Jump to content
Fiskersiden

Oslofjorden 14.09.16 - En selsom tur


erik
 Share

Recommended Posts

Etter gårsdagens langtur inn i Bunnefjorden kjørte vi en kortere tur i dag. Jeg var litt spent på om vi kunne se sel, jeg vet fra tidligere år att det er en hel del av de i Indre Oslofjord.

 
Så i dag var fiskeutstyret byttet ut med kikkert, og så satte vi kursen mot Gåsungene. Her har 1-2 sel hatt tilholdssted i flere år, i hvertfall siden 2012. Jeg var spent på om de fortsatt var der, og om de var blitt flere siden sist jeg var her (vinteren 2014/2015).
IMG_6449.JPG
Gåsungene, og en sel.
Vi kan trygt si at de var der. På det meste så jeg fire selhoder over vannet samtidig, så vi kan anta at det er MINST fire sel her nå.
 
IMG_6452_redigert.jpg
Tre av fire sel ved Gåsungene
Lengre inn mot Sandvika, rett før man kommer inn i Ostøysundet, finner du Måkeskjærene og Vestre Mikkelrabben. Her så jeg tre sel samtidig.
IMG_6469_redigert.jpg
To av tre ved Mikkelrabben
På en kort tur i nærområdet så jeg altså MINST 7 sel i Indre Oslofjord. Fra tidligere turer vet jeg at disse absolutt ikke er alene, du finner sel helt inn i havnebassenget i Oslo.

Jeg har sendt en mail til Fiskeridirektoratet (postmottak@fiskeridir.no) med spørsmål om hva som er bestandsmålet for sel i Indre Oslofjord (sak 2016/11785). I mine øyne er bestanden i Yttre Oslofjord fullstendig ute av kontroll, og jeg vil ikke ha det slik i Indre Oslofjord. I områdene rundt Tønsberg, Verdens Ende, Nøtterøy etc kan du lett se over 100 sel på en enkelt tur. Disse spiser mye fisk, og det er et paradoks at diverse byråkrater ikke ser sammenheng i økende bestand av sel og skarv, og nedgang i bestanden av feks kysttorsk. 100 sel spiser ikke rent lite fisk hver dag, enhver sportsfisker/ fritidsfisker/ yrkesfisker kan skrive under på at det er nytteløst å fiske i områder med sel. Det er på høy tid at man beskatter selbestanden drastisk, og siden det er lite spekkhoggere og hvithai her må dette gjøres med gevær. Noe så enkelt som å gi mulighet for å søke om tillatelse til seljakt fra motorbåt hadde vært et viktig signal fra byråkratiet, og så må selvfølgelig enhver form for kvoter på slik jakt bort. Dette gjelder i hele Akershus, Oslo, Østfold og Vestfold.

Et lite tips på tampen: Man behøver ikke å kjøre veldig langt hver gang. Ha øynene med deg, også utover båtens skjermer, så ser du fort ting som dette:
IMG_6434.JPG
Brisling og makrell utenfor Henie Onstad og Høvikodden.
IMG_6435.JPG
Mer av det samme
Det er mye fisk fra Høvikodden og hele veien bort forbi Veritas, men jeg ser sjelden folk fiske her. Her er det ofte mye brisling, og der det er brisling er det også rovfisk. Ved Høvikodden er det langgrunt, mens det borte ved Veritas er 20 meter dypt få meter ut fra kaia. Kartutsnittet under er fra Gule Sider.
Hovikodden_veritas.png

