Jump to content
Fiskersiden

11 fremmede fiskearter invaderer norsk fauna


 Share

Recommended Posts

De fremmede fiskeartene bærer en rekke parasitter og virussykdommer som kan utrydde amfibier, fisk og snegler.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/11-fremmede-fiskearter-invaderer-norsk-fauna-7206299.html
Artikkelen refererer til arten «sterling», det riktige navnet er vel sterlett. Når det gjelder sandkryper så viser en undersøkelse fra 2009 at bestanden av sandkryper i Lågen reduserte lakseproduksjonen med ca. 4 prosent. Jeg er redd for at sandkryperbestanden i Lågen vil øke i årene som kommer og at lakseproduksjonen vil gå ytterligere ned.

Edited by Labrax
Link to comment
Share on other sites

Siterer fra faktaboksen til høyre i artikkelen:

"Regnbueaure: Oncorhynchus mykiss Salmonidae. Svært høy risiko."

I 2012 rapporterte oppdrettsnæringen om 132.000 rømte regnbueørret.

For både rømt regnbueørret og rømt oppdrettslaks er det imidlertid store mørketall som ikke fremkommer i den offisielle rømmingsstatistikken.

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Fisken[suter] kan også krysse seg med brasme,

Dette høres utrolig ut?

Forskerne advarer mot ange flere fremmede fiskearter står på dørstokken til norsk fauna; blant annet vimme, sabelkarpe, damkaruss, malle, liten hundefisk, sandslette og sterling.

???

De nye fiskeartene kommer på toppen av en annen stor utfordring i norske fauna, nemlig at fiskearter som ørekyte og gjedde blir spredd til nye vassdrag. Gjedda har ødelagt aure- og ørretbestanden i alle kjente tilfeller hvor gjedda er satt ut, blant annet i Krøderen.

Synd at både aure- OG ørretbestanden går dukken, men sånn er det. Spredning av gjedde oppover i Telemarksvassdraget f.eks er jo åpenbart ikke bra, men det er jo noe ganske annet enn innføring av fremmede arter for norsk fauna. Typisk at gjedda blir gruppert sammen med "resten av dritten" av NINA.

Edited by Bendik
Link to comment
Share on other sites

Artikkelen refererer til arten «sterling», det riktige navnet er sterlett.

Jeg skjønner ikke helt hvordan du ekstraherer fra teksten at det ikke er en feilstaving av "smerling".

Du har sikkert rett, men jeg lurer allikevel.

Link to comment
Share on other sites

Siterer fra faktaboksen til høyre i artikkelen:

"Regnbueaure: Oncorhynchus mykiss Salmonidae. Svært høy risiko."

I 2012 rapporterte oppdrettsnæringen om 132.000 rømte regnbueørret.

For både rømt regnbueørret og rømt oppdrettslaks er det imidlertid store mørketall som ikke fremkommer i den offisielle rømmingsstatistikken.

Artig det med regnbogeaure, som står som "Svært høy risiko" i margen, men ikkje nevnt med eit ord i artikkelen, men dvergmalla "som ikke utgjør noen fare", får fire fem linjer. "Nykomaren" karpe, og den "skjeggete suteren" med høy risiko blir framheva med kvar sitt avsnitt. No er jo eg lekmann, og har inga erfaring frå "sutermiljøet", men har aldri sett suteren svartmala før. Dei klarer også å lime inn ein kjemperelevant link til "Norsk laks surfer på global sushibølge".

Vi lekmenn kan nesten tru at oppdrettsnæringa er freda i artikkelen, men eg trur heller det er ein dårleg skreve artikkel, enn at det ligg ein konspirasjon bak.

Link to comment
Share on other sites

Jeg skjønner ikke helt hvordan du ekstraherer fra teksten at det ikke er en feilstaving av "smerling".

Du har sikkert rett, men jeg lurer allikevel.

Jeg ser nå at det sikkert er smerling som det siktes til. Fikk ikke med meg at det var nevnt dørstokkarter. Edited by Labrax
Link to comment
Share on other sites

Vil anbefale alle om å komme med innspill og korrigering av de mange faktafeilene og utelatte fakta her da journalisten er oppfordret til å besøke denne tråden for å hente fakta til en oppfølger for å rette opp de verste tabbene her...

Link to comment
Share on other sites


journalisten burde vel muligens kommet med spørsmål på forhånd..... "Skaden" har jo allerede skjedd, nå går det en hel flokk med folk rundt og tror at ørreten er utrydningstruet pga disse artene. En del av disse artene har vært her i generasjoner, og plutselig er de MONSTERFISK... fantastisk.

