Jump to content
Fiskersiden

Hvilket parti skal jeg stemme på?


Gutt23Bergen
 Share

Recommended Posts

Og likevel vil du forby garnfiske for alle, til og med de såkalte "ekspertene" som gjør alt etter boken?

Jeg forstå hva du mener og er enig i at garnfiske kan ha skumle konsekvenser, om det er tyvfiske eller fangst av utsatte arter. Jeg er derimot totalt uenig i at et totalforbud er veien å gå, noe som ville vært helt umulig å håndheve ettersom folk som driver med garnfiske på en forsvarlig måte ikke hadde godtatt et slikt meningsløst forbud. I tillegg tviler jeg på at et forbud ville hatt noen sårlig påvirkning på noen arter.

Det jeg ville kjempet for var strengere regler med tanke på fiskeområder, dybde, type garn og maskestørrelse i enkelte perioder/områder. 

Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, LaHo skrev:

Skjønner ikke hvorfor garnfiske i sjøen er mer meningsløst matauk enn garnfiske som matauk andre steder.. Mulig jeg er koko :D 
 

Matauk er ikke meningsløst. 

Garnfiske som matauk er for meg meningsløst (i Norge) - fordi det kan skade sårbare fiskestammer. 

Den (fri)tiden du bruker på å sette garn har også en alternativkostnad, og med det lønnsnivået vi har i Norge er den ganske høy.  Den ekstra fisken du får på garn kontra stang ender vel uansett opp i frysen? 

Link to comment
Share on other sites

Tja. Nå er jeg nok litt ute med spissen igjen her.

Jeg anser meg selv som en over middels ivrig sportsfisker, men jeg er ikke i nærheten av å konkurrere med 2-3 garn. Skulle jeg i løpet av en vanlig søndag på fisketur dra opp nok fisk til å brødfø to barn og to voksne til neste søndag, hadde nok gleden ved sportsfisket forsvunnet i samme takt som kiloene jeg har rundt midjen. Det er verdt å huske på hvor sportsfisket kommer fra, det er ikke fra "sporten" men fra "fisket". Mister vi kontakten med den delen av fiskingen som har med å skaffe mat å gjøre, er vi på ville veier både juridisk, etisk og med tanke på folkeopinionen.

Garnfiske utført korrekt, er i de fleste tilfeller ikke en trussel mot sårbare stammer. Det er først når reglene brytes at trusselen kommer. Settes garn på lovlig dybde til lovlige tider av året, er bifangsten av sårbare arter minimal. Så er selvfølgelig poblemet at garnene IKKE settes ihht de reglene som finnes, og at reglene delvis er i overkant løse feks med tanke på hvor mye bruk man kan ha i sjøen på en gang.

Hvilket leder meg til poenget her, nemlig hva som er alternativet. Hvis valget ligger mellom at folk skal spise sin egen (garnfiskede) torsk, eller bunntrålet torsk som har hatt en runde via Kina for prosessering, eller fjøsfisk for den saks skyld, er jeg ikke et sekund i tvil om at det er bedre for alle parter om de spiser sin garnfiskede torsk. Selv for torsken er det et bedre alternativ.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, PeterSL skrev:

Det jeg ville kjempet for var strengere regler med tanke på fiskeområder, dybde, type garn og maskestørrelse i enkelte perioder/områder. 

Det kan jeg være enig i, men problemet med dagens lovgivning er i mine øyne at det er for vanskelig å skille mellom lovlige og ulovlige garn for hvermannsen, slik at garn som faktisk er ulovlige og gjør skade ikke blir rapportert eller tatt bort. 

Havabboren er vel for eksempel en stedegen stimfisk, som gjør den ekstremt utsatt for uvettig/ulovlig garnfiske. 

Og økonomisk sett er det vel ingen i Norge som trenger å fiske med garn i sjøen for å ikke sulte ihjel. 

Vi regulerer jo jakt på vilt i dag, så hvorfor ikke regulere fisket også? Til det beste for fellesskapet og fremtiden. 

Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, erik skrev:

Tja. Nå er jeg nok litt ute med spissen igjen her.