Her ser du et litt mindre kartutsnitt av området med Google Earth, hvor jeg har lagt på deler av en sidescan-logg og litt forklaring av hva du ser. Du ser tydelig hvordan fjellknausen som utgjør Høvikodden fortsetter ut under vann.
Hovikodden.png
Samme med sidescan i Google Earth
Bare husk på fredningssonen mot Sandvikselva, så ikke gå for langt inn mot elva. Jeg anbefaler at man leser Forskriften for området som finnes HER på Lovdata. Det er i praksis ikke lov til å dorge på innsiden av øyene, noe jeg stadig ser at folk glemmer. Hele området er et viktig oppvekstområde for sjøørret, og det er verdt å huske på at hvis man ikke slår ihjel enhver liten ørrettass, men lar de svømme videre, så vokser de fort med all maten som er i fjorden. Minstemålet på sjøørret (35 cm) er latterlig lavt, et minstemål på 45 cm og maksmål på 60 hadde vært mer fornuftig. Da hadde kanskje diverse foreninger sluppet å pøse ut hundretusenvis av yngel i elver og bekker også?
 
 
 
EDIT 16.09.16
Jeg fikk svar fra Fiskeridirektoratet i dag. Kudos for raskt svar, selv om jeg ikke egentlig spurte om hva bestandsestimatet var, jeg spurte om hva bestandsmålet var.
"Hei!
 
 Viser til din mail av 14.sept. 2016.
 
 Når det gjelder bestandsestimater av  sel i indre Oslofjord sitter ikke Fiskeridirektoratet med slike tall. Det er Havforskningsinstituttet som gjennomfører tellinger av sel langs norskekysten og som du evnt. må kontakte. Om det finnes nyere tall for området er meg ukjent.
 
 Det er steinkobbe som er tallrik i Oslofjorden,  men det er også registrert havert.  
 
Legger med en lenke til Havforsknings nettsider mht. kystsel hvor evnt.  kontaktpersoner er nevnt.
 
Jeg kontakter Havforskningsinstituttet, så får vi se hva de svarer.

EDIT 21.09.16

Svar fra Havforskningsinstituttet.
"Hei, og takk for opplysninger om sel i Indre Oslofjord.
 
Vi er klar over at der er noen mindre kolonier av steinkobbe innenfor Drøbak, men Havforskningsinstituttet har ikke prioritert telling av disse. Vi har derfor ikke noe bestandsanslag for denne delen av Oslofjorden. Det er heller ikke fastsatt noe måltall for Indre Oslofjord (Oslo og Akershus).
 
For Østfold fylke hadde vi ved siste telling 230 steinkobber, her er bestandsmålet 270 steinkobber. Kvoteanbefalingen for 2016 var 10 dyr.
 
I Vestfold registrerte vi ved siste telling (2014) 183 steinkobber mot et måltall på 60 individer. Kvoteanbefalingen for 2016 var på 15 dyr. Nye tellinger er gjennomført i august i år og resultatene blir klar med det første.
 
Måltallene er fastsatt i forbindelse med fastsettelse av Forvaltningsplanene for havert og steinkobbe. Det er myndighetene som fastsetter disse forvaltningsplanene. Planene står nå foran en revisjon og da kan det bli aktuelt å bestemme bestandsmål også for Indre Oslofjord.
 
Vi vil også peke på at det i svensk og dansk Skagerrak og Kattegat (fra Bohuslän til Øresund) er minimum 25500 steinkobber og det er ikke urimelig å anta at streifdyr fra disse store kolonien også kan komme inn i Indre Oslofjord og oppholde seg der over tid."
 
Jeg er ikke beroliget. Hvorfor prioriteres ikke den fjorden i Norge med høyest befolkningstetthet rundt? Det er for meg et paradoks at vi oppfordres til å fiske og spise fisk, mens myndigheten ser ut til å bry seg lite om status i Indre Oslofjord, hvor flest mennesker fisker. 
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Gå nå for all del ikke i fella og føl deg trua av selen, det er forbeholdt sneversynte garnfiskere. At selen spiser mye fisk er ikke et argument for at den skal bort. Blir det for mye sel så regulerer bestanden seg selv ved tetthetsavhengige faktorer, enten sprer de seg vekk eller så dør en andel av sykdom. Dette vil likevel sjelden skje i Oslofjorden fordi det ikke er nok areal for kasting. Ut over de fastsatte koloniene må økt mengde sel også komme av besøkende. Og om det er for lite fisk så skjer en av to ting, selen svømmer tilbake/vekk, eller de dør av sult. Slapp av, nyt synet og gled deg over at fjorden har nok fisk til å holde en bestand av disse flotte dyr.