Og hvis alt journalisten skriver er informasjon fra NINA, ja da har de virkelig ikke gjort jobben sin!

Edited by fredz
Link to comment
Share on other sites

Ny artikkel om fremmede fiskearter:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/11-fremmede-fiskearter---Ikke-flytt-levende-fisk-til-nye-vann-7206294.html

11 fremmede fiskearter: - Ikke flytt levende fisk til nye vann

Håper journalisten også kan rope et varsko om utsetting av fremmede fiskearter i de populære hagedammene. Det folk ofte glemmer er at mange av dammene har tilsig fra bekker som fort kan føre de fremmede artene ut i vassdrag ved en flom.

Edited by Labrax
Link to comment
Share on other sites

Det er vel også flere tilfeller hvor aurebestanden har klart seg, men ikke ørretbestanden og omvendt :goodjob:

...makan til skrotartikkel!!

Kan jeg føre opp både ørret og aure på artslista mi? :fish:

Link to comment
Share on other sites

Damkaruss er Carassius gibelio.

Jeg skjønner ikke helt hvordan du hevde at damkaruss er Carassius gibelio og ikke en betegnelse på vanlig karuss som lever i små dammer og som av den grunn er småvokste. Du har sikkert rett, men jeg lurer allikevel. Carassius gibelio burde fått et norskt navn som klart skiller den fra vanlig karuss og som forhindrer misforståelse.

Edited by Labrax
Link to comment
Share on other sites

Here we go again.

La almuen nok en gang diskutere ting de ikke har greie på

setter alt som har blitt gjort for å renvaske karpe og suter som

mulige terrorister i den norske faunaen 30 år tilbake.

Journalisten kunne ha tatt seg bryderiet med å henvise til de forskerene som

det henvises til i artikkelen.

Odd Terje Sandlund og Trygve Hestehage som jobber for NINA har fått i oppdrag av DN om å kartlegge

fremmede arter kunne kommet frem av artikkelen.

Om de kan fremlegge forskningsmatriale som kan vise at karpe og suter er en høy risiko for den norske faunaen gjenstår å se.

Edited by Potemkin
Link to comment
Share on other sites

De fremmede fiskeartene bærer en rekke parasitter og virussykdommer som kan utrydde amfibier, fisk og snegler.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/11-fremmede-fiskearter-invaderer-norsk-fauna-7206299.html

Artikkelen refererer til arten «sterling», det riktige navnet er vel sterlett. Når det gjelder sandkryper så viser en undersøkelse fra 2009 at bestanden av sandkryper i Lågen reduserte lakseproduksjonen med ca. 4 prosent. Jeg er redd for at sandkryperbestanden i Lågen vil øke i årene som kommer og at lakseproduksjonen vil gå ytterligere ned.

Har du noen dokumentasjon på undersøkelsen i Lågen?

Link to comment
Share on other sites

Jeg skjønner ikke helt hvordan du hevde at damkaruss er Carassius gibelio og ikke en betegnelse på vanlig karuss som lever i små dammer og som av den grunn er småvokste. Du har sikkert rett, men jeg lurer allikevel. Carassius gibelio burde fått et norskt navn som klart skiller den fra vanlig karuss og som forhindrer misforståelse.

http://no.wikipedia.org/wiki/Damkaruss

På engelsk Prussian carp. "Fail safe" ift karuss som jo heter crucian carp....

Edit: Med dette utsagnet "Synes du at sølvkarussen også burde skifte navn for å ikke forvirre deg?" dummet nok forfatteren av dette innlegget seg litt ut... Sølvkaruss er den samme gibelioen....

EDIT: Legg merke til at "damkaruss" er ført opp som "dørstokkart" (eller et annet ord med samme innhold..), vanlig karuss har vært i Norge i hundrer av år, både i innsjøer og i små dammer. Karuss i dammer er således absolutt ikke en "dørstokkart", men en veldig godt etablert art i norsk fauna. Damkrauss (gibelioen, altså) finnes, såvidt meg bekjent, ikke i Norge. Den forekommer dog f.eks i Danmark.

Edited by nanablag
Link to comment
Share on other sites

fra telemarksavisen: www.ta.no/nyheter/article6665404.ece

"og blant nykommerne er karpe og suter"

her drives det gravende journalistikk på høyt plan.... eller ikke!

skremt over at NINA forer journalistene med feilinformasjon!

