Jump to content
Fiskersiden

Fiskersidens artsliste - hvor mange arter har vi?


Recommended Posts

Godt hjulpet i gang av Cassius, og etter forslag om å hente ut litt mer informasjon fra artslistene, har jeg laget et regneark med artslistene til Fiskersidens topp 100 artsjegere.
Det tilsvarer alle som har 50 arter eller mer i artslisteoversikten.

Åpenbart et galskapsprosjekt, for det tar _litt_ tid, men resultatet er forhåpentligvis artig for alle som er litt mer enn gjennomsnittlig interessert i artsjakt.
Selvsagt må man ta forbehold om at noen kan ha artsbestemt feil, så statistikken vil aldri være 100%. Dette gjelder i særdeleshet litt særere arter som sil, nålefisk, og sildearter.
Husk også at dette er tall som mangler alle oppføringer fra listene som inneholder færre enn 50 arter. Dessuten er ikke alle listene oppdaterte.

  • Det er 6 arter som ALLE har.()
  • Det er 15 arter som kun er registrert 1 gang. (+5)
  • Det er totalt 150 arter registrert. (+8)


Oversikten gir meg også ganske enkelt en liste over hva de enkelte mangler for å komme opp i de 150 artene. Den gir også hvilke(n) art(er) av de man mangler som er, statistisk sett, enklest å få, basert på antall oppføringer. Jeg skal forsøke å vedlikeholde denne listen også, men siden det er et excelark er den vanskelig å publisere fornuftig på forumet. Kanskje vi kan legge den på Hooked. Hvis noen er nysjerrig på hva de mangler, så gi en lyd i tråden her, orker ikke mer trafikk på PM ;)

Her er artslisten, og antall oppføringer, først sortert på antall, og så sortert alfabetisk, på forhånd unnskyld for veldig lang post:

Alfabetisk:

1 -- Abbor -- 98
2 -- Asp -- 52
3 -- Bekkerøye -- 69
4 -- Berggylte -- 99
5 -- Bergkutling -- 65
6 -- Bergnebb -- 99
7 -- Blåkjeft -- 48
8 -- Blåkveite -- 4
9 -- Blålange -- 38
10 -- Blåstål -- 98
11 -- Brasme -- 78
12 -- Breiflabb -- 18
13 -- Brisling -- 39
14 -- Brosme -- 94
15 -- Brungylt -- 58
16 -- Canadarøye -- 7
17 -- Dvergmalle -- 65
18 -- Dvergulke -- 80
19 -- Femtrådet tangbrosme -- 21
20 -- Firetrådet tangbrosme -- 1
21 -- Fjesing -- 77
22 -- Flekket fløyfisk -- 2
23 -- Flekksteinbit -- 1
24 -- Flire -- 77
25 -- Fløyfisk -- 70
26 -- Gapeflyndre -- 64
27 -- Gjedde -- 95
28 -- Gjørs -- 65
29 -- Glasskutling -- 17
30 -- Glasstunge -- 1
31 -- Glassvar -- 51
32 -- Gressgylt -- 80
33 -- Gresskarpe -- 1
34 -- Grundling, sandkryper -- 28
35 -- Grønngylt -- 90
36 -- Gråsteinbit -- 75
37 -- Gullbust -- 66
38 -- Gullfisk -- 53
39 -- Harr -- 71
40 -- Havabbor -- 30
41 -- Havbrasme -- 2
42 -- Havmus -- 46
43 -- Havål -- 32
44 -- Hork -- 73
45 -- Horngjel -- 91
46 -- Hornkvabbe -- 30
47 -- Hvitfinnet steinulke -- 25
48 -- Hvitskate -- 6
49 -- Hvitting -- 99
50 -- Hyse -- 100
51 -- Hågjel -- 85
52 -- Håkjerring -- 9
53 -- Hårvar -- 25
54 -- Isgalt -- 2
55 -- Karpe -- 75
56 -- Karuss -- 77
57 -- Kloskate -- 35
58 -- Knurr -- 99
59 -- Kolmule -- 49
60 -- Krøkle -- 19
61 -- Kveite -- 73
62 -- Kystringbuk -- 15
63 -- Lagesild -- 1
64 -- Lake -- 64
65 -- Laks -- 77
66 -- Lange -- 99
67 -- Laue -- 84
68 -- Leirkutling -- 39
69 -- Liten fløyfisk -- 1
70 -- Lodde -- 3
71 -- Lomre -- 80
72 -- Lusuer -- 92
73 -- Lyr -- 100
74 -- Lysing -- 71
75 -- Makrell -- 100
76 -- Mora -- 11
77 -- Mort -- 92
78 -- Mulle -- 7
79 -- Nipigget stingsild -- 33
80 -- Nordlig knurrulke -- 24
81 -- Nordlig tangbrosme -- 6
82 -- Paddetorsk -- 65
83 -- Panserulke -- 19
84 -- Pigghå -- 83
85 -- Piggkutling -- 1
86 -- Piggskate -- 69
87 -- Piggulke -- 2
88 -- Piggvar -- 59
89 -- Pukkellaks -- 3
90 -- Regnbueørret -- 63
91 -- Regnlaue -- 35
92 -- Rognkjeks -- 59
93 -- Rødflekket kutling -- 32
94 -- Rødknurr -- 40
95 -- Rødspette -- 99
96 -- Røye -- 85
97 -- Sandflyndre -- 99
98 -- Sandkutling -- 83
99 -- Sei -- 100
100 -- Sik -- 64
101 -- Sild -- 87
102 -- Skjeggtorsk -- 14
103 -- Skjellbrosme -- 13
104 -- Skolest -- 8
105 -- Skrubbe -- 98
106 -- Slettvar -- 28
107 -- Smørflyndre -- 3
108 -- Småflekket rødhai -- 37
109 -- Småsil -- 10
110 -- Småvar -- 1
111 -- Snabeluer -- 1
112 -- Solabbor -- 60
113 -- Spisshalet kutling -- 1
114 -- Spisskate -- 23
115 -- Stam -- 68
116 -- Stamsild -- 1
117 -- Steinsmett -- 52
118 -- Stor havnål -- 5
119 -- Stor kantnål -- 22
120 -- Storsil -- 17
121 -- Strandtangbrosme -- 5
122 -- Strømsild -- 49
123 -- Suter -- 81
124 -- Svarthå -- 89
125 -- Svartkutling -- 95
126 -- Svartskate -- 1
127 -- Sypike -- 99
128 -- Sørv -- 91
129 -- Taggmakrell -- 81
130 -- Tangkutling -- 66
131 -- Tangkvabbe -- 45
132 -- Tangsnelle -- 10
133 -- Tangsprell -- 60
134 -- Tangstikling -- 52
135 -- Torsk -- 100
136 -- Trepigget stingsild -- 84
137 -- Tunge -- 30
138 -- Tungevar -- 1
139 -- Tykkleppet multe -- 1
140 -- Uer -- 67
141 -- Ulke -- 94
142 -- Vanlig ringbuk -- 1
143 -- Vanlig ålebrosme -- 2
144 -- Vassild -- 45
145 -- Vederbuk -- 85
146 -- Ørekyte -- 80
147 -- Ørret -- 100
148 -- Øyepål -- 57
149 -- Ål -- 94
150 -- Ålekvabbe -- 67
151 -- Sølvtorsk -- 1
152 -- Krystallkutling -- 1
153 -- Stripet pelamide
154 -- Glattulke

Antall registreringer:

1 -- Hyse -- 100
2 -- Lyr -- 100
3 -- Makrell -- 100
4 -- Sei -- 100
5 -- Torsk -- 100
6 -- Ørret -- 100
7 -- Berggylte -- 99
8 -- Bergnebb -- 99
9 -- Hvitting -- 99
10 -- Knurr -- 99
11 -- Lange -- 99
12 -- Rødspette -- 99
13 -- Sandflyndre -- 99
14 -- Sypike -- 99
15 -- Abbor -- 98
16 -- Blåstål -- 98
17 -- Skrubbe -- 98
18 -- Gjedde -- 95
19 -- Svartkutling -- 95
20 -- Brosme -- 94
21 -- Ulke -- 94
22 -- Ål -- 94
23 -- Lusuer -- 92
24 -- Mort -- 92
25 -- Horngjel -- 91
26 -- Sørv -- 91
27 -- Grønngylt -- 90
28 -- Svarthå -- 89
29 -- Sild -- 87
30 -- Hågjel -- 85
31 -- Røye -- 85
32 -- Vederbuk -- 85
33 -- Laue -- 84
34 -- Trepigget stingsild -- 84
35 -- Pigghå -- 83
36 -- Sandkutling -- 83
37 -- Suter -- 81
38 -- Taggmakrell -- 81
39 -- Dvergulke -- 80
40 -- Gressgylt -- 80
41 -- Lomre -- 80
42 -- Ørekyte -- 80
43 -- Brasme -- 78
44 -- Fjesing -- 77
45 -- Flire -- 77
46 -- Karuss -- 77
47 -- Laks -- 77
48 -- Gråsteinbit -- 75
49 -- Karpe -- 75
50 -- Hork -- 73
51 -- Kveite -- 73
52 -- Harr -- 71
53 -- Lysing -- 71
54 -- Fløyfisk -- 70
55 -- Bekkerøye -- 69
56 -- Piggskate -- 69
57 -- Stam -- 68
58 -- Uer -- 67
59 -- Ålekvabbe -- 67
60 -- Gullbust -- 66
61 -- Tangkutling -- 66
62 -- Bergkutling -- 65
63 -- Dvergmalle -- 65
64 -- Gjørs -- 65
65 -- Paddetorsk -- 65
66 -- Gapeflyndre -- 64
67 -- Lake -- 64
68 -- Sik -- 64
69 -- Regnbueørret -- 63
70 -- Solabbor -- 60
71 -- Tangsprell -- 60
72 -- Piggvar -- 59
73 -- Rognkjeks -- 59
74 -- Brungylt -- 58
75 -- Øyepål -- 57
76 -- Gullfisk -- 53
77 -- Asp -- 52
78 -- Steinsmett -- 52
79 -- Tangstikling -- 52
80 -- Glassvar -- 51
81 -- Kolmule -- 49
82 -- Strømsild -- 49
83 -- Blåkjeft -- 48
84 -- Havmus -- 46
85 -- Tangkvabbe -- 45
86 -- Vassild -- 45
87 -- Rødknurr -- 40
88 -- Brisling -- 39
89 -- Leirkutling -- 39
90 -- Blålange -- 38
91 -- Småflekket rødhai -- 37
92 -- Kloskate -- 35
93 -- Regnlaue -- 35
94 -- Nipigget stingsild -- 33
95 -- Havål -- 32
96 -- Rødflekket kutling -- 32
97 -- Havabbor -- 30
98 -- Hornkvabbe -- 30
99 -- Tunge -- 30
100 -- Grundling, sandkryper -- 28
101 -- Slettvar -- 28
102 -- Hvitfinnet steinulke -- 25
103 -- Hårvar -- 25
104 -- Nordlig knurrulke -- 24
105 -- Spisskate -- 23
106 -- Stor kantnål -- 22
107 -- Femtrådet tangbrosme -- 21
108 -- Krøkle -- 19
109 -- Panserulke -- 19
110 -- Breiflabb -- 18
111 -- Glasskutling -- 17
112 -- Storsil -- 17
113 -- Kystringbuk -- 15
114 -- Skjeggtorsk -- 14
115 -- Skjellbrosme -- 13
116 -- Mora -- 11
117 -- Småsil -- 10
118 -- Tangsnelle -- 10
119 -- Håkjerring -- 9
120 -- Skolest -- 8
121 -- Canadarøye -- 7
122 -- Mulle -- 7
123 -- Hvitskate -- 6
124 -- Nordlig tangbrosme -- 6
125 -- Stor havnål -- 5
126 -- Strandtangbrosme -- 5
127 -- Blåkveite -- 4
128 -- Lodde -- 3
129 -- Pukkellaks -- 3
130 -- Smørflyndre -- 3
131 -- Flekket fløyfisk -- 2
132 -- Havbrasme -- 2
133 -- Isgalt -- 2
134 -- Piggulke -- 2
135 -- Vanlig ålebrosme -- 2
136 -- Firetrådet tangbrosme -- 1
137 -- Flekksteinbit -- 1
138 -- Glasstunge -- 1
139 -- Gresskarpe -- 1
140 -- Lagesild -- 1
141 -- Liten fløyfisk -- 1
142 -- Piggkutling -- 1
143 -- Småvar -- 1
144 -- Snabeluer -- 1
145 -- Spisshalet kutling -- 1
146 -- Stamsild -- 1
147 -- Svartskate -- 1
148 -- Tungevar -- 1
149 -- Tykkleppet multe -- 1
150 -- Vanlig ringbuk -- 1
150 -- Ålekvabbe -- 67
151 -- Sølvtorsk -- 1
152 -- Krystallkutling -- 1
153 -- Stripet pelamide
154 -- Glattulke
Edited by Fisk og rask
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Bra jobba Martin!

Her var det mye interessante fangster som bør nøstes opp i en annen tråd (som jeg nevnte i artslistetråden\forslags greia)

Håper folk vil ta seg tid til å skrive litt om de spesielle fangstene.

