Jump to content
Fiskersiden

Utsetting av gjedde


 Share

Recommended Posts

21 minutter siden, geirm skrev:

Igjen - biologisk sett er gjedde mye værre: Den gir også konsekvenser for insekter, amfibier - OG ikke minst fugler! - i tillegg til potensielt å utrydde andre fiskearter. Jeg fatter ikke at du setter likheter mellom gjedde og ørret i denne sammenhengen.

EOD.

dette har du ikke det minste belegg for å hevde. Her skulle jeg like å se dokumentasjon. Så vidt meg bekjent har det aldri blitt dokumentert at tilstedeværelsen av gjedde påvirker fuglebestander negativt. At gjedde kan ta andunger forandrer ikke på det. Ei heller at gjedde påvirker insekter negativt. At den kan påvirke bestanden av amfibier er så, men det kan altså ørret også. Og det ER faktisk dokumentert at ørret satt ut i tidligere fisketomme vann med sjeldne krepsdyr har ført til dramatiske endringer i forekomsten av disse. Den eneste dokumenterte negativt effekten av gjedde utenom amfibier er at den går dårlig sammen med ørret i små vann. Det er naturligvis ikke bra, men grunnen til at dette betraktes som så forferdelig negativt er ene og alene fordi mange synes ørret er en mer verdifull fisk enn gjedde. Og det har fint lite med biologi å gjøre. Og selv om gjedda er uønsket i mindre ørretvann, så betraktes den ENSIDIG negativt, selv om den altså biologisk sett er en av de viktigste og mest positive artene å ha i de lokalitetene den naturlig hører hjemme. Dette sopes fullstendig under teppet i slike diskusjoner.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Gjedde er ikke nødvendigvis mye verre enn ørret. Begge er rovfisk, med den forskjellen at gjedde i liten grad forsyner seg av pelagisk dyreplankton, og i større grad går over til å ta større byttefisk og dyr tidligere enn ørreten. Amfibier ligger imidlertid ekstremt dårlig an om det blir satt ut ørret - både frosk og salamander ryker til. Det er anslått at et sted mellom 30 og 70% av ørretbestandene i Norge har kommet dit de er med menneskelig hjelp. Med Fylkesmannens godkjenning har det blitt satt ut ørret i 3 vann fra parasittinfiserte stammer uten tilknytning til vassdragene ørreten settes ut i bare i mils omkrets fra Bergen i det siste. 

Når det gjelder fugler er virkningen gjedde har på fuglebestander nokså begrenset. De viktigste hekkeområdene for vannfugl i Bergensområdet er alle gjeddevann, hvor jeg har tråkket hver vår i snart 25 år uten å se en eneste fugleunge bli tatt av gjedde. Jeg har sett nok av fugleunger og voksne fugler bli tatt av rovfugl, hunder, katter, skjære, kråker og måke.

For vannkvalitetens del og dyreplanktonsamfunn er gjedde en bedre fisk enn ørret da den i større grad regulerer egen bestand og ikke beiter ned dyreplankton.

Edited by AsleB
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Som andre har sagt. Ørreten er en rovfisk som tar for seg av det som måtte finnes. Det være seg mindre fisk, krepsdyr og amfibier. Så det å hevde at den edle ørreten påvirker mindre biologisk enn den plagsomme gjedda er utrolig naivt for å si det pent. Har heller aldri hørt at ornitologer har ytrykt bekymring over gjeddebestander. Ja store gjedder kan nok ta fugleunger på vannet. Men dette er en del av naturens gang. På lik linje med at løver spiser gnu. Naturen har kompansjons mekanismer, hvor predasjon er en del av regnskapet. Dog er det nok mulig at duppande menneskeføter langs bryggekanten opprinnelig ikke har vært en del av dette regnskapet. Men til alt overmål ser det ut som menneskeheten klarer seg bra ;)

Forøvrig er jeg enig i at fisk av alle slag ikke skal flyttes rundt til steder der den ikke hører hjemme.  

Link to comment
Share on other sites

Mitt första inlägg här. Skrev förr litegrann på OFA:s forum, men det är ju borta väck.

(Skriver uteslutande på svenska, till trots för ~20 år i Norge. Inte av disrespekt, men för att jag vill kunna uttrycka mig klart och orkar inte sitta i tio minuter och redigera ett inlägg för att det ska bli på norska. Beklagar om det stör någon. )

Jag har inte tänkt att posta något infekterat inlägg angående gädda / öring och dess respektive kvaliteter MTP plantering av fisk, etc.