Jeg anser meg selv som en over middels ivrig sportsfisker, men jeg er ikke i nærheten av å konkurrere med 2-3 garn. Skulle jeg i løpet av en vanlig søndag på fisketur dra opp nok fisk til å brødfø to barn og to voksne til neste søndag, hadde nok gleden ved sportsfisket forsvunnet i samme takt som kiloene jeg har rundt midjen. Det er verdt å huske på hvor sportsfisket kommer fra, det er ikke fra "sporten" men fra "fisket". Mister vi kontakten med den delen av fiskingen som har med å skaffe mat å gjøre, er vi på ville veier både juridisk, etisk og med tanke på folkeopinionen.

Garnfiske utført korrekt, er i de fleste tilfeller ikke en trussel mot sårbare stammer. Det er først når reglene brytes at trusselen kommer. Settes garn på lovlig dybde til lovlige tider av året, er bifangsten av sårbare arter minimal. Så er selvfølgelig poblemet at garnene IKKE settes ihht de reglene som finnes, og at reglene delvis er i overkant løse feks med tanke på hvor mye bruk man kan ha i sjøen på en gang.

Hvilket leder meg til poenget her, nemlig hva som er alternativet. Hvis valget ligger mellom at folk skal spise sin egen (garnfiskede) torsk, eller bunntrålet torsk som har hatt en runde via Kina for prosessering, eller fjøsfisk for den saks skyld, er jeg ikke et sekund i tvil om at det er bedre for alle parter om de spiser sin garnfiskede torsk. Selv for torsken er det et bedre alternativ.

Men er det noen i Norge i dag som trenger å fiske for å mette sin familie? Yrkesfiskere eksludert. 

Å bruke tiden sin på å sette garn er ikke gratis med det høye lønnsnivået vi har i Norge. 

Link to comment
Share on other sites

Jeg sitter med en klar oppfattning av av dette er en skinndiskusjon!

De fleste her inne er vel enige i at garnfisket med fordel kunne vært "strengere" regulert. Så er det litt ulike oppfatninger av hvor strengt, men de nyansene trenger vi vel ikke ordkløyverier om ... 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Men i alle dager... Garnfiske har ikke med økonomiske problemer å gjøre. Det er en fritidsaktivitet som gjør at tusenvis av folk rundt i Norge kan høste fra naturen.

Problemet du har med garnfiske ser ikke ut til å handle om garnfiske, men ulovlig og uforsvarlig bruk. Er det ikke bedre å kjempe for å få informasjon ut til folket, et bedre oppsyn og strengere regelverk enn å forby garnfiske for hele befolkningen?

Edited by PeterSL
Link to comment
Share on other sites

Enig i den, TT. 

Sier meg ferdig med garnfiske-debatten, og skal virkelig ta med meg synspunktene her videre inn i min fremtidige tankegang!

Synes alle bidragene her er gode, men jeg må innrømme at jeg ikke har kommet særlig mye lengre med å bestemme meg for hva jeg skal stemme. 

Jeg er utdannet økonom og det sitter jo dermed langt inne å stemme MDG, samtidig som jeg er enig i mye av friluftslivspolitikken deres. 

Spørsmålet er jo, som det ble nevnt over her, hva de vil satse på om de kommer i posisjon:

1. Vil de bli utkonkurrert av AP (og SP?) i spørsmålet om oljepolitikken, og heller satse på å fronte friluftslivspolitikken?

2. Eller vil de satse alt på oljepolitikken og ikke bruke tid på friluftslivspolitikken sin?

Dette er ikke enkelt...

Link to comment
Share on other sites

Jeg er selv økonom, men ikke veldig bekymret for MDG på tinget. Bare se på hva som skjedde med SV i møtet med verdens realiteter, de ble AP. Tilsvarende har FRP blitt Høyre i regjering. Idealisme og brennende idealer er flott, men verden er ikke ideell og etter noen bøtter isvann i hodet brenner idealene litt svakere og man blir mer moderat.

Når det er sagt kommer jeg ikke til å stemme MDG, rett og slett fordi jeg personlig har interesse av at Vestkorridoren ut av Oslo bygges som planlagt og den har MDG som fanesak å torpedere.

