triturus og O.C så ham, ble de slått av undring, og O.C sa: ”MrVolcom, hvorfor har du gjort dette mot oss? Triturus og jeg har lett etter deg med tungevindu og vært så redde.” Men han svarte: "Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være her?" Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem. Så ble han med hjem til Trondheim og var lydig mot Tofte. Men O.C tok vare på alt dette i sitt hjerte. Og MrVolcom gikk fram i alder og visdom, til han ble like vis som døperen John Olav, som kjente Gladius Lopez, og var sponsa av det romerske senatet, og hadde brutt brød med Asgeiruz Alvarix, å di.

MrVolcom forlater verden

Årene gikk og MrVolcom var lojal mot Triturus og O.C helt frem til han en dag sa: ”Mor og far, jeg har tjent dere vel, men nå må jeg fiske.” Han vandret ut i ørkenen blant brennende saltstøtter og spedalske busker for å be. Han danset seg vekk fra menneskespisende filisterkjemper fra Sunnmøre:

jk6.jpg

Overalt hvor han gikk smørte han sneller og motorer, og lærte bort knuter og rigger til pelagiske rødspetter. Hans følge vokste seg etter hvert stort, men det var særlig 12 fiskere som sa de ville følge ham resten av livet. Han hadde lært de å bruke tungevindu i Genesaretsjøen. Senere den kvelden brøt de brød og fileterte shads for første gang:

jk7.jpg

Fullversjon

Følget på 12 fiskere skulle følge han til sine dagers ende.

”Herre, hva skal vi gjøre?” sa de i kor.

”La de små kutlinger komme til meg.” sa MrVolcom. ”Men først må dere ut og fiske de!”

jk8.jpg

”Hvordan gjør vi det?” sa alle i kor.

”Hold kjeft!” Sa MrVolcom. ”Mnjæra, det ligge nå ei flydebrygga der nere.” sa MrVolcom.

jk9.jpg

”Men vi har ikke små nok kroker.” sa følget hans.

”O ye of little faith in a thin siddisman. Sånn ska de gjøras!” sa MrVolcom.

jk10.JPG

”Du må ha nok logoer på klérne.”

Og alle ble fylt med himmelsk fryd. Men etter en stund innvendte de: ”Er det ikke uetisk å fiske bare for sportens skyld? Vi er 5000 som ikke har spist på tre dager.”

”O ye of little faith in a thin siddisman.” sa MrVolcom. “Tre kutlinger nok til å mette dere alle. Hobbybiologer, å di. Hellvette.”

jk11.jpg

Alle ble igjen fylt med fred og håp, og MrVolcom forsto at hans tid var kommet, hans oppdrag var utført. ”Mine venner, det vil gå dere vel i livet. Gå ut og spre mitt budskap, men unngå nachspiel på rommet til JOFL på Lygnin.”

jk13.JPG

”Eg stikke nå.” sa MrVolcom.

jk12.JPG

Og så forsvant han for deres bare øyne i et lysglimt mens alle himmelens nappvarslere hylte og blinket.

Og slik ble NKML til.

--

Velkommen til NKMLs julekalenderluke!

For de som ikke har hørt om oss så er Nidaros Kystmeitelag en uavhengig forening av 13 konservative unge menn som på vår fritid finner det fornøyelig å fiske – i den grad dette lar seg kombinere med våre respektive samfunnsroller. Vi forbindes med høy glamourfaktor, frekke spekimenfangster og en skrikende mangel på selvinnsikt.

Fisk?

Ja, vi forsøker etter fattig evne å lage støy (så noen oss på Gullkroken?), men har vi fått fisk i 2014?

Klubbsvøpe Irvo hadde vesentlig høyere ambisjoner for 2014 enn hva vi presterte i 2013:

f1.jpg

Og på tidspunktet dette ble skrevet hadde vi levert. Vi hadde levert enn noen som noen gang har møtt oss noen gang kunne ha forestilt seg var mulig:

f2.JPG

Men bak alle disse poengene ligger det mange middels imponerende fangster, som Adrians småflekka tangrunkeryngel fra storfiskøya Frøya i september:

f3.jpg

En av de hardt feirede nye artene i år var det Bjørn som sto for under LSFF med en etterlengtet (=amatøyr!) rødknurr. Stupende pinnedyr i sommeridyll:

f4.JPG

Reservebrutt, liten rødknurr og galen siddis:

f5.jpg

Noone expects the Florø-Larsens” –Sven J.