Det enda jag vill "påminna om" är att tex i Sverige har gäddfiske en helt annan status än det har i Norge. Men det var i Norge jag blev serverad min första "gjedde-kake", och det glömmer jag aldrig.

Min personliga åsikt är dock den att en viss "artsrasisme" kanske existerar för att det generellt är "lite lättare" att fånga en gädda än en öring.. Folk som exklusivt fiskar efter öring tenderar att bete sig litegrann som en golf-spelare i jämförelse med en innebandyspelare.

 

Jag älskar att fiska efter bägge arterna, men ibland har jag en liten känsla av att många ørret-fiskare ser sig som liksom "lite finare" än andra sötvattens-fiskare.

 

Är dock av den åsikten, som de flesta verkar dela, att arter inte ska spridas med "mänsklig hjälp". Tror heller inte att det sker i någon större grad med gädda. Med öring är det ju gott dokumentert att det sker. På gott och ont.

 

Nog om detta. Hoppas jag retar någon med mitt inlägg.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, El Torsko Grande skrev:

Folk som exklusivt fiskar efter öring tenderar att bete sig litegrann som en golf-spelare i jämförelse med en innebandyspelare.

Rimelig bra beskrivelse av stereotypien det der :D

-----

Jeg kom nettopp over en bok hvor Lars Nilssen har skrevet om ørretens historie i Norge, og som jeg vil tro vil være interessant for enhver som er interessert i temaet i denne tråden. Jeg har ikke lest den selv, men etter å ha lest Hooked sin anmeldelse frister det.

Sitat

Problematikken rundt spredning av nye arter er velkjent, og knapt en godværshelg passerer uten at det ropes høylytt om rotenonbehandling av vann og elver med ulovlig utsatt karpe, gjedde eller ørekyte i media. Men hva så med ørreten, den mest ulovlig utsatte fiskearten i Norge? https://www.hooked.no/meninger/viktigste-norske-fiskebokene-gang-skrevet

 

Edited by PeterSL
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6 timer siden, PeterSL skrev:

Rimelig bra beskrivelse av stereotypien det der :D

-----

Jeg kom nettopp over en bok hvor Lars Nilssen har skrevet om ørretens historie i Norge, og som jeg vil tro vil være interessant for enhver som er interessert i temaet i denne tråden. Jeg har ikke lest den selv, men etter å ha lest Hooked sin anmeldelse frister det.

 

se også min "anmeldelse" av boken til Nilssen her på siden, under temaet bok/TV etc...

ja, denne boken burde være obligatorisk lesning før man kaster seg ut i en slik debatt... ;)

og for øvrig enig at sammenlikningen mellom golf- og innebandyspillere er en god beskrivelse. Det er i det hele tatt pussig hvordan slike mytiske, og høyst psykologisk baserte fenomener, som den at ørret blir betraktet som bedre enn gjedde, blir opphøyd til biologiske "fakta". Det burde være et særlig stort tankekors i 2017 der årets begrep synes å være "alternative fakta".

Det er naturligvis en personlig sak hvilken eller hvilke art(er) man foretrekker å fiske etter, men å derfra hevde at ens egne favorittarter har større biologisk berettigelse enn andre arter er jo rett og slett vås.

Link to comment
Share on other sites

Den 30.5.2017 at 12.10, Slæ skrev:

Min konklusjon er at man ikke bør flytte fisk til vann/vassdrag hvor de ikke forekommer fra før og at artikkelforfatteren bør lese seg opp på gjedde og gjeddefiske.

 

"Til og med duppande menneskeføter langs bryggekanten kan bli angripne. "

"Fisken, som blir kalla Nordens krokodille, sluker i verste fall all anna fisk i vatn den blir sett ut i. Den blir einerådande, kan bere med seg parasittar, og kan spreie seg via bekkar til fleire vatn."

"Gjedda sym nemleg så sakte og dårleg at den sjeldan går i garn, og den er glup nok til å snu når nasetippen treff garnmaskene."