Link to comment
Share on other sites

Bra jobba Martin!

Her var det mye interessante fangster som bør nøstes opp i en annen tråd (som jeg nevnte i artslistetråden\forslags greia)

Håper folk vil ta seg tid til å skrive litt om de spesielle fangstene.

Ja, jeg håper de som har arter som kun er registrert 1-2-3 ganger kan lage en liten beskrivelse i en post. Den eller de postene linker jeg GJERNE inn i denne artslisteoversikten!

Link to comment
Share on other sites

Lister... :wub::geek:

Inga bombe at den enklaste arten eg ikkje har fått er abbor. Deretter følgjer 7 andre ferskvassfisk, før fyrste saltvassfisk eg manglar blir fjesing.

Ein austlandsturne vel enklaste vegen ut av uføret. Det er for så vidt godt å vite at like mange har fått breiflabb som hornkvabbe, som er den "vanskeligaste" arten eg har fått. Då er det håp. Statistisk flabbhåp.

Link to comment
Share on other sites

Godt jobba Martin. Støtter talerne overfor, hadde vært gøy hvis de som har fått de mer sjeldnere artene kunne si litt om fangsten sin. Selv er jeg flau over at jeg ikke har pigghå på lista mi.

Link to comment
Share on other sites

Hadde det ikke vært for at det er Martin som står for mye av jobben her så hadde jeg hatt litt dårlig samvittighet over at jeg aldri har offentliggjort min artsliste på FS. Skal jeg være grei og gjøre det; bli en del av systemet?

Link to comment
Share on other sites

du må legge den på rett plass isåfall;) ligger under feil tråd nå

Tenkte jeg det ikke; ble litt i tvil serru. Takk for tipset.

Link to comment
Share on other sites

Kvifor er abbor den einaste med liten forbokstav (i begge listene)?

MVH

Pirk Tvangstanke Pirkesen

Haha! Tilfeldig - og fordi det gjenstår litt kosmetisk arbeid med selve listen. Men det berører ikke resultatet, så derfor er den publisert slik den er nå :)

Imponerende av den personen som har 50+ arter og har unngått bergnebb. Makan til skadedyr. Umulig å fiske etter andre microarter når den er i nærheten. De kaster seg jo tilnærmet over kroken i et kollektivt selvmordsforsøk, uavhengig av om den er agnet eller ei.

Det er rom for feil her altså, det ligger MYE manuelt arbeid bak, og det kan hende blant de 89 kolonnene og 141 radene, at en art står på feil linje. Jeg skal kvalitetssikre listen etter hvert.

Men ja, i utgangspunktet er det rart :)

Link to comment
Share on other sites

Med tanke på lokasjon (Østfold) på vedkommende, så er det antagelig en forglemmelse. Og tro meg, det er noen tegn til både forglemmelser og tellefeil. Denne listen lagde sånn sett litt mer jobb enn jeg liker, men jeg får bare ta det etter hvert :)

Link to comment
Share on other sites

Dette er eit veldig bra tiltak, godt jobba! Me hadde samme idè i Fiskipediaredaksjonen, for å få til ein "fangbarhetsindeks". Du kom oss i forkjøpet, men eg håpar me kanskje kan låne dine publiserte data etterkvart?

Det festlige med denne lista, er at den i fangbarhetssammenheng er mest korrekt no. Den vil bli mindre korrekt framover rett og slett fordi det er akkumulerte data. I teorien vil jo alle havne over 100 artar til slutt :) . Men den noverande lista di kan jo godt brukast til å lage poengskala i t.d. konkurransar.

Veldig bra!

Link to comment
Share on other sites

Dette er eit veldig bra tiltak, godt jobba! Me hadde samme idè i Fiskipediaredaksjonen, for å få til ein "fangbarhetsindeks". Du kom oss i forkjøpet, men eg håpar me kanskje kan låne dine publiserte data etterkvart?

Det festlige med denne lista, er at den i fangbarhetssammenheng er mest korrekt no. Den vil bli mindre korrekt framover rett og slett fordi det er akkumulerte data. I teorien vil jo alle havne over 100 artar til slutt :) . Men den noverande lista di kan jo godt brukast til å lage poengskala i t.d. konkurransar.

Veldig bra!

Bra du har trua på oss! :goodjob:

Link to comment
Share on other sites

kjempe opplegg, og litt av en innsats Martin S!

her var det en grei oversikt over mulige arter framover ja, går ikke tom for ting å gjøre med det første...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.