Så sant som det e snøvlet, storebror med sin første skjellbrosme, i boxeren, med knapt land i sikte noen vei:

f6.jpg

Å sutte på fisk har spredt seg innad i flokken i år:

f7.jpg

Å sutte på den nye hent-i-reklamepausen-mellom-sporten-og-været-arten panserulke var Bjørn først ute med:

f8.jpg

Den gamle klassiske spisskate i nesa lever:

f9.jpg

Også blant ungdommen:

f10.jpg

...men noen skal alltid presse litt hardere, Sindre med spisskate i bihulene:

f11.jpg

Om man er ikke forsiktig forsvinner spisskata i nesa, det blir grining og _enda_ en tur på legevakta for å fjerne fisk fra kroppsåpninger:

f12.JPG

Vegar Werner med rekordforsøk i underarmskast med sandflyndre i fellesferien:

f12__.jpg

Unge Sigve er allerede dreven og får alt til å se så profesjonelt og enkelt ut:

f12_.jpg

Tunge kan lett overdrives av uerfarne:

f13.JPG

Men i øvelse gapeflyndre i panna er det få som har mer erfaring enn OC, perfekt utført:

f14.JPG

Gapeflyndrer skremmer kun den stauteste yrkesfisker fra sunnmøre:

f15.JPG

Onde tunger (pun, å di) vil ha det til at dette bildet ble tatt bare for å flashe logo:

f16.JPG

Slettvartryne:

f17.jpg

Hårvarfjes:

f19.jpg

Hårvaren dekker hele nebbet:

f20.jpg

Enkelte av hårvarene som har blitt fanget flere ganger bare MÅ begynne å tro at dette er normalt:

f21.jpg

Dette er derimot like normalt som https://www.youtube.com/watch?v=UkMzgyqqydg :

f22.jpg

Den nye hente-i-reklamepausen-fisken:

f23.jpg

NKML prøver...på mye. En av tingene vi prøver på å er å ta bilder av fisk. Med havål har vi derimot fått julig og det har vært all grunn til å spørre hvem som poserer med hvem, og hvem som har størst sannsynlighet for å overleve etter gjenutsetting.

En havål poserer med Sindre:

f24.JPG

Frykt har et ansikt:

f25.JPG

Sjokk har også et ansikt...Svens ansikt:

f26.JPG

f27.JPG

f28.JPG

Sven ser som oftest redd ut med fisk i hendene, men vi har etter hvert lært oss hvordan vi skal takle dette innad i klubben:

f29.JPG

...men det skal nærmest ingenting til før retard-trynet er på plass:

f29_.jpg

Med en diskret maske kommer fokus på fisken og du trenger ikke å være redd for egen posering:

f30.JPG

Bjørn klarer imidlertid perfekt å posere med egen finger:

f34.jpg

...mens Sven tar det hele et stykke lenger og filmer at han kroker seg selv:

f35.jpg

Selvfølgelig fikk han mye sympati:

f36.jpg

En for alle, alle for en: NKMLs interne motivasjonskus for artsjakt oppsummeres best slik:

f37.jpg

f38.jpg

f39.jpg

Fortsettelse følger i neste post. Stay tuned å di.


På tur med NKML i 2014

NKML-årets første høydepunkt for NM i sjøisfiske på Lygnin, med etterfølgende premieutdeling. Et nesten fulltallig crew:

ly1.jpg

Isfiske med drøye bifangster er krevende:

ly2.jpg

ly3.jpg

ly6.jpg

...og et JOFL+ survival kit må til for å holde stilen hele denne helgen:

ly4.jpg

Gode minner fra en tur kan komme i mange former:

ly7.jpg

Neste store arrangement som samlet mange, både folk og NKMLere, var LSFF. NKML stilte opp med to båter, her ved førstelaget:

ls1.jpg

Vår hyllest til en av medarrangørene – som også lånte oss kamera en liten uke (se video her: http://www.hooked.no/artikler/full-fres-langesundfestivalen)

ls2.jpg

Først og fremst er NKML folkelige forbilder som setter sikkerheten høyt og alle fiskemetoder likt:

ls3.jpg

Vi vant ikke LSFF, men klarte å imponere vinneren med mad skills i innendørs ølbokstårn uten tilløp:

ls4.JPG

ls5.JPG

Thore er imponert over hobbybiologen!

NKPL, sponsor, random og 110 kilo snob:

ls6.JPG

NKML nådde til topps under LSFF, i det minste i flaggstengene:

ls7.jpg

Tilbake i Trondheim etter ferien var det på tide å tenke nytt.