 

Hei! Ikkje så dum konklusjon det. Eg les og les :-)

Mvh
Anders Ekanger

Link to comment
Share on other sites

en liten pussighet; hvorfor trekkes dette med parasitter frem som et moment? Uavhengig av artens egenskaper for øvrig kan da ALLE arter spre parasitter. Her er det overhodet ingen forskjell. Dette er naturligvis et generelt argument mot ALL utsetting av fisk, men det gjelder på ingen måte spesifikt for gjedde, og er absolutt like relevant for utsetting av ørret. For eksempel er jo måkemark og fiskandmark, to av de verste fiskeparasittene i ferskvann (sett fra et menneskelig perspektiv) fordi de har fugler/pattedyr som sluttvert. Og disse parasittene har fremfor noe ørret og røye som mellomverter, i mye større grad enn for eksempel abbor og gjedde. Det skyldes blant annet at ørret og røye i mye større grad en de to andre artene har ulike typer hoppekreps som føde, og disse er første mellomvert for disse parasittene.

Link to comment
Share on other sites

Et øyeblikk siden, Ekiz skrev:

Det er berre fordi det er eit moment.

Mvh

Anders Ekanger

jo, men argumentet brukes mot gjedde, men nevnes aldri når man diskuterer utsetting av ørret. Problemet er ikke at parasitter trekkes frem som moment, problemet er inkonsekventheten (og dermed dobbeltmoralen), som savner biologisk grunnlag.

Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, piscator skrev:

jo, men argumentet brukes mot gjedde, men nevnes aldri når man diskuterer utsetting av ørret. Problemet er ikke at parasitter trekkes frem som moment, problemet er inkonsekventheten (og dermed dobbeltmoralen), som savner biologisk grunnlag.

Hadde eg skrive om ein annan art ville det også vore eit moment. 

Skal hugse på det. 

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Ekiz skrev:

Hadde eg skrive om ein annan art ville det også vore eit moment. 

Skal hugse på det. 

Nå har ikke jeg lest gjennom det som er skrevet her tidligere. Derfor tar jeg opp dette du skriver i første avsnitt:

Andungar, frosk og salamander er ille ute. Det same er aure. Til og med duppande menneskeføter langs bryggekanten kan bli angripne. Likevel er det nokon som med mafialiknande metodar smuglar, flyttar og spreier rovfisken til vatn den ikkje høyrer heime.

Dette virker å være skrevet for å gjøre historien mer spennende? Er det virkelig nødvendig å skrive noe slikt i 2017? Vi er da alle klare over at gjedda er en fullstendig rasjonell skapning.

Et annet moment her er at ørret er desidert mest spredd av alle fiskearter vi har i Norge, men det er det ingen som klager over... 

Link to comment
Share on other sites

17 minutter siden, LaHo skrev:

Nå har ikke jeg lest gjennom det som er skrevet her tidligere. Derfor tar jeg opp dette du skriver i første avsnitt:

Andungar, frosk og salamander er ille ute. Det same er aure. Til og med duppande menneskeføter langs bryggekanten kan bli angripne. Likevel er det nokon som med mafialiknande metodar smuglar, flyttar og spreier rovfisken til vatn den ikkje høyrer heime.

Dette virker å være skrevet for å gjøre historien mer spennende? Er det virkelig nødvendig å skrive noe slikt i 2017? Vi er da alle klare over at gjedda er en fullstendig rasjonell skapning.

Et annet moment her er at ørret er desidert mest spredd av alle fiskearter vi har i Norge, men det er det ingen som klager over... 

Det er skrive for å gjera historia spennande, ja. Nødvendig i 2017? Det skjønte eg ikkje. 

Om ørret har du nok heilt rett. Eg har vore innom mange som klagar på den spreiinga også, i arbeidet med saka, og eg skriv gjerne om det ein annan gong.

Mvh 

Anders Ekanger

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Ekiz skrev:

Det er skrive for å gjera historia spennande, ja. Nødvendig i 2017? Det skjønte eg ikkje. 

Om ørret har du nok heilt rett. Eg har vore innom mange som klagar på den spreiinga også, i arbeidet med saka, og eg skriv gjerne om det ein annan gong.

Mvh 

Anders Ekanger

Det kan du gjerne gjøre!
Da skal du se det blir enda mer engasjement ;)
Den skumle fæle ørreten! 

Det jeg mente med 2017, er nettopp det du sier.. du trekker frem en del gammeldagse synspunkter på gjedda for å gjøre den til skurken, nettopp for historiens skyld.
For folk som da kjenner til gjedde og hva den egentlig står for så virker dette mer provoserende enn spennende.