T.O. Populasjonsdynamikk er et fag, på lik linje med landskapsarkitekt, murer og advokat. Just sayin.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Sel, oter og hval er en plage når de jakter der du vil fiske men det er også et tegn på at det faktisk er fisk på plassen. Det kreves en viss tetthet av byttefisk for at de skal kunne jakte effektivt.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Man har vel i det siste funnet ut at selen hverken spiser så mye eller stor fisk som man tidligere har ment, men jeg er nok langt på vei enig med Erik i at den må beskattes. Det samme med skarven som er en fremmed art. Der vet man jo mye fra Danmark om hvor mye yngel og fisk/småfisk den tar. Verst er vi og det er derfor både Erik og jeg vil ha restriksjoner for å gjenoppbygge bestandene av stedegen fisk. Da må alle bidra for det er mulig å komme tilbake dit vi var for la oss si 30 år siden. Hittil har ingenting blitt gjort og i vår del av fjorden (Horten) er det heller ikke mye sel å se selv om det dukket opp en da jeg fisket i går. Null fisk men det skyldes ikke at selen var der.                                                                                                      Leste forresten om et eventyrlig fiske i Øresund med bl annet mye ansjos,sild og brisling for feit makrell. Ikke sett så mye ansjos på 20 år og ikke så mye stor makrell på 40 år. Jeg synes vi i langt større grad burde se til Øresund for også stedegen fisk er det mye av. 

Friluftsfjorden!

Link to comment
Share on other sites

Det finnes flere varianter av skarv BAN, og dessverre er det særlig en variant som øker som ikke hører hjemme her.

Sel har det vært innenfor Drøbak i mange år, i hvertfall siden midten av 90-tallet. Værst ser det ut til å gå ut over hummer og krabbe. Hummer lar jeg være i fred, den har det tøft nok som det er, men krabbe fanger og spiser jeg. 

Jeg ser ingen grunn til at det skal være sel i dette området. Det er på ingen måte en truet art, og den spiser ting jeg liker å fiske etter og gjerne spise også. Jeg sliter med å se at det er bedre at jeg kikker på sel i fjorden, og kjøper middagen på Kiwi, enn at jeg kikker på sel på TV og "handler" middagen min i fjorden. Vi er konkurrenter i det samme matfatet, og jeg er en egoist. Dog er det helt andre ting jeg heller vil ha vekk enn selen. :) 

Poemget mitt var delvis at det er forbausende hvor lite kunnskap man egentlig har om Oslofjorden. Ikke engang noe som er så lett å se med det blotte øyet som sel, har man kontroll på.