Carl Retard Raphaug gutser skolest fra badering på drøye 400 meters dyp:

t2.jpeg

Og kan etter kort tid begynne å sveive opp en innovativ hågjel:

t3.jpeg

Bjørn dorger kolmule fra badeand:

t1.JPG

Var ikke fullt like jazz forbi Ravnkloa inni kanalen, men dette skal vi jobbe videre med neste år.

Siste store fellestur for NKML i år var Titran.

Irvin utviser simultankapasitet:

ti1.JPG

...men snur du ryggen til en Kilde i mer enn to sekunder er det bare å finne frem håven og prøve å fiske de opp igjen:

ti2.jpg

Neste høst blir det første forsøk med Kildene som apporterende fuglehunder under andejakt.

Adam i kjent stil:

ti3.jpg

Vi fikk besøk av Kullin og Vilhelm på hytta, men alle var for starstruck til å få frem kameraet. Heldigvis fikk vi tatt bilde av disse tre kjendisene som stakk innom for champagne og fårikål:

ti4.JPG

ti6.JPG

Lysingdans:

ti8.jpg

Klarere kan ikke NKMLs budskap om menneskerettigheter og toleranse uttrykkes:

ti9.jpg

TV-tryner og jazz

De siste to ukene har storebror JOFL vært i alle Rogalandske lokale medier for Gullkroken og 100+ arter på et år, f.eks. her: http://www.nrk.no/rogaland/storfisker-har-dratt-i-land-100-fiskesorter-1.12118582

Men det er litlabror som er offisielt TV-tryne og logoadmiral:

k1.jpg

The awkward moment when a celibrity likes his own fanpage:

k2.jpg

Bjørn har vært høyt og lavt og holdt foredrag i Norge i år:

k3.jpg

k4.jpg

k5.jpg

Tofte har stekt vafler og trakta kaffe:

k6.JPG

Et av årets TV-tryne høydepunkter var da Bjørn på riksdekkende fjernsyn ga NRK-programleder Line Jansrud skylden for at han kløna bort en blåkjeft. Stemningen etterpå var trykket:

k7.JPG

Men det endte godt:

k8.jpg

NKML forsøker stadig å utvide sitt nettverk av kjendiser:

k9.jpgk10.jpgk11.jpg

Men foreløpig kan nok det meste oppsummeres slik:

Bjørn ser seg selv i speilet:

k12.JPG

Resten av NKML ser på Bjørn:

k13.jpg

To be continued å sånn.


Carl Oscar og Julebord

I år inviterte NKML for første gang til åpent julebord for andre sportsfiskere og WAGs. Vi var strålende fornøyd med kvelden og håper på flere eksterne gjester neste år!

Da kan vi love at dere vil bli møtt av dette synet:

oc1.jpg

De e Abbu!

Og før taffelet heves holder vi stilen omtrent som på Nobel-gallaen i Stockholm:

oc2.jpg

En av NKMLs nyeste tradisjoner er utdelingen av ”Carl Oscar” til de som fortjener en ekstra oppmerksomhet for sin innsats for å fremme sportsfiske siste kalenderår (+/- ca 15 år). Her er en oppsummering av prisutdelingen (evt assosiasjoner til Gullkroken er helt og holdent leserens egen feil.):

oc3.jpg

oc4.jpg

oc5.jpg

Vegar nomineres for støing i fjorden og grønngylter fra Nidelva.

Jim Frode nomineres for havabbor fanget på abborfanget wobbler, da er du brakkvannsfisker.

Cato nomineres for å ha fått leirkutling på 90-tallet siden leirkutling er en av våre mest karakteristiske brakkvannsarter. Dessuten tror juryen mange har hørt om han.

oc6.jpg

Overlykkelig vinner:

oc7.jpg

En god ankring tar minst seks timer, helst 6 måneder. Det er derfor for tidlig å hedre årets beste ankring, ergo:

oc8.jpg

Irvin nomineres for å ha driftet fra Flakk til Agdenes på samme dreggfestet.

Asmund nomineres fordi han ankra mykje i fjor.

Vilde nomineres for å ha blitt foreslått.

oc9.jpg

Velfortjent applaus for en av vår tids store ankrere, som også holdt kveldens desidert lengste takketale:

oc10.jpg

oc11.jpg

Målretta fiske er vel og bra, men man skal ikke undervurdere flaks og bifangster:

oc13.jpg

Sven nomineres for å ha fått stor lysing på Sabiki-hekle str 14 på Lygnin.

Sven nomineres for å ha fått spisskate under vassildfiske.

Sven nomineres for å ha fått seg selv.

oc14.jpg

Akkurat som målrettet fiske ikke er noen garanti for å få arten er ikke det å være eneste nominert noen garanti for å få prisen. Likevel var dette svakt, Sven, å ikke vinne her. Desto hyggeligere var det for Kjell å få prisen som en uventet bifangst:

oc15.jpg

oc16.jpg

Lars og Lars nomineres for sin innsats for villaks og sjøørret.