Det er da på høy tid at denne fisken får en like høy stjerne som ørret.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 minutter siden, LaHo skrev:

Det kan du gjerne gjøre!
Da skal du se det blir enda mer engasjement ;)
Den skumle fæle ørreten! 

Det jeg mente med 2017, er nettopp det du sier.. du trekker frem en del gammeldagse synspunkter på gjedda for å gjøre den til skurken, nettopp for historiens skyld.
For folk som da kjenner til gjedde og hva den egentlig står for så virker dette mer provoserende enn spennende.

Det er da på høy tid at denne fisken får en like høy stjerne som ørret.

Ok. Sånn ja. Om det er gammeldagse synspunkt eller berre for historias skuld, gjer ikkje meg noko. Så lenge det er riktig det som står.

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Ekiz skrev:

Kan du utdjupe?

Mvh
Anders Ekanger

De største blunderne er allerede nevnt. Dvs at gjedde i et vann skal utrydde fuglearter, bite folk i tærne etc. Jeg kan forsikre om at det er både fugler og mennesker i vannet i østlandske gjeddevann. Strengt tatt har alle de viktigste fulgehabitatene i ferskvann på Østlandet gjedde, det samme gjelder de mest populære badevannene.

Andre ting som er mer implisitt:

- Gjeddas evne til å spre seg til andre vann via vassdraget får man inntrykk av at er spesiell for gjedde. Den risikoen er selvfølgelig til stede, men man kunne nevnt at feks ørret mye lettere sprer seg i et vassdrag. 

- Å påstå at gjedde er vanskeligere å fange i garn enn andre arter er så dumt at det nesten er morsomt. Jeg anbefaler et besøk på Østlandet for å sjekke realitetene. 

- Man får inntrykk av at gjedde sprer mer parasitter enn andre arter, så vidt meg bekjent finnes det ikke grunnlag for å anta det.

- Man får inntrykk av at innføring av gjedde automatisk utrydder alle andre fiskeslag i vassdraget. Dette faller på sin egen urimelighet, hadde dette vært tilfellet hadde arten gjedde dødd ut av seg selv pga sult.

Jeg gjentar igjen at spredning av arter er en uting, og dessuten forbudt. Men å spre usannheter eller å antyde ting det ikke finnes dekning for, gjør bare saken værre. 

Edited by erik
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

52 minutter siden, Ekiz skrev:

Ok. Sånn ja. Om det er gammeldagse synspunkt eller berre for historias skuld, gjer ikkje meg noko. Så lenge det er riktig det som står.

Det er kun riktig det som står om det kommer frem at dette er gammeldagse synspunkter eller en "inndrager" for historiens skyld.
Rent faktamessig er det jo ikke akkurat sant. Men jeg skjønner hvorfor du gjør det, selv om det kanskje ikke er like tydelig for alle andre?!

Link to comment
Share on other sites

6 minutter siden, erik skrev:

De største blunderne er allerede nevnt. Dvs at gjedde i et vann skal utrydde fuglearter, bite folk i tærne etc. Jeg kan forsikre om at det er både fugler og mennesker i vannet i østlandske gjeddevann. Strengt tatt har alle de viktigste fulgehabitatene i ferskvann på Østlandet gjedde, det samme gjelder de mest populære badevannene.

Andre ting som er mer implisitt:

- Gjeddas evne til å spre seg til andre vann via vassdraget får man inntrykk av at er spesiell for gjedde. Den risikoen er selvfølgelig til stede, men man kunne nevnt at feks ørret mye lettere sprer seg i et vassdrag. 

- Å påstå at gjedde er vanskeligere å fange i garn enn andre arter er så dumt at det nesten er morsom. Jeg anbefaler et besøk på Østlandet for å sjekke realitetene. 

- Man får inntrykk av at gjedde sprer mer parasitter enn andre arter, så vidt meg bekjent finnes det ikke grunnlag for å anta det.

- Man får inntrykk av at innføring av gjedde automatisk utrydder alle andre fiskeslag i vannsdraget. Dette faller på sin egen urimelighet, hadde dette vært tilfellet hadde arten gjedde dødd ut av seg selv pga sult.

Jeg gjentar igjen at spredning av arter er en uting, og dessuten forbudt. Men å spre usannheter eller å antyde ting det ikke finnes dekning for, gjør bare saken værre. 