Edited by erik
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

sel er en naturlig del av marine miljøer, også Oslofjorden. Og generelt sett har du naturligvis rett Triturus at bestander av ulike arter vil påvirke og stabilisere hverandre over tid, noe som vil føre til naturlige svingninger der man slipper dramatiske kortsiktige bestandsvariasjoner. Men når mennesket kommer inn som en ekstra faktor i slike økosystemer kan systemene destabiliseres, og det er jo det vi har sett alt for mange eksempler på opp gjennom årene. Og når systemene først kommer ut av "kontroll", må eller bør (?) vi mennesker forsøke å rette opp egne feil. I praksis betyr det bestandsregulering hvis bestandene av enkeltarter blir for store. Over tid vil naturligvis bestandene regulere seg selv, men det er sjelden vi mennesker har tid å vente på dette. Naturens reguleringsprosesser kan gå mye saktere enn det menneskelige interesser krever. Det er i all hovedsk menneskets egen skyld at torskebestandene er nesten ødelagt i Oslofjorden, men når det først har skjedd vil sekundære årsaker som sel kunne ta siste rest. Og husk at i et komplekst økosystem som Oslofjorden er det nok av andre arter med solide bestander som bidrar å holde selbestandene oppe. Dermed vil selbestandene kunne fortsette å være kunstig høye selv om torsken er nesten utryddet, og dermed være et effektivt hinder for torskebestanden å ta seg opp igjen. Selen vil derfor neppe forsvinne selv om torsken dør helt ut, slik en enkel bestandslogikk skulle tilsi. Konklusjonen er derfor at man burde gå inn med en fornuftig reduksjon av selbestanden som et av mange tiltak for å hjelpe torsken opp av krisen.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Ulvemotstander er jeg ikke, men jeg ser ingen grunn til at man skal ha ulv vandrende i Oslos gater av den grunn. At vi har ulv i Oslomarka er helt topp, den har virkelig gjort underverker med enkeltes leie tendens til å la bikkja løpe rundt på måfå. Samtidig er det mininal jakt på hjortevilt i Oslomarka, så det er på mange måter et ideelt sted for rovdyr. Men trekker den inn i hagene til folk må man sette inn tiltak, om det er en kule eller relokasjon er for meg mindre viktig. Sel er ikke en truet art, ulv som norsk art kan man argumentere for at er sårbar om ikke annet. Så jeg ser ikke helt at disse to artene skal/ kan/ bør sammenliknes. 

Å skulle forvalte det tettest befolkede området i Norge som man ville gjort med den Ytterste Nøgne Ø ser jeg heller ikke helt vitsen med. Norge er stort nok til å ha sel et annet sted enn i Oslos havnebasseng og ulv et annet sted enn på  Karl Johan. 

Edited by erik
Link to comment
Share on other sites

Enig med deg Erik, Oslo-og Drammensfjorden skal ikke forvaltes som alle andre steder opp til Stadt. I første omgang gjelder det å få stedegen fisk tilbake og det er ikke gjort over natta. Skal man så beholde den nytter det ikke å gå tilbake til det som effektivt har fjernet den. Alle må bidra og jeg kjenner mange tidligere fritidsfiskere (garnfiskere) som snakker om totalt fiskestopp i både tre og fem år. Det synes ikke jeg verken er fornuftig eller gjennomførbart all den tid de aller fleste fisker på sommeren og etter makrell. Vi bør se hva andre land har fått til, ikke minst i tett befolkede områder. Dessverre kan det se ut til at de som bestemmer mener at yrkesfisket, selv i de delene av fjorden vi vil gi vern, er en milliardindustri ingen må røre.         Ordet vern nevnes heldigvis oftere og oftere men det er langt fram til at noe vil skje selv om vi både ved Flødevigen og Bolærne har sett hvor effektivt det er.. 

Friluftsfjorden! 

Link to comment
Share on other sites

Finnes noen få i den delen vi snakker om, ut til Horten/Moss. De kan fortsette men da på lik linje med alle andre, håndsnøre,stang og teiner. Hvorfor det store flertallet av fiskere her skal forfordeles til fordel for noen ytterst få vil ingen svare på, ikke engang de som for noen år siden vedtok at ressursene i havet eies av fellesskapet. Her ser vi at fellesskapet på ca 1,5 mill mennesker eies av noen få personer. Rettferdig?                                                                       Litt langt fra seldebatten men........

Friluftsfjorden!

Link to comment
Share on other sites

En ting er næringsfisket, det hadde vært en drøm å få de over på noe annet. Man kan i det minste sørge for at de som er der i dag ikke erstattes av nye. Dog ser jeg ikke på næringsfiske utført på en bærekraftig måte som noe problem i seg selv.

En annen ting er fritidsfisket med faststående redskap. Det vil jeg ha vekk, kanskje med unntak av teiner så lenge antallet per båt reduseres ytterligere. Hummerfisket er i mine øyne fortsatt helt galematias slik det foregår i dag.