Endre nomineres for å ha stått foran et kamera.

Bjørn nomineres fordi vi kjennan.

oc17.jpg

Årets første Carl Oscar til et NKML-medlem!

oc18.jpg

Den femte og siste Carl Oscar som ble delt ut i 2014 var også den mest prestisjefylte og den vi i NKML selv ønsket mest å vinne:

oc19.jpg

Tre gullkroker på tre år ble for mye og fiaskoen for NKML er et faktum:

oc20.jpg

En sprudlende glad Irvin mottar prisen på vegne av SFK Saltlaken:

oc21.jpg

Resten av kvelden gikk med til en rolig og behersket quiz med mester Bekkevold:

oc22.jpg

De tre finalistene:

oc23.jpg

Lurer på hvem som kan ha vunnet:

oc24.jpg

oc25.jpg

Deretter gikk det rett nedover:

oc26.JPG

oc27.JPG

oc28.jpg

Gullkroken

Vår egen interne Carl Oscar-utdeling til tross, NKML ønsker nok en gang å hylle Gullkroken, Bernt og alle de andre som har gjort dette arrangementet mulig.

Vi stilte tallrike opp i liga klér i år også:

g1.jpg

g2.jpg

Og vi fikk også vår første, og særdeles fortjente, Gullkrokenvinner:

g3.JPG

Denne mannen er ikke redd for noe.

Vår andre nominerte vant ikke, men fikk mange nye fans:

g4.jpg

Neste år håper vi å få en Gullkrok bare for å være oss selv:

g7.jpg

Fortsetter (så fort jeg finner ut hva man gjør med at forumet faktisk ikke tillater litt over middels lange poster, men bare kutter de....)

Edited by SMS
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Men...Gullkrokenes historie, og den fryktelige historien om Mesterkroken må fortelles igjen, hvert år, til denne svøpen er overvunnet.

Disclaimer: The hour is late. The enemy is moving. The photoshoping will be swift and crude.

I amar prestar sen:
han mathon ne nen,
han mathon ne chae...
a han noston ned wilith.

Tre kroker for artsfiskerne som får no blå;

syv er for dorgere med varige mén;

ni er for meitere som frø til agn må så.
Men for Mørkets Herre en eneste én
i det dunkle Oslo hvor skyggene rår.

Én Krok skal kroke dem, én Krok fiske dem,
én Krok betvinge dem og i mørket fange dem
i det dunkle Oslo hvor skyggene rår.

Det begynte med smiingen av de mektige Gullkrokene.

Tre ble gitt til artsjegerne, udødelige, klokest og vakrest av alle fiskere.

mk1.jpg

Syv ble gitt til dorgerne, møkkete båtførere på de store sjøene.

mk2.jpg

Og ni…ni ble gitt til rasen av meitere, som mer enn noe annet ønsker å sitte stille.

mk3.jpg

For i disse krokene var smidd kraften og viljen til å fange fisk for hver rase.

Men de ble alle bedratt…

…for en annen krok ble smidd.

I staden Oslo, i Akerselvas frådende masser, smidde den Mørke Herren Bernton i all hemmelighet en Mesterkrok som kunne utfiske alle andre kroker.

mk4.jpg

…og i denne Kroken støpte han sin grusomhet, sin ondskap og sin vilje til å dominere alle fiskere.

Én Krok til å fange dem alle…

En etter feilet de frie fiskerne, de blanket og falt for makten til Mesterkroken.

mk5.jpg

Men det var noen som gjorde motstand.

Et siste forbund av meitere og artsjegere, Norsk Meite Union, marsjerte mot Oslos hærer.

mk6.jpg

Ved Akerselvas bredd sloss de for alle fiskeres frihet.

Seieren var nær!

Men Mesterkrokens makt var uimotståelig.

mk7.jpg

Det var i dette øyeblikket, da alt håp hadde svunnet, at O.C, Fiskekongens sønn, tok opp Fiskekongens stang. Og i den ytterste nød pilket han Mesterkroken ut av Berntons hånd.

mk8.jpg

Bernton, de frie fiskernes fiende, var beseiret.