Du har lest saka grundig, og eg er glad for engasjementet. Det kan godt henda saka er dårleg skrive, men eg meiner du les altfor mykje mellom linjene. 

"Sprer usannheter, og antyde ting det ikke er dekning for" - det er det eg reagerer sterkast på. Sjølvsagt kan eg ha tatt feil, og skrive feil, men "spre usannheter" er ganske sterke ord.

Utrydde fugleartar? Det står ikkje i saka. Bite folk i tærne? Det står, og det skjer.

Av dei fire implisitte punkta meiner eg 1,3 og 4 er tull. Du må lese det som står, ikkje det som ikkje står. Punkt 2 kan godt hende du har rett i. Eg beklagar om ruse/garn-momentet er feil. Inntrykket mitt frå gjeddefiske her vest er at ruse er meir effektivt.

Mvh

Anders Ekanger

Link to comment
Share on other sites

"Gjedda sym nemleg så sakte og dårleg at den sjeldan går i garn, og den er glup nok til å snu når nasetippen treff garnmaskene."

Mener å ha lest at gjedda (over korte avstander) er en av våre raskeste fisker. 

Denne rusefangsten kan ikke ha vært spesielt effektiv, en times innsats med wobbler i samme vann gav 2 småsniper, mens en sesong med ruser og flere hundre dugnadstimer gav 10 stykk.
Da syntes man nesten synd på de når de sier de vil fortsette rusefangsten for å holde gjeddebestanden nede. De får noen titalls karuss for hver gjedde de fanger så å påstå at gjedda utrydder alt er vel å overdrive, ihvertfall ikke i løpet av kort tid. Det ser dog ut som om den har gjort kraftig innhogg i bestanden av småørret.

Selvfølgelig var det ikke aktuelt, men hadde de sluppet ut igjen den største gjedda hadde den spist noen tiltalls smågjedder i løpet av de tre årene som har gått og redusert bestanden bedre enn rusefangsten har gjort.
 

 

Edited by Fiskemannen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det finnes jo utallige eksempler på gjedder som biter både barn og voksne mennesker. Og med tanke på at artikkelen er skrevet for å treffe "folk flest", er det ikke rart det blir tatt med, selv om det strengt ikke er mer enn en kuriositet i forhold til konsekvenser av spredning av fisk, uansett art. Det er bra det blir satt fokus på spredning av gjedde, og jeg synes forfatteren skal ha kreditt for å bli med i diskusjonen her :) 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

56 minutter siden, PeterSL skrev:

Det finnes jo utallige eksempler på gjedder som biter både barn og voksne mennesker. Og med tanke på at artikkelen er skrevet for å treffe "folk flest", er det ikke rart det blir tatt med, selv om det strengt ikke er mer enn en kuriositet i forhold til konsekvenser av spredning av fisk, uansett art. Det er bra det blir satt fokus på spredning av gjedde, og jeg synes forfatteren skal ha kreditt for å bli med i diskusjonen her :) 

 Joda folk blir bitt av gjedde, sjangsen for å bli bitt ligger vel et sted midt imellom det å bli slått ned av lynet eller få en meteorstein i hodet. Jeg er enig i at det er sporty å være med å diskutere, men selve artikkelen var svak.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Kudos for å delta i diskusjonen, det er ikke min intensjon å "ta" forfatteren spesielt. Jeg har for lengst innsett at tiden en journalist har til rådighet per sak er såpass begrenset at saker som omhandler ting som er litt komplisert ikke vil fange opp alle aspekter. 

Dog står jeg på min kritikk. For når journalisten i den tiden han har til rådighet ikke får full forståelse for saken, sier det seg selv at leseren definitivt vil få problemer. Det å la være å skrive noe, feks ved å la være å gi leseren sammenlikningsgrunnlag, gir ett inntrykk av at saken er mer alvorlig enn den er. Ta dette med tær og gjeddebitt som et eksempel. Det er klart det har skjedd, og sannsynligvis vil skje igjen, men uten å nevne noe om sannsynlighet får leseren ett inntrykk av at det nå er farlig å vasse i strandkanten eller å avkjøle seg fra nærmeste svaberg. Oddsen for å drukne under slike aktiviteter vil jeg anta er høyere enn oddsen for å bli bitt av gjedde. (Uten at jeg har noe statistisk belegg for det.)

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.