Link to comment
Share on other sites

Kystpartiet er kritisk mot slik oppdrettsnæringen er i dag, men jeg sliter litt med å finne frem på nett til hva de kjemper for. Det du kan gjøre er å snakke med Kystpartiet i valgbodene på Torgallmenningen, noe jeg gjorde. Tok noen bilder av miljødelen av programmet til Kystpartiet. Dette er jo et veldig lite parti, så det spørs hvor mye de kan få å si i det hele tatt. 

IMG_7725.thumb.JPG.95b877a4cd151b5f2567a8f0d66e6ac6.JPGIMG_7728.thumb.JPG.aec5499ec3c6c2b3cee3ec8fb8ffe632.JPG


Kristelig folkeparti kan du også se på.

KrF:
-  Vil sikre allemannsretten og allmennhetens adgang til strandsonen, blant annet ved erverv av friluftsområder og ved å sørge for juridisk bistand til kommuner som vil fjerne ulovlige ferdselshindre i strandsonen. https://www.krf.no/politikk/politisk-program/fremtidsrettet-forvalterskap/det-gronne-skiftet/naturvern/
- KrF mener det er viktig at vi fortsatt satser på sjøbaserte oppdrettsanlegg, men med oppsamling av organisk avfall og sterkere tiltak for å bekjempe fôrtap, lakselus og rømming. I tillegg må det reageres strengt mot dumping av fisk og uriktig rapportering. https://krf.no/politikk/politikk-a-til-a/okonomi-og-naring/fiskeri/

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

14 minutter siden, Afre skrev:

Det har da faktisk vært foreslått før her på forumet å forby garnfiske helt eller delvis i perioder. I områder på østlandet hvor torsken sliter så det er vel egtnlig ingen brannfakkel sånn sett.

Men du ser vel forskjellen på å forby garnfiske "helt eller delvis i perioder i områder på østlandet hvor torsken sliter", og det å forby alt garnfiske for alle i hele Norge? 

Link to comment
Share on other sites

11 minutter siden, PeterSL skrev:

Men du ser vel forskjellen på å forby garnfiske "helt eller delvis i perioder i områder på østlandet hvor torsken sliter", og det å forby alt garnfiske for alle i hele Norge? 

Selvsagt der hvor lovlig garnfiske ikke utgjør noe problem for alle bestander (ikke bare torsken). Ser jeg ikke noe problem med at hobbyfiskere setter lovlige garn. Ulovlige garn er jo i prinsippet en helt annen diskusjon. Jeg tror faktisk ikke et generelt garnforbud vil hjelpe på å få ned antallet ulovlige garn satt for eksempel etter anadrome laksefisk

Edited by Afre
Link to comment
Share on other sites

40 minutter siden, PeterSL skrev:

Kystpartiet er kritisk mot slik oppdrettsnæringen er i dag, men jeg sliter litt med å finne frem på nett til hva de kjemper for. Det du kan gjøre er å snakke med Kystpartiet i valgbodene på Torgallmenningen, noe jeg gjorde. Tok noen bilder av miljødelen av programmet til Kystpartiet. Dette er jo et veldig lite parti, så det spørs hvor mye de kan få å si i det hele tatt. 

IMG_7725.thumb.JPG.95b877a4cd151b5f2567a8f0d66e6ac6.JPGIMG_7728.thumb.JPG.aec5499ec3c6c2b3cee3ec8fb8ffe632.JPG


Kristelig folkeparti kan du også se på.

KrF:
-  Vil sikre allemannsretten og allmennhetens adgang til strandsonen, blant annet ved erverv av friluftsområder og ved å sørge for juridisk bistand til kommuner som vil fjerne ulovlige ferdselshindre i strandsonen. https://www.krf.no/politikk/politisk-program/fremtidsrettet-forvalterskap/det-gronne-skiftet/naturvern/
- KrF mener det er viktig at vi fortsatt satser på sjøbaserte oppdrettsanlegg, men med oppsamling av organisk avfall og sterkere tiltak for å bekjempe fôrtap, lakselus og rømming. I tillegg må det reageres strengt mot dumping av fisk og uriktig rapportering. https://krf.no/politikk/politikk-a-til-a/okonomi-og-naring/fiskeri/

 

Takk!