Det er jeg også skremt over. Det er viden kjent at arts- og fiskekunnskapen i Telemark er på et ekstremt lavt nivå. Det jeg begynner å lure på er om den samme uvitenheten finnes innen NINA.

Edit: Edruelig og oppklarende kommentar fra Dag Øivind Ingierd i artikkel nr 2 som ble linket tidligere i tråden.

Edited by Bendik
Link to comment
Share on other sites

Karpe og suter er (Og jeg siterer Aftenposten): "Helt nye fremmede fiskearter i Norge om har spredd seg til sjøer og elver i Norge de siste tiårene."

Hvis alle artikler på nettaviser inneholder like mange faktafeil som denne saken så vet jeg ikke helt hva jeg skal tro på lengre.En annen ting som er verdt å nevne som jeg ikke har sett nevnt i noen av disse artiklene er arter som hører hjemme i Norge men som fraktes til vann de ikke hører hjemme i.

Ett eksempel er Abboren her i Bergen. Ørretstammen i Tveitevannet er vel mer eller mindre forsvunnet etter at abboren kom dit, det samme gjelder nok flere andre vann i Bergen. Gjedde er også kommet til mange vann der den ikke hører hjemme.

Link to comment
Share on other sites

Rømt oppdrettsfisk (fjøslaks og fjøsørret) og bransjen tilknyttet disse utgjør nok en langt større miljøfaktor enn noen av disse omtalte fiskeslagene gjør til sammne. Både fordi de rømmer og desimerer bestander av vill fisk og iblander seg genene villfisken har brukt tusenvis av år for å tilpasse, men også fordi bransjens totale miljøavtrykk er av utrolige dimensjoner. Om journalisten kunne brukt minst like lang tid på å gå gjennom denne bransjen med kritiske øyne så hadde han hatt en kjempesak om han hadde rygg til å stå i mot både press fra bransjen og politikere med alt for sterk tilknytning til denne...


For øvrig tro jeg man er på villspor når artiklen vinkles i retning av at disse 11 artene plutselig har blitt en "trussel" i 2013. Han har nok fått tak i en Nina-artikkel som er publisert nuh eller lignende. En lang rekke av de omtalte fiskeartene har jo vært å finne i utallige vann i laaaaaaaang lang tid. Som "oppfølgerartikkelen" sier, så er en lang rekke av disse artene ikke mulig å få på "normale folkefiskemetoder" som fiske med sluk, spinner osv... En god del spesielle arter må du endog ned i krok 28 og mindre og agne med 1/3 dels rekerogn for å få og bare det forklarer at en lang rekke arter finnes mye flere steder enn man tror, men at Nina nuh har gjort en liten datainsamling blant annet fra sportsfiskere for å gjøre en kartlegging. Når slik opplysninger når journalister uten filter og med sensasjonoverskrifter helt fremst i bakhodet er veien kort til artikler ala denne. Mange kontaktede sportsfisker har vært lite villig til å dele informasjon med Nina og når man ser resultater som denne artikkelen så skjønner man jo hvorfor.

Som sagt, her kommer det trolig oppfølging så meld dere gjerne som faktakilder dere som er litt oppegående og har kunnskap å spre med andre. Dere ser hvor fort det her sprer seg til f.eks lokalaviser så her gjelder det å spre korrekte fakta før fiskeforvlaterne landet rundt får vann på mølla igjen!
Edited by Espen Ørud
Link to comment
Share on other sites

Er artikkelen basert på et ferdig arbeid, eller er det en pressemelding i forbindelse med at man nå vil kartlegge mer som norske nettaviser har skvisa en skremsels-sak ut av? Synd er det uansett at noe slikt vås serveres det norske folk.

Om de kan fremlegge forskningsmatriale som kan vise at karpe og suter er en høy risiko for den norske faunaen gjenstår å se.

At de to nevnte har en påvirkning er hevet over enhver tvil, har sett flere rapporter som slår fast en stor endring i bunndyrfaunaen etter introduksjon. Og med endring menes egentlig utrydning av flere arter bunndyr i berørte vann, altså har man sitti igjen med færre arter lokalt. Men så får andre slåss om dette er høy nok risiko...

(Dog litt usikker på om de har vært norske rapporter, tror egentlig ikke det. Men har det skjedd i England er det vel relativt naivt å ikke tro det skjer her...)

Edited by havtryta
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.