Senest denne uken kjørte jeg propellen i et garn, satt på tvers av et sund mellom to øyer hvor det er maksimalt to meters dyp i mellom. Definitivt ikke lovlig redskap, og ble pent deponert i søpla da vi kom i land. Men folks kunnskap om hva som er lov og ikke lov rundt garn, teiner og liner er så minimal, at jeg gjerne hadde sett at det ble helt forbudt i pressområder som Oslofjorden. Det er selvfølgelig noen som er flinke, men det er folk der ute som klarer å kontrollere sitt forbruk av narkotika også uten at det i seg selv er en grunn til å tillate at alle bruker det. Som et minimum bør fiske med faststående redskap skje etter gjennomført og bestått kurs ala jegerprøven og innrapportering av fangst. (Jeg hadde gjerne sett slik innrapportering for sportsfiske også.)

Litt på siden:

Allemannsretten er en fantastisk rettighet, men den har også plikter. De pliktene neglisjeres og omfanget kan fremstå som eskalerende. På et eller annet tidspunkt kommer noen til å bruke det som en unnskyldning til å angripe rettigheten og det er få av oss tjent med. Vi ser at dette skjer lokalt flere steder, skilt med fiske forbudt er av ymse årsaker blitt ganske vanlige. Hvis vi ikke får ryddet opp i grums og ukultur kommer slike skilt til å bli regelen, ikke unntaket. 

Link to comment
Share on other sites

Quote

Hvor mange yrkesfiskere er det egentlig igjen i Oslofjorden? De fleste har vel lagt inn årene for lengst.

Det er rundt ti båter som tråler reker og som har tillatelse til å selge direkte fra kai. Ingen av de er over 35 fot. Dette er båter som fisker innenfor linja bolærne- søster sånn ca. Garn har jeg nesten ikke sett i år, det er nok ikke mange som gidder lenger

Det er forøvrig en liten koloni med sel, tipper 10-12 individer som holder til på mølenskjærene rett nord av mølen som jeg vet om her rundt horten. Om det er de som observeres rundt horten, eller de kommer fra plasser lenger ute vet jeg ikke, men jeg så en i går kveld utenfor vealøs da jeg satte krabbeteiner der ute

Quote

Skarv fremmed art?

Ban, faktisk så er dette tilfelle. Skarven i oslofjorden er en sørlig art, europeisk storskarv som har kommet lenger og lenger nordover. Problemet med denne er at den jakter på mye grunnere vann enn de to norske artene storskarv og toppskarv, og den belaster yngelbestandene mye hardere enn de norske.

I motsetning til selen, som kanskje teller et hundretalls individer i hele indre del av fjorden, og spiser 1-2 kg fisk hver på døgn, så teller disse nange tusen, og hver fugl spiser nesten en halv kilo fisk pr døgn de også.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Det er, for meg, ingen tvil om at grunnen til at vi i våre områder ikke har stedegen fisk var et alt for intensivt fiske fram til rundt 2010. Etter det har få satt garn, men noen holder ut for å kunne ta det siste. Alle bør skjønne at dette fiske har tilnærmet null økonomisk verdi og bør vekk så fort som mulig. Trålingen gir heller ikke mye klingende mynt og med åpen reketrål skjønner de fleste at man får med seg det meste noe som er ødeleggende. Skal vi raskt få bygget opp bestandene må vi ikke bare skrubbe litt med foten, men dra i nødbremsen. Det har andre gjort i langt større havområder og fått tilbake fisken som så kan beskattes. Jeg argumenterer også med at en fjord i balanse er den beste garanti mot fremmede og uønskede arte, og at man som i jordbruket skal ha en matreserve. 

Friluftsfjorden! 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Oslofjorden har helt klart flere likhetstrekk med Oslomarka enn Oslos gater. Å sammenligne selens tilstedeværelse i oslofjorden med ulv i Oslos gater blir for dumt.