Er uenig i mye av politikken til KRF (også), men akkurat disse punktene var i alle fall på riktig vei. 

Link to comment
Share on other sites

Ettersom det finnes flere forskjellige partier med en ganske generell og "bra" miljøpolitikk bør det være mulig å finne et parti du mener ligger nært dine verdier og som samtidig har en akseptabel miljøpolitikk.

I tillegg er det være verdt å se på de sannsynlige regjeringsløsningene. Hvordan vil miljøpolitikken fortsette under Høyre og FrP hvis de blir sittende? Hvordan blir det med AP + SV og/eller SP? Og hva med Høyre sammen med KrF og Venstre? 

MDG som du har vært inne på er vel et parti som kunne slengt seg på hva som helst, kanskje utenom FrP.

Edited by PeterSL
Link to comment
Share on other sites

Det var mest morsomt å lese garnpolemisering (enig med Erik der), men vi sitter jo fremdeles igjen med problemstillingen om at det kun er småpartiene som har noe som helst miljøpolitikk, og vaktbikkje på tinget har vært prøvd før uten å bevise noe annet enn at makt korrumperer. Det som er sikkert er at Høyre og Ap begge vil ha en destruktiv vekst i oppdrettsnæringen, og sålenge vi ikke kommer utenom regjeringsalternativer med disse er den kampen rimelig tapt opptil flere stortingsperioder fremover.

MDG er både hykleriske og helt på jordet innen realpolitikk, men fremstår allikavel som det beste alternativet når man ønsker å avgi en proteststemme. 

Link to comment
Share on other sites

Den 4.9.2017 at 4.13, PeterSL skrev:

Det er nok ikke bare den eldre generasjonen som driver med det. Det er rimelig utbredt.  Å ville forby den type fiske for alle privatpersoner i hele Norge høres virkelig fjernt ut. Å forby garnfiske i visse områder er nok heller veien å gå.

Meningsløst matauk? Vel. 

Fornuftig skrevet. Områder med vern rundt tett befolkede fjorder/ deler av fjorder og for eks tidsbegrenset tid på plasser fisken gyter kan i tillegg til å hjelpe fisken også være med på å bevisstgjøre folk og vise at å innføre vern ikke er noe man tar seg råd til, men noe som er lønnsomt for alle.

Friluftsfjorden!

Link to comment
Share on other sites

Mellom 2005 og 2013 forsøkte jeg å få gehør for et verneområde i deler av Oslofjorden pluss Drammensfjorden både hos AP og mest hos SV som styrte miljøverndep.. Null respons men da de var ute av kontorene var det et par høyt oppe i SV som var inne og likte Friluftsfjorden på facebook. I 2009 og 2013 hadde Venstre vern som sak, men fronta den feil. I år er det SV langs fjorden som vil ha vern, det samme men litt mindre område vil Venstre ha, mdg var på seiltur og snakket om en markalov for fjorden. SV har bl annet Arne Nævra på topp i Buskerud og på topp i Vestfold har man en med sterkt engasjement for friluftslivet. Uansett sperregrenser og små partier er det bra at noen vil snakke om vern blant helse,forsvar,skole,innvandring og andre viktigere saker.                 Må legge til at i verneområdet vi snakker om skal det kun fiskes med stang,håndsnøre eller teiner og man bør pålegge restriksjoner som for eks å sette tilbake all torsk inntil bestanden er stor nok til å kunne beskattes. Vi snakker om et område med svært lite stedegen fisk. Når noen sier at det vil ikke fritidsfiskerne (garnfiskerne) godta så kan jeg fortelle at en byråkrat fra fiskeridirektoratet som hadde vært med på å skrive havressursloven poengterte at ressursene i havet tilhører fellesskapet IKKE yrkes- og  fritidsfiskerne eller deres organisasjoner. Rundt Friluftsfjorden utgjør fellesskapet ca 1,5 mill. mennesker. 

Friluftsfjorden!

Edited by sarepta
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.