Mesterkroken kom O.C i hende…som hadde denne ene sjansen til å ødelegge ondskap for alltid. For bare i Akserselvas forurensede strøm, hvor Mesterkroken var smidd, kunne den ruste bort. Men en meiters hjerte blir lett korrumpert. Og Mesterkroken har sin egen vilje. Og ved Nitelvas bredd ble O.Cs følge av meitere overfalt av en flokk fluefiskere.

mk8_.jpg

Mesterkroken forrådte O.C til hans død. Og Mesterkroken svant hen i Nitelvas dyp, på bunnen av Dynovika.

mk9.jpg

Og noen ting som ikke bør glemmes…gikk tapt.

Historie ble legende, legende ble myte, og i 2500 år svant Mesterkroken hen fra alles sinn.

Helt til, ved en tilfeldighet, Mesterkroken forhekset en ny bærer!

mk10.jpg

Mesterkroken kom i skapningen Triturus eie, og han tok den dypt ned i en salamanderdam i en tykk eikeskog. Der oppslukte kroken ham.

Mesterkroken egget Triturus til å kle av seg på overkroppen og bade med fisk, og i fem århundrer forgiftet den Imsdalen hans.

“Den kom til meg, min egen, min kjære, min kosteligste.”

Og i mørket i Triturus’ salamanderdam ventet Mesterkroken.

Mørket krøp bak i skogene. Ryktet vokste om en Skygge i Oslo, en navnløs frykt. Og Mesterkroken forstod at dens tid hadde nå kommet. Den forlot Triturus.

Men så skjedde det noe Mesterkroken ikke hadde ment...den ble funnet av det mest usannsynlige vesenet man kunne tenke seg; en siddis...Mr. Volcom fra NKML.

mk11.jpg

For tiden vil snart komme da NKML’ere vil forme alle fiskeres lykke.

--

Sekler passerte og i det skjulte vokste den navnløse fienden i antall. Fryktelige skapninger krøp opp fra det dypeste mørket og spredte frykt blant frie fiskere.

mk12.jpg

En Balrage fra Morskogen.

Hærer med onde vesener marsjerte mot vest:

mk14.jpg

Heldigvis var det bare sesongåpning i Lærdalselva, men mørkere tider truet.

Håpet svant, de gamle forbundene var døde. De frie fiskerne var spredte, uten ledere og uten håp. Men det var én som kunne forene dem, én hvis stemme ville bli hørt av dem alle. Én som kunne forene de frie fiskerne i kampen mot den mørke herren Bernton og hans ustoppelige Mesterkrok:

Arageir Alvesønn!

mk15.jpg

Arageirs datter Adrianerys Tangkutling klekket tre fløyfisk og kjøpte 8000 ubesudlede Tommy B for én av de. Bare én av fire Tommy B overlever JOFLs treningsregime for å beherske vindu, brygge og båt:

mk16.jpg

Fiender fra gammelt av ble med i hærtoget mot den mørke Bernton.

mk17.jpg

--

Er det mulig å dra denne historien i land? Nei... Men fins det noe budskap eller moral i denne triologien? For å underholde seg selv mest mulig ved fiske bør man kombinere nye og gamle tanker og forsøke metoder og steder på tvers med inngrodde oppfatninger av hva som passer sammen. Det er i møtet mellom kulturer, tradisjoner og fagområder at innovasjon har de beste vilkår.

--

Og ved alle tings ende har NKML reddet verden fra Bernton og Adrianerys Tangkutling sitter på sin trone laget av fiskestengene til alle Irwyn har drept på internettfora de siste 8 årene, og med de tre dragene Lyrais, Reticulais og Maculais ved sine føtter:

mk18.jpg

Fullversjon

God jul

og

godt nytt år

fra

NKML

(Nasjonal Komité for Postmodernistisk Litteraturforskning)

mk19.jpg

Og som Hans Bauge ville ha sagt: ”TAKK!”

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Evangelist Selbach, du har overgått deg sjølv! Då vart det jul her i heimen også! Lat juleølet flyte, lat pinnekjøtet dampe og lat alle (Jesus)born i verdi få det like gildt som meg!

10882289_10152885431335498_2277752707616

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Herlig , morsom selvfølgelig, og passe mye galskap. ønsker dere alle en god jul. Litt usikker på denne trenden med å putte små og store fisker inn i og på forskjellige kroppsdeler

Bare litt usikker er ikke helt betryggende Espen :warning: ellers var luka knall underholdning!

Link to comment
Share on other sites

IGJEN !!!!

INGEN OVER ,INGEN VED SIDEN AV !!!!!!!!

Å fått lov å vært kun 1 min i SMS sitt hode hadde nok fått ethvert sikring skap til å eksplodere.

Her kommer det fram at mannen har mer en 9 millioner studie poeng og har 16 professorgrader.

Mannen er splitter pine ........å di

Tusen takk Sverre

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.