Når du velger den type retorikk spørs det om du hadde vert like åpen for ulv i oslomarka om du hadde vert elgjeger i samme terreng. Selv er jeg for både ulv og sel, og jeg er aktiv bruker av indre oslofjord og har elgterreng som huser både ulv, bjørn, gaupe og jerv. 

Slik bestanden er i dag er ikke dette noe problem hverken i indre oslofjord eller elgterrenget ved Femundselva.

Når det er sagt er jeg for å holde populasjonen av de nevnte rovdyra på et fornuftig nivå, og jakter selv sel.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

I den grad noe er dumt, så er det å tillegge andre meninger i en sak, basert på deres meninger i en annen sak. Det er helt klart andre mer presserende problemer å ta tak i enn selbestanden, så vidt jeg kan se har jeg heller ikke hevdet noe annet.

Jeg er ikke enig i at Indre Oslofjord skal diskuteres i samme momang som Oslomarka. Som ivrig bruker har du sikkert lagt merke til noen forskjeller fra Oslomarka. For eksempel motorisert ferdsel for hvermannsen og bebyggelse etterhvert sted tørt nok til å bygge det ene stedet, mens det andre har tilnærmet null bebyggelse og krever kjøretillatelse. Rent juridisk har Oslomarka og Oslofjorden forskjellig status. Den eneste fellesnevneren jeg kan se er friluftslivet, men selv utøvelsen av det er vidt forskjellig.

Nei, jeg hadde neppe vært videre begeistret hvis et område jeg hadde jaktet elg i hadde endt opp som ulveområde. Jeg tror aldri jeg har snakket med en eneste elgjeger som er videre begeistret for ulv, men det er hyggelig å se at det finnes unntak. Jeg er dog ikke elgjeger og er helt indifferent til ulv, utover at jeg har merket meg den positive effekten det har hatt på endel hundeeiere. Jeg er ikke indefferent til sel, hovedsakelig fordi bestanden fremstår som ute av kontroll i et område jeg bryr meg om. Den er ute av kontroll i Yttre Oslofjord, og i Indre er det rett og slett ikke gjort noe forsøk på kontroll.

Hvis vi absolutt skal sammenlikne ulv med sel, noe jeg ikke helt ser poenget med, så er det så vidt meg bekjent rimelig god kontroll på ulven. Det er en forutsetning for forvaltning, og diskusjon. Sel i dette området vet man ikke en døyt om, utover å anta at de kan være der. 

Edited by erik
Typos
Link to comment
Share on other sites

Jeg er ikke særlig innsatt i hverken gamle dagers rovdyrpolitikk eller dagens, siden temaet ikke interesserer meg nevneverdig, så dere får ha meg unnskyldt hvis dette er skivebom. Men handler ikke dagens politikk nettopp om å dele landet inn i områder, soner for rovdyr og soner for husdyr? Med andre ord akkurat det samme prinsippet som jeg ønsker for sel? 

Er det noe jeg oppfatter som gammeldags her, så er det en oppfatning om at alt skal forvaltes likt uansett tid og sted.  Jeg mener det er en dårlig løsning både for mennesker og natur. 

Link to comment
Share on other sites

Med gamle dagers rovdyrpolitikk mener jeg rovdyrkrigen satt i sene av staten i 1905 (trur jeg det var). Da var tanken at alt av konkurrenter skulle vekk.

At du ikke ser berikelsen i at det faktisk finnes noen få seler i indre oslofjord er synd. Om bestanden hadde vokst ut av kontroll hadde jeg vert den første til å stille i desimeringsarbeidet.

Men slik situasjonen er i dag virker holdningene dine bare tullete. Om du hadde fått vilja di er jeg sikker på at du ikke hadde merka det døyt på fiskebestanden og naturen (i indre oslofjord) hadde vert fattigere.

Edited by Maritim
Link to comment
Share on other sites

Da tolker jeg det dit at jeg har oppfattet skillet i ny og gammel rovdyrpolitikk nogenlunde riktig. Men hvor får du det fra at jeg vil ha bort all sel uansett sted? Som nevnt et par ganger har jeg ikke noe i mot sel, jeg bare ser ikke hvorfor den skal  være akkurat her.

Ellers er det synd å registrere at folk ikke klarer å diskutere en sak uten å bruke ord som "dum", "gammeldags" og nå "tullete". Det kan jeg ikke tolke annen vei enn at man slapp opp for gode argumenter. For meg ser det ut som ditt eneste argument for sel i Indre Oslofjord er at det finnes rovdyr på land. Hadde selen i Oslofjorden blitt holdt i sjakk av en flokk spekkhoggere kunne jeg sett sammenlikningen, men ellers ser jeg ikke hva rovdyr på land har med sel å gjøre. Men det er kanskje her det egentlige meningsskillet ligger? Jeg mener det er fornuftig å forvalte ulike områder på forskjellige måter, mens du mener noe annet?

Hva definerer du som "noen få seler"? Er det de jeg tok bilder av er jeg enig i at det er noen få seler, men det vet vi altså ikke fordi de ikke har blitt talt. At jeg ikke ser noen grunn til å ha sel i fjorden er relativt uviktig all den tid jeg ikke kan gjøre noe ut av mine meninger annet enn å lufte dem, men at det offentlige ikke har snøring på antallet er bekymringsverdig. Vi kan diskutere hva som er vitsen med det planlagte hummerreservatet ved Nesoddtangen når to sel livnærer seg i samme område. Eller, var det det vi ikke kan diskutere siden de ikke finnes der i byråkratenes verden? 

Det er ikke godt å si hva jeg ikke merker, siden jeg ikke har merket det. ;) Men opplys meg gjerne om hva du mener det er jeg går glipp av når det kommer til fiskebestanden og naturen i Oslofjorden? Siden slutten av august har jeg tilbakelagt ca 1200 km i båt på kryss og tvers av indre fjord, men jeg har helt sikkert gått glipp av noe.

Link to comment
Share on other sites

Da må jeg nesten svare; hvor har du det fra at jeg påstår du vil ha bort sel uansett sted?

Det faktum at fiskeridepartementet ikke har brukt tid og ressurser på telling av sel i indre oslofjord kan kanskje bero på at en hver som ferdes på fjorden ser at bestanden er relativt beskjeden. 

Du bruker mange ord men jeg ser ikke så mange gode argument, tvert imot virker du bare litt paranoid i forhold til påvirkningen noen få sel har på fiskebstanden i indre oslofjord.

Ved utløpet av en liten fjordtarm (Sandfjorden) jeg fisker i Finnmark, ligger Norges største koloni av havert.

Denne selen er mange ganger større enn steinkobba og kolonien teller hundrevis av dyr. I tillegg  finnes det i samme område også trolig hundretalls steinkobber, en drøss niser og jevnlig har vi besøk av andre tannhvaler som spekkhogger, springer og hvithval.

Og tro det eller ei, fjorden er full av fisk og smålakselva som munner ut her er full av laks!!

Pussige greier eller? 

Bruk heller energien på noe som teller, for å utrydde selene i indre oslofjord er et blindspor.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Sammenlikningen med rovdyrpolitikk anno 1905 ledet meg til å anta at du mente jeg hadde den oppfatningen.

Jeg har vært litt i Finmark, men aldri i Sandfjorden. Når du har 1.500.000 mennesker der, og 50.000 eller så fritidsbåter, kan vi sammenlikne. Frem til det, ser jeg ikke helt at områdene har så mye til felles. Som jeg gjentar til det kjedsommelige, å bruke samme forvaltning over alt er ikke bra hverken for mennesker eller natur.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.